บทความ

He said that the room has nobody staying for years. : เขาว่าห้องไม่มีคนอยู่เป็นเวลานาน

Who did that ? : ใครทำ/ ใครเป็นคนทำ I don't know who did it. ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครทำ

Did you know ? : คุณรู้ไหม Now you can drag and drop images directly into your draft post. : เดี๋ยวนี้คุณสามารถลากแล้วปล่อยภาพลงบนร่างของการเขียนของท่านได้โดยตรง