วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Somchai is Making Eyes at Chompoo Who is Extremely Pretty at the Party. : สมชายเหล่มองชมพู่ซึ่งน่ารักสุดๆในงานเลี้ยง

"Making eyes at" เหล่ เล่นหูเล่นตา เป็นอากัปกริยาที่บ่งบอกว่า "ชอบ" อะไรทำนองนั้น


เราเอามาเขียนเป็นประโยคแล้วก็หยิบเอาไปใช้กันเลยดีกว่าครับIn all fairness, it is clear that she is making eyes at you, not me.
อิน ออลล์ แฟร์เนส อิท อิส เคลียร์ แธท ชี อิส เมคกิ่ง อายส แอท ยู น็อท มี
แบบแฟร์ๆเลย, มันชัดเจนเลยว่าหล่อนน่ะเหล่นายว่ะ ไม่ใช่ฉันEven from across the bar you can see she is making eyes at you.
อีเวน ฟรอม อะครอส' เดอะ บาร์ ยู แคน ซี ชี อิส เมคกิ่ง อายส แอท ยู
อยู่บาร์ฝั่งตรงข้าม นายเห็นมั๊ยว่าหล่อนเหล่นายว่ะ

Somchai is making eyes at Chompoo who is extremely pretty at the party.
สมชาย อิส เมคกิ่ง อายส แอท ชมพู่ ฮู อิส อิคซฺทรีมีลี่ เพรตตี้ แอท เดอะ พาร์ท'ที
สมชายเหล่มองชมพู่ซึ่งน่ารักสุดๆในงานเลี้ยง


She makes eyes at you.
ชี เมคส อายส แอท ยู
หล่อนเหล่นายว่ะ

Hey! Michael, do you like to sit at a table close young girls making eyes at you?
เฮ ไมเคิล ดู ยู ไลคฺ ทู ซิท แอท เอ เท'เบิล โคลส ยัง เกิรลส์ เมคกิ่ง อายส แอท ยู
เฮ! ไมเคิล, นายชอบนั่งโต๊ะที่มีสาวๆคอยนั่งเหล่อะป่าว


ภาษาเป็นสิ่งสวยงาม ถ้าพูดได้ ใช้เป็น ไม่เห็นประโยชน์ก็ผิดไปแล้วล่ะโยมหลังวัด...

