"What Have You Been Interested In Since You Were Young?" : "คุณสนใจอะไรตอนที่คุณอายุยังน้อย"

ภาษาอังกฤษถามว่า "คุณสนใจอะไรในวัยที่เติบใหญ่" ถามอย่างไร เรามาดูกันครับWhat have you been interested in since you were adult ?
วอท แฮฟว์ ยู บีน อินเตอร์เรสด์ อิน ซิ้นซ์ ยู เวอร์ อะดัลทฺ'
คุณสนใจอะไรตอนที่คุณยังเป็นผู้ใหญ่
แต่อยากจะถามว่าวัยเด็กล่ะสนใจอะไร คุณก็เพียงแค่เปลี่ยนคำว่า adult เป็น young ที่แปลว่าวัยละอ่อนครับ

เขียนอย่างนี้ครับ

What have you been interested in since you were young?
วอท แฮฟว์ ยู บีน อินเตอร์เรสด์ อิน ซิ้นซ์ ยู เวอร์ ยังจฺ
คุณสนใจอะไรตอนที่คุณอายุยังน้อย


คราวนี้เรามาประโยคคำตอบกันบ้างครับ

I've been interested in the stock market since I was at 15 years.
ไอ'ว บีน อินเตอร์เรสด์ อิน เดอะ สท็อค มาร์ค'คิท ซิ้นซ์ ไอ วอส แอท ฟิฟทีน เยียร์ส
ฉันน่ะสนใจเรื่องตลาดหลักทรัพย์มาตั้งแต่อายุ 15 ปี


I have been interested in book writing since I were in school.
ไอ แฮฟว์ บีน อินเตอร์เรสด์ อิน บุ๊ค ไร'ทิง ซิ้นซ์ ไอ เวอร์ อิน สคูล
ฉันสนใจเขียนหนังสือตั้งแต่ยังเรียนหนังสืออยู่


ดู grammar กันหน่อยดีมั๊ยครับ

ประโยคทั้งหมดเป็น present perfect continuous tense เป็น กาลที่ใช้หลักใหญ่อยู่ 2 หลักด้วยกันคือ

