วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

People Are Asking Where You've Been? : ผู้คนต่างถามหาเธอ | ตีแตกภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษที่จะนำมาตีแตกให้แหวกตลาดลากยาวจากเมืองไทยกันไปไกลถึงเจแปนถิ่นแดนอาทิตย์อุทัยกันเลยครับ เป็นคำถาม "Where You've Been? คุณไป(อยู่)ที่ไหนมา"


People Are Asking Where You've Been?, ผู้คนต่างถามหาเธอ, Japan

ประโยคข้างล่างนี้ดี๊ดี มีเอาใช้ถามเพื่อนที่เขา speak English ได้ว่า คุณหายหน้าหายตาไปไหนมา มีคนเขาถามถึงกันมากมาย...
People are asking where you've been?
ปีเปิล อาร์ อาสค์กิ่ง แวร์ ยู'วฟ บีน ผู้คนต่างถามหาเธอ

ไม่เป็นไร ถ้ามีใครมายิงใส่ด้วยคำถามแบบข้างบนแล้วไซร์ อย่าได้หนีไปซะไกลด้วยความกลัว(ภาษาอังกฤษ)กันซะล่ะครับ

ตั้งตัวให้ถนัด แล้วฟัดตอบกลับไปด้วยประโยคที่ไฉไลดังต่อไปนี้แล...

Really, I've been to Japan for 2 weeks.
เรียลลี้, ไอ'ว บีน ทู เจแปน ฟอร์ ทู วีคส
จริงสิ ฉันไปญี่ปุ่นมา 2 สัปดาห์น่ะ

ที่หายหน้าหายตาไป ก็ไม่ได้หลบหนี้หลบสินที่ไหนอะไรหรอกนะ แต่ว่าพอมีเวลามีเงินขึ้นมาก็อยากจะไป relax ที่ต่างแดนให้มันดูตื่นเต้นๆดูบ้างก็เท่านั้น

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
are อาร์ ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare
asking อาสค์กิ่ง v.ขอร้อง ต้องการ เชิญ ถาม บอกราคา
been บีน pp. ของ be -Conf. gone VI. เป็น relate:{อยู่}{คือ} syn:{be}
been บีน pp. ของ be -Conf. gone VI. เป็น relate:{อยู่}{คือ} syn:{be}
for ฟอร์ prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
i've ไอ'ว ย่อมาจาก I have = ฉันมี ฉันได้
Japan เจแปน n.ญี่ปุ่น คนญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
people ปีเปิล n. คน, ประชาชน, ประชากร, พลเมือง, ราษฎร, มนุษย์. Synonym: population, folk, human, humanity
really เรียลลี้ adv. โดยแท้, โดยแท้จริง, โดยความเป็นจริง, จริง ๆ , โดยจริงใจ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความโกรธหรืออื่น ๆ Synonym: truly, genuinely, verily, quite
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
weeks วีคส สัปดาห์ (พหูพจน์)
where แวร์ adv., conj., pron. ที่ไหน, ตรงไหน, จุดไหน, ไปที่นั้น, อยู่ที่นั้น, ณ ที่นั้น, จากแหล่งไหน n. สถานที่ตั้ง, สถานที่เกิดเหตุ
you've ยู'วฟ ย่อมาจากคำว่า You have = คุณได้/มี ท่านได้/มี


See more words:

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

Nature And Its Value Have Never Been Changed. : ธรรมชาติและคุณค่าของมันไม่เคยเปลี่ยนแปลง : ตีแตกภาษาอังกฤษ(หมวดรักธรรมชาติ)

ภาษาอังกฤษประโยคนี้เป็นการแสดงคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติครับ
Nature and its value have never been changed.
เน'เชอะ แอนด์ อิทซฺ แวล'ลิว แฮฟว์ เนฟ'เวอะ บีน เชนจ์ด
ธรรมชาติและคุณค่าของมันไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรไม่ทราบเกี่ยวกับธรรมชาติ

Phi Phi Islands, Thailand, and its value have never been changed. เกาะพีพีและคุณค่าของมันไม่เคยเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ดี ภาษาอังกฤษประโยคเป็นอีกประโยคหนึ่งที่ผมชอบมากครับ ท่านสามารถนำไปแต่งใหม่ให้เหมาะสมกับความต้องการของท่านได้ครับ เช่น

Phi Phi and its value have never been changed.
พี พี แอนด์ อิทซฺ แวล'ลิว แฮฟว์ เนฟ'เวอะ บีน เชนจ์ด
เกาะพีพีและคุณค่าของมันไม่เคยเปลี่ยนแปลง
Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary have never been changed.
ห้วยขาแข้ง ไวด์ไลฟ์ ซังชวลรี่ แฮฟว์ เนฟ'เวอะ บีน เชนจ์ด
เกาะพีพีและคุณค่าของมันไม่เคยเปลี่ยนแปลง
เน้นเรื่องการอนุรักษ์ป่า ธรรมชาติกันล้วนๆครับ

ชีวิตมนุษย์จะไม่ด้วนหากเราไม่ด่วนไปทำลายมัน(ธรรมชาติ)

Good bye,

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
been บีน pp. ของ be -Conf. gone VI. เป็น relate:{อยู่}{คือ} syn:{be}
changed เชนจ์ด vt., vi. เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยน -n. การเปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนใหม่, เงินปลีก, เงินทอน, สถานที่ซื้อขาย, สิ่งที่ถูกเปลี่ยน
have แฮฟว์ {have, had, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ, เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
Huai kha khaeng wildlife sanctuary ห้วยขาแข้ง ไวด์ไลฟ์ ซังชวลรี่ n. ป่าห้วยขาแข้งให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
its อิทซฺ pron. ของมัน. ดูitself
nature เน'เชอะ n. ธรรมชาติ, สันดาน, นิสัย, ลักษณะ, ชนิด, วัตถุ, ทางโลก, จักรวาล by nature โดยกำเนิด
never เนฟ'เวอะ adv. ไม่เคย ไม่มีทาง relate:{ไม่อย่างเด็ดขาด}{ไม่เลย}{ไม่อย่างแน่นอน} syn:{not ever} Synonym: not ever
Phi Phi พี พี n.เกาะพีพี
value แวล'ลิว n. ค่า, คุณค่า, มูลค่า, ราคา, ค่าเป็นเงิน, ค่าตอบแทน, หน่วยเงินตรา, ขนาด, ปริมาณ, ความนิยม, ความพอใจ, ความหมาย, ระดับ, คุณภาพของเสียง. vt. ประเมินค่า, ประมาณค่า, คำนวณค่าเป็นเงิน, ให้ความสำคัญ, ให้เกียรติ, นับถืออย่างสูง


See more words:

Sorry, The Page You Were Looking For In This Blog Does Not Exist.: ขออภัยหน้าที่ท่านกำลังหาอยู่ไม่มีในบล็อกนี้

ภาษาอังกฤษที่จะนำมาตีแตกกันวันนี้คือประโยคที่ว่า "Sorry the page you were looking for in this blog does not exist."

ประโยคนี้ท่านจะพบก็ตอนที่ท่านคลิกลิ้งค์ของบล็อกใดๆ แต่ปรากฏว่าลิ้งค์ที่ท่านคลิกเพื่อเปิดหน้า(page)ของเวปนั้นถูกลบออกไปแล้ว 

ฉะนั้นกูเกิลก็จะแสดงด้วยประโยคดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ท่านทราบนั่นเองครับ

Sorry the page you were looking for in this blog does not exist.
ซอร์รี่ เดอะ เพจ ยู เวอร์ ลุคกิ่ง ฟอร์ อิน ธิส บล็อก ดาส น็อท เอคซิสทฺ'
ขออภัยหน้าที่ท่านกำลังหาอยู่ไม่มีในบล็อกนี้

คราวนี้หากท่านพบกับภาษาอังกฤษปรากฏดังประโยคด้านบน ท่านก็สามารถที่จะเข้าใจความหมายของมันได้เป็นอย่างดีกันแล้วนะครับ

