“On Your Knees” (Thai: จงคุกเข่าลง[chong khuk-khao long]) | ตีแตกภาษาอังกฤษ

[คุกเข่าลงเดี๋ยวนี้=On your knees] ประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษที่น่าสนใจและสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆ

On your knees แปลว่า คุกเข่าลง สังเกตุคำว่า knees จะเติม s ด้วยเพราะว่าคุกเข่าลงทั้งสองข้าง เป็นนามพหูพจน์ จึงต้องเติม s ครับ
เรื่องมีอยู่ว่า บังเอิญผมมีโอกาสได้ดูหนังฝรั่งเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นหนังเก่าพอประมาณครับ น่าจะประมาณเจ็ดแปดปีเห็นจะได้ครับ ภาพยนต์เรื่องนั้นแสดงโดย Orlando Bloom กับ Eva Green เป็นหนังฟอร์มใหญ่ ผมจำชื่อเรื่องภาษาไทยไม่ได้แล้วครับ

แต่จำได้ว่าจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่กษัตย์บอลด์วินของกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นพระเชษฐาของเจ้าหญิงซีบิลล่าได้ทำโทษขุนนางชั้นสูงท่านหนึ่งซึ่งมีความผิดโดยพระองค์ได้ตรัสว่า “on your knees” ซึ่งแปลว่า “จงคุกเข่าลง” และพระองค์ได้ใช้คทาฟาดไปที่ใบหน้าของขุนนางผู้นั้นหลายครั้งทีเดียว

ประโยคนี้ถ้าเราจะแปลตามคำศัพท์แล้วสามารถแปลอย่างนี้ก็ได้ครับ “อยู่บนหัวเข่า” เช่น Are you looking for a gaiter? It’s on his knee.
Amazon.com

เรามาดูประโยคอื่นๆที่ใกล้เคียงกันตามด้านล่างนี้ครับ

What is ‘Knee’ translated in Thai?
วอท อิส นี ทรานสเลทด อิน ไทย
คำว่า “Knee” แปลเป็นภาษาไทยว่าอะไร

That’s said “หัวเข่า [huakhao]” in Thai.
แดท อิส เซด “หัวเข่า” อิน ไทย
ภาษาไทยเรียกว่า “หัวเข่า”

What position do you usually sit?
วอท โพสิชั่น ดู ยู ยูสชวลลี่ ซิท
ปกติคุณชอบนั่งท่าไหน

I like to sit on a chair, my back straight up and my legs hanging.
ไอ ไลค์ ทู ซิท ออน อะ แชร์ มาย แบค สเตรท อับ แอนด์ มาย เลกส แฮงกิ่ง
ฉันชอบนั่งห้อยขา หลังตรงบนเก้าอี้

How many hours do you generally sit in a day at your office?
ฮาว แมนี่ อาร์ส ดู ยู เจเนอรัลลี ซิท อิน อะ เดย์ แอท ยัวร์ ออฟฟิซ
ทั่วๆไปคุณใช้เวลานั่งกี่ชั่วโมงในสำนักงาน

It is around 5 hours a day.
อิท อิส อราวน์ด ไฟว อาวร์ส อะ เดย์
ประมาณ 5 ชั่งโมงต่อวัน

What is your posture when you watching television?
วอท อิส ยัวร์ โพสเจอร์ เวน ยู วอทชิ่ง เทเลวิชั่น
คุณอยู่ท่าไหนเวลาดูทีวี

It’s the time for rest. I usually lie down on a sofa.
อิท เดอะ ไทม์ ฟอร์ เรสท ไอ ไล ดาวน์ ออน อะ โซฟา
มันเป็นเวลาพักผ่อนหน่ะ ฉันมักนอนเหยียดตรงบนโซฟา

My sister usually sits on floor with her back against leather futon.
มาย ซิสเตอร์ ยูสชวลลี่ ซิท ออน ฟลอร์ วิท เฮอร์ แบค อเกนสท เลทเทอร์ ฟูทัน
น้องสาวฉันชอบนั่งบนพื้นหลังพิงโซฟาหนังแบบพับ

What do you call this sitting position in Thai and English?
วอท ดู ยู คอล ดิส ซิตติ่ง โพสิชั่น อิน ไทย แอนด์ อิงลิช
คุณเรียกท่านั่งต่างๆนี้อย่างไรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Vocabulary: คำศัพท์ [ท่านั่งต่างๆ]
Hunker ฮั้งเกอร์ = นั่งพับขา/นั่งขัดสมาธิ nangphapkha

Parallel legs พาราเลล เลกส = นั่งขาชิด nang khachit [แบบนั่งบนเก้าอี้แล้วหนีบขาทั้งสองข้างชิดขนานกัน]

Sit cross-legged ซิท ครอสส เลกด = นั่งขัดสมาธิ nang khat samat

Sit on the floor (with legs tucked back to one side) = นั่งพับเพียบ nang phap phiap

Sit on the heels ซิท ออน เดอะ ฮิล = นั่งยองๆ nang yong yong

Squat สควอท = นั่งยองๆ nang yong yong [น่าจะเป็นท่านั่งแบบหลวงพ่อคูณน่ะครับ]