See you again,
Bye,


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai


Vocabulary
Pronunciation
Translation
a เอ 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
across อะครอส' prep. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง, ข้าม, ขวาง, ตามขวาง, ผ่า, ทะลุ, อยู่อีกข้างหนึ่ง, ประสานกัน, พาด, ไขว้, สะพายแล่ง, ก่ายกัน, ตัดผ่านกัน Synonym: athwart)
all ออลล์ n., adj., adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น.-after all อย่างไรก็ตาม, ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ, จวนเจียน
at แอท PREP. เข้าร่วม syn:(attending) PREP. จาก syn:(from) PREP. ณ เวลา relate:{ในช่วงเวลา}PREP. ด้วย (ความเร็ว) PREP. ที่ syn:{position of}{placed at}{situated at} PREP. ในลักษณะ syn:{in the manner of} PREP. ไปยัง syn:(toward){in the direction of}
bar บาร์ {barred, barring, bars} n. ท่อน, แท่ง, ไม้ขวาง, แถบ, กลอน, สลักประตู, ไม้ราว, กระบอง, ลูกกรง, สิ่งกั้น, รั้ว, อุปสรรค์, ลำ, เส้น, สาย, คอก (ในศาล), อาชีพทนายความ, ราวที่ทนายความว่าความในศาล, บัลลังก์สอบสวนในศาล, ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม, สายสะพายอิสริยาภรณ์, บาร์ vt. ใส่กลอน
can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
Chompoo ชมพู่ n.ผลไม้ชนิดหนึ่ง ชื่อคน(ผู้หญิง)
clear เคลียร์ {cleared, clearing, clears} adj., adv. ใส, ไม่ขุ่น, ไม่มีฝุ่น,แจ่มแจ้ง, ใสแจ๋ว, ใสสะอาด, ไร้มลทิน, ชัดเจน, แน่ชัด, ไม่มีอุปสรรค์,เปิดเผย, ไม่มีสินค้า, ไม่มีหนี้สิน, ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด,ทำให้ใสแจ๋ว, กวาดล้าง vi. ใส, กลายเป็นใสสะอาด, กลายเป็นชัดเจน,แลกเปลี่ยน
close โคลส {closed, closing, closes} adj. ใกล้, สนิทสนม, รอบคอบ,แน่นหนา, แคบ, คับ, อึดอัด, ไม่มีลมเข้า, มิดชิด, เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน, พอ ๆ กัน, ขี้เหนียว, หวงแหน, หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด, ใกล้ v., n. (การ) ปิด, ลงเอย, สิ้น, ตกลง, ปิดบัญชี, ทำให้ติดกับ, ทำให้ประชิดกับ, สรุป,สถานที่ปิด
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
even อีเวน adj. เรียบ, ราบ, สม่ำเสมอ, ซึ่งหารด้วยเลข2ได้ลงตัว,ได้สมดุล, ยุติธรรม, พอดี, ไม่ขาดไม่เกิน, เงียบสงบ -adv. อย่างราบเรียบ, ยังคง, ยิ่งกว่านั้น, แม้ว่า n. ตอนเย็น vt. ทำให้ราบ, ทำให้เรียบ, ทำให้สมดุล, ทำให้เท่ากัน. vt. กลายเป็นเท่ากัน. -Id. (be (get) even wi
extremely อิคซฺทรีมีลี่ ADV. อย่างสุดขีด relate:{อย่างมาก}{อย่างยิ่ง}{อย่างยิ่งยวด}{อย่างที่สุด}{อย่างเต็มที่}{อย่างรุนแรงที่สุด}{เต็มพิกัด}{อย่างบ้าคลั่ง} syn:(greatly)(utterly)
eyes อายส n. (พหูพจน์)ตา, นัยน์ตา, จักษุ, สายตา, การดู, การจ้อง, ความตั้งใจ, ความคิด, ข้อคิด, ทัศนะ, ช่อง, รู, ทิศทางลม, ตาของหน่อพืช, จุดของแสง,หลอดไฟที่มีแสง, สิ่งที่มีรูปคล้ายตา. -Phr. (keep an eye on เฝ้าดู, ดูแล, เพ่งเล็ง) -pl. eyes, eyen Synonym: observe
fairness แฟร์เนส n. ความยุติธรรม, See also: ความไม่ลำเอียง, ความตรงไปตรงมา, Syn. impartiality, justice, Ant. injustice, unfairness
from ฟรอม prep. จาก, นับจาก, ห่างจาก, เนื่องจาก, มาจาก, ตั้งแต่, เนื่องด้วย, เนื่องแต่, โดยอาศัย
