วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

What Does "Look Thep", Or "Child Angel" Doll Make Of? / It's Made Of Plastic. : ตุ๊กตา"ลูกเทพ"ทำจากอะไร / ทำจากพลาสติก

ตุ๊กตา"ลูกเทพ"ทำจากอะไร พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร


ต้องเกาะกระแสกันหน่อยแล้วล่ะ ภาษาอังกฤษวันนี้ท่านจะได้ทราบว่าตุ๊กตา"ลูกเทพ"=" child angel" dollนั้นแท้จริงแล้วทำมาจากอะไรกัน

What does "Look Thep", or "child angel" doll make of?
วอท ดาส ลูกเทพ ออร์ ไชดฺ เอน' เจิล ดอล เมค ออฟ
ตุ๊กตา"ลูกเทพ"ทำจากอะไร

ท่านอยากทราบคำตอบไหมครับ ดูประโยคด้านล่างนี่ได้เลยครับ

It's made of plastic.
อิท'ส เมด ออฟ พลาส'ทิค
ทำจากพลาสติก

ที่แท้ก็ทำมาจากพลาสติก(plastic)นี่เอง

หลังจากอ่านบทความที่เขียนวันนี้แล้วหลายท่านก็คงจะทราบแล้วนะครับ ก็ไอ้สิ่งที่เราไหว้ บูชา หาข้าวปลาอาหารมาให้กินนั้น แท้จริงเรากำลังปฏิบัติต่ออะไรกัน...

Angel, Little Angel, What Does


<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
angel เอน' เจิล n. เทวดา, ฑูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพเจ้าที่เฝ้ารักษา, ผู้ตายที่มีวิญญาณขึ้นสวรรค์, นายทุน, ผู้ที่น่ารัก. -angelic, ngelical adj. Synonym: spirit, saint, benefactor)
child ไชดฺ n. เด็ก, ทายาท, ผลิตผล, -with child ตั้งครรภ์ มีบุตร Synonym: yougster -pl children
does ดาส AUX. กริยาช่องที่ 1 ของคำกริยา do
doll ดอล n. ตุ๊กตา, หญิงที่สวยงามมาก, ชายงาม, คนที่ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.vt., vi. แต่งตัวจนสวยพริ้ง. -Phr. (doll up แต่งตัวหรูหรา)
it's อิท'ส ย่อมาจาก it is = มันคือ...
look thep ลูกเทพ n.ตุ๊กตาพลาสติก"ลูกเทพ"
made เมด n. ทำ, ทำให้เกิดขึ้น, สร้าง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้, เปลี่ยนให้เป็น, ประกอบขึ้นเป็น, เตรียม, ปรุง, บรรลุ, ถึง, ทำรายได้, ประพันธ์, เขียน, ประกาศเป็นกฎหมาย, แต่งตั้ง, ตั้งชื่อ, กลายเป็น, แปล, ประเมิน, ประมาณ, รวมเป็นเท่ากับ, มาทันเวลา
make of เมด ออฟ PHRV. ทำจาก relate:{สร้างจาก}{สร้างด้วย} syn:{fashion from}{form from}{make from}{make out of}{produce from} PHRV. ทำให้เป็น relate:{สร้าง}
off ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ,ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
or ออร์ conj. หรือ, หรือว่า, ในราว, ประมาณ
plastic พลาส'ทิค "adj. หลอมหล่อได้, ปั้นได้, สร้างได้, เป็นรูปแบบ,เกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่ง, หลอกลวง, ไม่จริง, ผิดเผิน, ไร้รากฐาน. n.พลาสติก, วัตถุพลาสติก.
Synonym: . plastics n. ศัลยกรรมตกแต่ง"
what วอท pron. อะไร, เท่าไร, ใด ๆ , สิ่งที่, คนที่, เท่าที่, ชนิดใด, n. อะไร, ลักษณะที่แท้จริง, adj. อะไรก็ตาม, เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

I want a husband when I am at 25 years old. : ฉันอยากมี(ผัว)สามีตอนฉันอายุ 25 ปี

"ฉันอยากมี(ผัว)สามีตอนอายุ 25 ปี" 


