Buakheng Exaggerated The Size Of The Fish He Caught. นายบัวเข่งคุยเกินจริงว่าปลาที่เขาจับได้ตัวใหญ่มาก

วันนี้เรามาดูการใช้กริยา "Exaggerate" กันอีกสักประโยคครับ 

นายบัวเข่งเขาเป็นคนชอบพูดอะไรเกินความจริงไปซักนิดนึง วันหนึ่งเขาไปหาปลาได้มาหนึ่งตัว ปลาตัวเท่าคืบแต่นายบัวเข่งคุยว่าตัวเท่าศอก นายบัวเข่งกำลัง exaggerated อยู่ครับผม

Source: sodahead.com
ยกตัวอย่างให้เป็นกันชัดๆดังประโยคด้านล่างนี้ครับ

Buakheng exaggerated the size of the fish he caught. 
บัวเข่ง อิกแซจ'จะเรท เดอะ ไซซ์ ออฟ เดอะ ฟิช ฮี คอจทฺ 
นายบัวเข่งคุยเกินจริงว่าปลาที่เขาจับได้ตัวยั๊ยย่าย (ใหญ่เกินขนาดจริงที่เขาจับได้) 

จะพูดแบบชาวบ้านๆฟังเข้าใจง่ายๆ ก็คือ นายบัวเข่งขี้โม้ครับ

ประโยคนี้เป็น Past Simple Tense ครับ

โครงสร้างประโยค: Subject + v.2 (Past form)

Exaggerated เป็น Verb ช่อง 2 ของ Exaggerate ผันรูปโดยการเติม ed ต่อท้ายคำ แต่คำเดิมมี e อยู่แล้วจึงเติมเพียง d เข้าไปเท่านั้น

Fish เป็นคำนามที่เป็นได้ทั้งรูปเอกพจน์และพหูพจน์ก็นะครับ แต่ถ้าเป็นรูปพหูพจน์เราจะเติม es ต่อท้ายคำศัพท์ก็ไม่ผิดครับ เขียนอย่างนี้ครับ Fishes = ปลาหลายตัว

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
**อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
***อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Buakheng บัวเข่ง (ชื่อคน)บัวเข่ง
Caught คอจทฺ "การจับ เกี่ยว เข้าใจ จับ จับได้ ชะงัก ดึงดูด ดู ได้ยิน ได้รับ ตี ติดไฟ ทำให้แน่น มาทัน(รถไฟฯลฯ) รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส สิ่งที่จับได้ สิ่งที่ทำทำติดอยู่ เช่น กลอนประตู หลอกลวง อุปสรรคหรือปัญหาที่ซ่อนอยู่
"
Exaggerated อิกแซจ'จะเรท vt., vi. พูดเกินความจริง, อวดโต, เพิ่มหรือขยายเกินกว่าปกติ.
Fish ฟิช n. ปลา, เนื้อปลา, สัตว์น้ำ, บุคคล, คนอ่อนหัด vt. ตกปลา, จับปลา, ล้วงออก, ดึงออก, ค้นหา -Phr. (fishin troubled waters ฉวยโอกาสกอบโกยผลประโยชน์)
He ฮี [Pron] เขา(ผู้ชาย)
Of ออฟ ของ
Size ไซซ์ ขนาด ปริมาตร กาว ประมาณ คัดขนาด ทาด้วยกาว
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
See more articles:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น