girls เกิรลส์ n. เด็กผู้หญิง, หญิงสาว, คนรัก (ของผู้ชาย), ผู้หญิง
hey เฮ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, ความสงสัย, ดีใจหรืออื่น ๆ
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
it อิท pron. มัน, นั่น, ตัว, คน, บุคคล, ตัวมาร, ตัวการ, คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น, สถานการณ์โดยทั่วไป
like ไลคฺ {liked, liking, likes} adj., prep. เหมือนกัน, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน, จวนจะ, ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ, เกือบจะ, โดยประมาณ, ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ, ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน, คนที่เหมือนกัน, ชนิด, ประเภท. เกือบจะ, ชอบ, อยาก, ปรารถนา, n. สิ่งที่ชอบ, สิ่งที่ปรารถนา
make eyes at เมค อาย'ส แอท v.เล่นหูเล่นตา ตาหวาน ยักคิ้วหลิ่วตา
making เมคกิ่ง n. ทำ, ทำให้เกิดขึ้น, สร้าง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้, เปลี่ยนให้เป็น, ประกอบขึ้นเป็น, เตรียม, ปรุง, บรรลุ, ถึง, ทำรายได้, ประพันธ์, เขียน, ประกาศเป็นกฎหมาย, แต่งตั้ง, ตั้งชื่อ, กลายเป็น, แปล, ประเมิน, ประมาณ, รวมเป็นเท่ากับ, มาทันเวลา
me มี pron. กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
Michael ไมเคิล ชื่อคน ไมเคิล
not น็อท adv. ไม่
party พาร์ท'ที n. พรรค, พวก, หมู่คณะ, ฝ่าย
pretty เพรตตี้ งดงาม
see ซี vt., vi. เห็น, มอง, ดู, นึกดู, ตรวจดู, ดูแล, หา, สังเกต, พบ, ผ่าน, เยี่ยม, ชม, ค้นพบ, ไปส่ง, ทราบ, ได้ทราบ, เข้าใจ, ชอบใจ, เห็นด้วย,ต้อนรับ, นัดพบ, ให้ความช่วยเหลือ, ดูแล, วางเดิมพัน, สอบถาม, พิจารณา, นึก, สังเกต n. เขตอำนาจหน้าที่ของพระราชาคณะในคริสต์ศาสนา
she ชี pron. หล่อน, เธอ, ตัวเมีย (ใช้นำชื่อสัตว์) , มัน(ใช้เป็นสรรพนามของเรือ, รัฐ, โลก, ดวงดาวเป็นต้น).n. ผู้หญิง, สตรี, ตัวเมีย, เพศหญิง, สิ่งที่ถือเป็นเพศหญิง
sit ซิท {sat, sat, sitting, sits} vi. นั่ง, เข้านั่ง, ตั้งอยู่, พักผ่อนบน,นั่งบน, นั่งเกาะ, นั่งฟักไข่, เป็นผู้แทน, ประจำตำแหน่ง, เข้าร่วมสอบ,เข้าประชุม, ดูแลเด็กทารก, เหมาะกับ vt. ทำให้นั่ง, นั่งลง, นั่งคร่อม,จัดหาที่นั่งให้ sit out นั่งจนเลิก, ไม่สามารถเข้าร่วมได้
Somchai สมชาย n.สมชาย (ชื่อผู้ชายไทย)
table เท'เบิล n. โต๊ะ, บัญชี, แผ่น, แผ่นไม้, แผ่นหิน, แผ่นจารึก, คำจารึก, ผิวหน้าเรียบ, บัวเสา, ตาราง, ที่ราบสูง, ชั้นแบน -Phr. (under the table เมาเหล้า ให้สินบน รับสินบน)
that แธท adj., pron., adv. นับ, นั้น, โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, ผู้นั้น,เวลานั้น, อย่างนั้น, เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่, เพราะว่า,เพราะ, ก็, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
who ฮู pron. ใคร, ผู้ใด, ผู้ซึ่ง, ซึ่ง, ที่, ผู้ที่, -Phr. (as who should say ซึ่งกล่าวได้ว่าพอจะกล่าวเช่นนั้น)
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
young ยัง adj. หนุ่ม, สาว, อายุน้อย, เยาว์, อ่อน, ระยะแรกเริ่ม,ลูก, เด็ก, อ่อนหัด, ด้อยประสบการณ์, เกี่ยวกับผู้เยาว์,เกี่ยวกับสมาชิกใหม่ n. คนหนุ่มคนสาว -Phr. (with young ตั้งครรภ์)