เอ! ภาษาอังกฤษวันนี้ทำไมมันดูยังไงๆพิกล จะหาประโยคอื่นๆมาเขียนไม่ได้รึไง

แต่มันเป็นเรื่องจริงครับที่บางครั้งมันเป็นความตั้งใจที่หลายคนพยายามจะกำหนดช่วงอายุที่เราคิดว่าเหมาะสมกับเราแล้ว

แต่ แต่ มันก็อาจจะไม่ได้เป็นตามที่ท่านคิดเสมอไป ถูกต้องไหมครับ

อย่างไรก็ดี ท่านจะได้ทราบภาษาอังกฤษว่าเขาเขียนเขาใช้อย่างไรตามประโยคด้านล่างนี้ครับ

I want a husband at 25 years old.ไอ ว้อนท เอ ฮันสบันด์ แอท ทเวนตี้ไฟว์ เยียร์ โอลดฺ
ฉันอยากมี(ผัว)สามีตอนอายุ 25 ปี 
I want a husband when I am at 25 years old.ไอ ว้อนท เอ ฮันสบันด์ เว็น ไอ แอม แอท ทเวนตี้ไฟว์ เยียร์ โอลดฺ
ฉันอยากมี(ผัว)สามีตอนฉันอายุ 25 ปี

ประโยคด้านบนของคุณผู้หญิงครับ ส่วนประโยคด้านล่างเป็นของบุรุษแมนแมนครับ
I want a wife at 35 years old.
ไอ ว้อนท เอ ไวฟว์ เว็น ไอ แอม แอท เธอตี้ไฟวฺ เยียร์ โอลดฺ
ฉันอยากมี(เมีย)ภรรยาตอนผมอายุ 35 ปี 
I want a wife when I am at 35 years old.
ไอ ว้อนท เอ ไวฟว์ เว็น ไอ แอม แอท เธอตี้ไฟวฺ เยียร์ โอลดฺ
ฉันอยากมี(เมีย)ภรรยาตอนผมอายุ 35 ปี

See you again,
Bye,
<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
25 ทเวนตี้ไฟว์ เลข 25
35 เธอตี้ไฟวฺ n. สามสิบ
a เอ "1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก
มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ"
at แอท PREP. เข้าร่วม syn:(attending) PREP. จาก syn:(from) PREP. ณ เวลา relate:{ในช่วงเวลา}PREP. ด้วย (ความเร็ว) PREP. ที่ syn:{position of}{placed at}{situated at} PREP. ในลักษณะ syn:{in the manner of} PREP. ไปยัง syn:(toward){in the direction of}
husband ฮันสบันด์ n. สามี vt. ควบคุม, ใช้อย่างประหยัด, เป็นสามี,แต่งงาน, หาสามีให้, ไถ (นาเพาะปลูก.) Synonym: . husbander n. ###S. spouse
i ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
old โอล์ด adj. แก่, เก่าแก่, ชรา, อายุมาก, เฒ่า, อดีต, คร่ำ, เดิม, โบราณ Synonym: aged
want ว้อนท vt. vi., ต้องการ, ปรารถนา, อยาก, ขาดแคลน, หา, ล่า n. สิ่งที่ต้องการ, สิ่งที่จำเป็น, ความขาดแคลน, ความยากจน, การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต, ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก)
when เว็น adv., conj., pron. เมื่อไร, เวลาไหน, ในโอกาสไหน conj. เวลาไหน,เมื่อไร, ในขณะที่, พอ, ครั้น, ถ้าหาก, พอ... pron. เวลาไหน, เมื่อไร, เวลาซึ่ง, เวลานั้น
wife ไวฟว์ n. ภรรยา, ผู้หญิง vi. vt. แต่ง (หญิง) เป็นภรรยา
years เยียร์ส N. นาน relate:{นานมาก} N. อายุ relate:{ช่วงระยะเวลา} N. เวลาทั่วไป ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต N. ช่วงเวลาเฉพาะ โดยปกติหมายถึงเวลาในอดีต


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

I Want A Husband. / I Want A Wife. : ฉันอยากมี(ผัว)สามี / ผมอยากมี(เมีย)ภรรยา

"ฉันอยากมีผัว/สามี" พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ไม่ว่าคุณผู้ชายจะอยากมีเมีย(ภรรยา)หรือคุณผู้หญิงจะอยากมี(ผัว)สามี ท่านใช้ประโยคภาษาอังกฤษดังประโยคด้านล่างนี้ได้เลยครับ

