ขอแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษพูดว่า "May I Introduce Myself?" : "ฉันขออนุญาตแนะนำตัวเอง" | ตีแตกภาษาอังกฤษ : English Of The Day

"ฉันขออนุญาตแนะนำตัวเอง" เป็นภาษาอังกฤษและประโยคที่คล้ายๆกันที่น่าสนใจ


นอกจากใช้คำว่า May นำหน้าประโยคแล้ว เราสามารถใช้คำอื่นๆที่มีความหมายไม่แตกต่างกัน แต่เป็นการเพิ่มเสน่ห์และภูมิความรู้ภาษาอังกฤษอีกด้วย คำที่ว่า เช่น "Can", "Could", "Shall" ครับ
May I introduce myself?
เมย์ ไอ อินทรูดิวส์ มายเซล์ฟ
ผม/ฉันขอแนะนำตัวเองครับ/ค่ะ
คำตอบที่ท่านมักจะเห็นก็คือประโยคนี้ครับ
Oh yes, you may.
โอ เยส ยู เม
อ๋อ ได้เลย

Shall I Introduce myself?
แชลล์ ไอ อินทรูดิวส์ มายเซล์ฟ
ฉันขอแนะนำค่ะ/ครับ
Of course, go ahead.
ออฟคอร์ส โก อะเฮด
ได้สิ เชิญเลย

Can You Introduce Yourself?
แคน ยู อินทรูดิวส์ ยัวร์เซล์ฟ
กรุณาแนะนำตัวของคุณหน่อยค่ะ/ครับ
Certainly, My Name Is Michael Leng.
เซอร์เทนลี่ มาย เนม อิส ไมเคิล เล้ง
ผมชื่อ ไมเคิล เล้ง ครับ

Could We Introduce Our self?
คูล์ด วี อินทรูดิวส์ เอ้าเออร์เซล์ฟ
พวกเราขอแนะนำตัวค่ะ/ครับ
Sure, I am ready to hear from you now.
ชัวร์ ไอ แอม เรดี้ ทู เฮียร์ ฟรอม ยู นาว
ได้เลย ฉันพร้อมอยู่แล้ว


สำหรับคำว่า "Go ahead" หมายความว่า "ดำเนินการอย่างไดอย่างหนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์นั้นๆต่อไปได้ เช่น เชิญเลย / ทำได้เลย / กินได้เลย

ยกตัวอย่างตามประโยคด้านล่างนี้ครับ

Child(ลูก):
We are waiting daddy to have dinner together.
วี อาร์ เวทติ่ง แดดดี้ ทู แฮฟว์ ดินเนอร์ ทูเก็จเทอร์
พวกเรารอพ่อทานอาหารด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
Daddy(พ่อ):
So sorry for keeping you all waiting! Go ahead
โซ ซอรี่ ฟอร์ คีพปิ่ง ยู ออล เวทติ่ง โก อเฮด
ขอโทษมากๆที่ทำให้ทุกคนรอ ลงมือทานกันได้เลย


กรณีที่เราอยากจะแนะนำตัวเองให้เพื่อน(ใหม่) หรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นชาวต่างชาติ หรือบางครั้งเราอาจต้องติดต่องานกับลูกค้าชาวต่างชาติก็เป็นได้

ตัวผมเองทำงานบริษัทของชาวฝรั่งเศสอยู่ 4 ปี บริษัทของชาวเกาลี 7 กว่าปี บริษัทของอเมริกาและชาติอื่นๆอีกสองสามแห่ง บริษัทที่ผมเคยทำงานด้วยดังกล่าวจะมีสาขาอยู่หลายประเทศครับ
เรามีการเดินทางไปดูงานระหว่างบริษัทในเครือของกันและกัน ผมก็จะได้ใช้ประโยคแนะนำตัวเป็นประจำครับ บางครั้งเขามาเยี่ยมเราก็มี เขาก็จะแนะนำตัวเขาเองเช่นกันครับ

หลายครั้งที่มีลูกค้าต่างประเทศมาเยี่ยมชมบริษัท เราก็ต้องทำการนำเสนอข้อมูลของบริษัท (Company profile presentation) ผมได้รับหน้าที่นี้ด้วยครับ ก่อนอื่นที่เราจะพูดตามแผ่นสไลด์ที่เตรียมไว้ ผมก็ใช้ประโยคที่นำมาเขียนในวันนี้แหล่ะครับ ใช้แนะนำตัวของต่อผู้เข้ารับฟังก่อนการนำเสนอครับ

