"1" คำถาม "3" คำตอบ-ภาษาอังกฤษในโรงพยาบาล "Have You Taken Medicine?" : "คุณกินยาหรือยัง" / Yes I Have. : ฉันกินแล้ว / No I Haven't. : ฉันยังไม่ได้กิน

เรียนภาษาอังกฤษกับประโย "คุณกินยาหรือยัง"
คุณกินยาหรือยัง" ภาษาอังกฤษคือ

Excellent! พบหมอ พยาบาล พนักงานบริการ พูดภาษาอังฤษได้ไม่กี่ประโยค..."คุณกินยาหรือยัง" ภาษาอังกฤษคืออะไร เป็นคำศัพท์ที่คุณหมอ คุณพยาบาลหรือใครก็ตามที่ทำงานดูแลคนไข้ที่เป็นชาวต่างชาติจะต้องทราบครับ


คำอื่นๆที่มันไม่คอขาดบาดตาย เอาไว้ค่อยเป็นค่อยไปก็แล้วกันนะคร้าบ บ บ คุณๆที่น่ารักทั้งหลาย

คนไข้หรือผู้ป่วยบางรายอาจจะลืมกินยาตามที่หมอสั่งไว้ ดังนั้นเรา(ผู้ดูแลผู้ป่วย เช่น หมอ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เป็นต้น)จะต้องคอยถามคนไข้ทุกครั้งเมื่อถึงเวลาที่ผู้ป่วยต้องกินยาครับ

คำถามเป็นภาษาอังกฤษสำหรับใช้ถามผู้ป่วยว่า "คุณกินยาหรือยัง?"

"Have you taken medicine?"
แฮฟว์ ยู เทคเค็น เมด'ดิซิน
คุณกินยาหรือยัง

กินยาแล้วตอบว่า
Yes, I have.
เยส ไอ แฮฟว์
ฉันกินแล้ว
ถ้ายังไม่ได้กินก็ตอบแบบนี้ครับ
No, I haven't.
โน ไอ แฮฟเวินท
ฉันยังไม่ได้กิน
*Take medicine จะใช้สำหรับการกินยาครับ

Tense ของประโยคคือ Present Perfect

โครงสร้างประโยคคือ Subject + have, has + Verb 3(กริยาช่องที่ 3)

เนื่องจากเป็นประโยคคำถาม จึงได้โยก Have ไปใว้หน้าประโยค รูปประโยคจึงออกมาเป็น Have you taken medicine? ดังกล่าวครับ

สำหรับประโยคคำตอบนั้นมีแบบสั้นกับแบบยาว แบบสั้นก็คือประโยคที่ผมเขียนไว้ด้านบนนั่นแหล่ะครับ ส่วนประโยคแบบยาวก็ไม่ยากอะไรตรงไหนหรอกครับ เพียงแค่เติมคำว่า taken ต่อท้ายประโยคสั้นเข้าไปครับ

รูปประโยคคำตอบแบบยาวคือ

Yes, I have taken.
เยส ไอ แฮฟว์ เทคเค็น
ฉันกินแล้ว

No, I haven't taken.
โน ไอ แฮฟเวินท เทคเค็น
ฉันยังไม่ได้กิน
หรือยาวแบบเต็มกันไปเลยอย่างนี้ก็ได้ครับ
Yes, I have taken the medicine.
เยส ไอ แฮฟว์ เทคเค็น เดอะ เมด'ดิซิน
ฉันกินยาแล้ว

No, I haven't taken the medicine yet.
โน ไอ แฮฟเวินท เทคเค็น เดอะ เมด'ดิซิน
ฉันยังไม่ได้กินยาเลยวันนี้ผมกล่าวคำว่า สวัสดีครับ
แล้วพบกันใหม่ครับ

Good by,
See you again,
Michael Leng

See more words:
  Vocabulary
  Pronunciation
  Translation
  have แฮฟว์ {have, had, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ, เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
  haven't แฮฟเวินท AUX. คำย่อของ have not = ไม่ได้ ไม่มี
  I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
  medicine เมด'ดิซิน n. ยา, สารที่ใช้เป็นยา, สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค,แพทย์ศาสตร์, เวชกรรม, อายุรกรรม, การบำบัดโรคด้วยยา (ไม่รวมศัลยกรรมและสูติกรรม) vt. ให้ยา, เยียวยา -Phr. (to take one's medicine รับการลงโทษ (โดยเฉพาะสำหรับการกระทำความผิดที่ตนกระทำ)
  no โน adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
  take เทค {took, taken, taking, takes} vt., vi., n. (การ) เอา,เอามา, หยิบ, จับ, ยึด, นำ, ได้, ได้มา, พา, จัด, ใช้, จด, มีผล, ครอบครอง, อุทิศตัว, ไป, ไปยัง, กลายเป็น, สิ่งที่ถูกเอาไป (ทำไป,หยิบไป) Synonym: . takable adj. takeable adj. taker n. -Phr. (take after คล้าย)
  taken เทคเค็น (part participle ของ take) เอาไป ยึด หยิบ กิน ควบคุมตัว ถือ ชนะ เลือก นำมา พาไป เข้าใจ ใช้ ยอมรับ เรียน เดินทางโดย ทำ ได้รับ(ตำแหน่ง) วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ จดบันทึก ถ่ายหนัง ขึ้นรถ คัดลอก ต้องการ เจ็บป่วย โกง ร่วมประเวณี การถ่ายภาพยนต์ในแต่ละครั้ง
  the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
  yes เยส adv. ไช่, ครับ, จ้ะ n. การต้อนรับ
  you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

   ไม่มีความคิดเห็น:

   แสดงความคิดเห็น