I want a husband. 
ไอ ว้อนท เอ ฮันสบันด์ 
ฉันอยากมี(ผัว)สามี

ในทำนองเดียวกัน ท่านสามารถพูดประโยคผมอยากมีเมียได้ดังประโยคด้านล่างนี้ครับ

I want a wife. 
ไอ ว้อนท เอ ไวฟว์ 
ผมอยากมี(เมีย)ภรรยา

อ่านเพิ่มเติมประโยค

- ฉันอยากมี(ผัว)สามีตอนอายุ 25 ปี

I Want A Husband. / I Want A Wife. ฉันอยากมี(ผัว)สามี / ผมอยากมี(เมีย)ภรรยา

<>

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
a เอ "1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก
มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ"
husband ฮันสบันด์ n. สามี vt. ควบคุม, ใช้อย่างประหยัด, เป็นสามี,แต่งงาน, หาสามีให้, ไถ (นาเพาะปลูก.) Synonym: . husbander n. ###S. spouse
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
want ว้อนท vt. vi., ต้องการ, ปรารถนา, อยาก, ขาดแคลน, หา, ล่า n. สิ่งที่ต้องการ, สิ่งที่จำเป็น, ความขาดแคลน, ความยากจน, การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต, ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก)
wife ไวฟว์ n. ภรรยา, ผู้หญิง vi. vt. แต่ง (หญิง) เป็นภรรยา


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559

Ten Of Thousands Of Mourners Attend The Royal Cremation Of The Late Actor And Role Model Tridsadee Por Sahawong : ผู้ไว้อาลัยนับหมื่นร่วมงานพระราชทานเพลิงศพคุณปอ ทฤษฎี สหวงษ์ดาราและนายแบบผู้ล่วงลับ

"งานพระราชทานเพลิงศพ" = "royal cremation"

เป็นที่ทราบกันว่าในวันอาทิตย์ที่ 24-1-2016 เป็นวันเผาศพของคุณปอ ทฤษฎี สหวงษ์ ดารานิสัยดีอันเป็นที่รักของผู้คนมากมาย

Credit: Bangkokpost

ท่านจะเห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆที่ลงข่าวเกี่ยวกับงานพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้

Ten of thousands of mourners attend the royal cremation
เทน ออฟ เธา'เซินดฺ ออฟ มอร์น'เนอ'ส อะเทนดฺ' เดอะ รอย'เอิล ครีเมเชิ่น
ผู้ไว้อาลัยนับหมื่นร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ

of the late actor and role model Tridsadee Por Sahawong.
ออฟ เดอะ เลท แอคเตอร์ แอนด์ โรล โม'เดิล ทิดสะดี ปอ สะหะวง
คุณปอ ทฤษฎี สหวงษ์ดาราและนายแบบผู้ล่วงลับ

บล็อก "ตีแตกภาษาอังกฤษ | English Of The Day" ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยแด่คุณปอ ทฤษฎี สหวงษ์ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

จากบล็อก "ตีแตกภาษาอังกฤษ | English Of The Day"

