This Project Is To Help Them To Help Themselves. : โครงการนี้ช่วยให้พวกเขาช่วยตัวเองได้


บังเอิญฟังวิทยุแล้วได้ยินคำว่า "Help them to help themselves" แว่วๆอยู่ในข่าวภาษาอังกฤษ ผมก็เลยจำและเอามาเขียนเป็นประโยคภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปลให้เรียบร้อยเพื่อเป็นการแบ่งปันเพื่อนๆผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษดังประโยคด้านล่างนี้ครับ


This project is to help them to help themselves. 
ธิส พรอจ'เจคทฺ อิส ทู เฮล์ป เธ็ม ทู เฮล์ป เธม'เซลซฺ' 
โครงการนี้ช่วยให้พวกเขาช่วยตัวเองได้


ประโยคด้านบนที่ผมเขียน สังเกตดูดีๆนะครับ จะเห็นว่าความหมายมันดีมากเลยครับ 

บางครั้งเราช่วยตัวเราเองไม่ได้ แต่ถ้าใครมาสอนหรือมาเริ่มต้นอะไรให้กับเรา จากนั้นเราก็สามารถเดินต่อไปด้วยตัวของเราเองได้ มันสุดยอดนะครับ

แล้วพบกันประโยคต่อๆไปในคราวหน้าครับ
สวัสดีครับ

<>

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
help เฮล์ป v. ช่วยเหลือ n. การช่วยเหลือ, สิ่งช่วย interj. คำอุทานขอความช่วยเหลือ
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
project พรอจ'เจคทฺ n. โครงการ, แผนการ, โครงการวิจัย, โครงการค้นคว้า, โครงการเคหะ. vt. (โพรเจคทฺ') เสนอ, ออกแบบ, วางแผน, ยื่นออกมา, ต่อ, ส่อง, ฉาย, ฉายเป็นเงา, ถ่ายแผนที่, ถ่ายทอด. vi. ปรากฎตัว, แสดงออก, จินตนาการตัวเอง
them เธ็ม pron. พวกเขาทั้งหลาย (รูปกรรมของ they)
themselves เธม'เซลซฺ' pron., pl. พวกเขา, พวกเขาเหล่านั้น
this ธิส DET. (คน, สิ่ง) นี้ syn:{the}(that) PRON. นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว) syn:{the one}{this one}(that) ADV. ขนาดนี้relate:{ถึงเพียงนี้}{เท่านี้}
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น