วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อะไรนะ? ภาษาอังกฤษชวนตอบ [What Did You Say? : คุณพูดว่าอะไรนะ/กรุณาพูดซ้ำอีกครั้ง] "กรณีได้ยินไม่ชัด"หรือ"ต้องการฟังซ้ำ"

เมื่อเราสนทนากันเป็นภาษาอังกฤษนั้น ถ้าฟังไม่ชัดและต้องการจะถามว่า "ท่านพูดว่าอะไรนะ" เพื่อขอให้เขาพูดซ้ำอีกครั้ง เราใช้ได้สองสามประโยคครับ


ผมขอยกประโยคสนทนาดังด้านล่างนี้ครับ

Dave:

Hello, how is your day?

Cherry:

Hi, Dave, I have a great day. Thanks, how about you?

Dave:

Not bad for me. Well, where are you going this weekend?

Cherry:

I'am sorry. What did you say?

นอกจากนั้นยังใช้ประโยคเหล่านี้ได้เช่นกัน
  • Pardon me? ว่าอะไรนะคะ/ครับ
  • Could/Can you say again please? พูดว่าอะไรนะคะ/ครับ
  • Excuse me, please repeat it again. ขอโทษค่ะ/ครับ กรุณาพูดอีกครั้ง
  • I am sorry. I could not catch you. ขอโทษค่ะ/ครับ ฉันตามที่ท่านพูดไม่ทันหน่ะ
  • I can't catch you. ผมตามไม่ทัน/ผมจับประเด็นไม่ได้/ผมฟังไม่ชัด/ผมไม่เข้าใจ (หลากหลายคำแปล แต่ความหมายก็ทำนองเดียวกันนั่นแหละครับ)
หรือใช้คำพูดสั้นๆอย่างนี้ก็ได้เช่นกันครับ คือ
  • Say again please?
  • Again please?
  • One more time?
ซึ่งทั้งสามประโยคนั้น ความหมายรวมๆที่อยู่ในสถานการณ์นั้น จะแปลว่า "กรุณาพูดซ้ำอีกครั้ง" ครับ

ลองนำไปปรับใช้ตามเหมาะสมครับ

Topics(หัวข้อ)
รายละเอียด
Sentence (ประโยค) What did you say?
English pronunciation (คำอ่าน) ว็อท ดิด ยู เซย์
Translation (แปล) คุณพูดว่าอะไรนะ
Thai pronunciation (คำอ่าน) khun phut wa a-rai na
Tense (รูปกาล) Past simple  (Irrigation sentence) 
Rule (กฏ) Did + s + v. present ( ช่อง 1) เนื่องจากเป็นประโยคคำถาม (Irrigation sentence) และเป็นอดีตกาลจึงใช้กริยาช่วย Did ใว้หน้าประโยค Did เป็นกริยาที่ผันจาก Do ครับ   
Vocabulary (ศัพท์) คุณ[khun]=you[ยู]
พูด[phut]=say[เซย์]
อะไร[a-rai]=what[ว็อท]
จับ[chap]=catch[แคทช]

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น