How Often Do You Go To See The Movie? (Thai: คุณไปดูหนังบ่อยไหม) - ตีแตกภาษาอังกฤษ

การดูภาพยนต์นอกจากให้ความบันเทิงเอย คลายความเครียด เปิดโลกทัศน์ให้กว้างมากขึ้นและอื่นๆอีกมากมายแล้ว

สิ่งหนึ่งที่เราจะได้รับกับการซื้อตั๋วแพงๆเข้าไป สแน็คที่ราคาค่อนข้างเวอร์แล้วก็คือภาษาไงครับ ถ้าท่านชมภาพยนต์ต่างประเทศเสียงในฟิล์ม (Soundtrack) ท่านก็จะได้รับความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นแน่นอนไม่มากก็น้อย ภาษาในหนังที่เราดูกันเป็นภาษาที่ใช้พูดกันในชีวิตประจำวันจริงๆด้วยสิครับ

วันนี้ผมจึงนำประโยคการถามใถ่ทักทายความถี่การชมภาพยนต์มาฝากครับ

How often do you go to see the movie?
ฮาว ออฟเฟ็น ดู ยู โก ทู ซี เดอะ มูฟวี่
คุณไปดูหนังบ่อยไหม

No, I seldom go to the cinema.
โน ไอ เซลดอม โก ทู เดอะ ซีนีมา
นานๆครั้งไปดูหนังที

Yes, I go to see the films every two weeks.
เยส ไอ โก ทู ซี เดอะ ฟิล์มส์ เอเวอร์รี่ ทู วีคส์
ฉันไปดูหนังสองสัปดาห์ครั้ง

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Cinema ซีนีมา ภาพยนตร์ หนัง โรงหนัง โรงภาพยนตร์ จอเงิน จอภาพยนตร์ จอหนัง
Do ดู ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
Go โก ไป เดิน เริ่ม เสด็จ เจริญ พ้น หมุนเวียน กระทำ บรรลุ ผ่าน เดินเหิน เจียร
How ฮาว อย่างไร
How often ฮาว ออฟเฟ็น บ่อยแคไหน
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
Movie มูฟวี่ ภาพยนต์ หนัง
No โน ไม่ ไม่มี
Often ออฟเฟ็น มัก บ่อย เรื่อย เสมอๆ หลายครั้ง กิจวัตร
See ซี เห็น เข้าใจ
Seldom เซลดอม ไม่ค่อยจะ นานๆครั้ง
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
To ทู ไปถึง
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
See more another words:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น