วิธีพูดในรูปประโยคปฏิเสธ(negative agreement)โดยใช้ either/neither ตอบในรูปต่างๆ | ตีแตกภาษาอังกฤษ

ถ้าผู้พูด(บุรุษที่ 1)พูดประโยคใดประโยคหนึ่งออกมาในรูปประโยคปฏิเสธ และเราจะตอบเป็นประโยคที่จะพูดแสดงออกในรูปปฎิเสธที่เหมือนกันกับผู้พูด(บุรุษที่ 1) เราสามารถใช้ neither และ either มาตอบได้ครับ

ตัวอย่างประโยคที่ผมเอามาเขียนในวันนี้ จะมีคำกริยาคือ have เป็นตัวกริยาหลักและมี do เป็นกริยาช่วย

ประโยคตัวอย่าง (บุรุษที่ 1 เป็นผู้พูดขึ้นก่อน)


I don't have a house. 
ไอ ด็อน'ท แฮฟว์ เอ เฮ้าส์ 
ฉันไม่มีบ้าน 


เราในฐานะบุรุษที่ 2 จะตอบเป็นในลักษณะที่เป็นในรูปปฏิเสธเช่นเดียวกันกับผู้พูด (negative agreement) เราสามารถใช้ประโยคใดประโยคหนึ่งใน 3 ประโยคนี้ได้เลยครับ

ประโยคที่ 1


Me neither. 
มี นี'เธอะ 
ฉันก็ไม่มีเหมือนกัน/เช่นกัน 


ประโยคที่ 2


I don't either. 
ไอ ด็อน'ท อี'เธอะ 
ฉันก็ไม่มีเหมือนกัน/เช่นกัน ประโยคที่ 3


Neither do I. 
นี'เธอะ ดู ไอ 
ฉันก็ไม่มีเหมือนกัน/เช่นกัน 


หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ
แล้วพบกันใหม่ครับ


<>

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
a เอ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
don't ด็อน'ท อย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
either อี'เธอะ adv. ด้วยเหมือนกัน เช่นกัน เหมือนกัน adj., pron. แต่ละ, อันละ, ชิ้นละ, อันใดอันหนึ่ง (ของ2อัน) -conj. ถ้าไม่...ก็...หรือว่า adj. ด้วย, เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน
have แฮฟว์ มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานพหูพจน์และ I you they we)
house เฮ้าส์ คนดูในโรงภาพยนตร์ ครอบเครัว จัดบ้านหรือที่พักให้อยู่ บ้าน สภา
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
me มี pron. กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
neither นี'เธอะ conj., adj., pron. ไม่ใช่ทั้งสอง, ไม่ใช่, ไม่อีก Synonym: norSee more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น