ประโยคแนะนำวิธีใช้สินค้าอุปโภค "Instruction For Use" "วิธีการใช้" ที่ด้านข้างกล่องสินค้า

เวลาที่เราซื้อสินค้ามาโดยเฉพาะสินค้าอุปโภค คือสินค้าที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ถ้าเราสังเกตุให้ดีส่วนใหญ่จะมีคำแนะนำการใช้อยู่บริเวณข้างกล่องสินค้านั้นๆด้วย ประโยคดังกล่าวส่วนมาที่พบคือประโยคดังต่อไปนี้ครับ
Instruction for use.
อินสทรัค'เชิน ฟอร์ ยูส
วิธีการใช้

ประโยคนี้ส่วนใหญ่อยู่ในกระดาษที่ใส่รวมมาในกล่องของสินค้า เช่น เครื่องมือต่างๆ พัดลม ตู้เย็น โทรศัพท์ ฯลฯ
ภาษาอังกฤษเรียนได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งสิ่งที่เราพบเห็น ถ้าเรามีใจชอบมันจริงๆ เราจะคิดเป็นภาษาอังกฤษเสมอ รวมทั้งสิ่งใกล้ๆตัวเราครับ

แล้วพบกันใหม่ครับ
สวัสดีครับ

<>

ocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
For ฟอร์ prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
Instruction อินสทรัค'เชิน n. การสั่งสอน, การแนะนำ, การชี้แนะ, การศึกษา, คำสั่ง, คำสอน
Use ยูส vt. ใช้, ใช้ประโยชน์, ใช้สอย, ประยุกต์, ใช้จ่าย, ปฎิบัติด้วยความเคยชิน, แสดงออก, เคี้ยวยาสูบ, สูบบุหรี่ vi. เคยชิน, คุ้นเคย n. การใช้, การใช้ประโยชน์, ประโยชน์, ความเคยชิน, การประยุกต์, วิธีการใช้, เคยชิน, ประเพณี, ธรรมเนียม, -Phr. (put to use ใช้ประโยชน์)


See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น