Don't Overtake On A Curve. : อย่า/ห้ามแซงทางโค้ง | ตีแตกภาษาอังกฤษ

คนที่ใช้รถใช้ถนนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า บริเวณทางโค้งนั้นเขาห้ามแซง เพราะว่าเราจะไม่เห็นรถคันที่ขับสวนมาอีกเลนหนึ่ง ฉะนั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้


เราจะมาตีแตกภาษาอังกฤษกับประโยคที่ว่า "ห้ามแซงทางโค้ง" หรือ "อย่าแซงทางโค้ง" กันครับ

วันนี้นำมาฝากกัน 2 ประโยคครับ 

Don't pass on a curve. 
ด็อน'ท พาส ออน อะ เคิร์ฟว 
อย่า/ห้ามแซงทางโค้ง 


Don't overtake on a curve. 
ด็อน'ท โอเวอะเทค' ออน อะ เคิร์ฟว 
อย่า/ห้ามแซงทางโค้ง 


ใช้ได้ทั้ง 2 ประโยค ลองเลือกประโยคใดประโยคหนึ่งไปฝึดพูดฝึกเขียนดูนะครับ

แล้วพบกันใหม่ครับ
สวัสดีครับ

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ความคิดเห็น