วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559

Never Ask You If You Have Ever Loved Someone Else, Before You Met Me.: จะไม่ถามว่าคุณเคยรักใครมาก่อนที่ได้มาพบกับฉัน

วันนี้ผมจะพาไปดูประโยคภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกันครับ ประโยคที่ว่าจะคล้ายๆกับเนื้องเพลงลูกทุ่งเพลงหนึ่งที่กำลังดังฮิตติดชาร์ทอยู่ครับ


Never ask you if you have ever loved someone else,
เนฟ'เวอะ อาสค์ ยู อิฟ ยู แฮฟว์ เอฟ'เวอะ ลัฟวดฺ ซัมวัน เอลซฺ 
จะไม่ถามว่าคุณเคยรักใครมาก่อน

before you met me.
บีฟอร์ ยู เมท มี
ที่ได้มาพบกับฉัน


ทำไมผมถึงเขียนประโยคนี้หรือครับ

ภาษาอังกฤษนั้น ถ้าเราชอบประโยคไหนก็จับเอามาเขียนเอามาพูดได้เลยครับ เขียนหรือพูดในสิ่งที่เรามีความอยากความชอบเป็นต้นทุน มันจะช่วยเราพูดเป็นเร็วขึ้นครับ

ลาไปก่อนแล้วครับสำหรับวันนี้
Good bye,


<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai
Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
ask อาสค์ v.ขอร้อง ต้องการ เชิญ ถาม บอกราคา
before บีฟอร์ adv., prep., conj. ก่อน, ก่อนหน้า, อยู่หน้า, หน้า, ตรงหน้า, กว่า,ในอนาคต, คอยอยู่, ภายใต้อิทธิพลของ Synonym: ahead
else เอลซฺ adv. อื่นอีก, อื่น, มิฉะนั้น, ถ้าไม่เช่นนั้น adj. อื่น, อย่างอื่น, อีก-or else มิฉะนั้นแล้ว
ever . เอฟ'เวอะ adv. ตลอดไป, ไม่มีที่สิ้นสุด, เรื่อยไป Synonym: always
have แฮฟว์ {have, had, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ, เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
if อิฟ conj. ถ้า, ถ้าหมก, เผื่อ, สมมุติว่า, หาก n. ความไม่แน่นอน, ข้อสมมุต
loved ลัฟวดฺ "{loved, loving, loves} n. ความรัก, ความชอบมาก, ความใคร่, ความต้องการทางเพศ, เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ , กามเทพ (CupidหรือEros) ,
ความเป็นห่วง, สิ่งที่ชอบ, ความรักของพระผู้เป็นเจ้า. v. รัก, ชอบมาก,ต้องการ, ได้ประโยชน์มากจาก, สมสู่, สังวาส. -Phr. (for the ove of เพื่อ โดยคำนึงถึง)"
me มี pron. กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
met เมท ได้พบกับ พบ เจอ (ช่อง 2 past tense ของ meet)
never เนฟ'เวอะ adv. ไม่เคย ไม่มีทาง relate:{ไม่อย่างเด็ดขาด}{ไม่เลย}{ไม่อย่างแน่นอน} syn:{not ever} Synonym: not ever
someone ซัมวัน pron. บางคน, บางบุคคล, คนนั้นคนนี้
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น