  • ใช้กับเหตการณ์ที่เกิดในอดีต ดำเนินมาถึงปัจจุบัน และต่อเนื่องไปในอนาคต เน้น (emphasize) เป็นเหตุการณ์ที่ทำอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีคำว่า since และ for
  • ใช้กับเหตุการณ์ที่สิ้นสุดลงแล้ว แต่ส่งผลมายังปัจจุบัน
  • ใช้กับคำกริยาที่แสดงถึงความต่อเนื่อง หรือ กริยาที่แสดงถึงการกระทำที่นาน (long action) เท่านั้น เช่น play, look, watch, learn, live, wait, eat และอื่นๆ โดยไม่สามารถใช้กับกริยาที่ไม่แสดงถึงความต่อเนื่อง หรือ กริยาที่แสดงถึงการกระทำที่จบในทันทีได้ เช่น stop, prefer, arrive เป็นต้น
แล้วคุณล่ะสนใจเรื่องอะไร ตอนคุณอายุเท่าไหร่ครับ
หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more words:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
15 ฟิฟทีน n.เลข 15
adult อะดัลทฺ' adj., n. ผู้ใหญ่, โตแล้ว, เป็นรูปเป็นร่าง, คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว, สัตว์หรือพืชที่โตเต็มที่.-adulthood n., -adultness n. Synonym: mature)
at แอท PREP. เข้าร่วม syn:(attending) PREP. จาก syn:(from) PREP. ณ เวลา relate:{ในช่วงเวลา}PREP. ด้วย (ความเร็ว) PREP. ที่ syn:{position of}{placed at}{situated at} PREP. ในลักษณะ syn:{in the manner of} PREP. ไปยัง syn:(toward){in the direction of}
been บีน pp. ของ be -Conf. gone VI. เป็น relate:{อยู่}{คือ} syn:{be}
book บุ๊ค n. หนังสือ v.จอง, การจอง
have แฮฟว์ {have, had, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ, เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
interested อินเตอร์เรสด์ ADJ. ซึ่งสนใจ relate:{ซึ่งอยากรู้}{ซึ่งเอาใจใส่}
market มาร์ค'คิท n. ตลาด, การค้าขาย, กลุ่มคนที่กระทำกิจการซื้อขาย, การตลาด, ธุรกิจ, ความต้องการสินค้า, กลุ่มผู้ซื้อ, ราคาหรือค่าปัจจุบัน -Phr. (on the market สำหรับขายหาซื้อได้) vi. ซื้อหรือขายในตลาด. vt. วางตลาด, นำสู่ตลาด, ขาย
school สคูล n. โรงเรียน, ระบบการศึกษา, การศึกษา, กลุ่มนักเรียน, ภาคเรียน, ฝูงปลา,ฝูงสัตว์น้ำ. adj. เกี่ยวกับโรงเรียน, เกี่ยวกับการสอน vi. อยู่เป็นฝูง,ไปเป็นฝูง Synonym: academy, institute, college
since ซิ้นซ์ adj., prep., conj.นับตั้งแต่นั้นมา, ตั้งแต่, ในเมื่อ,เนื่องด้วย, เนื่องจาก, โดยเหตุที่, เมื่อ (หลายปี) มาแล้ว. Synonym: . since long นานมาแล้ว, แต่ก่อนนานมาแล้ว ###S. from then till now, ago
stock สท็อค n. คลังสินค้า, พัสดุ, สินค้าในร้าน, สต๊อค, ของสะสม, จำนวนที่สะสมไว้,ก้าน, ด้าม, โคนต้น, ลำต้น, ตอไม้, เขียงไม้, ฐาน, ก้านสมอเรือ,ปศุสัตว์, บริษัทหุ้นส่วน, หลักทรัพย์ของบริษัท, พันธบัตร, ไม้ค้ำเรือ,แท่นต่อเรือ, ไม้หมอนใต้ท้องเรือ, พืชพันธ์, เชื้อสาย adj. มีอยู่ในร้าน
stock market สต็อค มาร์เก็ต n.ตลาดหลักทรัพย์
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
was วอส VT. กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be relate:{เป็น}{อยู่}{คือ}
were เวอร์ v.เป็น อยู่ คือ(past ของ am/are)
writing ไร'ทิง n. การเขียน, การเขียนหนังสือ, การเขียนจดหมาย,การแต่งหนังสือ, สิ่งที่เขียน, แบบเขียน, การเขียน, ตัวหนังสือ, ตัวเขียน, หนังสือสลัก, จดหมาย, เอกสาร -Phr. (writing on the wall คัดลายมือ เครื่องเตือนสติ) Synonym: calligraphy
years เยียร์ส N. นาน relate:{นานมาก} N. อายุ relate:{ช่วงระยะเวลา} N. เวลาทั่วไป ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต N. ช่วงเวลาเฉพาะ โดยปกติหมายถึงเวลาในอดีต
young ยัง adj. หนุ่ม, สาว, อายุน้อย, เยาว์, อ่อน, ระยะแรกเริ่ม,ลูก, เด็ก, อ่อนหัด, ด้อยประสบการณ์, เกี่ยวกับผู้เยาว์,เกี่ยวกับสมาชิกใหม่ n. คนหนุ่มคนสาว -Phr. (with young ตั้งครรภ์)
what วอท pron. อะไร, เท่าไร, ใด ๆ , สิ่งที่, คนที่, เท่าที่, ชนิดใด, n. อะไร, ลักษณะที่แท้จริง, adj. อะไรก็ตาม, เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ
with วิท prep. กับ, ร่วมกับ, เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) Synonym: accompanied by, in regard to
work เวิร์ค n. งาน, การงาน, การทำงาน, สิ่งที่ทำ, ผลิตผลจากการทำงาน, งานฝีมือ, สิ่งก่อสร้าง, งานฝีมือ, ผล, พฤติการณ์, adj. เกี่ยวกับงาน vi. ทำงาน, รับจ้างทำงาน, ดำเนินงาน, เดินเครื่อง, ใช้สอย, ใช้งาน, ได้ผล, มีผล, ทำด้วยมือ, ทำด้วยสมอง vt. จัดการ, ควบคุม, ใช้สอย, ใช้งาน,
would วูด v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ will (ใช้แสดงความหวัง) เช่นI would it were true (ใช้แทนที่willเพื่อตั้งคำถามหรือแสดงถ้อยคำอ้อม ๆ) เช่นWould you be so kind?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น