The Authorities Have Now Painted The Road Red With "Anti-Skid" Paint. : เจ้าหน้าที่ได้ทาพื้นเป็นสีแดงด้วยวัสดุกันรถลื่น

ตอนนี้ถ้าบางคนขับรถไปบนถนนจะเห็นพื้นสีแดงถนนเป็นสีแดงโดยเฉพาะบริเวณทางโค้งต่างๆ


ผมก็เลยไปหาคำที่เป็นภาษาอังกฤษว่าเขาเรียกไอ้เจ้าถนนสีแดงนั้นว่าอะไรกันครับ


Anti skid paint. 
แอน'ไท สคิด เพนท์ 
การทาสีเพื่อป้องกันไม่ให้รถลื่นไถล 


มาดูประโยคอื่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คำ Anti skid paint 


The authorities have now painted the road red with "anti-skid" paint. 
เดอะ ออธอ'ริที'ส แฮฟว์ เนา เพนทดฺ เดอะ โรด เรด วิท แอน'ไท สคิด เพนท์ 
เจ้าหน้าที่ได้ทาพื้นเป็นสีแดงด้วยวัสดุกันรถลื่น


They also help to prevent accidents in wet weather. 
เธ ออลโซ เฮล์ป ทู พรีเว้นท์ แอค' ซิเดินทฺ'ส อิน เวท เวทเธอร์ 
และมันยังช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากความเปียกแฉะของพื้นถนน


เอาล่ะครับ มาถึงตอนนี้เราก็คงจะได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับเจ้า Anti skid paint ที่เขาทาพื้นถนนกันอยู่บางเส้นทางและก็ได้เห็นภาษาอังกฤษในรูปประโยคต่างๆที่สามารถนำไปใช้กันได้ครับ

So, I'm about to go now,

Bye,

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
accidents แอค' ซิเดินทฺ'ส adj., n. บังเอิญ, อุบัติเหตุ, ส่วนประกอบ,พื้นทีไม่เรียบ Synonym: mischance)
also ออลโซ adv. ด้วย, อีกด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, โดยเฉพาะ Synonym: and, besides
anti แอน'ไท n., (pl. -lis) ผู้ต่อต้าน
authorities ออธอ'ริที'ส n. เจ้าหน้าที่, อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง), ผู้มีอำนาจ, ผู้เป็นต้นตำรับ, ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้, ความเชื่อถือได้, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง, อำนาจทางนิตินัย, อำนาจการเป็นตัวแทน, ความเชี่ยวชาญ, พยาน, การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
have แฮฟว์ {have, had, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ, เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
help เฮล์ป v. ช่วยเหลือ n. การช่วยเหลือ, สิ่งช่วย interj. คำอุทานขอความช่วยเหลือ
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
now เนา adv. ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, บัดนี้, ปัจจุบัน -Phr. (now and again, now and then บางครั้งบางคราว) conj. ตราบใด, เนื่องจาก. n. เวลาปัจจุบัน, สมัยนี้
paint เพนท์ n. การทาสี, การวาดภาพสี, ภาพวาด v. ทาสี
painted เพนทดฺ n. การทาสี, การวาดภาพสี, ภาพวาด v. ทาสี
prevent พรีเว้นท์ vt., vi. ป้องกัน, ขัดขวาง, ไปก่อน, คาดการณ์, ทำล่วงหน้า, เป็นอุปสรรค
red เรด n. สีแดง, สิ่งที่มีสีแดง, ผู้นิยมซ้ายจัด (โดยเฉพาะคอมมิวนิสต์) -Phr. (in the red ขาดทุน, เป็นหนี้) adj. สีแดง, มีรอยแดง, (การเมือง) ซ้ายจัด, คอมมิวนิสต์ Synonym: . redly adv. redness n.
road โรด ถนน เส้นทาง
skid สคิด "n. ไม้จิ้มไม่ให้ล้อหมุน, ไม้ค้ำยัน, เครื่องบังคับล้อหมุน,ไม้บุรองไม่ให้ลื่นไถล, แผ่นรองรับน้ำหนัก, รางเลื่อน, แคร่เลื่อน,ทางลงเนิน vt. วางบนเครื่องบังคับล้อหมุน,ห้ามล้อด้วยไม้จีมหรือไม้ค้ำยัน, ลดความเร็วลง, ให้เคลื่อนบนไม้รอง,
เลื่อนไถลโดยใช้เครื่องบังคับล้อ"
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
they เธ pron. เขาเหล่านั้น, พวกเขา, บุคคลทั่วไป, ประชาชนทั่วไป
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
weather เวทเธอร์ (เวธ'เธอะ) n. สภาพบรรยากาศ (ลม, ผน, ฟ้า, อุณหภูมิ, ความชื้น, เมฆ, หมอก, ความกดดันเป็นต้น) , อากาศ, ลมแรง, พายุ vi. มีการเปลี่ยนแปลง, (เมื่อปล่อยให้ถูกอากาศ), ทนต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอากาศ. adj. ต้านลม, under the weather ไม่สบาย, ป่วย, สถานการณ์, สภาวะ, สภาพ
wet เวท "{wetted/wet, wetting, wets} adj. เปียก, โชก, ชื้น, แฉะ,อนุญาตหรือเห็นด้วยกับการขายเหล้าหรือกลั่นเหล้า, แช่เหล้า,มีฝนตกมากหรือบ่อย, มีความชื้นสูง, ดื่มเหล้าเมา, ไร้าค่า, ใจเสาะ n.
ความเปียก, ความชื้น, อากาศชื้น, ฝน vt. ทำให้เปียก, ทำให้ชื้น,ทำให้ชุ่ม vi. กลายเป็นเปียก"
with วิท prep. กับ, ร่วมกับ, เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) Synonym: accompanied by, in regard to


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ7 ธันวาคม 2558 12:12

    ไม่รู้ว่าถนนสีแดงภาษาอังกฤษเขาเขียน-พูดอย่างไร หาคำตอบได้แล้วที่นี่...

    ขอบคุณครับ

    ตอบลบ