[G2G] Government To Government. แปลว่า รัฐบาลต่อรัฐบาล หมายถึงการตกลงแลกเปลี่ยนพืชการเกษตร เป็นต้น

"G2G" ย่อมาจาก "Government To Government" หมายถึงอะไร?


เราคงจะเคยได้ยินคำว่า G2G กันมาบ้างตามข่าวต่างๆ เช่น การซื้อขายข้าวแบบ G2G การแลกเปลี่ยนยางพารากับมันสำปะหลังระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน เป็นต้น

เรามาดูคำเต็มๆของคำว่า G2G กันเลยดีไหมครับ

Government to government.
กัฟเวิร์นเม้นท์ ทู กัฟเวิร์นเม้นท์
รัฐบาลต่อรัฐบาล

G2G ก็คือการตรงลงร่วมกันระหว่างประเทศของรัฐบาลทั้งสองฝ่ายในการแลกเปลี่ยนสินค้า พืชผลการเกษร ฯ แทนการซื้อขายด้วยเม็ดเงินนั่นเองครับ

เรามาดูคำเต็มของคำว่า G2G กันดังคำอธิบายด้านล่างนี้ได้เลยครับ

↪G ตัวแรกย่อมาจากคำเต็มว่า "Government." แปลว่า "รัฐบาล"

↪2 ย่อมาจากคำเต็มว่า To แปลว่า "ถึง, ต่อ" ที่ใช้เลข 2 แทนคำศัพท์ To ก็น่าจะเป็นการประหยัดคำครับ เพราะไม่ว่า 2 หรือ To ทั้งสองคำนี้ออกเสียงเหมือนกันครับ คือ "ทู" นั่นเองครับ

↪G ตัวสุดท้ายย่อมาจากคำเต็มว่า "Government." แปลว่า "รัฐบาล" เช่นเดียวกันกับตัวแรกครับ

[G2G] Government To Government = รัฐบาลต่อรัฐบาล
credit: kryeministri-ks.net
การทำสัญญาแบบ G2G นี้เป็นนโยบายเพื่อช่วยระบายสินค้า พืชผลหรือบริการต่างๆที่ประเทศนั้นมีสิ่งเหล่านั้นอยู่ในประเทศของตนเองเกินความจำเป็นต่อการบริโภคภายในประเทศ จึงได้ติดต่อกับประเทศอื่นๆที่มีสิ่งตามที่ประเทศของตนเองต้องการ

ถ้าจะช่วยทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นก็คือ การตกลงแลกเปลี่ยนสิ่งที่แต่ละฝ่ายต้องการระบายของตนเองออกไปด้วยการขอแลกเปลี่ยนในสิ่งที่ตนเองต้องการหรือขาดแคลน โดยไม่ต้องใช้เงินในการชำระครับ

หวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับ
สวัสดีครับ
ไมเคิล เล้ง

See more articles:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
Government กัฟเวิร์นเม้นท์ n.รัฐบาล
To ทู conj.ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน

      ไม่มีความคิดเห็น:

      แสดงความคิดเห็น