"The Police Confiscated The Drugs Coming In On The Vessel At Klongtoey Port." : "ตำรวจยึดยาเสพติดที่มาในตู้สินค้าที่คลองเตย"

ตีแตกภาษาอังกฤษวันนี้เรามาเน้นคำว่า "ยึด" "ยึดทรัพย์" "ริบ" กันครับ ซึ่งจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษคือ "confiscate" ออกเสียงว่า "คอน'ฟิสเคท" ที่แปลตรงตัวกับภาษาไทยเรา
ประโยคตัวอย่างการนำคำศัพท์ "confiscate" ไปใช้ครับ

ตัวอย่างประโยคที่ 1
The police confiscated the drugs-
เดอะ โปลิศ คอน'ฟิสเคทดฺ เดอะ ดรัก'ส 
ตำรวจยึดยาเสพติด
coming in on the vessel at Klongtoey port.
คัมมิ่ง อิน ออน เดอะ เวสเซล แอท คลองเตย พอร์ท
ที่มาในตู้สินค้าที่คลองเตย
ตัวอย่างประโยคที่ 2
A government with stringent orders to-
เอ กัฟ'เวิร์เมินทฺ วิท สทริน'เจินทฺ ออร์เดอร์'ส ทู 
รัฐบาลออกกฏเหล็กเพื่อที่จะ
confiscate a corrupt politician's possessions.
คอน'ฟิสเคท เอ คอรัพทฺ พอลลิทิช'เชิน พะเซส'เชิน'ส
ยึดทรัพย์นักการเมืองขี้ฉ้อ
บางครั้งเราเห็นคำพูดภาษาไทยกันอยู่บ่อยๆตามข่าวสารต่างๆ หรือข่าวตามวิทยุ โทรทัศน์ แต่คำต่างๆเหล่านั้นเราอาจจะไม่ทันคิดว่าถ้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษมันจะพูดอย่างไร

แต่ถ้าคิดอยู่บ่อยๆและหาคำตอบอยู่เรื่อยๆเราก็จะได้ความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มพูนอยู่เรื่อยๆอย่างแน่นอนครับ

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more words:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
a เอ 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
at แอท PREP. เข้าร่วม syn:(attending) PREP. จาก syn:(from) PREP. ณ เวลา relate:{ในช่วงเวลา}PREP. ด้วย (ความเร็ว) PREP. ที่ syn:{position of}{placed at}{situated at} PREP. ในลักษณะ syn:{in the manner of} PREP. ไปยัง syn:(toward){in the direction of}
coming คัมมิ่ง กำลังมา กำลังจะมาถึง
confiscate คอน'ฟิสเคท (vt) ยึดทรัพย์,ยึดเอา,ริบ
confiscated คอน'ฟิสเคทดฺ (vt) (past form)ยึดทรัพย์,ยึดเอา,ริบ
corrupt คอรัพทฺ adj. ซึ่งมีสิ่งเจือปน ซึ่งเสื่อมทราม v.ทำให้เน่าเปื่อย ให้สินบน
drugs ดรัก'ส {drugged, drugging, drugs} n. ยา, ผลิตภัณฑ์ยา, เครื่องยา, ยาเสพติด vt.ผสมกับยา, ทำให้ติดยา
government กัฟ'เวิร์เมินทฺ n. รัฐบาล, การปกครอง Synonym: . governmental adj. ###S. order, rule control Anonym: anarchy, chaos
klongtoey คลองเตย n. เขตคลองเตย
klongtoey port คลองเตย พอร์ท n.ท่าเรือคลองเตย
on ออน prep., adv. บน, ที่, ตาม, ณ, ในเวลาที่, ในขณะที่, ในวันที่, เกี่ยวกับ, อยู่ในสถานการณ์, ในเรื่อง, โดย, อาศัย, ทันทีหลังจาก, ไปสู่, ไปทาง, ติดกัน, ประชิด, ประจำ adj. เปิดอยู่, ใช้อยู่, ซึ่งกำลังเกิดขึ้น, ตามแผน, ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่, สถานการณ์, ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ)
orders ออร์เดอร์'ส n. v.ลำดับ สั่ง คำสั่ง สั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ จัดระเบียบ ความเป็นระเบียบ
police โปลิศ n.ตำรวจ relate:{ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์}{เจ้าหน้าที่ตำรวจ} syn:(policeman)(patrol)(guard) N. การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน VT. ควบคุม relate:{รักษาความสงบเรียบร้อย} syn:(control)(patrol)(watch) VT. ทำความสะอาด
politician พอลลิทิช'เชิน n. นักการเมือง
port พอร์ท n. ท่าเรือ, เมืองท่า, ท่า, ท่าอากาศยาน, ท่าด่าน ,ช่องทางเข้า/ออกช่องทาง1. หมายถึงช่องสำหรับเสียบสายเคเบิลที่อยู่ด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ถ้าไม่เป็นแบบอนุกรม (serial) ก็จะเป็นแบบขนาน (pararell)2. การที่ทำให้โปรแกรมที่ใช้ระบบปฏิบัติการหนึ่งไปใช้กับอีกระบบปฏิบัติการหนึ่ง ได้ ทั้ง ๆ ที่ในตอนแรกผู้เขียนโปรแกรมไม่ได้ตั้งใจให้ใช้กับระบบปฏิบัติการนั้น Synonym: harbour
possessions พะเซส'เชิน'ส n. การมี, การครอบครอง, การเข้ายึดเอา, ความเป็นเจ้าของ, สิ่งที่ครองครอง, การควบคุม, การครอบงำความคิด, ความคิด, ที่ดินในครอบครอง, อาณานิคม
stringent สทริน'เจินทฺ adj. เข้มงวด,กวดขัน,เคร่งระเบียบ,แน่นหนา,รุนแรง,รีบด่วน,ฉุกละหุก,มีน้ำหนัก.
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
vessel เวสเซล n.เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่
with วิท prep. กับ, ร่วมกับ, เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) Synonym: accompanied by, in regard to

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น