ท่านสามารถอ่านคำศัพท์ต่างๆในประโยคด้านบนนี้ทั้งหมดได้ที่ตารางคำศัพท์ด้านล่างครับ


<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
blog บล็อก n.บล็อก ย่อมาจาก Weblog(เวบ-บล็อก)
does ดาส AUX. กริยาช่องที่ 1 ของคำกริยา do
exist เอคซิสทฺ' {existed, existing, exists} vi. ดำรงอยู่, มีอยู่, คงอยู่ Synonym: live
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
looking for ลุคกิ่ง ฟอร์ PHRV. มองหา relate:{ค้นหา} syn:{quest for}{search for}{seek for} PHRV. หวังว่าจะได้รับ relate:{คาดหวัง} syn:{search after}{search for}{seek after}{seek for} PHRV. แส่หาเรื่อง relate:{ได้เรื่อง}{ทำให้ประสบกับความยุ่งยาก} syn:{ask for}{head for} PHRV. ค้นหา relate:{หา}
syn:(seek){search for} PHRV. เฝ้ารอ relate:{เฝ้าคอย}{คาดหวัง} syn:(anticipate)(expect)
not น็อท adv. ไม่
page เพจ n. หน้าหนังสือ, ใบ, เด็กรับใช้ที่เป็นผู้ชาย,คนหนุ่มที่ได้รับการฝึกให้เป็นอัศวิน, มหาดเล็กของราชสำนัก vt. เรียกชื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้มา, ระบุหน้า. vi. เป็นเด็กรับใช้เป็น,พลิกหน้า คนรับใช้ Synonym: . pagehood n. pageship n.
sorry ซอร์รี่ adj. เสียใจ, เศร้าใจ, น่าสมเพช, น่าสงสาร Synonym: regretful, sympathetic)
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
this ธิส DET. (คน, สิ่ง) นี้ syn:{the}(that) PRON. นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว) syn:{the one}{this one}(that) ADV. ขนาดนี้relate:{ถึงเพียงนี้}{เท่านี้}
were เวอร์ v.เป็น อยู่ คือ(past ของ am/are)
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:

ตีแตกภาษาอังกฤษ | Leave Tonight Or Live And Die This Way : จะออกไปด้วยกันคืนนี้หรือจะอยู่กันแบบนี้ไปจนตาย

...You gotta make a decision, leave tonight or live and die this way คุณคงจะต้องตัดสินใจว่าจะออกไปหรือจะอยู่กันแบบนี้ไปจนตาย...


คุ้นกันบ้างหรือไม่ครับกับประโยคด้านบน หากท่านเป็นแฟนเพลงของ Tracy Chapman ท่านจะต้องเคยฟังนี้กันบ้างอย่างแน่นอน ซึ่งนั่นก็คือเพลง Fast car หรือที่แปลว่า รถแรง ครับ


You gotta make a decision,
ยู กอตตา เมค เอ ดิซิส'เชิน
คุณคงตัดสินใจแล้วล่ะ
leave tonight or leave and die this way.
ลีฟวฺ ทะไนทฺ' ออร์ ลีฟวฺ แอนด์ ได ธิส เว ไปด้วยกันคืนนี้หรือว่าจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดชีวิต

เป็นประโยคบางช่วงบางตอนของเพลง Fast car นั่นแหล่ะครับ แปลออกมาแล้วเนื้อเพลงน่าสนใจและใกล้เคียงกับเพลงลูกทุ่งไทยของเราเหมือนกันนะครับ

ประโยคหลังคล้ายๆกับชวนหนีน่ะครับ ประมาณว่าจะหนี(ขึ้นรถ)ไปด้วยกันคืนนี้เลยไหมหรือว่าจะอยู่แบบนี้ไปจนไปตลอดชีวิตหรือจนวันตาย

ผมลองเทียบเคียงกับเพลงของคุณสุรพล สมบัติเจริญ คือเพลง รักพี่จงหนีพ่อ มีเนื้อเพลงชวนน้องนางหอบเสื้อผ้าหนีไปด้วยกันดังนี้ครับ

"หากรักพี่ จงหนีพ่อ พี่จะ รอรอรอ น้องอยู่ที่หน้าต่าง คืนไหน คืนเดือนมืด พี่จะสวมเสื้อยืด ไปยืนคอยน้องนาง"
อืมม น่าสนจริงๆ

วันนี้ท่านคงได้อะไรหลายๆอย่างติดไม้ติดมือกันไปบ้างไม่มากก็น้อยอีกเช่นเคยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ความหมายเพลงลูกทุ่งไทยที่ละม้ายคล้ายคลึงกับเพลงฝรั่ง

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
a เอ "1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก
มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ"
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
decision ดิซิส'เชิน n. การตัดสินใจ, สิ่งที่ได้ตัดสินใจ, ข้อตกลงใจ, ญัตติ, ความแน่วแน่ Synonym: resolve
die ได {died, dying, dies} vi. ตาย, หยุด, หยุดทำงาน, อวสาน, พินาศ,สงบลง, สลายตัว, ทรมาน, ต้องการอย่างมาก. vt. ตาย. Synonym: . Id. (die hard ดื้อรั้น)n. ลูกเต๋า, สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า, แม่พิมพ์, แบบเหล็ก, เบ้าเท vt.พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ -pl. dies, dice
gotta กอตตา VI. คำที่มาจากวลี have got to หรือ have got a (คำไม่เป็นทางการ)
leave ลีฟวฺ {left, leaving, leaves} vt. จากไป, ออกจาก, จาก,ทิ้งไว้, เหลือไว้, หยุด, ยกเลิก, ไม่สนใจ, ปล่อย. vi. จากไป, ออกจาก. n. การอนุญาต, การอนุญาตให้ลา, ระยะเวลาที่อนุญาตให้ลา, การจากไป. -Phr. (leave off หยุด ทอดทิ้ง)
live ลิฟวฺ VI. ดำเนินชีวิต relate:{ใช้ชีวิต} VT. ดำเนินชีวิต relate:{ใช้ชีวิต} ADJ. ต่อเข้ากับแหล่งพลังงานไฟฟ้า syn:(charged) ADJ. ถ่ายทอดสด syn:(unfilmed)(untaped) ADV. ถ่ายทอดสด
ADJ. ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจในปัจจุบัน syn:(current) VT. ประสบ syn:(experience) ADJ. มีชีวิต relate:{คงอยู่}{เป็นๆ}{ไม่ตาย} syn:(alive)(living) ant:(dead) ADJ. มีชีวิตชีวา (คำไม่เป็นทางการ) relate:{เต็มไปด้วยชีวิตชีวา} syn:(lively) VI. มีชีวิตอยู่ syn:{be alive} ADJ. ไม่ด้าน (กระสุน) syn:(loaded)(unexploded) VI. ยังคงมีชีวิตอยู่ VI. ยังคงอยู่ (ชีวิต, การกระทำ, ความทรงจำ) syn:(continue)(last)(endure) VI. ยังชีพด้วย relate:{ประทังชีวิตด้วย} ADJ. ยังไม่ระเบิด ADJ. ยืดหยุ่นได้ (คำไม่เป็นทางการ) relate:{เด้งได้}
syn:(elastic) ADJ. ลุก (ถ่านไฟ) relate:{คุแดง} syn:(burning)(glowing) ant:(dead) VI. สนุกกับชีวิตอย่างเต็มที่ relate:{ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน} ADJ. สว่าง (สี) relate:{สดใส}
syn:(bright)(vivid) ADJ. อาจปะทุได้อีก syn:(active) VI. อาศัย relate:{อยู่}{พัก} syn:(dwell)(reside)
make เมค n. ทำ, ทำให้เกิดขึ้น, สร้าง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้, เปลี่ยนให้เป็น, ประกอบขึ้นเป็น, เตรียม, ปรุง, บรรลุ, ถึง, ทำรายได้, ประพันธ์, เขียน, ประกาศเป็นกฎหมาย, แต่งตั้ง, ตั้งชื่อ, กลายเป็น, แปล, ประเมิน, ประมาณ, รวมเป็นเท่ากับ, มาทันเวลา
or ออร์ conj. หรือ, หรือว่า, ในราว, ประมาณ
this ธิส DET. (คน, สิ่ง) นี้ syn:{the}(that) PRON. นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว) syn:{the one}{this one}(that) ADV. ขนาดนี้relate:{ถึงเพียงนี้}{เท่านี้}
tonight ทะไนทฺ' n., adj. คืนนี้, คืนวันนี้.
way เว n. ทาง, ระยะทาง, วิธีการ, รูปแบบ, แผน, นิสัย, ความเคยชิน, สภาพการณ์, ขอบเขต, อาชีพ, จุด, สิทธิการผ่าน, ประสบการณ์, adv. จากที่นี่, มากมาย, ใกล้ทีเดียว -Phr. (by the way ขอถือโอกาส) -Phr. (give way to ยอม ยอมแพ้แก่) -PHr. (under way กำลังเคลื่อนตัวก้าวหน้า)
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

See more words:

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

This Feature Is Not Available In Your Region. : รูปแบบนี้ไม่เปิดใช้งานในพื้นที่ของท่าน | ตีแตกภาษาอังกฤษ

"Region" เป็นอีกคำศัพท์หนึ่งที่เราจะมาดูความหมายและการใช้งานกันครับ


มีหลายครั้งที่ท่านท่องไปในโลกอินเตอร์เน็ต เมื่อพบลิ้งค์ท่านก็คลิกเข้าไป แต่ขอโทษทีเถอะ ท่านอาจจะพบกับคำว่า...

