Can You Tell Me Where I Can Go To Do My “Visa Run”? บอกฉันหน่อยได้ไหมว่าฉันจะต่อวีซ่าได้ที่ไหนน่ะ

กรณีชาวต่างชาติที่ได้วีซ่าเข้ามาในประเทศไทย ไม่ว่าจะเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว ทำงาน หรือ วีซ่าเรียน เป็นต้น ครั้นเมื่อวีซ่าหมดอายุซึ่งหมายความว่าบุคคลๆนั้นจะต้องออกนอกประเทศครับ แต่ถ้าประสงค์จะอยู่ต่ออีก ก็จะต้องทำวีซ่ารั(Visa Run) คือการต่ออายุวีซ่าเพื่ออยู่ต่อในเมืองไทยได้อีกซึ่งก็จะไม่เกิน 15 หรือ 30 วันขึ้นอยู่กับว่าบุคคลๆนั้นถือสัญชาติอะไร

วีซ่า เอกสารอนุมัติที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง(passport)สำหรับบุคคลประเทศหนึ่งไปยังหรือผ่านอีกประเทศหนึ่ง ประทับตราดังกล่าว ให้เอกสารดังกล่าว

ดูตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ Visa Run กันครับ

Buakheng:
Excuse me Michael .
เอกซ์คิ้ว มี ไมเคิล .
ขอโทษที ไมเคิล

Michael:
Yes please .
เยส พลีส .
ได้ ไม่เป็นไรหรอก

Buakheng:
Can you tell me where I can go to do my visa run ?.
แคน ยู เทลล์ มี แวร์ ไอ แคน โก ทู ดู มาย วีซ่า รัน ?
บอกฉันหน่อยได้ไหมว่าฉันจะต่อวีซ่าได้ที่ไหนน่ะ

Michael:
Where would you like to run from ?.
แวร์ วูล์ด ยู ไลค์ ทู รัน ฟรอม ?
ต่อไปจากที่ไหนไปไหนหล่ะ

Buakheng:
I want to renew from Bangkok to Myanmar .
ไอ ว้อนท ทู รีนิว ฟรอม แบงค็อก ทู เมียนม่าร์ .
ไปพม่าน่ะ

Michael:
Okay I see . You should go to contact an agency at Sukhumvit soi 12 .
โอเค ไอ ซี . ยู ชูลด์ โก ทู คอนแทคท์ แอน เอเยนซี่ แอท สุขุมวิท ซอย สิบสอง .
โอเค ลองไปติดต่อตัวแทนย่านสุขุมวิทซอย 12 ดูนะ

Michael:
Then you question them where it is .
เธ็น ยู เควสชั่น เธ็ม แวร์ อิท อิส .
แล้วก็ลองถามเขาดูอีกทีแล้วกัน

Buakheng:
Well is there visa run to Laos too ?.
เวลล์ อิส แดร์ วีซ่า รัน ทู ลาวส ทู ?
เอ่อ! แล้วมีต่อวีซ่าไปลาวด้วยเปล่า?

Michael:
I guess so .
ไอ เกส โซ .
คงจะมีล่ะมั้ง

กลุ่มประเทศที่สามารถสแตมป์วีซ่าได้ 90 วันมี 5 ประเทศคือ

ARGENTINA, CHILE, PERU, BRAZIL, SOUTH KOREA

กลุ่มประเทศที่สามารถสแตมป์วีซ่าได้ 30 วันมี 6 ประเทศคือ

HONG KONG, LAOS, MACAU, RUSSIA, VIETNAM, MONGOLIA

กลุ่มประเทศที่สามารถสแตมป์วีซ่าได้ 15 วันมี 44 ประเทศคือ

AUSTRALIA, AMERICA, PORTUGAL, ISRAEL, CANADA, KUWAIT, SWITZERLAND, FRANCE, GREECE, IRELAND, BRUNEI, SPAIN, DUTCH, NEW ZEALAND, AUSTRIA, QATAR, BAHRAIN, UNITED ARAB, GERMANY, BELGIUM, SINGAPORE, JAPAN, SWEDEN, NETHERLANDS, MONACO, OMAN, NORWAY, MALAYSIA, FINLAND, SLOVANIA, HUNGARY, LICTENSTEIN, SLOVAK, CZECH REPUBLIC, POLAND, EMIRATES, PHILIPINES, DENMARK, TURKEY, LUXEMBOURG, ICELAND, UK, ITALY, SOUTH AFRICA