Sit with one's legs crossed ซิท วิท วันส เลกส ครอสด = นั่งไขว่ห้าง nang khai hang
Miss you all,
See you next articles,
Good bye,
<>

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
5 ไฟว์ ห้า
A เอ อะ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
Against อเกนสท์ ทาบ ปะทะ ต้าน ฝืน
And แอนด์ และ กับ ก็ดี รวมทั้ง ตลอดจน
Around อราวนด์ รอบ ประมาณ ล้อม ใกล้ๆ อ้อมรอบ ราว สัก รอบข้าง รอบตัว รอบกาย
At แอท ที่
Back แบ็ค หลัง ส่วนหลัง ถอยหลัง สนับสนุน
Call คอลล์ ความต้องการ โทรศัพ์ไปหา เรียก เรียกว่า สัญญาณ
Chair แชร์ เก้าอี้ ตำแหน่ง เก้าอี้ประธาน เก้าอี้นั่ง เก้าอี้พนัก
Day เดย์ วัน ช่วงเวลา กลางวัน
Do ดู ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
Down ดาวน์ ต่ำ ล่องไปตาม ข้างล่าง
English อิงลิช ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ ของคนอังกฤษ เกี่ยวกับชาติอังกฤษ
Floor ฟลอร์ ชั้น พื้น พื้นห้อง พื้นเรือน คว่ำ ปูพื้น
For ฟอร์ สำหรับ
Futon ฟูตัน โซฟาหนังแบบพับ
Generally เจเนอรัลลี่ โดยทั่วไป
Hanging แฮงกิ่ง การแขวนคอ การห้อย ห้อย ที่แขวนอยู่ ที่ห้อยอยู่
Her เฮอร์ หล่อน
Hour เอาร์ ชั่วโมง
How ฮาว อย่างไร
How many ฮาว แมนี่ กี่ เท่าไร กี่มากน้อย เท่าไหร่ เพียงใด เพียงไร
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
In อิน ใน
Is อิส เป็น อยู่ คือ
It อิท มัน
Knee นี เข่า ตัก หัวเข่า กระทบด้วยเข่า แตะด้วยเข่า
Leather เลทเทอร์ หนังฟอก หนังสัตว์ ลูกหนัง หุ้มด้วยหนัง ทำด้วยหนังสัตว์
Leg เลก ขา สิ่งที่คล้ายขา
Lie ไล โกหก มุสา หลอกลวง ตอแหล กบดาน นอน พิง หมอบ
Lie down ไล ดาวน์ ลงนอน นอนเล่น เอนหลัง
Like ไลค์ ชอบ
Many แมนี่ มากมาย จำนวน
My มาย ของฉัน
Office ออฟฟิซ สำนักงาน ตำแหน่ง หน้าที่
On ออน บน
Position โพสิชั่น ตำแหน่ง ฐานะ ที่ ท่า สภาพ ฐาน วางตัว
Posture โพสเจอร์ ท่า ท่าทาง อาการ วางตัว วางท่าทาง
Rest เรสท์ ส่วนที่เหลือ พักผ่อน หลับ พัก พักสมอง พักเหนื่อย
Said เซด กล่าว พูด (ช่อง 2 ของ say)
Sister ซิสเตอร์ พี่สาว น้องสาว
Sit ซิท นั่ง ประชุมกัน เข้าสอบไล่ นั่งลง เป็นผู้แทนจังหวัด
Sitting สิทติ่ง นั่ง
Sofa โซฟา โซฟา
Straight สเตรจท์ ตรง ปกติ ซื่อตรง สม่ำเสมอ เป็นระเบียบ แนวราบ
Straight up สเตรท อัพ ตรงขึ้น
Television เทเลวิชั่น ทีวี โทรทัศน์
Thai ไทย คนไทย ภาษาไทย
That แดท นั้น
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
This ดิส นี้
Time ไทม์ เวลา ฤดูกาล ครั๊ง จังหวะดนตรี เวลาที่ทำงาน ค่าจ้าง จัดเวลา กำหนดเวลา ตั้งเวลา การลงโทษจำคุก ช่วงชีวิตของบุคคล
To ทู ไปถึง
Translate ทรานสเลท แปล แปลความ ถ่าย ย้าย พา
Up อัพ ในแนวตั้ง ข้างบน ไปตาม ตั้งตรง ที่เพิ่มขึ้น ทำให้เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น การเพิ่มขึ้น
Usually ยูสชวลลี โดยปกติ
Watching วอทชิ่ง การคอย การอยู่ยาม การรอ การเฝ้าดู การตื่น
What วอท อะไร
When เว็น เมื่อ ตอน เมื่อไร
With วิท ร่วมกับ กับ
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
Your ยัวร์ (คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) ท่าน ของคุณ ของพวกท่าน ของพวกคุณ
See more:
Would you like to see my other blogs?:

1 ความคิดเห็น:

  1. แล้วภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับท่านอน ยืน เดิน ทำ พูด คิด..หล่ะ มีอะไรบ้าง อยากรู้ครับ

    ตอบลบ