<>

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
actor แอคเตอร์ n. นักแสดงชาย, ผู้กระทำ, ผู้ดำเนินการ Synonym: agent, doer, participator)
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
attend อะเทนดฺ' vt., vi. อยู่กับ, ไป, ไปกับ, รับใช้, ดูแล, เชื่อฟัง, คาดหมาย,ให้ความสนใจ, ตาม.
cremation ครีเมเชิ่น N. การเผาศพ relate:{การฌาปนกิจ}
late เลท adj. สาย, ช้า, ล่า, ล่วงเลยมานาน, ดึก, ค่ำ, มืด, เร็ว ๆ นี้, อันก่อน, ไม่นานมานี้, เพิ่งตาย, อดีต, ภายหลัง, ตอนหลัง. -Phr. (of late เร็ว ๆ นี้) Synonym: . lateness n.
model โม'เดิล n. แบบ, หุ่นจำลอง, ตัวอย่าง, บุคคลตัวอย่าง, สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,แบบโครงสร้าง adj. เป็นตัวอย่าง. v. สร้างตามแบบ, สร้างแบบ, แสดง, สร้างหุ่น. Synonym: . modeler n. modeller n. ###S. standard
mourners มอร์น'เนอ'ส n. ผู้ไว้ทุกข์, ผู้ไว้อาลัย, ผู้โศกเศร้า
of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
Por ปอ n. ทฤษฎี(ปอ) ดาราชายไทย
role โรล n. บทบาท, หน้าที่, ภารกิจ
royal รอย'เอิล adj. เกี่ยวกับ (กษัตริย์, ราชินี, ราชนิกูล,ราชสำนัก), ราช, หลวง, ใหญ่, มโหฬาร, เกี่ยวกับเจ้า, ดีเลิศ, เยี่ยม, ชั้นหนึ่ง,ในเรือของเสาเอก Synonym: . royally adv. ###S. regal, kingly, imperial, majestic
Sahawong สะหะวง n.สหวงษ์ (นามสกุลของคุณทฤษฎี"ปอ")
ten เทน ADJ. เป็นจำนวนสิบ syn:(decuple)(tenfold)(tenth) N. จำนวนสิบ N. กลุ่มของคนหรือสิ่งของที่มีจำนวนสิบ
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
thousands เธา'เซินดฺ n. หนึ่งพัน, adj. เป็นพัน
Tridsadee ทิดสะดี n.ทฤษฎี"ปอ" (ดาราชายไทย)

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

How Do You Prevent Dengue Fever? : คุณจะป้องกันโรคไข้เลือดออกได้อย่างไร

"ป้องกันไข้เลือดอย่างไร" พูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงดี

คนไทยตื่นตัวมากต่อกระแสความร้ายกาจของโรคไข้เลือดออก

How Do You Prevent Dengue Fever? คุณจะป้องกันโรคไข้เลือดออกได้อย่างไร, Tiger Mosquito, Mosquito, Sting

ท่านจะได้ความรู้ทั้งภาษาอังกฤษและการป้องกันไข้เลือดออกด้วยประโยคด้านล่างนี้ครับ

How do you prevent Dengue fever?
เฮา ดู ยู พรีเว้นท์ เดงกี่ ฟีเวอร์
คุณจะป้องกันโรคไข้เลือดออกได้อย่างไร

การป้องกันยุงลายกัดและควบคุมหรือกำจัดจำนวนของมันเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในขณะนี้

You must control mosquito by both larval and adult mosquito.
ยู มัสท์ คันโทรล' มัสคี'โท บาย โบท ลาร์'วะ แอนด์ อะดัลทฺ' มัสคี'โท
คุณต้องควบคุมทั้งตัวลูกน้ำและตัวยุง
You must reduce mosquito bites during daylight hours.
ยู มัสท์ รีดิวซฺ' มัสคี'โท ไบทฺ'ส ดูริ่ง เดย์ไลทฺ เอาร์
ต้องลดหรือหลีกเลี่ยงยุงกัดเวลากลางวัน


