บทความ

Have You Ever Been To Any Market Fair? : คุณเคยไป"ตลาดนัด"มั๊ย | ตีแตกภาษาอังกฤษ

How Many People Have Died At The Hands Of Terrorists? : มีคนตายกี่คนจากน้ำมือของผู้ก่อการร้าย | ตีแตกภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษถาม-ตอบเวลา "เลิกประชุมตอนกี่โมง(What time the meeting will end?)" | ตีแตกภาษาอังกฤษ

What Time The Meeting Will Start? / It Will Start From 1 P.M. : การประชุมเริ่มกี่โมง / จะเริ่มประชุมเวลาบ่ายโมง

What Time Does Your English Class Begin? / It Starts From 9 A.M.- 12 Noon. : วิชาภาษาอังกฤษเริ่มเรียนเวลาเท่าไหร่ / เริ่มจาก 9.00 โมงเช้าถึงเที่ยงวัน

You May Meet Your Death At The Hand Of A Soldier If You Were Arrested. : แกอาจตายด้วยน้ำมือทหารถ้าแกถูกจับได้

Have You Ever Drunk Bootleg Alcohol? / No, I Have Never Drunk Bootleg Alcohol. : คุณเคยดื่มเหล้าเถื่อนมั๊ย ฉันไม่ดื่มเหล้าเถื่อน

"เหล้าเถื่อน" กินแล้วตายก็ยังมีคนกินคนมีข่าวให้ได้ยินอยู่บ่อยๆ | ตีแตกภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ"ราคาทองคำรูปพรรณชื้อขาย(gold ornaments, the buying and selling)" | ตีแตกภาษาอังกฤษ

ท่านจะได้เห็นเกร็ดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ "ราคาทองคำพุ่งพรวดพราด" ว่าเขาพูดอย่างไร | ตีแตกภาษาอังกฤษ

เรียนกริยาวลีกับคำว่า "tap into" ที่แปลว่า ใช้ประโยชน์จากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีอยู่แล้ว | ตีแตกภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์กับข่าว"ทัตแพทย์เบี้ยวคืนทุน" มหาวิทยาลัยดัง ผู้ค้ำต้องเป็นชดใช้แทนอย่างไม่แฟร์

ถอดคำแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย "ทันตแพทย์หญิงเบี้ยวทุนเรียนนอก" อ้าง "จนจังจึงยังไม่จ่าย"