วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Don't Overtake On A Curve. : อย่า/ห้ามแซงทางโค้ง | ตีแตกภาษาอังกฤษ

คนที่ใช้รถใช้ถนนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า บริเวณทางโค้ง(Curve)นั้นเขาห้ามแซง เพราะว่าเราจะไม่เห็นรถคันที่ขับสวนมาอีกเลนหนึ่ง ฉะนั้นถ้าแซงไปก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้


เราจะมาตีแตกภาษาอังกฤษกับประโยคที่ว่า "ห้ามแซงทางโค้ง" หรือ "อย่าแซงทางโค้ง" กันครับ

วันนี้นำมาฝากกัน 2 ประโยคครับ

Don't pass on a curve.
ด็อน'ท พาส ออน อะ เคิร์ฟว 
อย่า/ห้ามแซงทางโค้ง 


Don't overtake on a curve. 
ด็อน'ท โอเวอะเทค' ออน อะ เคิร์ฟว 
อย่า/ห้ามแซงทางโค้ง ใช้ได้ทั้ง 2 ประโยค ลองเลือกประโยคใดประโยคหนึ่งไปฝึดพูดฝึกเขียนดูนะครับ

ได้ทั้งความรู้ภาษาอังกฤษกับการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุอีกด้วยครับ สุดยอดมั๊ย???

แล้วพบกันใหม่ครับ
สวัสดีครับ

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai


Vocabulary
Pronunciation
Translation
a เอ 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหกมีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
curve เคิร์ฟว n. เส้นโค้ง, ทางโค้ง, แนวโค้ง
don't ด็อน'ท อย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
on ออน prep., adv. บน, ที่, ตาม, ณ, ในเวลาที่, ในขณะที่, ในวันที่, เกี่ยวกับ, อยู่ในสถานการณ์, ในเรื่อง, โดย, อาศัย, ทันทีหลังจาก, ไปสู่, ไปทาง, ติดกัน, ประชิด, ประจำ adj. เปิดอยู่, ใช้อยู่, ซึ่งกำลังเกิดขึ้น, ตามแผน, ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่, สถานการณ์, ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ)
overtake โอเวอะเทค' vt. ตามทัน, โจมตีอย่างฉับพลัน, เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด. vi. ผ่านพาหนะอื่น
pass พาส v. ผ่าน, แซง, ยติ, นำส่ง, n. ถนน, หนทาง, สิทธิผ่าน, การสอบผ่าน,บัตรผ่าน การส่งลูก, ท่าส่งลูก, การบินผ่าน, การเปลี่ยน, การล่วงของเวลา

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น