Take care,
Good bye,

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
adult อะดัลทฺ' adj., n. ผู้ใหญ่, โตแล้ว, เป็นรูปเป็นร่าง, คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว, สัตว์หรือพืชที่โตเต็มที่.-adulthood n., -adultness n. Synonym: mature)
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
bites ไบทฺ'ส {bit, bitten/bit, biting, bites} v. กัด, กิน, ตอด, กินอาหาร, ต่อย (แมลง) , ยึดแน่น, เกาะแน่น, โกง, มีผลต่อ, งับ, ติดเหยื่อ, ยึด, ติด, ทำได้ผล n. การกัด, แผลกัด, ความคม, ความได้ผล, ชิ้นอาหาร, มื้อน้อย ๆ Synonym: nibble
both โบท adj., adv. ทั้งสอง น -pron. อีกอย่างด้วย, อีกคนด้วย conj. เหมือนกัน,คล้ายกัน, เท่ากัน -Conf. each, and, as well as, either
by บาย prep. โดย, ไปยัง, ข้าง, อยู่ข้าง, ใกล้, ติดตัว, ไปทาง, ทาง, หันไปทาง, จาก, ผ่าน, ผ่านไป, ผ่านข้าง, ของ, อาศัย, ใช้, ที่, ทีละ, ต่อ adj. อยู่ใกล้, ใกล้ -Conf. with
control คันโทรล' {controlled, controlling, controls} vt., n. (การ) ควบคุม, มีอำนาจเหนือ, บังคับ, บังคับบัญชา, ยับยั้ง Synonym: . controllability n. ดูcontrol controllableness n. ดูcontrol ###S. hold, rule, restraint
daylight เดย์ไลทฺ n. แดด, ความเปิดเผย, กลางวัน, รุ่งอรุณ
dengue fever เดงกี่ ฟีเวอร์ N. ไข้เลือดออก syn:{breakbone fever}{dandy fever}
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
during ดูริ่ง PREP. ในระหว่าง อยู่ระหว่าง syn:(while)(pending)
hours เอาร์ "n. ชั่วโมง, 60นาที, เวลาหนึ่งเวลาใด, ปัจจุบัน, เวลาทำงาน,
ระยะทางเดินหนึ่งชั่วโมง adj. เกี่ยวกับชั่วโมง"
how เฮา adv. อย่างไร, อย่างไรบ้าง, ยังไง, ด้วยเหตุผลใด, อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร, อะไร, อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?)
larval ลาร์'วะ n. ดักแด้, ตัวอ่อน, หนอนตัวอ่อน ลูกน้ำ. adj. Synonym: . larval adj. pl. larvae
mosquito มัสคี'โท n. ยุง pl. mosquitoes
must มัสท์ auxv. ต้อง, จำต้อง, เป็นแน่, น่าจะ
prevent พรีเว้นท์ vt., vi. ป้องกัน, ขัดขวาง, ไปก่อน, คาดการณ์, ทำล่วงหน้า, เป็นอุปสรรค
reduce รีดิวซฺ' vt. ทำให้น้อยลง, ลด, ย่อ, ทำให้หมด, ทด, ปรับปรุง,ทอน, ทำให้เบาบาง, ทำให้เจือจาง, แยกสลาย, รวบรวม, รวบยอด vi. กลายเป็นลดลง, เกิดขบวน (ดู) Synonym: . reducibility n. reducible adj. reducibly adv. ###S. diminish, lessen
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559

It's Something That I've Never Seen Before. It's Bizarre. : ฉันไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อน มันช่างประหลาดจริงๆ

"Bizarre" เป็นคำศัพท์อีกตัวหนึ่งที่จะได้พบเห็นการใช้งานอยู่บ่อย ๆ ดังเช่นประโยคที่นำมาเขียนในวันนี้ครับ

It's something that I've never seen before.
อิท'ส ซัมธิ่งคฺ แธท ไอ'ว เนฟ'เวอะ ซีน บีฟอร์
ฉันไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อน
It's bizarre.
อิท'ส บิซ่าร์
มันช่างประหลาดจริงๆ
It's Something That I've Never Seen Before. It's Bizarre. ฉันไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อน มันช่างประหลาดจริงๆ


ประโยคนี้จะใช้ก็ตอนที่เราเห็นอะไรที่มันประหลาดๆซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อน เช่น ถ้าท่านบังเอิญไปเห็นเครื่องบินชนกับรถเมล์ เป็นต้น ท่านก็อุทานออกมาเป็นประโยคที่เล่ามาได้เลยครับ (แหม! ยกตัวอย่างได้ประหลาดจริงๆ ฮ่า ฮ่า)