This feature is not available in your region. ธิส ฟี'เชอะ อิส น็อท อะเวล'ละเบิล อิน ยัวร์ รี'เจิน รูปแบบนี้ไม่เปิดใช้งานในพื้นที่ของท่าน

อั๊ยย่ะ อั๊ยย่ะ อั๊ยย่ะ อั๊ยย่า...

ไม่ต้องเป็นงงครับ เขากำลังบอกเราว่าไอ้เจ้าเวปลิ้งค์นัันน่ะมันไม่ได้เปิดให้บริการในประเทศหรือพื้นที่ๆท่านเปิดเน็ตเล่นอยู่นั่นน่ะครับ

ถ้าท่านมีคำถามต่อไปอีกว่า แล้วจะทำยังไง

คำตอบก็คือต้องไปอยู่ในพื้นที่หรือประเทศที่เขาเปิดให้บริการครับ

ตอบได้แค่นี้จริงๆ (คงไม่โกรจกันนะครับ หุ หุ)


<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
available อะเวล'ละเบิล adj. เหมาะที่ใช้, มี, หาได้, หาง่าย, ใช้ประโยชน์ได้, เท่าที่จะหาได้, กำไร. -availability, -availableness n. Synonym: accessible, obtainable
feature ฟี'เชอะ n. หน้าตา, ลักษณะโฉมหน้า, ภูมิประเทศ, ลักษณะเฉพาะ, สารคดีพิเศษ, รูป, แบบ. vt. เป็นลักษณะเฉพาะ, เป็นลักษณะสำคัญ, ทำให้เด่น Synonym: attribute
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
not น็อท adv. ไม่
region รี'เจิน n. บริเวณ, ส่วน, แถบ, ดินแดน, แคว้น, ภูมิภาค, เขตการปกครอง, ขอบเขต,ปริมณฑล Synonym: . regional adj. ###S. area, place
this ธิส DET. (คน, สิ่ง) นี้ syn:{the}(that) PRON. นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว) syn:{the one}{this one}(that) ADV. ขนาดนี้relate:{ถึงเพียงนี้}{เท่านี้}
your ยัวร์ pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน, ของคุณ, ของพวกท่าน, ของพวกคุณ


See more words:

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

Create Your Account Free. : สร้างบัญชีฟรี/สร้างบัญชีฟรี | ตีแตกภาษาอังกฤษ

"Create your account free." แปลว่าอะไร ทำไมเราจึงเห็นอยู่บ่อยๆตามอินเตอร์เน็ตทั่วๆไป

ไอ้ที่เห็นกันอยู่บ่อยๆก็ไม่ต้องต๊กกะใจไป มันเป็นคำเชื้อเชิญให้ท่านร่วมเปิดบัญชีกับเวบไซท์ของเขาครับ

ถ้าอยากจะรู้ความหมายก็ไม่เป็นไรครับ ผมเอาแปลให้ใด้อ่านดังด้านล่างนี้แล้วครับ

Create your account free.
ครีเอท ยัวร์ อะเคานทฺ' ฟรี
สร้างบัญชีฟรี/สร้างบัญชีฟรี
ก็สั้นๆเท่านี้แหล่ะครับ

ภาษาอังกฤษต้องค่อยๆเรียนรู้กันไป วันละคำสองคำก็พอ แต่ที่สำคัญต้องพยายามจำมันให้ได้และก็นำไปใช้ในชีวิต นั่นแหล่ะมันถึงจะปิ๊งขึ้นใจ เวลาผ่านไปแล้วไซร้ท่านก็จะไม่ลืม...

Good bye,

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
account อะเคานทฺ' n., vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว, ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา Synonym: description, narrative, consider, regard, rate)
create ครีเอท' {created, creating, creates} vt. สร้าง, สร้างสรรค์, ประดิษฐ์ขึ้น,ก่อให้เกิดขึ้น, ทำให้เกิดขึ้น, แต่งตั้ง vt. ทำในสิ่งที่เป็นการสร้างสรรค์ adj. ซึ่งสร้างขึ้น Synonym: . createdness n. ดูcreate ###S. make, originate
free ฟรี {freed, freeing, frees} adj., adv. อิสระ, เสรี, เป็นไทย,ไม่มีข้อจำกัด, ไม่มีพิธีรีตอง, ไม่ปิดบัง, ได้รับการยกเว้นภาษี,ปลอดภัย, ทั่วไป, ปราศจาก, หลวม, ว่าง, ปลอด, ไม่ถูกขัดขวาง, ไม่แน่นอน,ไม่คงที่ vt. ทำให้อิสระ Synonym: . freeness n.
your ยัวร์ pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน, ของคุณ, ของพวกท่าน, ของพวกคุณ

See more words:

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559

Where Is A Great Restaurant To Eat Something Fresh And Light At Dinner Time? : มีร้านอาหารสุดยอดที่เสิร์ฟ ดินเนอร์มื้อเบาสดๆซักแห่งที่ไหน

"หามื้อเย็นเบาๆทานซักมื้อที่ไหนดี" ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร มีประโยคเล็กๆสั้นๆมาฝากให้เพื่อนๆได้ฝึกกัน

ทำงานหนักและเหนื่อยมาทั้งวัน หลังเลิกงานต้องการจะหาอะไรกินซักกะหน่อย

แต่...แต่ต้องไม่ใช้มื้อหนักอย่างแน่นอน

Where Is A Great Restaurant To Eat Something Fresh And Light At Dinner Time? มีร้านอาหารสุดยอดที่เสิร์ฟ ดินเนอร์มื้อเบาสดๆซักแห่งที่ไหน

ถามเป็นภาษาอังกฤษว่ามีร้านอะไรที่เสิร์ฟอาหารอร่อย สดและเป็นมื้อ soft soft ก็ต้องเริ่มด้วยประโยคนี้ครับ
Where is a great restaurant to eat something-
แวร์ อิส เอ เกรท เรสเตอรองท์ ทู อีท ซัมธิ่งคฺ
มีร้านอาหารสุดยอดที่เสิร์ฟ
fresh and light at dinner time?
เฟรช แอนด์ ไลท์ แอท ดินเนอร์ ไทม์
ดินเนอร์มื้อเบาๆสดๆซักแห่งที่ไหน
มาดูลีลาการตอบกันครับ
I recommend the Rest. of Rest restaurant.
ไอ รีคอมเม็นด เดอะ เรสท์ ออฟ เรสท์ เรสเตอรองท์
ฉันขอแนะนำร้าน "เดอะ เรสทฺ ออฟ เรสทฺ"
It serves fresh food and taste is good.
อิท เซิร์ฟว'ส เฟรช ฟู้ด แอนด์ เทสทฺ อิส กู๊ด
อาหารสดและรสชาดดี
ลองฝึกพูดดูนะครับพี่น้อง รับรองว่าสนุกอย่างแน่นอน หรือว่าบังเอิญท่านกำลังจะออกไปหาอะไรใส่กระเพาะอยู่พอดี ก็ถือว่าเข้าทางที่จะใช้ภาษาอังกฤษประโยคเด็ดๆในวันนี้ที่มันโดนกับ your situation พอดิ๊บพอดี