See more words:

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

I'm Going To Take A Peek Now. : เดี๋ยวฉันจะดูแบบรวดเร็วตอนนี้เลย

"To take a peek" เป็นสำนวนที่แปล มองดูแบบเร็วๆ แวบมอง มองโดยที่ไม่มีคนเห็นอะไรประมาณนั้นครับ


ภาษาอังกฤษเองเขาก็ให้ความหมายของ "To take a peek" ไว้เหมือนกันครับ เขาให้ความหมายไว้ว่า >> Means to secretly and quickly look at something.<< ครับ
ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกับคำว่า Secretly และ Quickly กันก่อนครับ

Secretly แปลว่า อย่างลับๆ อย่างไม่ให้รู้ตัว ประมาณนั้นครับ

Quickly แปลว่า อย่างรวดเร็ว

คราวนี้ก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเจ้าคำศัพท์ที่ look at เนี่ยะเขาแปลว่า มองดู ใช่มั๊ยครับ

จึงสรุปได้ว่าเจ้าคำว่า "To take a peek" ก็คือ แวบมอง ครับ

ต่อไปนี้ผมจะเอาเจ้าคำสำบัดสำนวนนั่นมาเขียนเป็นประโยคต่างๆในรูปของ tense ต่างๆเพื่อจะได้นำไปใช้กัน ดีมั๊ยครับ
I will take a peek.
ไอ วิล เทค เอ พีค
เดี๋ยวฉันจะดูแบบรวดเร็ว

ความหมายก็คือ เอาล่ะ ฉันจะดูไอ้สิ่งที่ว่านั้นน่ะนะ แต่คงไม่ใช้เวลากับมันนานนัก

I'm going to take a peek now.
ไอ'ม โกอิ่ง ทู เทค เอ พีค เนา
เดี๋ยวฉันจะดูแบบรวดเร็วตอนนี้เลย

ประโยคนี้คือพูดจบก็แวบมองเลยครับ เพราะมีคำว่า v.be + going to

I'm taking a peek.
ไอ'ม เทคกิ่ง เอ พีค
ฉันกำลังดูแบบรวดเร็วอยู่

ประโยคนี้เป็นการแวบดูอยู่ครับ (คงกำลังกรอกลูกตาไปมาอยู่ประมาณนั้น ฮาฮา)

I already took a peek.
ไอ ออลเรดี้ ทุค เอ พีค
ฉันแวบมองเรียบร้อยแล้ว
ส่วนเจ้าประโยคนี่หมายถึงว่าแวบดูเสร็จเรียบร้อยโรงเรียนวัดลิงขบแล้วครับ ดูที่ took ครับมันแปลงรูปจาก เทค ไปเป็น ทุค เรียบร้อยครับ

ภาษาอังกฤษก็จะมีเสน่ห์ตรงนี้แล่ะครับ กริยาตัวเดียวกันแปลงรูปไปก็สามารถบ่งบอกเหตุการณ์ได้เลยว่าเป็นเรื่องราวของวันนี้ เมื่อวานหรือว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ อืม...เชื่อถือๆคนคิดค้นภาษาซะจริงๆ

ตอนนี้ผมก็เลยมาสงสัยภาษาไทยของน่ะสิครับว่าระหว่างคำว่า แวบมอง กับ มองแวบ นี่มันเหมือนกันหรือเปล่า เฮ่อ!

ขอตัวก่อนแล้วล่ะครับ
See you next time.

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary
Pronunciation
Translation
a เอ 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
already ออลเรดี้ adj. อยู่แล้ว, เสียแล้ว, แล้ว, เรียบร้อยแล้ว Synonym: before now, by now)
going โกอิ่ง n. การไป, สภาพของผิวหน้าถนนหนทาง. Synonym: . goings n. นิสัย, ความประพฤติ adj. เคลื่อนที่, กระฉับกระเฉง,มีชีวิต, ทั่วไป, ตามปกติ, ปัจจุบัน, ซึ่งกำลังจากไป ###S. departure, ongoing
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
I'm ไอ'ม ฉันคือ (ย่อมาจากคำว่า I am)
now เนา adv. ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, บัดนี้, ปัจจุบัน -Phr. (now and again, now and then บางครั้งบางคราว) conj. ตราบใด, เนื่องจาก. n. เวลาปัจจุบัน, สมัยนี้
peek พีค vi.,n. แอบมอง,มองตามช่อง,มองแวบหนึ่ง
take เทค {took, taken, taking, takes} vt., vi., n. (การ) เอา,เอามา, หยิบ, จับ, ยึด, นำ, ได้, ได้มา, พา, จัด, ใช้, จด, มีผล, ครอบครอง, อุทิศตัว, ไป, ไปยัง, กลายเป็น, สิ่งที่ถูกเอาไป (ทำไป,หยิบไป) Synonym: . takable adj. takeable adj. taker n. -Phr. (take after คล้าย)
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
took ทุค {took, taken, taking, takes} vt., vi., n. (การ) เอา,เอามา, หยิบ, จับ, ยึด, นำ, ได้, ได้มา, พา, จัด, ใช้, จด, มีผล, ครอบครอง, อุทิศตัว, ไป, ไปยัง, กลายเป็น, สิ่งที่ถูกเอาไป (ทำไป,หยิบไป) Synonym: . takable adj. takeable adj. taker n. -Phr. (take after คล้าย)
will วิล auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) , จะ, อาจจะ, ควรจะ, ย่อมจะ vt. vi., n. (ความ) ประสงค์, ปรารถนา, พึงจะ, ชอบ, พอใจ, อยากจะ, พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ, ทำพินัยกรรมยกให้, ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ, ตัดสินใจSee more words:

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เรียนภาษาอังกฤษ "I Have Got A Very Bad Toothache." : "ผมปวดฟันโคตรๆ" | ตีแตกภาษาอังกฤษ

อูย ย ย! "Toothache" เพิ่งจะรู้พิษสงว่าไอ้อาการปวดฟันนี่มันไม่เข้าใครออกไครซะจริงจริ๊ง ขออนุญาตเล่าเรื่องของผมย้อนหลังไปสักสิบกว่าปีเห็นจะได้ครับ วันหนึ่งผมมีอาการปวดกันจึงได้ไปหาหมอตามปกติเหมือนคนทั่วๆไปครับ

หมออุด ขูดหินปูนให้เรียบร้อยแล้วก็แนะนำตบท้ายว่า "หมอแนะนำให้ถอนฟันกรามด้านในออกสองซี่" ซี่ละด้านครับ คือซีกซ้ายแล้วก็ขวา เป็นฟันกรามบนครับ

วันนั้นผมไม่ได้ทำตามที่หมอบอกหรอกนะครับ ผมคิดว่าฟันมันก็แข็งแรงดี แถมเป็นฟันกรามอีกต่างหากถ้าถอนก็คงจะเจ็บแบบโคตรๆ นั่นเป็นความคิดของผมเองครับ


ผ่านมายี่สิบกว่าปี...ผมถึงได้รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกับได้ดวงตาเห็นธรรมของท่านอัญญาโกณฑัญญะก็ว่าได้ ก็อยู่ดีๆขณะที่ผมกำลังเดินเพลินอยู่ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ย่านบางนา อะโห!! แม่เจ้าประคุณ

เอ๊ย!...ผมรู้สึกเหมือนมีอะไรมันมาเจาะ มาจี้ มาทิ่ม มาแทงที่ฟันกรามด้านบนซ้ายของผมอย่างแรงโคตรๆ มันไม่ใช่จี้แค่ตรงฟันเท่านั้นนะครับ มันเหมือนกับควงสว่านขึ้นไปถึงบนสมองเลยล่ะคุณเอ๊ย

ปวดฟันจัดขนาดหนักนี่เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร อยากจะร้องออกมาเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสเลยล่ะแม่เจ้าประคุณรุนช่อง

วันนั้นต้องขับรถตระเวณหาคลีนิคหมอไปตามถนน
I drive along the street to seek a dental clinic.
ไอ ไดรฟว์ อะลอง' เดอะ สตรีต ทู ซีค เอ เด็นทัล คลี'นิค
ผมขับรถไปตามถนนถลนตามองหาคลินิคหมอฟัน
แวะปั๊บเข้าไปเลยโดยไม่รอช้า คุณหมอท่านทำท่าสบายๆ(ในขณะที่เราแสดงอาการปวดแทบตายให้หมอเห็น)แล้วก็ถามขึ้นว่า
What are you feeling?
วอท อาร์ ยู ฟีลลิ่ง
รู้สึกเป็นอย่างไรครับ
ตอบทันทีโดยไม่รอให้ถามอีกครั้ง
I have got a very bad toothache.
ไอ แฮฟว์ กอท เอ เวรี่ แบด ทูธ'เอค
ผมปวดฟันโคตรๆ
ถึงเวลาได้ระบายความอึดอัด ความเจ็บปวดให้หมอฟัง อิอิ หลังจากนั้นหมอก็จะฟันเราบ้างล่ะครับ ฟันอะไรเหรอ ไม่รู้เหมือนกันครับว่าถูกหมอฟันฟันเราอะไรบ้าง ก็บิลมันปาเข้าไปเกือบสี่พันครับ อ๊ากกกก

หวัดดีครับ
ไมเคิล เล้ง

See more words:
*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: เว็บ(คนชอบเพลง) | Song Lyrics In English-Thai