I'm about to go now, see you next time soon.
Bye,

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
it's อิท'ส ย่อมาจาก it is = มันคือ...
something ซัมธิ่งคฺ pron., n., adv. บางสิ่ง, บางอย่าง, จำนวนเพิ่มเติม, ในบางกรณี,ค่อนข้างจะ
that แธท adj., pron., adv. นับ, นั้น, โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, ผู้นั้น,เวลานั้น, อย่างนั้น, เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่, เพราะว่า,เพราะ, ก็, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้
I've ไอ'ว ย่อมาจาก I have = ฉันมี ฉันได้
never เนฟ'เวอะ adv. ไม่เคย ไม่มีทาง relate:{ไม่อย่างเด็ดขาด}{ไม่เลย}{ไม่อย่างแน่นอน} syn:{not ever} Synonym: not ever
seen ซีน vt., vi. เห็น, มอง, ดู, นึกดู, ตรวจดู, ดูแล, หา, สังเกต, พบ, ผ่าน, เยี่ยม, ชม, ค้นพบ, ไปส่ง, ทราบ, ได้ทราบ, เข้าใจ, ชอบใจ, เห็นด้วย,ต้อนรับ, นัดพบ, ให้ความช่วยเหลือ, ดูแล, วางเดิมพัน, สอบถาม, พิจารณา, นึก, สังเกต n. เขตอำนาจหน้าที่ของพระราชาคณะในคริสต์ศาสนา
before บีฟอร์ adv., prep., conj. ก่อน, ก่อนหน้า, อยู่หน้า, หน้า, ตรงหน้า, กว่า,ในอนาคต, คอยอยู่, ภายใต้อิทธิพลของ Synonym: ahead
bizarre บิซ่าร์ ADJ. แปลกประหลาดมาก syn:(strange)(unusual) ant:(normal)(typical)


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

"Now What? กับ What now?" แปลว่าอะไร ใช้อย่างไร แตกต่างกันหรือไม่ ที่นี่มีมากกว่าคำตอบ

"Now what? / What now?" ใช้อย่างไร

นี่คือคำอธิบายการใช้คำทั้ง 2 ข้างต้นจากmacmillandictionary ออนไลน์ครับ เขาบอกว่า used for asking what should be done next หรือถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยเราก็คือทำนองว่า ใช้สำหรับถามว่า "แล้วจะยังไงต่อไปดีล่ะ"ครับ

มีประโยคตัวอย่างมา Share กันด้วยนะครับ

The car won't start. Now what?
เดอะ คาร์ โวนท สตาร์ท เนา วอท
รถไม่ติดว่ะ เอายังไงดีวะเนี่ย

Ah...you are riding to the dead end street! What now?
ยู อาร์ ไรดิ่ง ทู เดอะ เดด เอ็นดฺ สตรีต วอท เนา
เอ้า...(คุณ)ดันขับเข้ามาในซอยตัน! ทำไงดีล่ะคราวนี้

Now What? กับ What now?


ท่านว่ามันเป็นประโยคที่ super so cool และน่าเอาไปใช้ไหมครับ

หวัดดี

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
ah อา interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
are อาร์ ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare
car คาร์ N. รถยนต์ relate:{รถ}{พาหนะ} syn:(automobile)(auto){motor car}
dead end เดด เอ็นดฺ n. ทางตัน, ภาวะที่ไร้ความหวัง, ย่านสลัม Synonym: . dead-end adj. ดูdead end
now เนา adv. ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, บัดนี้, ปัจจุบัน -Phr. (now and again, now and then บางครั้งบางคราว) conj. ตราบใด, เนื่องจาก. n. เวลาปัจจุบัน, สมัยนี้
riding ไรดิ่ง "{rode, ridden, ride, rides} vi., vt. ขี่ม้า, ควบม้า,ขี่รถ, เดินเรือ, ลอยลำ, จอดเรือ, โต้คลื่น, อยู่บน, ดำเนินการต่อไป,วางเดิมพัน, อาศัย, ควบคุม, ครอบงำ, ทำให้ขี่ n. การเดินทางด้วยม้า,
การเดินทางด้วยพาหนะ, ทางสำหรับขี่หรือขับรถ -Phr. (ride down ใช้อย่างปรานีลงแส้)"
start สตาร์ท vi.เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งต้น, ลงมือ, ทำการ, ตั้งตัว, ยืน, โผล่, กระตุก,กระโดด, สะดุ้งตกใจ, ปรากฎออกมาอย่างฉับพลัน, คลาย, หลวม, ร่วมแข่ง. vt. เริ่มต้น, ตั้งต้น, ก่อให้เกิด, ทำให้ตกอกตกใจ, ทำให้คลาย, ทำให้หลวม, เสนอ, ให้สัญญาณการเริ่มแข่ง. n. การเริ่ม, การเริ่มต้น
street สตรีต n. ถนน, ทางสำคัญ, ทางหลัก, บุคคลตามถนน. adj. เกี่ยวกับถนน Synonym: avenue, road, passage
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
what วอท pron. อะไร, เท่าไร, ใด ๆ , สิ่งที่, คนที่, เท่าที่, ชนิดใด, n. อะไร, ลักษณะที่แท้จริง, adj. อะไรก็ตาม, เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ
won't โวนท ย่อมาจาก will not = จะไม่
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

