อีก 1 คำถาม(ภาษาอังกฤษ)ที่คนไทยต้องรู้! "What Do You Mean?"(วอท ดู ยู มีน) : "คุณหมายความว่าอย่างไร" | ตีแตกภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษที่ใช้ถามเวลาที่เราไม่มั่นใจหรือไม่เข้าใจความหมายของคนที่พูดเราก็จะถามเขาว่า "คุณหมายความว่าอย่างไร"


เราจะมาตีแตกภาษาอังกฤษประโยคดังกล่าวด้วยกันดังนี้ครับ


ภาษาอังกฤษที่ใช้ถามความหมายที่ผู้พูดพยามสื่อก็คือ


What do you mean? 
วอท ดู ยู มีน 
คุณหมายความว่าอย่างไร


สำหรับคำตอบนั้น ผมได้นำประโยคที่ค่อนข้างจะโรแมนติกมาเขียนให้เราได้นำไปฝึกพูดกันครับ

I mean I want to say I love you. 
ไอ มีน ไอ ว้อนท ทู เซย์ ไอ ลัฟว ยู 
ฉันหมายความว่าฉันอยากจะบอกว่าฉันรักคุณน่ะ


แต่ถ้าเราจะพูดว่า "เขา/หล่อน/มัน/...หมายความว่าอย่างไร"

เรามาดูกันเลยครับว่าจะเขียนและพูดอย่างไร


What does he mean? 
วอท ดาส ฮี มีน 
เขาหมายความว่าอย่างไร


What does she mean? 
วอท ดาส ชี มีน 
หล่อนหมายความว่าอย่างไรWhat does it mean? 
วอท ดาส อิท มีน 
มันหมายความว่าอย่างไรสังเกตให้ดีจะเห็นว่าประโยคทั้ง 3 ด้านบนใช้ does แทน do ครับ เพราะว่ากฎภาษาอังกฤษถ้าประธานเป็นเอกพจน์ เช่น he she it John Katie...เป็นต้น จะต้องใช้ does ครับ


สำหรับประโยคด้านล่างเป็นโครงสร้างประโยคที่ต้องจำและนำไปใช้ครับ


What do/does ... mean? 
วอท ดู/ดาส ... มีน 
...หมายความว่าอย่างไร


แล้วค่อยพบกันใหม่ครับ
สวัสดีครับ

See more words:

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: เว็บ(คนชอบเพลง) | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary
Pronunciation
Translation
does ดาส ทำ / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม ใช้กับ he she it
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
he ฮี pron. เขาผู้ชาย, คนนั้น, ใครก็ได้ n. ผู้ชาย, สัตว์ตัวผู้
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
it อิท pron. มัน, นั่น, ตัว, คน, บุคคล, ตัวมาร, ตัวการ, คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น, สถานการณ์โดยทั่วไป
love ลัฟว {loved, loving, loves} n. ความรัก, ความชอบมาก, ความใคร่, ความต้องการทางเพศ, เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ , กามเทพ (CupidหรือEros) ,ความเป็นห่วง, สิ่งที่ชอบ, ความรักของพระผู้เป็นเจ้า. v. รัก, ชอบมาก,ต้องการ, ได้ประโยชน์มากจาก, สมสู่, สังวาส. -Phr. (for the ove of เพื่อ โดยคำนึงถึง)
mean มีน เฉลี่ย มัชฌิม กลาง ตระหนี่ สกปรก ถ่อย หมายความ ตั้งใจ เจตนา มุ่งหมาย มุ่ง จงใจ มุ่งหมาย, มีเจตนา, ตั้งใจ, หมายถึง, ทำให้เกิดขึ้น, นำมาซึ่ง, มีความหมายต่อ, มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ, มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย, ชั้นต่ำ, ไม่สำคัญ, ถ่อย, สกปรก, เลว, ใจแคบ, ขี้เหนียว, เห็นแก่ตัว, สร้างความเดือดร้อน, ร้าย, เชี่ยวชาญ, ประทับใจ, ระหว่างกลาง, โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
say เซย์ พูด กล่าว บอก ว่า เล่า รับสั่ง ปริปาก ออกปาก โจษจัน เปล่ง เว้า คำ
she ชี pron. หล่อน, เธอ, ตัวเมีย (ใช้นำชื่อสัตว์) , มัน(ใช้เป็นสรรพนามของเรือ, รัฐ, โลก, ดวงดาวเป็นต้น).n. ผู้หญิง, สตรี, ตัวเมีย, เพศหญิง, สิ่งที่ถือเป็นเพศหญิง
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
want ว้อนท vt. vi., ต้องการ, ปรารถนา, อยาก, ขาดแคลน, หา, ล่า n. สิ่งที่ต้องการ, สิ่งที่จำเป็น, ความขาดแคลน, ความยากจน, การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต, ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก)
what วอท pron. อะไร, เท่าไร, ใด ๆ , สิ่งที่, คนที่, เท่าที่, ชนิดใด, n. อะไร, ลักษณะที่แท้จริง, adj. อะไรก็ตาม, เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น