[Do You Have A Business Card?] : [คุณมีนามบัตรไหมครับ/ค่ะ]

ถ้าท่านติดต่องานหรือธุรกิจกัน โดยปกติแล้วฝรั่งเขาจะแลกนามบัตร (Business Card) เมื่อพบกันเพื่อเจรจาธุรกิจ วันนี้เรามาประโยคการขอนามบัตรกันครับ


business card : นามบัตร

ประโยคเขียนและพูดอย่างนี้ครับ

Do you have a business card?
ดู ยู แฮฟว์ อะ บิสสิเนส การ์ด
คุณมีนามบัตรไหมครับ/ค่ะ

หรือ

May I have your business card please?
เมย์ ไอ แฮฟว์ ยัวร์ บิสสิเนส การ์ด พลีส
ขอนามบัตรหน่อยครับ/ค่ะ

Yes of course, here you are.
เยส ออฟ คอร์ส, เฮีย ยู อาร์
ได้แน่นอน นี่ครับ/ค่ะ

See you again.
ไมเคิล เล้ง

See more words:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
A เอ อะ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
Business บิสสิเนส ธุรกิจ ผู้สนับสนุน หน้าที่ เจ๋ง
Business card บิสสิเนส การ์ด นามบัตรติดต่อธุรกิจ
Card การ์ด บัตร
Do ดู ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
Have แฮฟว์ มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานพหูพจน์และ I you they we)
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
May เมย์ เดือนพฤษภาคม อาจจะ
Please พลีส กรุณา โปรดเถอะ
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
Your ยัวร์ (คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) ท่าน ของคุณ ของพวกท่าน ของพวกคุณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น