ไปล่ะนะ แล้วจะกลังมาใหม่ไม่นานครับ
Bye,

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
a เอ "1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก
มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ"
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
at แอท PREP. เข้าร่วม syn:(attending) PREP. จาก syn:(from) PREP. ณ เวลา relate:{ในช่วงเวลา}PREP. ด้วย (ความเร็ว) PREP. ที่ syn:{position of}{placed at}{situated at} PREP. ในลักษณะ syn:{in the manner of} PREP. ไปยัง syn:(toward){in the direction of}
dinner ดินเนอร์ n.อาหารมื้อเย็น อาหารค่ำ ข้าวเย็น อาหารเย็น
eat อีท vt. กิน, รับประทาน, กัดกร่อน, กัดกิน, ทำลาย vi. กิน, รับประทาน, กัดกร่อน n. อาหาร -Phr. (eat one's words ถอนคำพูด, ยอมรับว่าผิด) Synonym: consume
food ฟู้ด n. อาหาร, โภชนาการ, สิ่งบริโภค, อาหารใจ. Synonym: . foodless adj. foodlessness n. ###S. fare, nutriment,support
fresh เฟรช adj. สด, ใหม่, สดใส, สีไม่ตก, ไม่มีประสบการณ์ -n. การเริ่มต้น vt. vi.ทำให้สด. -adv. ใหม่, เมื่อเร็ว ๆ นี้, เดียวนี้ adj. ทะลึ่ง,ไม่มีมารยาท Synonym: . freshly adv. freshness n. ###S. recent, new
good กู๊ด adj. ดี, กรุณา -Id. (all in good time ถูกกาลเทศะ, เหมาะเจาะ) n. คุณค่า, ผลประโยชน์, ความดีเลิศ, ความกรุณา Synonym: . goods n. สินค้า. -Phr. (for good ตลอดไป) interj. คำอุทานแสดงความพอใจหรือความเห็นด้วย, ดี -adv. ดี. -S...
great เกรท adj. ใหญ่, ยิ่งใหญ่ -adv. ดีมาก. n. คนสำคัญ, คนที่มีชื่อเสียง. Synonym: . greatness n. ###S. large, huge, excellent
i ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
it อิท pron. มัน, นั่น, ตัว, คน, บุคคล, ตัวมาร, ตัวการ, คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น, สถานการณ์โดยทั่วไป
light ไลท์ N. ความสว่าง syn:(brightness) VT. จุดไฟ relate:{จุด}{ติดไฟ}{ก่อไฟ} syn:(ignite)(kindle) VT. ทำให้สว่าง relate:{ให้ความสว่าง,ให้แสงสว่าง} syn:(illuminate) N. ไฟฉาย syn:(torch) N. ไฟแช็ค relate:{ไม้ขีดไฟ} syn:(lighter) N. ไฟหน้ารถ relate:{ไฟรถยนต์} VI. สว่าง ADJ. สว่าง relate:{เต็มไปด้วยแสงสว่าง}{สุกใส} syn:(bright) N. สัญญาณไฟ (จราจร) relate:{ไฟจราจร} syn:{traffic light}{traffic signal} N. แสงสว่าง N. แหล่งกำเนิดแสง ADJ. ง่าย relate:{ไม่ยากเย็น}{ไม่หนักหนา} syn:(easy) ant:(difficult) ADJ. ที่ขึ้นฟู (อาหาร) ADJ. ที่มีน้ำหนักเบา
relate:{ที่มีน้ำหนักน้อย} ant:(heavy) ADJ. ที่ย่อยง่าย relate:{ที่ไม่หนักท้อง} ADJ. ที่ให้พลังงานต่ำ (อาหาร) ADJ. บางเบา ant:(heavy) ADJ. เบาๆ อ่อนๆ (ลม, ฝน) syn:(soft)(gentle) ant:(heavy) ADJ. ไม่เคร่งเครียด relate:{ผ่อนคลาย} syn:(amusing) ADJ. อ่อน (สี) relate:{ซีด}{จาง} syn:(pale) ant:(dark)
of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
recommend รีคอมเม็นด vt. แนะนำ, ชี้แนะ, เสนอแนะ, ฝากฝัง, มอบ, ทำให้อยากได้,ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ vi. แนะนำ Synonym: . recommendable adj. recommendation n. recommendatory adj.
rest เรสท์ n. การพักผ่อน, การพัก, การนิ่งเฉย, การตาย, การหยุด, ช่วงเงียบ, จังหวะหยุด, ที่พัก, ที่พักผ่อน, ที่สำหรับพัก, ที่ค้ำ, ส่วนที่เหลือ, ส่วนอื่น, ส่วนที่เหลือหลังการหักค่าใช้จ่าย, ส่วนที่เป็นกไร, ทุนสำรอง vi. พักผ่อนเอาแรง, นอนพัก, หลับ, หยุดนิ่ง, พัก อาศัย, ไว้ใจ, วางบน, นั่ง
restaurant เรสเตอรองท์ n.ภัตตาคาร ร้านอาหาร
serves เซิร์ฟว'ส vi., vt. รับใช้, บริการ, คอยรับใช้, ปรนนิบัติ, บริการอาหาร, ต้อนรับแขก, ให้ความช่วยเหลือ, ช่วยเหลือ, มีประโยชน์, อำนวย, ส่งเสริม, เหมาะกับ, ตอบแทน, ตอบรับ, ออกลูก, เสิร์ฟลูก, ชดใช้, แก้เผ็ด, แจกจ่าย, (สัตว์ตัวผู้) ผสมพันธุ์กับ, รับหน้าที่, สนองความต้องการ, ส่งหมายศาล,
something ซัมธิ่งคฺ pron., n., adv. บางสิ่ง, บางอย่าง, จำนวนเพิ่มเติม, ในบางกรณี,ค่อนข้างจะ
taste เทสทฺ n. รส, รสนิยม, รสชาติ, การชิมรส, ประสาทรส, ความพอใจ, ความสามารถในการเลือกเฟ้น, ความสามารถในการพิจาณา, จำนวนเล็กน้อย. vt. ชิมรส, ลิ้มรส
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
time ไทม์ n. เวลา, ช่วงเวลา, กะเวลา, โอกาส, สมัย, ยุค, กาล, ฤดูกาล, ครั้ง, ช่วง,อายุ, วันตาย, เท่า, จังหวะ, อัตราความเร็ว, เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา, สิทธิ, ระยะเวลาการตั้งครรภ์, adj.เกี่ยวกับเวลา, เกี่ยวกับระเบิดเวลา, ตั้งเวลา vt., vi. จับเวลา,ตั้งเวลา, ควบคุมเวลา
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
where แวร์ adv., conj., pron. ที่ไหน, ตรงไหน, จุดไหน, ไปที่นั้น, อยู่ที่นั้น, ณ ที่นั้น, จากแหล่งไหน n. สถานที่ตั้ง, สถานที่เกิดเหตุ


See more words:

We Sorry Some Data In This Report Is Delayed, Please Try Again Later.: พวกเราขออภัยที่ข้อมูลรายงานนี้ช้า กรุณาทำรายการภายหลัง

"Please Try Again Later" โปรดพยายามอีกครั้งภายหลัง(ทำรายการ)


ภาษาอังกฤษที่ท่านหลายๆคนอาจจะเคยเห็นบนหน้าของ Google Adsense  ขณะที่ระบบขัดข้องทางเทคนิคอะไรของเขาซักอย่างน่ะครับ
ผมก็จะประโยคที่ว่ามาแปลกันดูดังนี้ครับ

We sorry some data in this report is delayed,- 
วี ซอร์รี่ ซัม ดาต้า อิน ธิส รีพอร์ท' อิส ดิเล'ด
พวกเราขออภัยที่ข้อมูลรายงานนี้ช้า
please try again later.
พลีซ ไทรฺ อะเกน เลเตอร์
กรุณาทำรายการนี้อีกครั้งภายหลัง
This is no impact to ad serving or payments.
ธิส อิส โน อิม'แพคทฺ ทู แอด เซอ'วิง ออร์ เพ'เมินทฺ'ส
รายงานนี้ไม่มีผลต่อการบริการหรือการจ่ายเงิน

หากใครทำธุรกรรมกับ Google Adsense อยู่ก็จะเข้าใจหน้าจอที่ปรากฏข้อความนี้เป็นอย่างดี

การทำงานของกูเกิล แอดเซ้นซ์คือบริการส่วนโฆษณาที่มีผู้เกี่ยวข้องหลักๆ 3 parties ด้วยกันก็คือ

1.Google

2.ผู้ใช้บริการโฆษณาของ Google(Google Adsense)

3.ผู้สมัครเป็นตัวแทนติดตั้งโฆษณาของ Google(Google Adsense)

ข้อความภาษาอังกฤษที่เขียนไว้ข้างต้นนั้น บุคคลในข้อที่ 3 จะเป็นผู้ที่พบเห็นประโยคดังกล่าวครับ เนื่องจากว่า Google Adsense จะทำการ update ข้อมูลรายได้โฆษณาเป็นเวลา ณ ปัจจุบันที่เข้าไปเปิดดูข้อมูลครับ ฉะนั้นข้อมูล real time ที่ Google Adsense ตั้งไว้อาจจะมี issue ที่จะต้องทำการแก้ไขให้ถุกต้องเสียก่อนจึงจะแสดงผลออกมา

ในช่วงระยะเวลาที่ Google Adsense ทำการ prove ข้อมูลเชิงลึกอยู่ ก็จะปรากฏตัวหนังสือแจ้งให้ผู้ที่เป็นตัวแทนโฆษณาให้กูเกิลได้ทราบสถานะดังที่กล่าวมาครับ