ประโยคนี้จะได้ใช้เวลาที่เราไปให้สัมภาษณ์งานกับบริษัทของชาวต่างชาติหรือบริษัทที่ผู้บริหารเป็นชาวต่างชาติแล้วเขาทำการสัมภาษณ์เราด้วยครับ เมื่อกล่าวทักทายด้วยคำว่า สวัสดี "good morning, good after noon, good evening" เรียบร้อยแล้วเราก็ตามด้วยประโยคแนะนำตัวดังกล่าวนี้ได้เช่นกัน

วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับ
สวัสดีครับ
ไมเคิล เล้ง

See more words:
  Vocabulary
  Pronunciation
  Translation
  ahead อะเฮด ADV. ก่อนหน้านี้ ADJ. ก่อนหน้านี้ ADJ. ด้านหน้า ADV. ด้านหน้า ADJ. แต้มนำไป relate:{ชนะไป} ADV. แต้มนำไป relate:{ชนะไป} syn:(leading)(winning) ADJ. ในอนาคต relate:{ต่อไป} ADV. ในอนาคต relate:{ต่อไป} syn:{in advance} ADJ. ไปข้างหน้า relate:{ขึ้นหน้าไป}{ออกหน้า} ADV. ไปข้างหน้า relate:{ขึ้นหน้าไป}{ออกหน้า} syn:(forward)(onward) ADV. ล้ำหน้า syn:(advancing)(leading)(progressing) ant:(back)(behind) ADJ. ล้ำหน้า
  all ออลล์ n., adj., adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น.-after all อย่างไรก็ตาม, ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ, จวนเจียน
  am แอม AUX. รูปของ Verb to be ที่ใช้กับบุรุษที่ 2 เอกพจน์ ABBR. เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem) syn:{a.m.}{AM}{A.M.}
  are อาร์ ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare
  can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
  certainly เซอรฺเทนลี่ ADV. อย่างแน่นอน relate:{อย่างแน่ใจ}{อย่างไม่มีข้อสงสัย}syn:(absolutely)(definitely)(surely)
  child ไชดฺ n. เด็ก, ทายาท, ผลิตผล, -with child ตั้งครรภ์ มีบุตร Synonym: yougster -pl children
  could คู้ลด์ AUX. กริยาช่องที่ 2 ของกริยาช่วย can relate:{สามารถ}
  course คอร์ส n. เส้นทาง, วิถีทาง,แนวทางเดิน, แนวทางปฏิบัติ, แนวความคิด, ลำน้ำ, สาย, หลักสูตร, กระบวนวิชา, ช่วงระยะเวลาการรักษา, จานหนึ่ง (อาหาร) , ชุดหนึ่ง (ยา, การบรรยาย) , ระดู, การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน, วิ่งข้าม, ไล่, ไล่ตาม, ไล่ล่า
  daddy แดดดี้ n.พ่อ
  dinner ดินเนอร์ n.อาหารมื้อเย็น อาหารค่ำ ข้าวเย็น อาหารเย็น
  for ฟอร์ prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
  from ฟรอม prep. จาก, นับจาก, ห่างจาก, เนื่องจาก, มาจาก, ตั้งแต่, เนื่องด้วย, เนื่องแต่, โดยอาศัย
  go โก {went, gone, going, goes} vi. ไป, เคลื่อนไป, จากไป, กลายเป็น,กระทำ, บรรลุ, vt. อดทน, อดกลั้น, พนัน n. การไป, พลังงาน, กำลังวังชา,ความพยายาม, ความสำเร็จ, -Phr. (go on ต่อไป, อดทน, อดกลั้น)
  go ahead โก อะเฮด PHRV. เดินต่อไป relate:{ทำต่อไป}{มุ่งไปข้างหน้า} syn:{go forward}{go on} PHRV. ดำเนินต่อไป relate:{มุ่งหน้าต่อไป} syn:{go ahead} PHRV. เริ่ม (พูด) syn:{fire ahead,}{fire away} PHRV. ทำให้ดีขึ้น relate:{ทำให้ก้าวหน้า} syn:{go forward} PHRV. ทำด้วยตนเอง
  have แฮฟว์ {have, had, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ, เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
  hear เฮียร์ {heard, hearing, hears} vt. ฟัง, ได้ยิน, สดับ, รับฟัง, ได้ยินมาว่า, พิจารณา. vi. ฟัง, ได้ยิน. Synonym: . hearable adj. hearer n. ###S. heed, listen
  I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
