How Does It Work? มันเป็นยังไงหรือ/ มันใช้อย่างไรหล่ะ/ มันน่าเล่นไหม

วันนี้เรามาเรียนภาษาอังกฤษที่แปลความหมายเป็นภาษาไทยแล้วหลายแบบด้วยกันซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ใช้ครับ

รูปประโยคภาษาอังกฤษที่จะนำมาตีแตกกันก็คือ

How does it work?
ฮาว ดาส อิท เวิร์ค?


ซึ่งแปลได้หลากหลายความหมายด้วยกันครับ เช่น

↪ มันเป็นยังไงหรือ?

↪ มันใช้อย่างไรล่ะ?

↪มันน่าเล่นไหม? (พูดถึงเกมส์ ของเล่น ฯ)

↪ มันทำงานยังไง? (พูดถึงเครื่องใช้สอย เช่น เครื่องซักผ้า ทีวี โทรศัพท์มือถือฯ)

↪ วิธีการทำงานมันเป็นอย่างไร? (เครื่องจักร เช่น เครื่องตัดเหล็ก เครื่องอัดกระดาษ เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ฯ)


Tense:      Present Simple Tense ในรูปของคำถาม
Structure: How + Auxiliary verb(-es) + Subject + V1 + ...

หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้สนใจนะครับ

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more articles:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
Does ดาส ทำ / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม ใช้กับ he she it
How ฮาว อย่างไร
It อิท มัน
Work เวิร์ค ความพยายามที่ใช้ไปในการทำงาน งาน ที่ทำงาน ชิ้นงาน ทำงาน ใช้การได้ ทำให้เป็นรูปร่าง ออกกำลัง ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน เดินเครื่อง เข้ายา ก่อผล ปั่นป่วน เดิน พยายาม ชิ้นงาน

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น