วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

I Don't Want To Bother You. : ฉันไม่อยากรบกวนคุณน่ะ - English Of The Day

I Don't Want To Bother You. : ฉันไม่อยากรบกวนคุณน่ะ


คนไทยเราส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องการจะรบกวนใครถ้าไม่จำเป็น ถูกต้องไหมครับ ภาษาอังกฤษที่บอกว่า ฉันไม่อยากรบกวนคุณเขาเขียนและพูดกันอย่างไรนี้ครับ


I don't want to bother you.
ไอ ด็อน'ท ว้อน ทู บอธ'เธอะ ยู
ฉันไม่ต้องการรบกวนอะไรคุณน่ะ


ตีแตกภาษาอังกฤษ

Don't ย่อมาจากคำว่า Do not. ทำหน้าที่เป็นกริยาช่วย(เชิงปฎิเสธ) แปลว่า ไม่ อย่า

Want เป็นกริยาช่วย แปลว่า ต้องการ

Bother เป็นกริยาแท้ของประโยคที่แปลว่า รบกวน

แต่จะมีอีกหนึ่งประโยคเกี่ยวกับคำว่า "Bother" คลิกเพื่อดู: Don't Disturb = โปรดอย่าก่อความรำคาญ

แล้วพบกันใหม่ครับ
สวัสดีครับ

<>

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Bother บอธ'เธอะ {bothered, bothering, bothers} vt. รบกวน, ทำให้งง, ทำให้ยุ่งใจ vi. ยุ่งกับ -n. สิ่งที่น่ารำคาญ, คนที่น่ารำคาญ, งาน, ความกังวลใจ
Don't ด็อน'ท อย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
To ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น