You're Wrong, I'm Right./ You're Right, I'm Wrong. : คุณน่ะผิด ฉันน่ะถูก / คุณถูก ฉันผิด

"คุณน่ะผิด ฉันน่ะถูก" ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร


ท่านสามารถพูดประโยคข้างต้นเป็นภาษาอังกฤษได้ดังนี้ครับ

You're wrong, I'm right.
ยู'อาร์ รองจ์ ไอ'ม ไรทฺ
คุณน่ะผิด ฉันน่ะถูก

ถ้าเป็นสลับสับเปลี่ยนซะใหม่เป็น "คุณน่ะถูก ฉันน่ะที่ผิด" ท่านพูดด้วยประโยคด้านล่างนี้ได้ครับ

You're right, I'm wrong.
ยู'อาร์ ไรทฺ ไอ'ม รองจ์
คุณถูก ฉันผิด

แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วล่ะครับ เราต้องเปลี่ยนเป็น Past tense sentence นะครับ เฉลยว่า...

You were wrong, I was right.
ยู'เวอ รองจ์, ไอ วอส ไรทฺ
คุณน่ะผิด ฉันน่ะถูก
ประโยคด้านล่างก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกับครับ
You were right, I was wrong.
ยู'เวอ ไรทฺ ไอ วอส รองจ์
คุณถูก ฉันผิด


See you again,
Bye,

<>

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: เว็บ(คนชอบภาษาอังกฤษ) | Song Lyrics In English-Thai


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
I'm ไอ'ม ฉันคือ (ย่อมาจากคำว่า I am)
right ไรทฺ adj. ถูก, ถูกต้อง, ปกติ, เป็นธรรม, ยุติธรรม, (ด้าน) หน้า, (ด้าน) บน, (ข้าง) ขวา, ตรงไป, เป็นมุมฉาก n. ธรรม, ความยุติธรรม, ความถูกต้อง, สิทธิ, สิทธิตามกฎหมาย, การหันขวา, การเลี้ยวขวา, ฝ่ายที่ถูกต้อง, สมาชิกฝ่ายขวา, สมาชิกรัฐสภาที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของประธานสภา vt. ทำให้เรียบร้อย, ทำให่เหทาะสม, แก้แค้น, แก้ไข vi. ทรงตัว, ตั้งตรง adv .เป็นเส้นตรง, อย่างถูกต้อง, แม่นยำ, เหมาะสม
wrong รองจ์ adj., adv., n. (สิ่งที่) ผิด, ผิดพลาด, ไม่ถูกต้อง, ไม่เป็นความจริง, ไม่เหมาะสม, ไม่ปกติ,ประหลาด, ชอบกล, พิกล, ไม่สมควร, อยุติธรรม, ผิดศีลธรรม, เสีย,ไม่ยุติธรรม vt. กระทำผิด ใส่ร้าย ประทุษร้าย ละเมิด Synonym: . wronger n. wrongly adv. wrongness n.
you're ยู'อาร์ เป็นคำย่อ (abbr.) ของ you are


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

โรคไข้เลือดออก(Dengue Fever) มีวิธีป้องกันอย่างไร | แปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

เพราะว่าโรคไข้เลือดออกเป็นภัยร้ายที่เรามองไม่เห็น มันเปรียบเสมือนเงายมฑูตที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลตัวเรา แต่ที่มันร้ายกาจก็คือ เมื่อเราได้รับเชื้อแล้ว 