อ่านคำศัพท์เพิ่มเติมได้ทุกคำด้านล่างครับ

วันนี้เอามาฝากกันเพียงเท่านี้นะครับ
See you again,

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
ad แอด n. การโฆษณา. -adj. เกี่ยวกับการโฆษณา Synonym: advertisement, advertising)
again อะเกน adv. อีก, ใหม่, อีกที, อนึ่ง Synonym: anew, once more)
data ดาต้า n.ข้อมูล ตัวเลข สถิติ เกณฑ์ เท็จจริง สิ่งที่รู้
delayed ดิเล'ด {delayed, delaying, delays} v., n. (การ)เลื่อน, ผลัด, ทำให้ถ่วงเวลา, ถ่วงเวลา, เสียเวลา Synonym: defer
impact อิม'แพคทฺ n. การกระทบ, การปะทะ, แรงกระทบ, แรงปะทะ, ผลกระทบ, อิทธิพล, ผล. vt.
กระทบ, ปะทะ, อัดแน่น. vi. มีผลต่อ, กระทบ, ปะทะ Synonym: shock, collision
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
later เลเตอร์ ADV. ในภายหลัง relate:{ต่อมา}{ภายหลัง}{ในไม่ช้า} syn:(subsequently)
no โน adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
or ออร์ conj. หรือ, หรือว่า, ในราว, ประมาณ
payments เพ'เมินทฺ'ส n. การจ่ายเงิน, การชำระหนี้, การจ่าย, รางวัล. ค่าทดแทน
please พลีซ vi., vt. (ทำ)ให้ความเพลิดเพลิน, ให้ความพอใจ, พอใจ, ต้องการ. Synonym: . pleasable adj. pleaseness n. pleaser n.
report รีพอร์ท' n. รายงาน, คำแถลง, คำประกาศ, ข่าวลือ, เรื่องซุบซิบ, บันทึก, บันทึกการบรรยาย, ชื่อเสียง, เสียงดังระเบิด vt., vi. รายงาน, เขียนรายงาน, ทำรายงาน, ทำบันทึก, เขียนข่าว, ฟ้องร้อง, จดคำบรรยาย, บอก, เล่า Synonym: . reporter ผู้สื่อข่าว
serving เซอ'วิง n. การรับใช้, การบริการ, การปรนนิบัติ, การบริการอาหาร, อาหารที่บริการ, การช่วยเหลือ. adj. ใช้ในการบริการอาหาร
some ซัม adj., pron. บางส่วน, บางอัน, บางชิ้น, มีบ้าง, ไม่แน่, ไม่เจาะจง adv.ประมาณ, โดยประมาณ, คร่าว ๆ , ในราว, ค่อนข้าง Synonym: certain
sorry ซอร์รี่ adj. เสียใจ, เศร้าใจ, น่าสมเพช, น่าสงสาร Synonym: regretful, sympathetic)
this ธิส DET. (คน, สิ่ง) นี้ syn:{the}(that) PRON. นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว) syn:{the one}{this one}(that) ADV. ขนาดนี้relate:{ถึงเพียงนี้}{เท่านี้}
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
try ไทรฺ vt., n. (ความ) พยายาม, พิสูจน์, ทดลอง, สอบสวน, พิจารณาคดี,อดทน, ซ้อม. vi. พยายาม ทดลอง -PHr. (try on ทดลองสวม) Synonym: essay, attempt, assay, test
we วี pron. เรา, พวกเรา, คนเรา, บุคคล, (เสียดสี) ท่าน


See more words:

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

When A Girl Gives You Oral Sex While Your P-Nis Is In A Hot Dog Bun.: เมื่อสายน้อยนางหนึ่งใช้ปากทำเซ็กซ์ให้ขณะที่น้องชายของคุณชูชัน

"Eat fresh" มันแปลว่า "กินสดๆ" ครับ


นอกจากแปลว่า กินอะไรสดๆแล้วคำนี้ยังเป็นแสลงได้ด้วยครับ

ได้คำนี้มาจาก Urban dictionary online ครับ เขานิยามคำว่า eat fresh ไว้อย่างนี้ครับ

when a girl gives you oral sex while your p-nis is in a hot dog bun (preferably from subway)

และด้านล่างเขายกตัวอย่างให้ดูครับ

da-n, that girl sure is sl-tty, heard she eat fresh everyday behind the school

eat fresh กินอะไรสดๆ(เป็นคำแสลง)

เอามาแปลให้ดูกันว่ามันหมายความว่าจังได๋

When a girl gives you oral sex while your p-nis is in a hot dog bun.
เว็น เอ เกิร์ล กิฟวฺส ยู ออ'เริล เซคซฺ ไวล์ ยัวร์ พี'นิส อิส อิน เอ ฮอท ด็อก บัน
เมื่อสายน้อยนางหนึ่งใช้ปากทำเซ็กซ์ให้ขณะที่น้องชายของคุณชูชันราวกับขนมปังฮอท ด็อก

(ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องเน้นว่าเป็นฮอทด็อกจากร้าน subway หรือว่ามันแซ่บเว่อร์ ฮ่ะ ฮ่ะ)

Damn, that girl sure is sl-tty, heard eat fresh everyday behind the school.
แดมน์ แธท เกิร์ล ชัวร์ อิส เฮิร์ด อีท เฟรช เอเวอรี่เดย์ บีไฮนด์ เดอะ สคูล
เฮ้ย ชัวร์ป้าบเลยหล่อนน่ะกะ-รี่ชัดๆ พูดกันให้ขรมว่าหล่อนชอบกินของสดหลังเลิกเรียน

ไม่งงนะครับว่า Eat fresh ใช้เป็นแสลงอย่างไร

ต่อไปก็ถึงคราวการใช้ Eat fresh ใจความหมายว่า กินอะไรที่ยังสดอยู่ ยังไม่ได้ปรุง ไม่ได้แปลรูป
Oh yeah I like to eat very fresh fruit.
โอ เย่ ไอ ไลคฺ ทู อีท เวรี่เฟรช ฟรูท
ฉันชอบกินผลไม้สดๆ
It is really good for my health.
อิท อิส เรียลลี้ กู๊ด ฟอร์ มาย เฮลธฺ
มันดีต่อสุขภาพ

