วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559

Do You Exercise Very Much? : คุณออกกำลังกายมากแค่ไหน(หนักไหม) | ตีแตกภาษาอังกฤษ

ตีแตกภาษาอังกฤษกับประโยค "คุณออกกำลังกายหนักไหม" เขียนอย่างไร และต้องตอบอย่างไร


"Go Jogging" เป็นการออกกำลังกายอีกแบบหนึ่งที่ให้ประโยชน์อย่างน่าทึ่ง หน้างตึง หัวใจ strength สุดยอด คำศัพท์นี้จะเอามาเป็น keyword ในการตอบคำถามกันครับ

มาดูประโยคคำถามด้วยกันเลยครับ
Do you exercise very much?
ดู ยู เอค'เซอไซซ เวรี่ มัช
คุณออกกำลังกายมากแค่ไหน(หนักไหม)
ออกกำลังกายหนักหรือนานแค่ไหน ประโยคข้างล่างนี้พอจะเป็นแนวเพื่อนำไปใช้ได้ครับ
I almost always get up very early-
ไอ ออสโมสต์ ออลเวย์ส เก็ท อัพ เวรี่ เออร์ลี่
ฉันตื่นแต่เช้าตรู่
and go jogging for an hour.
แอนด์ โก จ๊อกกิ้ง ฟอร์ แอน เอาร์
และวิ่งจ๊อกกิ่งหนึ่งชั่วโมง
ดูเพิ่มกันอีกสักหนึ่งประโยคครับ
I lift weights an hour several time a week
ไอ ลิฟทฺ เวท'ส แอน เอาร์ เซเวอรัล ไทม์ เอ วีค
ฉันยกน้ำหนัก 1 ชม. สัปดาห์ละสองสามครั้ง

สองประโยคนี้ใช้ในชีวิตจริงได้เลยครับ โดยเฉพาะถ้าท่านใดวิ่งจ๊อกกิ้งหรือว่ายกน้ำหนักอยู่แล้ว

Comp image

แต่หากว่าท่านออกกำลังประเภทอื่นอยู่ท่านก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปประโยคโดยเปลี่ยนคำศัพท์ซะใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถนำไปใช้ได้ฉลุยแล้วล่ะครับ

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
almost ออสโมสต์ adv. เกือบจะ, แทบจะ, จวนจะ, จวนเจียน
always ออลเวย์ส adv. ตลอดเวลา, ตลอดไป, เป็นประจำ, โดยไม่มีการยกเว้น, โดยไม่มีเงื่อนไข, ตายตัว, เด็ดขาด Synonym: eternally, perpetually)
an แอน ART. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ) syn:{one} ADJ. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ) syn:{one} PRF. ไม่ relate:{การปฏิเสธ}{การเพิกถอน} PRF. ต่อต้าน relate:{คัดค้าน} SUF. เกี่ยวกับ relate:{เป็นของ}
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
early เออร์ลี่ adv. เช้า, แต่เช้า, แต่หัวค่ำ, เร็ว, ก่อน -adj. ยุคแรก Synonym: . earliness n. ดูearly ###S. First Anonym: late
exercise เอค'เซอไซซ v., n. (การ)ออกกำลังกาย, ฝึกหัด, การฝึกฝน, ปฏิบัติ, ดำเนินการ, เป็นห่วง, ทำให้เป็นห่วง. Synonym: . exercisable adj. exerciser n.
for ฟอร์ prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
get เก็ท {got, gotten, getting, gets} vt. ได้, ได้มา, ได้รับ, เอา, ไปเอามา vi. มาถึง, บรรลุ -Phr. (get along จัดการ, ก้าวหน้า, ตกลง, เป็นมิตร)
get up เกทอัพ v.ลุกขึ้น,จัดแจง,ทำขึ้น,รูปร่างท่าทาง
go โก {went, gone, going, goes} vi. ไป, เคลื่อนไป, จากไป, กลายเป็น,กระทำ, บรรลุ, vt. อดทน, อดกลั้น, พนัน n. การไป, พลังงาน, กำลังวังชา,ความพยายาม, ความสำเร็จ, -Phr. (go on ต่อไป, อดทน, อดกลั้น)
hour เอาร์ n. ชั่วโมง, 60นาที, เวลาหนึ่งเวลาใด, ปัจจุบัน, เวลาทำงาน,ระยะทางเดินหนึ่งชั่วโมง adj. เกี่ยวกับชั่วโมง
i ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
jogging จ๊อกกิ้ง n.การวิ่งเหยาะ, การวิ่งจ๊อกกิ้ง
lift ลิฟทฺ {lifted, lifting, lifts} vt. ยก, ยกขึ้น, ชูขึ้น, แบกขึ้น, เงยขึ้น,โยงขึ้น, ลำเลียงขึ้น, ยกระดับ, ถอน, เพิกถอน vi. ขึ้น, ลอยขึ้น, เลื่อนขึ้น, ลอยขึ้นและกระจาย n. การยก, การแบกขึ้น, การยกระดับขึ้น, เครื่องยก, ลิฟต์, บันไดไฟฟ้า, ระดับชั้น ระดับนำขึ้น,การขนส่งด้วยเครื่องบิน
much มัช n. จำนวนมาก, ปริมาณที่มาก, สิ่งที่สำคัญมาก adj. มาก, หลาย, ใหญ่, นัก,ไม่น้อย adv. อย่างมาก, อย่างใหญ่, เกือบจะ, โดยประมาณ Synonym: great Anonym: little
several เซเวอรัล adj. หลาย, แยะ, มากกว่าสอง, นานา n. หลายคน, หลายสิ่ง, นานา Synonym: . severally adv.
time ไทม์ n. เวลา, ช่วงเวลา, กะเวลา, โอกาส, สมัย, ยุค, กาล, ฤดูกาล, ครั้ง, ช่วง,อายุ, วันตาย, เท่า, จังหวะ, อัตราความเร็ว, เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา, สิทธิ, ระยะเวลาการตั้งครรภ์, adj.เกี่ยวกับเวลา, เกี่ยวกับระเบิดเวลา, ตั้งเวลา vt., vi. จับเวลา,ตั้งเวลา, ควบคุมเวลา
up อัพ adj.ในแนวตั้ง ข้างบน ไปตาม ตั้งตรง ที่เพิ่มขึ้น ทำให้เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น การเพิ่มขึ้น
very เวรี่ adv. มาก, มาก ๆ , อย่างยิ่ง, แท้จริง, เหลือเกิน. adj. แท้จริง, จริง, โดยเฉพาะ, แน่แท้, โดยสิ้นเชิง, เต็มที่, เพียงเท่านั้น Synonym: extremely, greatly, exactly, absolute, suitable
week วีค n. สัปดาห์, อาทิตย์ adv. เป็นเวลา7วันก่อนหรือหลังวันที่กำหนดให้
weights เวท'ส n. น้ำหนัก, ความหนัก, มวล, วัตถุสิ่งของ, ความสำคัญ,อิทธิพล vt. เพิ่มน้ำหนัก, เป็นภาระ, ให้น้ำหนักทางสถิติแก่, มีอคตี, เข้าข้าง -Phr. (carry weigth มีความสำคัญ มีอิทธิพล) Synonym: . weighter n.
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

