Thank You For Having Me. : ขอบคุณที่เชิญฉันมาที่นี่(ค่ะ/ครับ) | สำนวนภาษาอังกฤษ

วันนี้เรามาดูประโยควลีที่ใช้เวลาต้องการขอบคุณเจ้าภาพ เวลาที่เราๆท่านๆได้รับเชิญไปเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ได้รับเชิญไปงานแต่งงาน งานพบปะสังสรรค์ เข้าร่วมสัมมนา ได้รับเชิญไปออกรายการโทรทัศน์ ฯ เป็นต้น

เมื่อจะจบรายการหรือเราต้องการจะกลับ เราก็จะใช้ประโยคนี้กล่าวขอบคุณที่ได้รับเชฺิญมาครับ

Michael:

Thanks so much for your time .
แทงค์ส โซ มัช ฟอร์ ยัวร์ ไทม์
ขอบคุณที่สละเวลาของคุณมาร่วม(รายการ)กับเรา
Buakheng:

Thank you for having me here.
แทงค์ กิ่ว ฟอร์ แฮฟวิ่ง มี เฮียร์
ขอบคุณที่เชิญฉันมาที่นี่ค่ะ/ครับ

อย่าลืมฝึกพูดกันบ่อยๆนะครับ ความชำนาญเกิดจากการฝึกฝนบ่อยๆครับ

มีวีดิโอมาฝากกันด้วยครับ


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
For ฟอร์ สำหรับ
Having แฮฟวิ่ง คลอด จัด ได้รับ เป็นโรค มี มีแขก รับประทาน (มาจาก have + ing)
Here เฮียร์ ที่นี่
Me มี กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
So much โซ มัช [adv.] อย่างมาก
Thank you แทงค์ กิ่ว ขอบคุณ
Thanks แทงค์ส ขอบคุณมาก
Time ไทม์ เวลา ฤดูกาล ครั๊ง จังหวะดนตรี เวลาที่ทำงาน ค่าจ้าง จัดเวลา กำหนดเวลา ตั้งเวลา การลงโทษจำคุก ช่วงชีวิตของบุคคล
Your ยัวร์ (คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) ท่าน ของคุณ ของพวกท่าน ของพวกคุณ
See more articles:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น