ฝึกพูดภาษาอังกฤษ "You Quarrel With Each Other Like Dogs."="พวกมึงนี่ กัดกันยังกะหมาแน่ะ"

อันนี้เรื่องจริง...ชีวิตคนบ้านนอกที่พูดจาฟังดูอาจจะหยาบคายบ้าง แต่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติที่มักจะได้ยินกันมีบ้านหลังหนึ่ง มีลูกหลายคน อายุก็ไล่เลี่ยกัน ลูกๆก็ทะเลาะกันทุกวัน พ่อแม่ก็คงจะเหนื่อยหน่ายปนรำคาญ

วันหนึ่งขณะที่เด็กๆกำลังทะเลาะกัน แม่ก็ตะโกนใส่ออกไปว่า

You quarrel with each other like dogs. 
ยู ควอ'เริล วิท อีช ออทเทอร์ ไลคฺ ดอกส 
พวกมึงนี่ กัดกันยังกะหมาแน่ะ

ลูกๆได้ยินก็เงียบไปได้สักพัก อีกไม่กี่อึดใจต่อมาก็เริ่มฮื่มใส่กันเหมือนเดิม ฮ่าฮ่า ทำไงได้ครับ ก็เขายังเป็นเด็กอยู่นี่ครับ

ประโยคนี้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามครับผม

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

See more words:
Would you like to see my other blogs?:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
as if แอส อีฟ CONJ. ราวกับ relate:{ประหนึ่ง}{เสมือนหนึ่งว่า}{เฉกเช่น}{เหมือนหนึ่งว่า}{คล้ายๆ}{ดูประหนึ่งว่า}
bite ไบทฺ {bit, bitten/bit, biting, bites} v. กัด, กิน, ตอด, กินอาหาร, ต่อย (แมลง) , ยึดแน่น, เกาะแน่น, โกง, มีผลต่อ, งับ, ติดเหยื่อ, ยึด, ติด, ทำได้ผล n. การกัด, แผลกัด, ความคม, ความได้ผล, ชิ้นอาหาร, มื้อน้อย ๆ Synonym: nibble
do ดู ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
dogs ดอกส {dogged, dogging, dogges} n. สุนัข, หมา, ชายที่น่าชัง vt. ติดตาม, ตามหลัง, ไล่ตาม. -Phr. (go to the dogs เสื่อม, เสื่อมโทรม)
each อีช adj. แต่ละ, คนละ, ละ, อันละ, สิ่งละ, เล่มละ, ทุก. -pron. แต่ละ -adv.แต่ละ
each other อิช-ชาเตอร์ PRON. ซึ่งกันและกัน relate:{แก่กันและกัน} syn:(mutually)(reciprocally)
like ไลคฺ {liked, liking, likes} adj., prep. เหมือนกัน, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน, จวนจะ, ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ, เกือบจะ, โดยประมาณ, ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ, ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน, คนที่เหมือนกัน, ชนิด, ประเภท. เกือบจะ, ชอบ, อยาก, ปรารถนา, n. สิ่งที่ชอบ, สิ่งที่ปรารถนา
other ออทเทอร์ อื่นๆ อันอื่น อันที่สอง
quarrel ควอ'เริล {quarrel (l) ed, quarrel (l) ing, quarrels} vi.,n. (การ) ทะเลาะ, วิวาท, ถกเถียงด้วยความโกรธ, บ่น, โทษ, จับผิด Synonym: . quarreler, uarreller n. ###S. argument
you ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น