eat fresh = กินสดๆ


หันมารักสุขภาพกันเถอะครับเพื่อนๆ

Bye,

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
a เอ "1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก
มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ"
behind บีไฮนด์ adv., prep. ข้างหลัง, หลัง, ล้าหลังกว่า, ช้ากว่า n. ผู้สนับสนุน, ก้น Synonym: aback -Conf. at the back of
bun บัน N. ขนมปังนุ่มรสหวาน syn:(roll) N. มวยผม N. กระต่าย relate:{กระรอก} N. หางของกระต่าย N. อาการเมา
damn แดมน์ {damned, damning, damns} v., n. (การ) ประณาม, สาปแช่ง,ตำหนิ, วิจารณ์, ทำลาย., สิ่งที่มีค่าน้อย -Id. (give a damn สนใจ)adj. ถูกลงโทษ, ถูกทำลาย Synonym: . damner n. ดูdamn ###S. curse
dog ดอก {dogged, dogging, dogges} n. สุนัข, หมา, ชายที่น่าชัง vt. ติดตาม, ตามหลัง, ไล่ตาม. -Phr. (go to the dogs เสื่อม, เสื่อมโทรม)
eat อีท vt. กิน, รับประทาน, กัดกร่อน, กัดกิน, ทำลาย vi. กิน, รับประทาน, กัดกร่อน n. อาหาร -Phr. (eat one's words ถอนคำพูด, ยอมรับว่าผิด) Synonym: consume
everyday เอเวอรี่เดย์ adj. ทุกวัน, สามัญ, คนธรรมดา
for ฟอร์ prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
fresh เฟรช adj. สด, ใหม่, สดใส, สีไม่ตก, ไม่มีประสบการณ์ -n. การเริ่มต้น vt. vi.ทำให้สด. -adv. ใหม่, เมื่อเร็ว ๆ นี้, เดียวนี้ adj. ทะลึ่ง,ไม่มีมารยาท Synonym: . freshly adv. freshness n. ###S. recent, new
fruit ฟรูท n. ผลไม้, ผล vi. กำเนิดผล, ออกผล -pl. fruits, fruit
girl เกิร์ล n. เด็กผู้หญิง, หญิงสาว, คนรัก (ของผู้ชาย), ผู้หญิง
gives กิฟวฺส {gave, given, giving, give} vt., vi. ให้, มอบให้,เอาให้, แจก -Phr. (give in ยอมแพ้, หยุดสู้, หยุดเถียง) . -Id. (give (something) out แจกจ่าย) . n. สภาพที่ยืดหยุ่นได้, ความเด้งได้
good กู๊ด adj. ดี, กรุณา -Id. (all in good time ถูกกาลเทศะ, เหมาะเจาะ) n. คุณค่า, ผลประโยชน์, ความดีเลิศ, ความกรุณา Synonym: . goods n. สินค้า. -Phr. (for good ตลอดไป) interj. คำอุทานแสดงความพอใจหรือความเห็นด้วย, ดี -adv. ดี. -S...
health เฮลธฺ n. สุขภาพ, การอวยพรให้สุขสบาย, ความแข็งแรง, กำลังวังชา
heard เฮิร์ด {hear, hearing, hears} vt. ฟัง, ได้ยิน, สดับ, รับฟัง, ได้ยินมาว่า, พิจารณา. vi. ฟัง, ได้ยิน. Synonym: . hearable adj. hearer n. ###S. heed, listen
hot ฮอท ADJ. ฉลาด (คำไม่เป็นทางการ) relate:{เก่ง}{ดีเยี่ยม} ADJ. ซึ่งได้รับความนิยม relate:{ฮิต} syn:(favored)(popular) ADJ. น่าตื่นเต้น (คำไม่เป็นทางการ) ADJ. เผ็ด syn:(piquant)(spicy) ADJ. ร้อน syn:(boiling)(heated)(warm) ant:(chilly)(cold)(cool) ADJ. รุนแรง ADJ. ใหม่ (คำไม่เป็นทางการ) relate:{สดๆร้อนๆ}{ร้อนๆ} syn:(fresh)(latest)(recent)n. ร้อน, เร่าร้อน, ใจร้อน, เผ็ดร้อน, มีความรู้สึกรุนแรง,เต็มไปด้วยราคะ, ใหม่สุด, ใหม่เอี่ยม, ใกล้ชิด, ซึ่งติดตามอย่างใกล้ชิด,เป็นที่นิยมมาก, ตลก, แปลกประหลาด, น่าตื่นเต้นที่สุด, น่าสนใจที่สุด, เร้าอารมณ์มาก (ดนตรี) Synonym: burning, torrid,
i ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
it อิท pron. มัน, นั่น, ตัว, คน, บุคคล, ตัวมาร, ตัวการ, คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น, สถานการณ์โดยทั่วไป
like ไลคฺ {liked, liking, likes} adj., prep. เหมือนกัน, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน, จวนจะ, ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ, เกือบจะ, โดยประมาณ, ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ, ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน, คนที่เหมือนกัน, ชนิด, ประเภท. เกือบจะ, ชอบ, อยาก, ปรารถนา, n. สิ่งที่ชอบ, สิ่งที่ปรารถนา
my มาย pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
oh โอ โอ(คำอุทาน)
oral ออ'เริล adj. ด้วยปาก, เกี่ยวกับคำพูด n. การสอบปากเปล่า Synonym: verbal
penis พี'นิส n.องคชาต, ลึงค์, ควย Synonym: . penile, penial adj.
really เรียลลี้ adv. โดยแท้, โดยแท้จริง, โดยความเป็นจริง, จริง ๆ , โดยจริงใจ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความโกรธหรืออื่น ๆ Synonym: truly, genuinely, verily, quite
school สคูล n. โรงเรียน, ระบบการศึกษา, การศึกษา, กลุ่มนักเรียน, ภาคเรียน, ฝูงปลา,ฝูงสัตว์น้ำ. adj. เกี่ยวกับโรงเรียน, เกี่ยวกับการสอน vi. อยู่เป็นฝูง,ไปเป็นฝูง Synonym: academy, institute, college
sex เซคซฺ n. เพศ สัญชาตญาณทางเพศ ความสนใจทางเพศ ความรู้สึกทางเพศ, กาม, เรื่องประเวณี, การร่วมเพศ, การร่วมประเวณี ตรวจดูเพศ (โดยเฉพาะของลูกไก่แรกเกิด) เพิ่มความรู้สึกทางเพศ แบ่งเพศ
slutty สลัทตี้ adj. แรด โสมม รุ่มร่าม โสเภณี มั่วโลกีย์ ดอกทอง
sure ชัวร์ adj., adv. แน่นอน, มั่นใจ, ยืนยัน, เชื่อมั่น, ไว้ใจได้,ไม่ต้องสงสัย, มั่นคง, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไม่มีปัญหา, be sure ระวังตัว,for sure แน่นอน, มั่นใจ, Synonym: . sureness n. -Phr. (make sure ให้แน่ใจ) -Phr. (sure enough แน่นอน มั่นใจ)
that แธท adj., pron., adv. นับ, นั้น, โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, ผู้นั้น,เวลานั้น, อย่างนั้น, เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่, เพราะว่า,เพราะ, ก็, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
very เวรี่ adv. มาก, มาก ๆ , อย่างยิ่ง, แท้จริง, เหลือเกิน. adj. แท้จริง, จริง, โดยเฉพาะ, แน่แท้, โดยสิ้นเชิง, เต็มที่, เพียงเท่านั้น Synonym: extremely, greatly, exactly, absolute, suitable
when เว็น adv., conj., pron. เมื่อไร, เวลาไหน, ในโอกาสไหน conj. เวลาไหน,เมื่อไร, ในขณะที่, พอ, ครั้น, ถ้าหาก, พอ... pron. เวลาไหน, เมื่อไร, เวลาซึ่ง, เวลานั้น
while ไวล์ "n. ชั่วขณะ, ชั่วประเดี๋ยว, พักหนึ่ง, ช่วงเวลาเฉพาะ conj.ระหว่างเวลา, ตลอดเวลา, ในขณะที่, แม้ว่า, ถึงแม้ว่า, ในเวลาเดียวกัน,prep. จนกว่า vt. ทำให้เวลาผ่านไป (โดยเฉพาะอย่างสบาย)
worth one's while คุ้มค่าเวลา,"
yeah เย่ ใช่ (ความหมายเช่นเดียวกับ Yes)
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
your ยัวร์ pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน, ของคุณ, ของพวกท่าน, ของพวกคุณ


See more words:

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559

Well, after I think long and hard about it. : หลังจากฉันคิดหนักอยู่เป็นเวลานาน

"think long and hard" ถ้าจะแปลกันตรงๆตามคำศัพท์เลยก็ต้องแปลว่า"คิดหนักและนาน"ครับ


ซึ่งก็จะไปตรงเป๊ะๆกับ Cambridge Dictionaries online ที่เขาเขียนไว้อย่างนี้ครับ

"think long and hard" › to take the ​time ​needed to ​understand something before making a ​decision about it:I ​thought ​long and hard about it, and ​decided that I wouldn't have the ​operation.

นำคำศัพท์ think long and hard มาแต่งประโยคแล้วนำไปใช้กันดีกว่าครับ
Do you make any decision about your nose job operation?
ดู ยู เมค เอน'นี ดิซิส'เชิน อะเบาทฺ' ยัวร์ โนส จอป ออพพะเร'เชิน
คุณตัดสินใจเรื่องการผ่าตัดจมูกหรือยัง
ตานี้เราดูคำตอบโดยเพื่อนๆจะได้เห็นการใช้คำศัพท์"think long and hard"กันก็คราวนี้แหล่ะครับ
Well, after I think long and hard about it.
เวลล์ อาฟเตอร์ ไอ ธิงคฺลองแอนดฺฮาร์ด อะเบาทฺ' อิท
หลังจากฉันคิดอยู่เป็นเวลานาน
I decided that I would not have the operation.
ไอ ดิไซด'ดฺ แธท ไอ วูด น็อท แฮฟว์ เดอะ ออพพะเร'เชิน
ฉันตัดสินใจไม่ผ่งไม่ผ่า(ตัด)มันแล้ว

เรื่องบางเรื่องคิดหนักคิดนานมันก็พาลเราปวดกบาลเสียเปล่าๆ ปล่อยวาง...สูดหายใจเข้า ค่อย ๆ ปล่อยลมหายใจออก...ฮ้า...สบาย...