  introduce อินโทรดิวซ์ vt. แนะนำ, นำเข้า, นำสู่, เข้าสู่, เริ่มนำ, อรัมภบท, เกริ่น, เผยแพร่. Synonym: . introducer n. introducible adj. ###S. present
  is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
  keeping คีพปิ่ง {kept, kept, keeping, keeps} v. เก็บ, สงวนไว้, กักขัง, ป้องกันรักษา,หน่วงเหนี่ยว, ธำรงไว้, ผดุงไว้, กักตัว, ดำเนินกิจการ, ยังคงเป็นอยู่การรักษาไว้, การสนับสนุน, ตัวตึกที่แข็งแรงที่สุดของปราสาทสมัยกลาง,ส่วนที่แข็งแกร่ง แน่นหนาที่สุด, คุก.
  Leng เล้ง นามสกุลว่า "เล้ง"
  may เมย์ auxv. อาจจะ, อาจ, คงจะ, สามารถจะ, บางที, ขอให้ เดือนพฤษภาคม อาจจะ n. =maiden (ดู)
  Michael ไมเคิล ชื่อคน ไมเคิล
  my มาย pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
  myself มายเซลฟ์ pron. ตัวของฉัน, ฉันเอง pl. ourselves
  name เนม n. ชื่อ, นาม vt. ตั้งชื่อ, ระบุชื่อ
  now เนา adv. ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, บัดนี้, ปัจจุบัน -Phr. (now and again, now and then บางครั้งบางคราว) conj. ตราบใด, เนื่องจาก. n. เวลาปัจจุบัน, สมัยนี้
  of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
  oh โอ โอ(คำอุทาน)
  our เอา'เออะ pron. ของเรา
  ready เรดี้ adj. พร้อม, เตรียมพร้อม, เสร็จ, รวดเร็ว, ทันที,ฉับพลัน, โน้มน้าว, ชอบ, มักจะ, คล่อง, สะดวก, ง่าย vt. เตรียมพร้อม n. the ready เงินสด ความพร้อมเพรียงที่จะใช้ interj คำอุทานให้เริ่มการแข่งขัน (เริ่มได้!!) Ready all!! ทุกคนเข้าประจำที่-Phr. (make ready เตรียมพร้อม)
  self เซลฟฺ n. ตัวเอง, ตนเอง, ธาตุแท้, อาตมา, อัตตะ, เอกลักษณ์ของบุคคล,ผลประโยชน์ส่วนตัว, สภาพปกติ, สันดาน. adj.เหมือนกัน -pron. ตัวฉันเอง,ตัวเขาเอง Synonym: ego, psyche, identity
  shall แชล auxv. กริยาช่วยที่มักใช้กับบุรุษที่1เพื่อแสดงถึงอนาคตและใช้กับบุรุษที่ 2 เฉพาะในประโยคคำถาม, จะ, พึงจะ, จักต้อง, จะต้อง, น่าจะ, ควรจะ, อยากจะ
  so โซ adv. ดังนั้น, เช่นนั้น, เช่นนี้, ฉันนั้น, อย่างนั้น, อย่างยิ่ง, จริง ๆ, มากยิ่ง, โดยแน่แท้, เหตุฉะนั้น, เหตุฉะนี้, แล้วทำไม. conj. ดังนั้น, ถ้า, ถ้าเช่นนั้น, โดยมีเงื่อนไขว่า, เพียงแต่, ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น, จนกระทั่ง, จนถึงกับ, ในราว, ราว ๆ นั้น, ประมาณ interj. คำอุทาน, เมินเฉย
  sorry ซอร์รี่ adj. เสียใจ, เศร้าใจ, น่าสมเพช, น่าสงสาร Synonym: regretful, sympathetic)
  sure ชัวร์ adj., adv. แน่นอน, มั่นใจ, ยืนยัน, เชื่อมั่น, ไว้ใจได้,ไม่ต้องสงสัย, มั่นคง, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไม่มีปัญหา, be sure ระวังตัว,for sure แน่นอน, มั่นใจ, Synonym: . sureness n. -Phr. (make sure ให้แน่ใจ) -Phr. (sure enough แน่นอน มั่นใจ)
  to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
  together ทูเกธ'เธอะ adv. ด้วยกัน, พร้อมกัน, ร่วมกัน, เข้าด้วยกัน, ปะทะกัน, สัมพันธ์กัน,เกี่ยวข้องกัน, เวลาเดียวกัน, โดยไม่หยุดยั้ง
  waiting เวท'ทิง n. การรอคอย, การรับใช้, การหยุด, ช่วงเวลาการรอคอย, การรอจังหวะ, การเลื่อนเวลา, -Phr. (in waiting รับใช้ ปรนนิบัติ) adj. รับใช้, ปรนนิบัติ, รอปรนนิบัติราชนิกุล
  we วี pron. เรา, พวกเรา, คนเรา, บุคคล, (เสียดสี) ท่าน
  yes เยส adv. ไช่, ครับ, จ้ะ n. การต้อนรับ
  you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
  yourself ยัวร์เซล์ฟ n. คุณเอง, ท่านเอง, ตนเอง, ตัวเอง pl. yourselves

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น