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
12 สิบสอง เลขสิบสอง (12)
Agency เอเยนซี่ บริษัทตัวแทน สำนักงานตัวแทน หน้าที่ หน่วยงานบริการ
An แอน อติเคิลนำหน้านามทั่วไปที่ขึ้นต้นด้วยสระ
At แอท ที่
Bangkok แบงค็อก กรุงเทพฯ
Can แคน สามารถ
Contact คอนแทคท์ การติดต่อสื่อสาร การสัมผัส ช่องทางการติดต่อ ติดต่อ การติดต่อ ซึ่งเกิดโดยการสัมผัส
Do ดู ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
Excuse me เอกซ์คิ้ว มี ขออภัย ขอโทษ(เมื่อต้องการรบกวนผู้อื่น)
From ฟรอม จาก
Go โก ไป เดิน เริ่ม เสด็จ เจริญ พ้น หมุนเวียน กระทำ บรรลุ ผ่าน เดินเหิน เจียร
Guess เกส คาดเดา เดา (การ)เดา คาดคะเน ทาย คิดว่า เข้าใจว่า
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
Is อิส เป็น อยู่ คือ
It อิท มัน
Laos ลาวส ประเทศลาว
Me มี กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
Michael ไมเคิล คนชื่อไมเคิล
My มาย ของฉัน
Myanmar เมียนม่าร์ ประเทศเมียนม่าร์ (พม่า)
Okay โอเค โอเค
Please พลีส กรุณา โปรดเถอะ
Question เควสชั่น กระทู้ เรื่องที่อภิปราย ถาม สอบถาม คำถาม ประโยคคำถาม ปัญหา การถาม การสอบถาม
Renew รีนิว เริ่มใหม่ ทำใหม่ เปลี่ยนใหม่ ซ่อมแซม เสริม เติม ฟื้นฟู สร้างใหม่ ทำให้เป็นหนุ่มใหม่ ทำให้มีพลังใหม่ ต่อสัญญา ทำให้กลับสู่สภาพเดิม
Run รัน วิ่ง เข้าแข่ง รีบ ขับ แล่น เดินเครื่อง ดำเนินการ ปฏิบัติการ (เวลา)ผ่านไป เป็นจำนวน เป็นดังต่อไปนี้ เป็นหนี้มีอายุ ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เคลื่อนไปตาม วิ่งไปตาม กระทำ การวิ่ง ระยะทางที่ไป เส้นทาง ทางน้ำไหล เที่ยวเรือ เที่ยวรถ ความต่อเนื่อง ก้าวหน้า ทิศทาง ดำเนินงานหมายถึง การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามชุดคำสั่งหรือโปรแกรมในภาษาเบสิก (BASIC)ใช้เป็นคำสั่งให้เริ่มกระทำการตามคำสั่งในโปรแกรม
See ซี เห็น เข้าใจ
Should ชูลด์ ควร น่า พึง จง
So โซ ดังนั้น
Soi ซอย ซอกซอย ตรอกแคบๆ ซอยย่อยของถนน
Sukhumvit สุขุมวิท ย่านสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท
Tell เทลล์ บอก กราบทูล คาบ คาย ประกาศ แจ้งเหตุ กราบบังคมทูลพระกรุณา
Them เธ็ม พวกเขาทั้งหลาย (รูปกรรมของ they)
Then เธ็น แล้วก็
There แดร์ ที่นั้น ในข้อนั้น ภาวะนั้น
To ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
Too ทู อีกด้วย มากเกินไป อย่างมาก ด้วยเหมือนกัน
Visa วีซ่า วีซ่า เอกสารอนุมัติที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง(passport)สำหรับบุคคลประเทศหนึ่งไปยังหรือผ่านอีกประเทศหนึ่ง ประทับตราดังกล่าว ให้เอกสารดังกล่าว
Visa run วีซ่า รัน การต่ออายุวีซ่าเพื่อจะอยู่ในประเทศนั้นต่อไปอีก
Want ว้อนท ต้องการ
Well เวลล์ ดี หายดี อย่างสุดๆ บ่อน้ำ ปล่อง ท่วมท้น คำขึ้นต้นประโยคคำพูดที่ไม่มีคำแปลเป็นไทย
Where แวร์ ที่ไหน ในที่ซึ่ง สถานที่(ที่ไม่รู้จัก)
Yes เยส ใช่
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น