หวัดดีครับ
See you again.
<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
about อะเบาทฺ' adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว, ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว Synonym: regarding, concerning, around
after อาฟเตอร์ prep., adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง. Synonym: later, then, behind Anonym: before, prior to)
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
any เอน'นี adj., adv., pron. คนหนึ่งคนใด, ใคร, บ้าง, เลย, ไหน, ใด ๆ , ทุก, ทั้งหมด, ใครก็ได้ Synonym: one, whatever, whichever)
decided ดิไซด'ดฺ vt. ตกลงใจ, ตัดสินใจ, ตัดสิน, ชี้ขาด vi. ตัดสิน, ชี้ขาด Synonym: determine Anonym: waver
decision ดิซิส'เชิน n. การตัดสินใจ, สิ่งที่ได้ตัดสินใจ, ข้อตกลงใจ, ญัตติ, ความแน่วแน่ Synonym: resolve
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
hard ฮาร์ด adj. แข็ง, แน่น, ยาก, ลำบาก, รุนแรง, ดุเดือด, เลว, ทนไม่ได้, เข้มงวด, ปฏิเสธไม่ได้ adv. รุนแรง, เอาจริงเอาจัง, เข้มงวด, เสียใจจริง ๆ , ใกล้, ใกล้ชิด, มากเกิน, ใกล้ชิด, เป็นจริง ยาก โดยแรง โดยใช้สมาธิ แข็งกระด้าง (อากาศ)รุนแรง แข็ง
have แฮฟว์ {have, had, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ, เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
it อิท pron. มัน, นั่น, ตัว, คน, บุคคล, ตัวมาร, ตัวการ, คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น, สถานการณ์โดยทั่วไป
job จอบ {jobbed, jobbing, jobs} n. งาน, ชิ้นงาน, งานจ้าง, งานเหมา,งานปลีกย่อย, ภาระหน้าที่, ตำแหน่งงาน, เรื่องราว, ขบวนการทำงาน, รถยนต์(แสลง) adj. เกี่ยวกับ, งานหรือธุรกิจเฉพาะอย่าง, ซื้อขายหรือจัดการด้วยกัน -Phr. (on thejob ตื่นเต้น, เฝ้าสังเกต)vi. ทำงานเป็นชิ้น ๆ , ทำงานเป็นงานๆ
long ลอง {longed, longing, longs} adj. ยาว, ไกล, นาน, ยาวนาน, ช้า,สูง, เสียงยาว n. ระยะเวลาอันยาวนาน, สิ่งที่ยาว,ผู้ลงทุนซื้อสินค้าเพื่อหวังกำไรจากราคาที่คาดว่าจะสูงขึ้น. vi. ปรารถนา,ใคร่จะ, อยาก -Phr. (before long ไม่ช้า) adv. ยาวนาน, ชั่ว,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้, ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้, ตลอด, ทั้ง, ไกล (as long as ตราบใดที่)
make เมค n. ทำ, ทำให้เกิดขึ้น, สร้าง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้, เปลี่ยนให้เป็น, ประกอบขึ้นเป็น, เตรียม, ปรุง, บรรลุ, ถึง, ทำรายได้, ประพันธ์, เขียน, ประกาศเป็นกฎหมาย, แต่งตั้ง, ตั้งชื่อ, กลายเป็น, แปล, ประเมิน, ประมาณ, รวมเป็นเท่ากับ, มาทันเวลา
nose โนซ {nosed, nosing, noses} n. จมูก, อวัยวะสูดอากาศหายใจ,หัวสูบ, พวยกา, หัวเครื่องบิน, หัวเรือ, หัวไม้ตีกอล์ฟ -v. ดมกลิ่น,บ่ายหน้า, ทิ่มหัว, สัมผัสหรือถูด้วยจมูก -Phr. (by a nose เส้นยาแดง)-Phr. (on the nose แม่นยำ ถูกต้อง)
nose job โนส จอป N. การผ่าตัดจมูก (คำไม่เป็นทางการ) relate:{การทำศัลยกรรมจมูก}
not น็อท adv. ไม่
operation ออพพะเร'เชิน n. การกระทำ, การทำงาน, ปฏิบัติการ, ศัลยกรรม,การเดินเครื่อง, การสู้รบ, วิธีการทางคณิตศาสตร์ (เช่นการบวก,การลบหรืออื่น ๆ), กิจการ, ปฏิบัติการทางทหาร, ยุทธการ Synonym: working, act, maneuver
that แธท adj., pron., adv. นับ, นั้น, โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, ผู้นั้น,เวลานั้น, อย่างนั้น, เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่, เพราะว่า,เพราะ, ก็, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
think ธิงคฺ vi. คิด, ใช้ความคิด, ครุ่นคิด, นึก, ระลึก, รำลึก,รำพึง, ไตร่ตรอง, อยากจะ, เข้าใจว่า, รู้สึกว่า, คิดว่า, ถือว่า. vt.คิดว่า, รู้สึกว่า, ถือว่า, เข้าใจว่า, คาดคิด Synonym: . thinkable adj. -Phr. (think fit คิดว่าเหมาะสม), -Phr. (think up วางแผน คิดขึ้น
well เวลล์ adv. ดี, อย่างดี, เรียบร้อย, สบาย, เป็นที่พอใจ, ด้วยความระมัดระวัง, อย่างน่าสรรเสริญ, ด้วยความถูกต้อง, อย่างมีเหตุผล, มากมาย, ได้เรียบ, เต็มที่ adj. สบาย, ดี, พอใจ, เรียบร้อย, พอควร, เหมาะสม interj. ดีละ! โอ!, โอ้! n. ความสบาย, ความมีสุขภาพดี, โชคดี, ความสำเร็จ n. บ่อ,
would วูด v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ will (ใช้แสดงความหวัง) เช่นI would it were true (ใช้แทนที่willเพื่อตั้งคำถามหรือแสดงถ้อยคำอ้อม ๆ) เช่นWould you be so kind?
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
your ยัวร์ pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน, ของคุณ, ของพวกท่าน, ของพวกคุณ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

What Do You Think Folic Acid Might Play A Role In? : คุณคิดว่ากรดโฟลิคมีบทบาทต่ออะไรบ้าง | ตีแตกภาษาอังกฤษ

"play a role in" แปลว่า IDM.(วลี) มีบทบาทใน syn:{have in}{take in}

การเรียนสอนภาษาอังกฤษนั้น ท่านเชื่อหรือไม่ว่ามันจะมีหลักสูตรพ่อมดที่ไหนที่สอนท่านให้เป็นภายในชั่วเวลาพริบตาหรือว่าใช้เวลาเพียงสั้นๆเท่านั้น

หากว่ามันมีจริง ก็คงจะมีคนพูดภาษาอังกฤษเป็นกันหมดทั้งโลกไปนานแล้วล่ะกระมังครับ

แต่วิธีของผมคือการหาคำศัพท์มาแต่งเป็นประโยคแล้วฝึกอ่าน ฝึกพูดครับ

วันนี้ก็จะนำคำศัพท์ว่า "play a role in" มาแต่งประโยคกันครับ
What do you think folic acid might play a role in?
วอท ดู ยู ธิงคฺ โฟลิก แอส'ซิด ไมทฺ เพลย์อะโรลอิน
คุณคิดว่ากรดโฟลิคมีบทบาทต่ออะไรบ้าง
ประโยคคำตอบที่น่าสนใจ
I don't know really.
ไอ ด็อน'ท โนว์ เรียลลี้
ฉันไม่รู้หรอกนะ
But scientists have long thought that-
บัท ไซ'เอินทิสทฺ'ส แฮฟว์ ลอง ธอท แธท
แต่บรรดานักวิทยาศาสตร์ต่างคิดว่า
it might play a role in dementia.
อิท ไมทฺ เพลย์อะโรลอิน ดีเมนเทีย
มันอาจมีบทบาทต่อโรคจิตเสื่อม

เทคนิคของผมก็คือหาคำศัพท์ที่โดนๆเอามาแต่งประโยคเป็นคำถามบ้าง คำตอบบ้าง แล้วก็หัดอ่านหัดพูดบ่อยๆ วิธีเหล่านี้ะช่วยให้เราจำมันได้ครับ

