วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

It Is My Life. : ชีวิตเป็นของฉัน - คำนี้เป็นชื่อเพลงที่ดังในอดีตและยังน่าฟังตลอดกาล

ปรัชญากันเล็กๆครับวันนี้ เราจะไปดูภาษาอังกฤษที่ว่า "ชีวิตมันเป็นของฉันน่ะ" (ฉันก็จะลิขิตขีดเขียนมันเอง) แต่เอ..เขาเขียนเขาพูดอย่างไรกันเอ่ย

เขียนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับ


It is my life.
อิท อิส มาย ไลฟว์
ชีวิตเป็นของฉัน

"It is my life" เป็นประโยคสั้น แต่มีความหมายดีมากครับ เป็นคำที่จะได้ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยครับ

แปลกันแบบสุภาพก็คือ "ชีวิตมันเป็นของฉัน" ฉันจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้ตามใจฉัน ความหมายก็คือว่า ชีวิตของเราเป็นอิสระ เรากำหนดมันได้

ถ้าจะแปลแบบภาษาชาวบ้านหน่อย แปลได้ว่า "ชีวิตของกู"(กูจะทำอะไร กินอยู่อย่างไร มันก็เรื่องของกู) ทำนองนี้ก็ได้เหมือนกันครับ

ประโยคนี้เป็น Present tense ครับ

โครงสร้างของประโยคคือ:                      Subject + verb 1 (ประธานประโยค + กริยาช่องที่ 1)

มีคำศัพท์น่าสนใจคือ life ครับ

Life เป็นคำนาม(Noun) แปลว่า ชีวิต, สิ่งมีชีวิต, การดำรงชีวิต, ช่วงระยะเวลาที่มีชีวิต,ชั่วชีวิต,...

เพื่อนๆสามารถดูคำศัพท์ได้ตามตารางคำศัพท์ท้ายๆด้านล่างครับ

ก็แหม แม้ว่าเราจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เมื่อเกิดมาแล้ว เราสามารถออกแบบชีวิตของเราเองได้ครับ สู้ๆ ครับ (Cheer Up!)

สำหรับวันนี้ ผมขอลากันไปก่อนนะครับ
แล้วพบกันใหม่
สวัสดีครับ

<>

ฟังเพลง คลิก: It's my life.

อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
it อิท "pron. มัน, นั่น, ตัว, คน, บุคคล, ตัวมาร, ตัวการ, คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น, สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก informationtechnology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผลการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผลและประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไปตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า ITกำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system)
เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่าเป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science)รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)"
life ไลฟว์ n. ชีวิต, สิ่งมีชีวิต, การดำรงชีวิต, ช่วงระยะเวลาที่มีชีวิต,ชั่วชีวิต, ชีวประวัติ, ความยืดหยุ่น, ความกลับได้ง่าย,วิธีการดำรงชีวิต, สิ่งมีค่าของชีวิต, บุคคลที่มีค่าของชีวิต,ช่วงระยะเวลาแห่งอำนาจ, ความรุ่งเรืองหรืออื่น ๆ , โทษจำคุกตลอดชีวิต,ฟอง
my มาย pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ

See more articles:
Would you like to see my other blogs?:

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น