How Often Do You Usually Exercise? : คุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหน | ตีแตกภาษาอังกฤษ

"exercise" แปลว่าอะไรได้หลายอย่าง แต่วันนี้เราจะใช้คำว่า exercise พูดถึงการออกกำลังกายครับ


ระยะนี้จะเห็นผู้คนสนใจหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น เพื่อให้ทันสมัยไม่ตกยุค เราจึงนำเอาประโยคถามไถ่การออกกำลังกายมากระจายให้เพื่อนๆได้นำไปใช้กันครับ

How Often,Usually, Exercise, ออกกำลังกาย,บ่อยแค่ไหน

ฟอร์มเดิมครับ เริ่มต้นด้วยประโยคคำถามก่อนเลย
How often do you usually exercise?
เฮา ออฟเฟ็น ดู ยู ยูสชวลลี เอค'เซอไซซ
คุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหน
หยิบมาแยะให้เพื่อนๆลองนำไปขยำใช้กันให้มันสุดกึ๋น เอาเป็นว่าถ้าคุยกับฝรั่งก็ให้มึนกลับเมืองลุงแซมกันไม่ถูกไปเลยทีเดียเชียว
I usually exercise every day.
ไอ ยูสชวลลี เอค'เซอไซซ เอเวอรี่ เดย์
ฉันออกกำลังกายทุกวัน
I usually exercise three times a week.
ไอ ยูสชวลลี เอค'เซอไซซ ธรี ไทม์ส เอ วีค
ฉันออกกำลังกายสามครั้งในหนึ่งสัปดาห์
I don't exercise very often.
ไอ ด็อน'ท เอค'เซอไซซ เวรี่ ออฟเฟ็น
ฉันไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย
I seldom exercise.
ไอ เซลดอม เอค'เซอไซซ
ฉันออกกำลังนานๆครั้ง
He always exercises.
ฮี ออลเวย์ส เอค'เซอไซซ
เขาออกกำลังเป็นประจำ
She usually exercises.
ชี ยูสชวลลี เอค'เซอไซซ
หล่อนออกกำลังเสมอ
They sometimes exercise in fitness club.
เธ ซัมไทม์ส เอค'เซอไซซ อิน ฟิทเนส คลับ
พวกเขาบางครั้งออกกำลังกายในฟิทเนสคลับ