หวัดดี

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
a เอ 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
but บัท conj. แต่, หากว่า, แต่ทว่า, ถ้าไม่, ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง, เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่, นอกจาก
dementia ดีเมนเทีย N. โรคจิตเสื่อม (มีผลต่อความสามารถในการคิด, การจำ, การประพฤติ) syn:{mental terioration}(insanity)(madness) ant:(sanity)(saneness)
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
don't ด็อน'ท อย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
folic acid โฟลิก แอส'ซิด n.กรดโฟลิก, วิตามินบี 9, วิตามินชนิดหนึ่งในกลุ่มของวิตามินบีรวม สูตรเคมีคือ C19H19N7O6 เป็นผลึกสีเหลือง ละลายในน้ำได้เล็กน้อย ถ้าขาดวิตามินชนิดนี้จะทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงไม่เจริญเต็มที่ เป็นโรคโลหิตจางชนิดหนึ่ง
have แฮฟว์ {have, had, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ, เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
it อิท pron. มัน, นั่น, ตัว, คน, บุคคล, ตัวมาร, ตัวการ, คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น, สถานการณ์โดยทั่วไป
know โนว์ {knew, known, knowing, knows} vt. รู้, รู้ดี, รู้จัก, รู้ว่า, ทราบ, เข้าใจ, จำได้, ตระหนักดี, วินิจฉัย, ออก, มองออก, ชำนาญ, สังวาส. vi. รู้, รู้จัก, รู้ดี. -Id. (know the ropes เข้าใจ, คุ้นเคยกับ) n. -Phr. (in theknow รู้เรื่องภายใน)
long ลอง {longed, longing, longs} adj. ยาว, ไกล, นาน, ยาวนาน, ช้า,สูง, เสียงยาว n. ระยะเวลาอันยาวนาน, สิ่งที่ยาว,ผู้ลงทุนซื้อสินค้าเพื่อหวังกำไรจากราคาที่คาดว่าจะสูงขึ้น. vi. ปรารถนา,ใคร่จะ, อยาก -Phr. (before long ไม่ช้า) adv. ยาวนาน, ชั่ว,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้, ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้, ตลอด, ทั้ง, ไกล (as long as ตราบใดที่)
might ไมทฺ n. อำนาจ, ความสามารถ, ประสิทธิภาพ, กำลังกาย, แรง, อำนาจหรือกำลังที่เหนือกว่า -Phr. (with might and main มีอำนาจเต็มที่) v. อดีตกาลของ may-
play เพล n. การเล่น, การละเล่น, การหยอกล้อ, การหยอกเย้า, การแสดง, การบรรเลง, ละคร, เรื่องละคร, การปฏิบัติ vt., vi. เล่น, ล้อเล่น, หยอกเย้า, แสดง, บรรเลง, เล่นละคร, ปฏิบัติ, พนัน synonym: . playable adj. playability, n.
play a role in เพลย์อะโรลอิน IDM. มีบทบาทใน syn:{have in}{take in}
really เรียลลี้ adv. โดยแท้, โดยแท้จริง, โดยความเป็นจริง, จริง ๆ , โดยจริงใจ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความโกรธหรืออื่น ๆ Synonym: truly, genuinely, verily, quite
role โรล n. บทบาท, หน้าที่, ภารกิจ
scientists ไซ'เอินทิสทฺ'ส n.(plur.) นักวิทยาศาสตร์
that แธท adj., pron., adv. นับ, นั้น, โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, ผู้นั้น,เวลานั้น, อย่างนั้น, เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่, เพราะว่า,เพราะ, ก็, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้
think ธิงคฺ vi. คิด, ใช้ความคิด, ครุ่นคิด, นึก, ระลึก, รำลึก,รำพึง, ไตร่ตรอง, อยากจะ, เข้าใจว่า, รู้สึกว่า, คิดว่า, ถือว่า. vt.คิดว่า, รู้สึกว่า, ถือว่า, เข้าใจว่า, คาดคิด Synonym: . thinkable adj. -Phr. (think fit คิดว่าเหมาะสม), -Phr. (think up วางแผน คิดขึ้น
thought ธอท n. ความคิด, การไตร่ตรอง, การรำพึง, ปัญญา, การพิจารณา, ความตั้งใจ vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ think Synonym: idea, notion
what วอท pron. อะไร, เท่าไร, ใด ๆ , สิ่งที่, คนที่, เท่าที่, ชนิดใด, n. อะไร, ลักษณะที่แท้จริง, adj. อะไรก็ตาม, เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

Do You Have Any Pets? : คุณมีสัตว์เลี้ยงบ้างไหม | ตีแตกภาษาอังกฤษ

"คุณมีสัตว์เลี้ยงไหม" "คุณเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือเปล่า" ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ท่านจะได้ทราบภาษาอังกฤษ ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ"สัตว์เลี้ยง"กันครับในวันนี้

Do you have any pets?
ดู ยู แฮฟว์ เอน'นี เพท'ส
คุณมีสัตว์เลี้ยงบ้างไหม
หากท่านมีสัตว์เลี้ยงก็ตอบด้วยประโยคด้านล่างนี้ได้เลยครับ
Yes, I have.
เยส ไอ แฮฟว์
ใช่ ฉันมีสัตว์เลี้ยง
Yes, I have a pet.
เยส ไอ แฮฟว์ อะ เพท
ใช่ ฉันมีสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่ง
Yes, I have some pets.
เยส ไอ แฮฟว์ ซัม เพท'ส
ใช่ ฉันมีสัตว์เลี้ยงหลายตัว
ถ้าท่านไม่ได้เลี้ยงสัตว์ประเภทนี้ไว้ในบ้านเลย ท่านตอบได้ดังประโยคด้านล่างดังต่อไปนี้ครับ
No, I don't have.
โน ไอ ด้อน'ท แฮฟว์
ไม่ ฉันไม่มีสัตว์เลี้ยง
No, I don't have any pets.
โน ไอ ด้อน'ท แฮฟว์ เอนี เพท'ส
ไม่ ฉันไม่มีสัตว์เลี้ยงอะไรเลย
คำถามเพิ่มเติมถึงประเภทของสัตว์ที่เลี้ยง
What kind of pets do you have?
วอท ไคนด์ ออฟ เพท'ส ดู ยู แฮฟว์
คุณเลี้ยงสัตว์อะไรหรือ
สมมุตติว่าท่านเลี้ยงสัตว์เอาไว้บ้าง ลองนำประโยคดังต่อไปนี้ไปใช้กันครับ
I have two dogs and three cats.
ไอ แฮฟว์ ทู ดอกส แอนด์ ธรี แคท'ส
ใช่ ฉันมีหมา 2 ตัวแมว 3 ตัว

Do you have any pets? Yes I have some.

หลายคนนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ในบ้าน ก็เป็นการดีนะครับ เพราะว่ามันช่วยคลายเหงาได้ระดับหนึ่ง ที่สำคัญก่อนที่จะตัดสินใจนำพวกเขาเข้าบ้านมาเลี้ยง ต้องคิดให้ครบในหลายๆด้านนะครับ

สัตว์เมื่อโตขึ้นพฤติกรรม นิสัยใจคอของเขาก็จะเปลี่ยนไป พวกเขาอาจแลดูน่ารักน่าเอ็นดูตอนที่ยังเล็กอยู่ เมื่อโตขึ้นรูปร่างหน้าตาจะเปลี่ยนไปมากเลยนะครับ

แต่หากว่าเมื่อท่านตัดสินใจนำเขามาเลี้ยงจริงๆ ท่านก็จะต้องเลี้ยงดูเขาอย่างดี ทนุถนอม ที่สำคัญท่านต้องไม่ทิ้งไม่กว้างเขาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม

หวัดดีครับ
See you again,

<>

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
a เอ "1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก
มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ"
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
any เอน'นี adj., adv., pron. คนหนึ่งคนใด, ใคร, บ้าง, เลย, ไหน, ใด ๆ , ทุก, ทั้งหมด, ใครก็ได้ Synonym: one, whatever, whichever)
cats แคท'ส "1. (แคท) n. แมว, สัตว์ในตระกูลแมว, หญิงที่มีใจอำมหิต, บุคคล 2.(ซีเอที) ย่อมาจาก computer-aided translation แปลว่าการแปลภาษาใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย
การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท(context) ต่าง ๆ
โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศสและฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ (บางตำราว่า CAT ย่อมาจาก computer aided trainingแปลว่า การอบรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย)"
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
dogs ดอกส {dogged, dogging, dogges} n. สุนัข, หมา, ชายที่น่าชัง vt. ติดตาม, ตามหลัง, ไล่ตาม. -Phr. (go to the dogs เสื่อม, เสื่อมโทรม)
don't ด็อน'ท อย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
have แฮฟว์ {have, had, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ, เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
kind ไคนด์ n. ชนิด, จำพวก, ประเภท, กลุ่ม, พรรคพวก, พันธุ์, ลักษณะ,คุณสมบัติ, แบบ, รูปแบบ. -Phr. (inkind แบบเดียวกัน, เป็นสินค้า(แทนที่จะเป็นเงิน)) . -Phr. (of akind ชนิดเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน) adj. กรุณา, ปรานี, ใจดี, หวังดี, เมตตา
no โน adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
pet เพท n. สัตว์เลี้ยง, สัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่น, บุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รัก.adj. เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นที่รัก, ซึ่งแสดงความรัก. vt.ถือเป็นสัตว์เลี้ยง, เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง, คลำ, ลูบ, ลูบคลำ, รัก,ทะนุถนอม, กอด. vi. ลูบคลำและกอด Synonym: . pettable, adj.
pets เพท'ส n. สัตว์เลี้ยง, สัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่น, บุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รัก.adj. เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นที่รัก, ซึ่งแสดงความรัก. vt.ถือเป็นสัตว์เลี้ยง, เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง, คลำ, ลูบ, ลูบคลำ, รัก,ทะนุถนอม, กอด. vi. ลูบคลำและกอด Synonym: . pettable, adj.
some ซัม adj., pron. บางส่วน, บางอัน, บางชิ้น, มีบ้าง, ไม่แน่, ไม่เจาะจง adv.ประมาณ, โดยประมาณ, คร่าว ๆ , ในราว, ค่อนข้าง Synonym: certain
three ธรี n.สาม(เลข 3 )
two ทู n.สอง เลขสอง(2)
what วอท pron. อะไร, เท่าไร, ใด ๆ , สิ่งที่, คนที่, เท่าที่, ชนิดใด, n. อะไร, ลักษณะที่แท้จริง, adj. อะไรก็ตาม, เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ
yes เยส adv. ไช่, ครับ, จ้ะ n. การต้อนรับ
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

See more words:
Would you like to see my other blogs?: