Good Morning, Good Afternoon, Good Evening, Hello, Hi (Thai: สวัสดีค่ะ/ครับ)

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสากลของคนทุกชาติทุกภาษา เมื่อเวลาพบกันก็ต้องมีการทักทายปราศัยซึ่งกันและกัน

แม้กระทั่งชนเผ่าพื้นเมืองอย่างเช่น เผ่าเมารีในประเทศนิวซีแลนด์ ใช้วิธีการทักทายด้วยการเอาจมูกชนกัน(Hongi) ครับ

สำหรับคนไทยเราก็จะใช้วิธียกมือไหว้แล้วตามด้วยการกล่าวคำว่า "สวัสดีค่ะ/ครับ"

ธรรมเนียมของชาวตะวันตกจะใช้วิธีจับมือกันและเขย่าขึ้นลงเบาๆ(Shake hands)

การกล่าวคำทักทายหรือ Greeting [กรีตติ้ง] ในภาษาอังกฤษนั้นแตกต่างกับภาษาไทยที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า สวัสดี ตามช่วงเวลาคือ เช้า กลางวันและเย็นครับ ดูรายละเอียดด้านล่างและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้เลยครับ
  • เวลาเช้า
Good morning.
กูด มอร์นิ่ง
สวัสดี(ตอนเช้า)
  • เวลากลางวัน
Good afternoon.
กูด อาฟเตอร์นูน
สวัสดี(ตอนกลางวัน)
  • เวลาเย็น
Good evening.
กูด อิฟนิ่ง
สวัสดี(ตอนเย็น)
  • ใช้ได้ทุกเวลา
Hello.
เฮลโล
สวัสดี
  • ใช้ได้ทุกเวลา (เฉพาะกับเพื่อนสนิทหรือวัยเดียวกัน)
Hi.
ไฮ
สวัสดี

สำหรับคำตอบรับก็ใช้คำเดียวกันกับคำทักทายได้เลยครับ ยกตัวอย่าง เช่น

John: Hello Ann, how are you today?
จอห์น: เฮลโล แอน ฮาว อาร์ ยู ทูเดย์
จอห์น: สวัสดีแอน คุณเป็นอย่างไรบ้างวันนี้

Ann: Hello John. I am okay. Thanks. What about you?
แอน: เฮลโล จอห์น ไอ แอม โอเค แทงค์ส ว็อท อเบ้า ยู
แอน: สวัสดี จอห์น ฉันสบายดี ขอบคุณ แล้วคุณหล่ะเป็นอย่างไรบ้าง

John: I am so so. Thanks.
จอห์น: ไอ แอม โซโซ แทงค์ส
จอห์น: ฉันก็เรื่อยๆอ่ะนะ/ก็งั้นๆแหล่ะ ขอบคุณ

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
**อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
***อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Topics(หัวข้อ)
Details(รายละเอียด)
Sentence (ประโยค)Good morning, good afternoon, good evening, hello, hi
English pronunciation (คำอ่าน) กูด มอร์นิ่ง, กูด อาฟเตอร์นูน, กูด อิฟนิ่ง, เฮลโล, ไฮ
Translation (แปล) สวัสดีครับ / ค่ะ
Thai pronunciation (คำอ่าน) Swasdi khrup / kha

Additional Explanation (อธิบายเพิ่มเติม)

ทุกคำแปลว่าสวัสดี แต่มีการใช้ที่แตกต่างกันครับคือ Good morning ใช้ตอนเช้า  Good afternoon ตอนกลางวัน  Good evening ใช้ตอนเย็นครับ ส่วน  Hello กับ  Hi ใช้ได้ทุกเวลาครับ คำว่า hi ใช้กับเพื่อนหรือวัยเดียวกับเรานะครับ ห้ามใช้กับผู้ใหญ่หรือเจ้านายครับ

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
About
อะเบ้าท์
เกี่ยวกับ
Am
แอม
เป็น อยู่ คือ (v.be ใช้กับ I)
Ann
แอนน์
ชื่อคน(ผู้หญิง)
Are
อาร์
เป็น อยู่ คือ
Good afternoon
กูด อาฟเตอร์นูน
สวัสดี(ตอนกลางวัน)
Good evening
กูด อิฟนิ่ง
สวัสดี(ตอนเย็น)
Good morning
กูด มอร์นิ่ง
สวัสดี(ตอนเช้า)
Good
กูด
ดี
Evening
อิฟนิ่ง
ตอนเย็น เวลาเย็น
Morning
มอร์นิ่ง
ตอนเช้า เวลาเช้า
Afternoon
อาฟเตอร์นูน
ตอนกลางวัน เวลากลางวัน
Hello
เฮลโล
เฮลโล สวัสดี(แบบกันเอง)
Hi
ไฮ
ไฮ สวัสดี(แบบกันเอง)
John
จอห์น
จอห์น(ชื่อผู้ชาย)
How
ฮาว
อย่างไร
I
ไอ
ฉัน
Okay
โอเค
โอเค
So
โซ
ดังนั้น
So so
โซ โซ
ยังงั้นๆแหล่ะ เรื่อยๆ
Thanks
แทงคส
ขอบคุณมาก
Today
ทูเดย์
วันนี้
What
ว็อท
อะไร
You
ยู
ท่าน
My
มาย
ของฉัน
Now
นาว
ตอนนี้ เนื่องจาก
On
ออน
บน
Only
ออนลี่
เพียงแค่ เท่านั้น เพิ่งจะ แต่ ที่เป็นลูกโทน
Other
ออทเทอร์
อื่นๆ อันอื่น อันที่สอง
See
ซี
เห็น เข้าใจ
So
โซ
ดังนั้น
They
เดย์
มันทั้งหลาย
To
ทู
ถึง
Very
เวรี่
อย่างมากมาย แท้จริง เฉพาะ
Will
วิล
จะ
You
ยู
ท่าน

See more:
Would you like to see my other blogs?:

No comments:

Post a Comment