Reply This Email / Respond Email / Let Me Know Please. การขอให้ตอบอีเมล์

วันนี้เรามาพูดถึงการเขียนอีเมล์ถึงลูกค้าแล้วเราต้องการให้เขาเขียนเมล์ตอบมาเพื่อเป็นการยืนยันว่าได้รับทราบเรื่องที่เราได้ส่งเมล์ให้ไปแล้วนั้น


ใช้ประโยคนี้ครับ

Please let me know.
พลีส เลท มี โนว์
กรุณาตอบกลับด้วย

*ประโยคนี้ต้องการให้ตอบอีเมล์แต่ไม่เน้นมากนัก เพราะ let me know แปลตามตัวว่า “แจ้งให้ฉันทราบด้วย”

Please reply this email.
พลีส รีพลาย ดีส อีเมล์
กรุณาตอบกลับด้วย

*ประโยคนี้เป็นการเน้นว่าต้องการให้ตอบอีเมล์ด้วย

Please respond by email.
พลีส เรสปอนด์ บาย อีเมล์
กรุณาตอบกลับด้วย

*ประโยคนี้เน้นให้ตอบกลับทางอีเมล์ สังเกตุจากคำว่า by email เท่านั้นครับ ไม่ต้องการให้ตอบด้วยวิธีอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ แฟกซ์ เป็นต้น

แล้วพบกันใหม่นะครับ
สวัสดีครับ

<>

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
by บาย prep. โดย, ไปยัง, ข้าง, อยู่ข้าง, ใกล้, ติดตัว, ไปทาง, ทาง, หันไปทาง, จาก, ผ่าน, ผ่านไป, ผ่านข้าง, ของ, อาศัย, ใช้, ที่, ทีละ, ต่อ adj. อยู่ใกล้, ใกล้ -Conf. with
email อีเมล์ N. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ relate:{การรับส่งข่าวสารผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์} syn:(E-mail)(email)(e-mail)
know โนว์ {knew, known, knowing, knows} vt. รู้, รู้ดี, รู้จัก, รู้ว่า, ทราบ, เข้าใจ, จำได้, ตระหนักดี, วินิจฉัย, ออก, มองออก, ชำนาญ, สังวาส. vi. รู้, รู้จัก, รู้ดี. -Id. (know the ropes เข้าใจ, คุ้นเคยกับ) n. -Phr. (in theknow รู้เรื่องภายใน)
let เล็ท {let, let, let, letting, lets} vt. ให้, อนุญาต, ขอให้,ปล่อย, ทำให้เกิด vi. ให้เช่า. -Phr. (let alone ปล่อยตามลำพังไม่รบกวน.)-Phr. (let down ทำให้ผิดหวัง ทรยศ ละทิ้ง, ลดลง)
me มี pron. กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
please พลีซ vi., vt. (ทำ)ให้ความเพลิดเพลิน, ให้ความพอใจ, พอใจ, ต้องการ. Synonym: . pleasable adj. pleaseness n. pleaser n.
reply รีพลาย vi. ตอบ, ตอบได้, สนองตอบ, สะ-ท้อน, ก้องกลับ, ตอบคำร้องของจำเลย vt. ตอบ n. คำตอบ, การตอบ, การตอบแก้, Synonym: . replier n.
respond รีสพอนดฺ' vi. ตอบ, พูดตอบ, ตอบสนอง, โต้ตอบ, ขานรับ, รับ, vt. พูดตอบ n. ผลตอบ,การตอบ, ฝาผนังที่ต่อกัน Synonym: reply Anonym: ignore
this ธิส DET. (คน, สิ่ง) นี้ syn:{the}(that) PRON. นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว) syn:{the one}{this one}(that) ADV. ขนาดนี้relate:{ถึงเพียงนี้}{เท่านี้}
team ทีม n. กอง, หน่วย, คณะ, ชุดนักกีฬา, กลุ่มคน, กลุ่มสัตว์. vt., vi.รวมกันเป็นกลุ่มหรือหน่วย, ขนส่งเป็นกลุ่ม, ใช้สัตว์เลี้ยงเป็นกลุ่มลาก,รวมเงินให้เหมาทำ, ประสานกัน. adj. เกี่ยวกับ team ดังกล่าว
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
that แธท adj., pron., adv. นับ, นั้น, โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, ผู้นั้น,เวลานั้น, อย่างนั้น, เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่, เพราะว่า,เพราะ, ก็, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้
themselves เธม'เซลซฺ' pron., pl. พวกเขา, พวกเขาเหล่านั้น

See more another words:

ความคิดเห็น

  1. น่าจะเป็นประโยชน์โดยจดหมายของฝ่ายขาย (Sales) ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service :: CS)

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น