วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

What Is Your Resolution For 2016? : ปณิธานที่คุณตั้งใจจะทำในปี 2016 คืออะไร

"Resolution" แปลว่า "ปณิธาน" หมายถึง สิ่งที่เราตั้งอกตั้งใจจะทำมันครับ

เป็นโอกาสที่ดีกับการที่จะทำอะไรให้สำเร็จในปีใหม่ที่มาถึงนี้

เรามาดูตัวอย่างภาษาอังกฤษที่ใช้คำศัพท์ "Resolution(ปณิธาน)" แต่งประโยคกันดังนี้ครับ


Resolution


What is your resolution for 2016?
วอท อิส ยัวร์ รีโซลูชั่น ฟอร์ ทูเทาทฺซั่นแอนดฺซิกทีน
ปณิธานที่คุณตั้งจะทำในปี 2016 คืออะไร


คำตอบที่น่านำเอาไปใช้ในชีวิตจริงครับ


My resolution is to quite smoking cigarette. 
มาย รีโซลูชั่น อิส ทู ไควท์ สโมคกิ่ง ซิการ์แรต 
ปณิธานของฉันตั้งจะทำในปี 2016 คือเลิกสูบบุหรี่ 


วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับ
แล้วพบกันใหม่
Bye,

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
2016 ทูเทาทฺซั่นแอนดฺซิกทีน สองพันสิบหก ปีสองพันสิบหก ปีค.ศ.สองพันสิบหก
cigarette ซิการ์แรต n.บุหรี่ ยาสูบ สายวัด บุหรี่ซิกาแร็ท ขี้โย โอสถมวน
for ฟอร์ prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
my มาย pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
quite ไควท์ adv. ทีเดียว, โดยสมบูรณ์, ทั้งหมด, จริง ๆ , โดยแท้จริง, มากมาย
resolution รีโซลูชั่น "N. การแก้ปัญหา syn:(resolving) N. ปณิธาน N.การลงมติ N. การตัดสินใจอย่างเด็ดขาด relate:{ความตั้งใจอย่างแน่วแน่} syn: termination)(firmness)(purpose)
N. มติ relate:{ความเห็น} syn:(proposition)(policy)"
smoking สโมคกิ่ง "n. การปล่อยควันออก, การพ่นควัน, การมีควัน, การสูบบุหรี่. adj. มีควัน,
พ่นควัน, พ่นไอน้ำ"
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
what วอท pron. อะไร, เท่าไร, ใด ๆ , สิ่งที่, คนที่, เท่าที่, ชนิดใด, n. อะไร, ลักษณะที่แท้จริง, adj. อะไรก็ตาม, เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ
your ยัวร์ pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน, ของคุณ, ของพวกท่าน, ของพวกคุณ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น