เขา หล่อน พวกเขา เลือกประโยคใดๆที่ท่านชอบหรือว่าใช่ แล้วนำไปใช้ฝึกพูดกันนะครับ

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
a เอ 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก
มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
day เดย์ n.วัน ช่วงเวลา กลางวัน
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
every เอฟว'รี adj. ทุก ๆ , แต่ละ, ทั้งหมด. -Phr. (every now and then บางครั้งบางคราว) -Phr. (every other day วันเว้นวัน) Synonym: each, all possible
exercise เอค'เซอไซซ v., n. (การ)ออกกำลังกาย, ฝึกหัด, การฝึกฝน, ปฏิบัติ, ดำเนินการ, เป็นห่วง, ทำให้เป็นห่วง. Synonym: . exercisable adj. exerciser n.
how เฮา adv. อย่างไร, อย่างไรบ้าง, ยังไง, ด้วยเหตุผลใด, อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร, อะไร, อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?)
i ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
often ออฟเฟ็น มัก บ่อย เรื่อย เสมอๆ หลายครั้ง กิจวัตร
three ธรี n.สาม(เลข 3 )
times ไทม์ส prep. คูณด้วย
usually ยูสชวลลี ADV. โดยปกติ relate:{ตามปกต}{ตามธรรมดา} syn:(customarily)(normally)
week วีค n. สัปดาห์, อาทิตย์ adv. เป็นเวลา7วันก่อนหรือหลังวันที่กำหนดให้
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
he ฮี pron. เขาผู้ชาย, คนนั้น, ใครก็ได้ n. ผู้ชาย, สัตว์ตัวผู้
she ชี pron. หล่อน, เธอ, ตัวเมีย (ใช้นำชื่อสัตว์) , มัน(ใช้เป็นสรรพนามของเรือ, รัฐ, โลก, ดวงดาวเป็นต้น).n. ผู้หญิง, สตรี, ตัวเมีย, เพศหญิง, สิ่งที่ถือเป็นเพศหญิง
they เธ pron. เขาเหล่านั้น, พวกเขา, บุคคลทั่วไป, ประชาชนทั่วไป
sometimes ซัมไทม์ส adv. บางครั้ง, บางคราว, บางโอกาส, บางที
seldom เซลดอม adv. ไม่ค่อยจะ, ไม่บ่อยนัก, นาน ๆ ครั้ง, หายาก adj. หายาก, ไม่บ่อยนัก Synonym: . seldomness n. ###S. Infrequently
always ออลเวย์ส adv. ตลอดเวลา, ตลอดไป, เป็นประจำ, โดยไม่มีการยกเว้น, โดยไม่มีเงื่อนไข, ตายตัว, เด็ดขาด Synonym: eternally, perpetually)
don't ด็อน'ท อย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
usually ยูสชวลลี ADV. โดยปกติ relate:{ตามปกต}{ตามธรรมดา} syn:(customarily)(normally)


See more words:

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

Hay You, Why Did You Cut Me Off Like That? : ทำไมคุณถึงขับรถปาดหน้าฉันอย่างนี้ | บล็อกตีแตกภาษาอังกฤษ(English Of The Day)

บล็อกตีแตกภาษาอังกฤษ(English Of The Day)วันนี้จะนำท่านไปพบกับประโยคที่ใช้การพูดคุยขอโทษขอโพยกันเมื่อมีการขัดรถปาดหน้า ปาดหลัง ปาดซ้าย ปาดขวา จะปาดห่าปาดเหวกันสักกี่ปาดก็เห่อะ

Why Did You Cut Me Off, ทำไมคุณถึงขับรถปาดหน้าฉันอย่างนี้

คนถูกขับรถปาดหน้าก็จะต้องปรี๊ดออกมาแนวว่า
Hay you, why did you cut me off like that?
เฮ ยู ไว ดิด ยู คัท มี ออฟ ไลคฺ แธท
ทำไมคุณถึงขัดรถปาดหน้าฉันอย่างนี้
ถ้าเป็นฝ่ายผิดก็จงขอโทษ ขออภัยเขาด้วยคำพูดที่สุภาพเรียบร้อยประมาณนี้ครับ

I sincerely apologize for my crazy driving habit .
ไอ ซินเซอรีลี อะโพโลไจซ์ ฟอร์ มาย เครซี่ ไดรฟวิ่ง แฮบ'บิท
ขอโทษทีที่ฉันขับแย่ไปหน่อย
อีกตัวอย่างนึง คือ สมมุตติว่าบังเอิญท่านโดนปาดก่อน ท่านก็ควันออกหูออกรูจมูก ท่านก็เลยว๊ากใส่ไปว่า
What the hell you did it first!
วอท เดอะ เฮลล์ ยู ดิด อิท เฟิร์สท์!
เว้ยเฮ้ย ก็ยูปาดหน้าฉันก่อนนี่หว่า

