Do You Have Any Influence On Family Matters? (Thai: คุณมีส่วนตัดสินใจในครอบครัวไหม )

ครอบครัวไทยส่วนใหญ่ให้สิทธิ์สมาชิกในครอบครัวมีส่วนในการตัดสินใจหรือไม่ ลูกๆมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นหรือไม่หรืออาจใช้คำว่ามีความเป็นประชาธิปไตยในครอบครัวนั่นเองครับ

ชาติตะวันตกเลี้ยงดูลูกเน้นที่ให้ได้คิดเอง ช่วยเหลือตัวเอง มีระเบียบวินัย ไม่ตามใจไปซะทุกเรื่อง ไม่ฟุ้มเฟ้อฟุ่มเฟือย การเลี้ยงลูกด้วยวิธีทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานั้น จะส่งผลไห้เด็กเติบโตขึ้นพร้อมกับความแข็งเกร่ง สามารถที่จะผจญภัยในการใช้ชีวิตในโลกนี้ได้โดยสมบูรณ์ทั้งความฉลาดทางด้านเชาว์ปํญญา IQ (Intelligence Quotient) และความฉลาดทางด้านภาวะอารมณ์ (Emotional Quotient)

ภาษาอังกฤษที่จะถามว่าตัว "คุณนั้นน่ะมีอิทธิพลในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในครอบครัวหรือไม่" เขาพูดกันอย่างไร

ใช้ประโยคด้านล่างนี้ตามที่ผมนำให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆได้นำไปใช้กันครับ

Topics(หัวข้อ)
Details(รายละเอียด)
Sentence (ประโยค) Do you have any influence on family matters?
English pronunciation (คำอ่าน) ดู ยู แฮฟ์ว เอนี่ อินฟลูเอ็นซ์ ออน ฟามิลี่ แม็ตเตอร์
Translation (แปล) คุณมีส่วนตัดสินใจเรื่องต่างๆในครอบครัวหรือไม่
Thai pronunciation (คำอ่าน) khun mi suan tatsinchai rueng tang-tang nai khopkhua hrue mai
Tense (รูปกาล) Present simple
Rule (กฏ) Do ใช้กับ we, you, they และ Does ใช้กับ he, she, it

ประโยคนี้ดีมากนะครับ เพราะในแต่ละครอบครัวอาจจะมีสมาชิกอยู่หลายคนด้วยกัน เช่น พ่อ แม่ ลูกๆ หลานๆ เวลาที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่าง ยกตัวอย่างเช่น "วันหยุดสุดสัปดาห์นี้จะไปเที่ยวที่ไหนกันดี" ก็น่าจะคุยกัน สอบถามกัน ลงความเห็นร่วมกัน โดยยึดตามเสียงข้างมากหรือเหตุผลหลัก เป็นต้น

สมาชิกในครอบครัวย่อมต้องมีส่วนร่วมกันทุกคนในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ เมื่อมีการเริ่มจากครอบครัวคือจากหน่วยเล็กๆของสังคมก่อน แต่จะเป็นการต่อยอดไปสู่สังคมในระดับที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองครับ

ตัวอย่างเพิ่มเติมประเด็นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในครอบครัว เช่น
  • กรณีที่ครอบครัวหนึ่งได้รับการเสนอขายสินค้า เช่น ประกันชีวิต ประกันภัยหรือสินค้าราคาแพงๆ อาจต้องถามจะถามสมาชิกในครอบครัวด้วยว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร เป็นต้น
  • การเรียนต่อของบุตรหลาน ถ้าจะให้เขาเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ต้องคุยกับเด็ก ๆ ก่อนไหมครับว่า ลูกๆชอบเรียนอะไร คณะไหน มหาวิยาลัยอะไร เป็นต้น
ถ้าท่านมีส่วนในการตัดสินใจ คำตอบที่จะใช้ตอบคำถามด้านบนก็คือ

Yes, of course. I have an influence on my family matters.
เยส ออฟคอร์ส ไอ แฮฟว แอน อินฟูเอ็นซ์ ออน มาย ฟามิลี่ แมทเตอร์
ตรงเผ็งเลย ฉันมีอิทธิพลต่อครอบครัวในกรณีต่างๆ

หรือประโยคนี้ครับ

Oh no! My parent never give me any chance to do that!
โอ โน! มาย แพเรนท์ เนเวอร์ กิฟว มี แอนี่ ช้านซ์ ทู ดู แดท!
เจ้าพระคุณเอ๊ย พ่อแม่ฉันไม่เคยเลยที่จะให้ฉํนมีส่วนร่วมด้วย

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
**อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
***อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

คำศัพท์ (Vocabulary)

An หนึ่ง (อาร์ติเคิลนำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระ คือ a e i o u)
Any ใดๆ ทุกๆคน ไม่จำกัด
Chance โอกาส
Do ทำ
Family ครอบครัว
Give ให้
Have มี
I ฉัน
Influence อิทธิพล
Matter สาร วัตถุ สิ่งที่ต้องทำ สิ่งพิมพ์ เป็นเรื่องสำคัญ
Me ฉัน เป็นสรรพนามของ I
My ของฉัน
Never ไม่เคย
Of course แน่ละ แน่ทีเดียว เป็นธรรมดา
On บน
Parent พ่อ แม่
That นั้น
To ถึง
Yes ใช่
You ท่าน

ลองฝึกพูดกันดูนะครับ
ลาก่อนครับวันนี้ แล้วพบกันใหม่ครับ

Try it!
Good bye for today. See you again.

See more articles:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น