บทความ

ใช้ภาษาอังกฤษผิด-สะกิดให้ถูก : "Everybody" ใช้ "Is" หรือ "Are" มาดูเฉลยกัน

Did You Enjoy School When You Were A Child ? : คุณสนุกกับการเรียนมั๊ย ตอนที่คุณยังเป็นเด็ก

Guards are also in charge of taking out the trash every Tuesday. : ยามต้องเอาขยะไปทิ้งด้วยทุกวันอังคาร

"She Is In Charge." นางเป็นคนควบคุม / "Listen To Her." จงเชื่อฟังนาง

What Are Top Most Thai Popular Dramas On Air Today ? : ละครไทยที่ฮิตกำลังออนแอร์ตอนนี้คือเรื่องอะไร

Have you gotten over the flu yet ? : คุณหายจากไข้หวัดใหญ่หรือยัง

Are You Eating In Or Out ? : คุณกินข้างในบ้านหรือนอกบ้าน

What Have You Been Interested In Since You Were Young ? : คุณสนใจอะไรตอนที่คุณอายุยังน้อย