ไอ้ประโยคที่สองนี่เอามาเขียนให้ดูเฉยๆครับว่าเขาพูดกันประมาณนี้ ไม่แนะนำให้เอาไปใช้ครับ เพราะว่าเดี๋ยวเรื่องมันจะไปกันใหญ่ สุดท้ายเคยมีตายกันมาแล้ว

ก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่ามนุษย์ทุกตัวตนมีสันดานดิบที่ Sigmund Freud เรียกว่า Id ยังไงล่ะครับ

อ้อ ที่เรากำลังคุยกันอยู่นี่เราพูดถึงการขับรถปาดกันครับ แต่ว่าถ้าจะพูดว่า "ขัดรถปาดหน้า" ในความหมายที่ว่า คุณดันขัดรถก่อนฉัน ต้องใช้คำนี้ครับ

Why did you polish car before?
ไว ดิด ยู โพลิช คาร์ บีฟอร์
นายทำไมขัดรถก่อนฉันล่ะ

ทำไมไม่รอกันเลยสิเอ๊า...

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
apologize อะโพโลไจซ์ VT. แก้ต่าง relate:{แก้ตัว} syn:(apologise) VT. ขอโทษ relate:{ขอขมา}{ขอรับผิด}{ขออภัย}{ขอประทานโทษ}{แสดงความเสียใจ} syn:(apologise)
crazy เครซี่ adj. บ้า, มีจิตฟั่นเฟือน, เหลวไหล, พิลึกกึกกือ,ประหลาด, อ่อนแอ, ไม่มั่นคง, ดูจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย -Phr. (likecrazy ด้วยความกระตือรือร้น ถึงที่สุด)n. ผู้ที่ไม่ลงรอยกับใคร.
cut คัท {cutted, cutting, cuts} v. ตัด, หั่น, ฟัน, แล่ n. การตัด, การหั่น,การฟัน, บาดแผล, ชิ้นที่ถูกตัดออก, ปริมาณที่ถูกตัดออก, adj. ซึ่งถูกตัด
cut off คัทออฟ phrv. ขัดจังหวะ ตัดทิ้ง ทำให้ถูกตัดขาด ปิดการทำงาน ขัดจังหวะ ยกเลิก ป้องกัน ปาดหน้า(รถ)
did ดิด AUX. กริยาช่อง 2 ของกริยา do relate:{ทำ}{กระทำ}{ปฏิบัติ}
driving ไดรฟวิ่ง n. การขับ, การขับขี่, ทางรถ, สัตว์ที่ไล่ตาม, สัตว์ (ที่ต้อน) , การรุกทางทหาร, พลังงาน, แรงกระตุ้น, กลไกในการขับ, หน่วยขับหน่วยบันทึกไดร์ฟ <คำอ่าน>อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่อ่านและบันทึกข้อมูล เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive)
first เฟิร์สท์ adj. แรก, ที่หนึ่ง, adv. ก่อน, เป็นครั้งแรก, เป็นอันดับแรก, ข้อที่ 1,สมัครใจ.
for ฟอร์ prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
habit แฮบ'บิท n. นิสัย, ความเคยชิน vt. การแต่งตัว, สวมเสื้อผ้า, อาศัยอยู่ใน Synonym: custom, fashion
hay เฮ n. หญ้าแห้งสำหรับให้สัตว์กิน, หญ้าหั่น
hell เฮลล์ n. นรก, ยมบาล, ความชุลมุนวุ่นวาย
i ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
it อิท pron. มัน, นั่น, ตัว, คน, บุคคล, ตัวมาร, ตัวการ, คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น, สถานการณ์โดยทั่วไป
like ไลคฺ {liked, liking, likes} adj., prep. เหมือนกัน, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน, จวนจะ, ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ, เกือบจะ, โดยประมาณ, ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ, ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน, คนที่เหมือนกัน, ชนิด, ประเภท. เกือบจะ, ชอบ, อยาก, ปรารถนา, n. สิ่งที่ชอบ, สิ่งที่ปรารถนา
me มี pron. กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
my มาย pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
off ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ,ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
sincerely ซินเซอรีลี adv. อย่างแท้จริง,อย่างจริงใจ, Syn. honestly
that แธท adj., pron., adv. นับ, นั้น, โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, ผู้นั้น,เวลานั้น, อย่างนั้น, เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่, เพราะว่า,เพราะ, ก็, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
what วอท pron. อะไร, เท่าไร, ใด ๆ , สิ่งที่, คนที่, เท่าที่, ชนิดใด, n. อะไร, ลักษณะที่แท้จริง, adj. อะไรก็ตาม, เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ
why ไว ADV. ทำไม relate:{เพราะอะไร}{ไฉน}{เพราะเหตุใด}{ไย}INT. ทำไม
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words: