วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อย่าลืมนะครับคำนี้ "Thank You For Choosing Us = ขอบคุณที่ท่านเลือกเรา(บริการ/สินค้า)"

คำขอบคุณที่เราจะใช้พูดหรือเขียนเป็นตัวหนังสือไว้เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นนับเป็นสิ่งที่ดีที่ต้องทำอย่างยิ่งครับ

คำศัพท์หลักสำหรับประโยคที่ผมนำมาเขียนวันนี้คือ

"Thank you" N. การแสดงความขอบคุณ syn:(thanks) v.ขอบคุณ adj. ซึ่งแสดงความขอบคุณ

"Choose / Choosing" vt. เลือก, คัดเลือก, สมัคร. vi. เลือก, เลือกสรร, ชอบ...def:[การเลือกเอาที่ต้องการไว้, การคัดเอาที่ไม่ต้องการออก] syn:{การคัดสรร}{การเลือกเฟ้น}{การสรรหา} sample:[พรรคการเมืองได้เข้มงวดกวดขันในการคัดเลือกคนเข้าเป็นสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง]
ประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคสั้นๆแต่ทรงอาณุภาพมากมายสำหรับผู้ทำธุรกิจครับ


Thank you for choosing us.
แทงค์ กิ่ว ฟอร์ ชูสซิ่ง อัส
ขอบคุณที่ท่านเลือกเรา(บริการ/สินค้า)


นัยก็คือ ในการทำธุรกิจหรือบริการต่างๆย่อมมีคู่แข่งมากมาย ฉะนั้นการที่ผู้ใช้บริการจะเลือกรายใดรายหนึ่งนั้น ก็จะต้องมีการพิจารณากันมากมาย เช่นเปรียบเทียบราคา บริการหลังการขาย ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ความรวดเร็วในการให้บริการหรือการส่งมอบ การรับประกันเป็นต้น

สุดท้ายเมื่อเราได้รับเลือก เราก็จะต้องกล่าวขอบคุณเขา(ลูกค้า)ครับ

การกล่าวด้วยประโยคดังกล่าวข้างต้นจะเป็นคำพูดขณะเราอยู่ต่อหน้าลูกค้า จดหมายหรือว่าจะเป็นการส่งอีเมล์ ฯ ตามไปภายหลังก็ได้ทั้งนั้นครับ ซึ่งบางครั้งแม้เพียงคำพูดเพียงสั้นๆนั้น มันจะส่งผลอันยิ่งใหญ่ต่อธุรกิจของเราในภายหลังอย่างแน่นอนครับ

สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับ
สวัสดีครับ

<>

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Choosing ชูสซิ่ง vt. เลือก, คัดเลือก, สมัคร. vi. เลือก, เลือกสรร, ชอบ. -Phr. (cannot choose but ต้อง, จำต้อง, ก็เลยต้อง) . -Phr. (choose up คัดเลือกคนเล่นลงสนาม) / def:[การเลือกเอาที่ต้องการไว้, การคัดเอาที่ไม่ต้องการออก] syn:{การคัดสรร}{การเลือกเฟ้น}{การสรรหา} sample:[พรรคการเมืองได้เข้มงวดกวดขันในการคัดเลือกคนเข้าเป็นสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง]
For ฟอร์ Prep. สำหรับ
Thank You แทงค์ กิ่ว N. การแสดงความขอบคุณ syn:(thanks) v.ขอบคุณ adj. ซึ่งแสดงความขอบคุณ
Us อัส pron. พวกเรา

See more articles:
Would you like to see my other blogs?:

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น