วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

How Does It Work? มันเป็นยังไงหรือ/ มันใช้อย่างไรหล่ะ/ มันน่าเล่นไหม

วันนี้เรามาเรียนภาษาอังกฤษที่แปลความหมายเป็นภาษาไทยแล้วหลายแบบด้วยกันซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ใช้ครับ

รูปประโยคภาษาอังกฤษที่จะนำมาตีแตกกันก็คือ

How does it work?
ฮาว ดาส อิท เวิร์ค?
Image source: www.dreamstime.com

ซึ่งแปลได้หลากหลายความหมายด้วยกันครับ เช่น

มันเป็นยังไงหรือ?

มันใช้อย่างไรหล่ะ?

มันน่าเล่นไหม? (พูดถึงเกมส์ ของเล่น ฯ)

มันทำงานยังไง? (พูดถึงเครื่องใช้สอย เช่น เครื่องซักผ้า ทีวี โทรศัพท์มือถือฯ)

วิธีการทำงานมันเป็นอย่างไร? (เครื่องจักร เช่น เครื่องตัดเหล็ก เครื่องอัดกระดาษ เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ฯ)

Tense:      Present Simple Tense ในรูปของคำถาม
Structure: How + Auxiliary verb(-es) + Subject + V1 + ...

หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้สนใจนะครับ

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
**อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
***อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Does ดาส ทำ / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม ใช้กับ he she it
How ฮาว อย่างไร
It อิท มัน
Work เวิร์ค ความพยายามที่ใช้ไปในการทำงาน งาน ที่ทำงาน ชิ้นงาน ทำงาน ใช้การได้ ทำให้เป็นรูปร่าง ออกกำลัง ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน เดินเครื่อง เข้ายา ก่อผล ปั่นป่วน เดิน พยายาม ชิ้นงาน
See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น