บทความ

"พ่อให้มา" "แม่ให้มา" "พระองค์ทรงประทานให้มา" : ภาษาอังกฤษเขียน พูดอย่างไร มาดูกันที่ "บล็อกตีแตกภาษาอังกฤษ"

Can I Try On Four Pairs? : ฉันขอลองสี่คู่ได้มั๊ยคะ?