บทความ

You Want Either Beer Or Whisky. : คุณต้องการ(ดื่ม)เบียร์หรือว่าเหล้า | การใช้ "Either...Or"

My Son Has Been Playing Games For Two Hours.: ลูกชายฉันเล่นเกมส์เป็นเวลา 2 ชั่วโมงแล้ว

Do You Like Potato Chips? : คุณชอบมันฝรั่งทอดมั๊ย

When A Fish Bites Reel In The Line. : เมื่อปลาติดเบ็ดให้ม้วนสายเข้า

The Best Way To Make Alliance Is With Marriage. : วิธีผูกพันธมิตรที่ดีที่สุดคือการแต่งงาน