บทความ

Where Did You Stay ? : คุณพักที่ไหน / I Stayed With...: ฉันพักอยู่กับ... | ตีแตกภาษาอังกฤษ

The Police Confiscated The Drugs Coming In On The Vessel At Klongtoey Port. : ตำรวจยึดยาเสพติดที่มาในตู้สินค้าที่คลองเตย

What Do You Have For Your Breakfast This Morning ? : เช้านี้คุณกินอะไร/มื้อเช้าของคุณคืออะไร