Could You Speak More Slowly Please? / I'm Sorry About That. กรุณาพูดช้าๆหน่อยครับ/ค่ะ ขอโทษทีครับ/ค่ะ

"กรุณาพูดช้าๆหน่อย" ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราจะขอให้ฝรั่งพูดให้ช้าลงหน่อย เพราะว่าเราฟังไม่ทัน

Could You Speak More Slowly Please? I'm Sorry About That กรุณาพูดช้าๆ ขอโทษที


และ 2 ประโยคต่อไปนี้ก็คือประโยคภาษาอังกฤษที่เราจะขอให้เขาพูดให้ช้าลงครับ


Could you speak more slowly please? 
คู้ลด์ ยู สปีค มอรฺ สโลลี พลีซ 
กรุณาพูดช้าๆหน่อยครับ/ค่ะ


Can you speak slower please? 
แคน ยู สปีค สโลเวอรฺ พลีซ 
พูดช้าๆหน่อยครับ/ค่ะ ใช้ได้ทั้ง 2 ประโยคครับ

เมื่อฝรั่งเขาได้ยิน เขาก็อาจจะพูดว่า


Oh I'm sorry. 
โอ ไอ'ม ซอร์รี่ 
โอ๊ะ ขอโทษทีครับ/ค่ะ

I'm sorry about that.
ไอ'ม ซอร์รี่ อะเบาทฺ' แธท
ขอโทษทีครับ/ค่ะ


และเขาก็จะพูดช้าๆตามที่เราร้องขอไปนั่นแหล่ะครับ

ลองนำไปฝึกพูดกันดูนะครับ รับรองว่าได้ผลอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับ ฮ่ะ ฮ่า

See you again in next article,
Bye,

<>

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
about อะเบาทฺ' adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว, ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว Synonym: regarding, concerning, around
can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
could คู้ลด์ AUX. กริยาช่องที่ 2 ของกริยาช่วย can relate:{สามารถ}
I'm ไอ'ม ฉันคือ (ย่อมาจากคำว่า I am)
more มอรฺ adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากกว่า n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น, สิ่งที่ใหญ่กว่าหรือมีมากกว่า. adv. มากกว่า, ยิ่งกว่า, นอกเหนือจาก, อีก, ต่อไป. -Phr. (more or less ไม่มากก็น้อย,โดยประมาณ) Synonym: greater, extra
oh โอ โอ(คำอุทาน)
please พลีซ vi., vt. (ทำ)ให้ความเพลิดเพลิน, ให้ความพอใจ, พอใจ, ต้องการ. Synonym: . pleasable adj. pleaseness n. pleaser n.
slower สโลเวอรฺ adj., adv., vi., vt. ช้า, ชักช้า, เชื่องช้า, เฉื่อย, ล้าหลัง,ไม่กระฉับกระเฉง, รับแสงช้า, น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ Synonym: . slowly adv. slowness n.
slowly สโลลี ADV. อย่างช้าๆ relate:{ทีละน้อย} syn:(gradually)(gently)(moderately)
sorry ซอร์รี่ adj. เสียใจ, เศร้าใจ, น่าสมเพช, น่าสงสาร Synonym: regretful, sympathetic)
speak สปีค vi., vt. พูด, คุย, กล่าว, แสดงความเห็น, สนทนา, เจรจา, ปราศรัย, ตรัส, บรรยาย, แถลง, แสดงถึง, เกิดเสียง
that แธท adj., pron., adv. นับ, นั้น, โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, ผู้นั้น,เวลานั้น, อย่างนั้น, เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่, เพราะว่า,เพราะ, ก็, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ8 ธันวาคม 2558 11:08

    ฝรั่งพูดเร็ว เราฟังไม่ทัน จะบอกให้เขาพูดช้าๆลงหน่อยเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร?

    เรื่องจิ๊บๆครับ นี่เลยครับ...

    ตอบลบ