"How Do You Prevent Dengue Fever?" : "คุณจะป้องกันโรคไข้เลือดออกได้อย่างไร"

"ป้องกันไข้เลือดอย่างไร" พูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงดี


คนไทยตื่นตัวมากต่อกระแสความร้ายกาจของโรคไข้เลือดออก


ท่านจะได้ความรู้ทั้งภาษาอังกฤษและการป้องกันไข้เลือดออกด้วยประโยคด้านล่างนี้ครับ

How do you prevent Dengue fever?
เฮา ดู ยู พรีเว้นท์ เดงกี่ ฟีเวอร์
คุณจะป้องกันโรคไข้เลือดออกได้อย่างไร

การป้องกันยุงลายกัดและควบคุมหรือกำจัดจำนวนของมันเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในขณะนี้

You must control mosquito by both larval and adult mosquito.
ยู มัสท์ คันโทรล' มัสคี'โท บาย โบท ลาร์'วะ แอนด์ อะดัลทฺ' มัสคี'โท
คุณต้องควบคุมทั้งตัวลูกน้ำและตัวยุง


You must reduce mosquito bites during daylight hours.
ยู มัสท์ รีดิวซฺ' มัสคี'โท ไบทฺ'ส ดูริ่ง เดย์ไลทฺ เอาร์
ต้องลดหรือหลีกเลี่ยงยุงกัดเวลากลางวัน


วันนี้ได้ทั้งความรู้เรื่องโรคและก็ความรู้ภาษาอังกฤษด้วย เหมือนยิงกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัวยังไงยังงั้นเลย!

Take care,
Good bye,
Michael Leng

See more words:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
adult อะดัลทฺ' adj., n. ผู้ใหญ่, โตแล้ว, เป็นรูปเป็นร่าง, คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว, สัตว์หรือพืชที่โตเต็มที่.-adulthood n., -adultness n. Synonym: mature)
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
bites ไบทฺ'ส {bit, bitten/bit, biting, bites} v. กัด, กิน, ตอด, กินอาหาร, ต่อย (แมลง) , ยึดแน่น, เกาะแน่น, โกง, มีผลต่อ, งับ, ติดเหยื่อ, ยึด, ติด, ทำได้ผล n. การกัด, แผลกัด, ความคม, ความได้ผล, ชิ้นอาหาร, มื้อน้อย ๆ Synonym: nibble
both โบท adj., adv. ทั้งสอง น -pron. อีกอย่างด้วย, อีกคนด้วย conj. เหมือนกัน,คล้ายกัน, เท่ากัน -Conf. each, and, as well as, either
by บาย prep. โดย, ไปยัง, ข้าง, อยู่ข้าง, ใกล้, ติดตัว, ไปทาง, ทาง, หันไปทาง, จาก, ผ่าน, ผ่านไป, ผ่านข้าง, ของ, อาศัย, ใช้, ที่, ทีละ, ต่อ adj. อยู่ใกล้, ใกล้ -Conf. with
control คันโทรล' {controlled, controlling, controls} vt., n. (การ) ควบคุม, มีอำนาจเหนือ, บังคับ, บังคับบัญชา, ยับยั้ง Synonym: . controllability n. ดูcontrol controllableness n. ดูcontrol ###S. hold, rule, restraint
daylight เดย์ไลทฺ n. แดด, ความเปิดเผย, กลางวัน, รุ่งอรุณ
dengue fever เดงกี่ ฟีเวอร์ N. ไข้เลือดออก syn:{breakbone fever}{dandy fever}
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
during ดูริ่ง PREP. ในระหว่าง อยู่ระหว่าง syn:(while)(pending)
hours เอาร์ n. ชั่วโมง, 60นาที, เวลาหนึ่งเวลาใด, ปัจจุบัน, เวลาทำงาน,ระยะทางเดินหนึ่งชั่วโมง adj. เกี่ยวกับชั่วโมง
how เฮา adv. อย่างไร, อย่างไรบ้าง, ยังไง, ด้วยเหตุผลใด, อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร, อะไร, อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?)
larval ลาร์'วะ n. ดักแด้, ตัวอ่อน, หนอนตัวอ่อน ลูกน้ำ. adj. Synonym: . larval adj. pl. larvae
mosquito มัสคี'โท n. ยุง pl. mosquitoes
must มัสท์ auxv. ต้อง, จำต้อง, เป็นแน่, น่าจะ
prevent พรีเว้นท์ vt., vi. ป้องกัน, ขัดขวาง, ไปก่อน, คาดการณ์, ทำล่วงหน้า, เป็นอุปสรรค
reduce รีดิวซฺ' vt. ทำให้น้อยลง, ลด, ย่อ, ทำให้หมด, ทด, ปรับปรุง,ทอน, ทำให้เบาบาง, ทำให้เจือจาง, แยกสลาย, รวบรวม, รวบยอด vi. กลายเป็นลดลง, เกิดขบวน (ดู) Synonym: . reducibility n. reducible adj. reducibly adv. ###S. diminish, lessen
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น