Could Carrot Seed Oil Rejuvenate All Skin Types? : น้ำมันเมล็ดแครอทช่วยฟื้นฟูผิวทุกสภาพได้หรือ | ตีแตกภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษที่จะนำมาตีแตกกันวันนี้เป็นคำศัพท์ที่มีประโยชน์มากเลยครับ Concept ในการเขียนของผมก็คือ เขียนหัวข้อละ 1-2 ประโยค เพื่อไม่ให้มันดูว่ามากจนเกินไป เดี๋ยวจะเบื่อกันซะก่อนครับ

คำศัพท์เด่นก็คือ 

carrot seed oil น้ำมันเมล็ดแครอท 

rejuvenate ฟื้นฟู ทำให้กลับสู่สภาพเดิม

skin ผิว

types ประเภท

try ลอง พยายาม

guess เดา

เอาล่ะครับ มาดูประโยคในหัวข้อสำหรับวันนี้กันเลยครับ


Could carrot seed oil rejuvenate all skin types? 
คู้ลด์ แค'เริท ซีด ออยล์ รีจู'วะเนท ออลล์ สคิน ไทปฺ'ส 
น้ำมันเมล็ดแครอทช่วยฟื้นฟูผิวทุกสภาพได้หรือ 


สองประโยคด้านล่างเป็นประโยคคำตอบครับ


I guess so. 
ไอ เกส โซ 
ฉันก็เดาว่างั้นนะ


But try it yourself.
บัท ไทร์ย อิท ยัวร์เซล์ฟ 
แต่ว่าคุณต้องลอง(ใช้)ดูน่ะถ้าใครที่กำลังจะขายเครื่องประทินผิว เครื่องสำอางค์ สบู่ ฯ สามารถนำประโยคนี้ไปดัดแปลงและประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตัวสินค้าของคุณได้เลยนะครับเนี่ย

แล้วพบกันใหม่ครับ
สวัสดีครับ

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
all ออลล์ ทั้งหมด จำนวนทั้งหมด ทุกคน ทุกๆ มาก(คำไม่เป็นทางการ)
but บัท conj. แต่, หากว่า, แต่ทว่า, ถ้าไม่, ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง, เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่, นอกจาก
carrot แค'เริท n. หัวผักกาดแดง
could คู้ลด์ AUX. กริยาช่องที่ 2 ของกริยาช่วย can relate:{สามารถ}
guess เกส คาดเดา เดา (การ)เดา คาดคะเน ทาย คิดว่า เข้าใจว่า
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
it อิท "pron. มัน, นั่น, ตัว, คน, บุคคล, ตัวมาร, ตัวการ, คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น, สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก informationtechnology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผลการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผลและประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไปตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า ITกำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system)
เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่าเป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science)รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)"
oil ออยล์ N. น้ำมัน relate:{น้ำมันปิโตรเลียม}{น้ำมันพืช}{น้ำมันดิบ} syn:(petroleum) VT. หยอดน้ำมันเพื่อทำให้ลื่น syn:(lubricate)(grease)
rejuvenate รีจู'วะเนท vt. ทำให้เป็นหนุ่มขึ้นอีก, ฟื้นคืน, ทำให้กลับสู่สภาพเดิม Synonym: . rejuvenation n. rejuvenative adj. rejuvenator n. ###S. revitalize, refresh
seed ซีด n. เมล็ด, เมล็ดพืช, เชื้อ, พันธุ์, ลูกหลาน, น้ำเชื้อ,น้ำกาม, ไข่ของสัตว์บางชนิด (เช่นของกุ้ง), ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว, ฟองน้ำในกระจก, สิ่งที่มีลักษณะคล้ายเมล็ด vt. หว่านเมล็ด, เร่งการเจริญเติบโต, เร่งเมฆให้กลายเป็นฝน, คลายเมล็ดออก, จัดคู่แข่งขัน
skin สคิน n. ผิวหน้า, หนัง, เปลือก, ถุงหนังสำหรับใส่ของเหลว, ชีวิต, คนตระหนี่, ม้าแก่ vt. ลอกเปลือก, ถลกหนัง, กระตุ้น, เฆี่ยน, หวด, ปกคลุม, หลอกลวง, ทำให้พ่ายแพ้ vi. (แผล) เกิดหนังขึ้นมาใหม่, ปีน, ป่าย, หนี -Phr. (have a thick skin ไม่เยื่อใยต่อคำวิจารณ์หน้าหนา)
so โซ "adv. ดังนั้น, เช่นนั้น, เช่นนี้, ฉันนั้น, อย่างนั้น, อย่างยิ่ง, จริง ๆ, มากยิ่ง, โดยแน่แท้, เหตุฉะนั้น, เหตุฉะนี้, แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,
ถ้า, ถ้าเช่นนั้น, โดยมีเงื่อนไขว่า, เพียงแต่, ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น, จนกระทั่ง, จนถึงกับ, ในราว, ราว ๆ นั้น, ประมาณ interj. คำอุทาน, เมินเฉย"
try ไทรฺ vt., n. ความพยายาม พยายาม ตรวจสอบ การทดลอง การลอง สอบสวนในศาล
types ไทปฺ'ส n. รูปแบบ, แบบ, ชนิด, ประเภท, จำพวก, ตัวอย่าง, ตัวพิมพ์ vt. พิมพ์ดีด,พิมพ์, หากลุ่มเลือด, เป็นสัญลักษณ์, เป็นแบบอย่าง, เป็นตัวแทน. vi.พิมพ์ดีด
yourself ยัวร์เซล์ฟ n. คุณเอง, ท่านเอง, ตนเอง, ตัวเอง pl. yourselvesSee more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น