He Handed The Reins To A Caretaker And Dusted Himself Off As He Headed For The Gate. : เขาส่งบังเหียนม้าให้กับคนดูแลและปัดฝุ่นชุดที่เขาสวมอยู่พลางขณะเดินไปที่ประตู

ประโยคภาษาอังกฤษวันนี้ที่นำมาตีแตกกันก็คือ Alex handed the reins to a caretaker and dusted himself off as he headed for the gate.

ลองแปลดูซิครับว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร


สำหรับผมแล้วนึกถึงหนังคาวบอยเลยล่ะครับ มาดูคำแปลกันครับว่าเป็นอย่างไร


He handed the reins to a caretaker
ฮี แฮนดฺ เดอะ เรนส ทู เอ แคร์เทคเกอร์
เขาส่งบังเหียนม้าให้กับคนดูแล


and dusted himself off as he headed for the gate.
แอนด์ ดัสทดฺ ฮิม'เซลฟฺ ออฟ แอส ฮี เฮดดฺ ฟอร์ เดอะ เกท
และปัดฝุ่นชุดที่เขาสวมอยู่พลางขณะเดินไปที่ประตู

เป็นประโยคในรูป past tense คือ อดีตกาลครับ

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตและจบสิ้นไปแล้ว

เราสามารถที่จะทราบได้โดยดูที่คำกริยาครับ คือ handed, dust off และ headed ครับ
กริยาทั้ง 3 ตัวที่กล่าวมาเป็นรูป past tense หรือที่เราเรียกกันว่า verb ช่อง 2 (v.2)

สำหรับผมแล้ว ผมชอบคำศัพท์ 2 คำครับ คือ

rein ที่แปลว่า บังเหียนม้า

caretaker = คนคอยดูแลควบคุม ภารโรง ฯ

และอีกหนึ่งคำก็คือ dust off ครับ

dust ตัวเดียวแปลว่า ปัดฝุ่น(v.) ฝุ่น(n.) แต่ถ้า dust off จะเป็น v. แปลว่า ปัดฝุ่นออกจาก...(.......).....


ไม่ทราบว่าเพื่อนๆที่ได้อ่านคำแปลของผมแล้วมีความเห็นต่างตรงไหนบ้างไหมครับ ช่วยเขียน comment ส่งมาให้กำลังใจกันหน่อยก็ดีครับ

แล้วพบกันใหม่นะครับ
สวัสดีครับ

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
a เอ "1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก
มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ"
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
as แอส pron., adv., prep., conj. ตามที่, ตาม, ดังที่, เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง, เช่น, ในข้อนี้, ดุจดัง, ดูประหนึ่ง, ฉันใด, ในฐานะที่
caretaker แคร์เทคเกอร์ n. คนดูแลควบคุม, ภารโรง, คนเฝ้า Synonym: custodian คนดูแลควบคุม ภารโรง คนเฝ้า ผู้รักษาการแทน ผู้ทำหน้าที่แทนชั่วคราว
dust off ดัสทฺ ออฟ PHRV. เอาฝุ่นออกจาก relate:{ปัดฝุ่นออกจาก} PHRV. เตรียมที่จะใช้อีกครั้ง
dusted ดัสทดฺ {dust, dusting, dusts} n. ฝุ่น, ผง, ธุลี, ละออง, ดิน, สิ่งที่ไร้ค่า,ขี้เถ้า, ขยะ, ร่างกายของมนุษย์อนุภาคเดียว. vt., vi. ปัดฝุ่นออก,โปรยผง, ทำให้เป็นฝุ่น
for ฟอร์ prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
gate เกท n. ประตูรั้ว, ประตูใหญ่ Synonym: doorway, door, gateway, exit
handed แฮนดฺ "n. มือ, กำมือ -Phr. (at hand ใกล้, แค่เอื้อม)N. การควบคุม relate:{อำนาจ} N. การปรบมือ syn:(applause)(clap) N. ขาไพ่ relate:{ฝ่าย} N. เข็มนาฬิกา N. คนงาน N. ความช่วยเหลือ syn:{aid}(assistance)(help) ant:(hindrance)(obstruction) N. ความมีส่วนร่วม N. ความสามารถ
relate:{ความชำนาญ} VT. จูง N. ผู้เชี่ยวชาญ N. ไพ่ที่ถืออยู่บนมือ N. มือ relate:{หัตถ์}{กร}
N. ลายมือ (การเขียนหนังสือ) N. ลูกเรือ VT. ส่ง (ด้วยมือ) relate:{ส่งให้}{ยื่นให้} N. อิทธิพล"
he ฮี pron. เขาผู้ชาย, คนนั้น, ใครก็ได้ n. ผู้ชาย, สัตว์ตัวผู้
headed เฮดดฺ "vt. นำหน้า,
เป็นผู้นำ, เป็นหัวหน้า, หันหน้าไปทาง, บ่ายหน้าไปทาง, ต่อหัว, จ่าหน้า vi. ไปข้างหน้า"
himself ฮิม'เซลฟฺ pron. เขาเอง, ตัวเขาเอง
off ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ,ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
reins เรนส n. บังเหียน, เชือกบังเหียน, วิธีการควบคุม, เครื่องนำ vt., vi.ดึงบังเหียน, ระงับ, หยุดยั้ง, บังคับ, คุม Synonym: restraint, check
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน

See more words:
  1. Caretaker Government Is On Drafting Constitution. : รัฐบาลชั่วคราวอยู่ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญ
  2. They Spent The Best Part Of The Day In Reading. : พวกเขาใช้เวลาส่วนนึ่ง(ของวัน)ที่ดีที่สุดไปกับการอ่านหนังสือ
  3. "One Of Our Team Has Already Let The Cat Out Of The Bag.": มีคนหนึ่งในทีมเราได้เผยความลับออกไป
  4. Laughter Is The Best Medicine. : การหัวเราะเป็นยาวิเศษ
  5. You Can't Spend Your Days Waiting For A Good Job To Find You. : งาน(สิ่งต่างๆ)ดีๆไม่วิ่งมาหาคุณเอง
  6. You Cannot Solely On Divine Help But Must Work Yourself To Get What You Want.: คุณไม่สามารถรอเพียงความช่วยเหลือจากพระเจ้าเท่านั้น คุณต้องทำงานเพื่อสิ่งที่คุณเองต้องการ
  7. Search This Project Is To Help Them To Help Themselves. : โครงการนี้ช่วยให้พวกเขาช่วยตัวเองได้
  8. Aging Society 7 - 14 % Of The Population Are 65 Years Or Older. : สังคมผู้สูงอายุ มีประชากรอายุระหว่าง 65 ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วน 7-14% ของประชากรทั้งหมด
  9. I hate Monday, but I love Friday. : ฉันเกลียดวันจันทร์แต่ผูกพันกับวันศุกร์
  10. "ว่าแล้วเชียว" "ฉันน่ะรู้สึกอยู่แล้วเชียว" ภาษาอังกฤษเป็นแบบไหนกันล่ะ | ตีแตกภาษาอังกฤษ
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น