เราจะมีอาการที่คล้ายๆกับเป็นไข้ธรรมด้าธรรมดา สุดท้ายเมื่อมันฟักตัวกันจนได้ที่แล้วก็ คราวนี้แหล่ะคุณเอ๊ย! ไอ้เจ้าเชื้อไวรัส Dengue(เด็งกี่) มันก็จะแผลงฤทธิ์โจมตีร่างกายเราจนยับเยิน และเป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่าไม่มีหยูกไม่มียามารักษามันได้เลยซักกะเม็ดนะครับทั้งโลกใบนี้ 

ที่คนเรารอดตายจากมันได้ก็เพราะหมอให้ยารักษาตามอาการเท่านั้นครับ ความหมายก็คือถ้าร่างกายเราทรุดด้วยอาการอย่างไรก็ให้ยาแก้อาการนั้นๆไป จะรอดหรือไม่ก็อยู่ที่ภูมิความต้านทานโรคของร่างกายเราครับ

วันนี้เราจะถือโอกาสแปลภาษาอังกฤษจากเวปไซท์ของหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลสิงคโปร์ครับ ชื่อว่า National Environment Agency ครับ


เนื้อหาต้นฉบับเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก

Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever (a more severe form) are the most common mosquito-borne viral diseases in the world.

Dengue Fever is an illness caused by infection with a virus transmitted by the Aedes mosquito. There are four serotypes of this virus (DEN-1, DEN-2, DEN-3 and DEN-4) which can infect you.

Dengue Fever is spread though the bite of the Aedes Mosquito.
THERE IS NO DRUG FOR DENGUE.

To prevent dengue fever, you must prevent the breeding of its carrier, the Aedes mosquitoes. Aedes mosquitoes are identified by the black and white stripes on their bodies. You can get rid of the Aedes mosquito by frequently checking and removing stagnant water in your home.


แปลเป็นภาษาไทย


Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever (a more severe form) are the most common mosquito-borne viral diseases in the world.

ไข้เลือดออกหรือโรคไข้เลือดออกที่มีอาการช๊อค(ร้ายแรงกว่า)เป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะโรคในทุกๆที่ทั่วโลก

Dengue Fever is an illness caused by infection with a virus transmitted by the Aedes mosquito. There are four serotypes of this virus (DEN-1, DEN-2, DEN-3 and DEN-4) which can infect you.

ยุงลายจะเป็นตัวนำเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเข้าสู่ร่างกายของคน เชื้อไวรัสดังกล่าวมีด้วยกัน 4 ชนิดคือ DEN-1, DEN-2, DEN-3 และ DEN-4

Dengue Fever is spread though the bite of the Aedes Mosquito.
THERE IS NO DRUG FOR DENGUE.

ยุงลายจะเป็นพาหะนำโรคและแพร่เชื้อโดยการกัด
โรคนี้ไม่มียารักษา


To prevent dengue fever, you must prevent the breeding of its carrier, the Aedes mosquitoes. Aedes mosquitoes are identified by the black and white stripes on their bodies. 

การป้องกันโรคไข้เลือดออกก็คือคุณต้องป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายซึ่งมันจะมีลักษณะตัวเป็นลายขาวและดำ

You can get rid of the Aedes mosquito by frequently checking and removing stagnant water in your home.

คุณสามารถกำจัดมันได้ด้วยการหมั่นตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เช่น เทน้ำที่ขังตามภาชนะต่างๆในบ้านและบริเวณรอบๆบ้านอย่างสม่ำเสมอ

ด้วยความห่วงใยจากบล็อก "ตีแตกภาษาอังกฤษ | English Of The Day"

<>

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
a เอ "1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก
มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ"
aedes mosquito เออี' ดิซ มอสคิโท N.ยุงที่เป็นพาหะนำโรคไข้เหลือง ยุงลาย
an แอน "ART. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)
syn:{one} ADJ. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ) syn:{one} PRF. ไม่ relate:{การปฏิเสธ}{การเพิกถอน} PRF. ต่อต้าน relate:{คัดค้าน} SUF. เกี่ยวกับ relate:{เป็นของ}"
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
are อาร์ ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare
bite ไบทฺ {bit, bitten/bit, biting, bites} v. กัด, กิน, ตอด, กินอาหาร, ต่อย (แมลง) , ยึดแน่น, เกาะแน่น, โกง, มีผลต่อ, งับ, ติดเหยื่อ, ยึด, ติด, ทำได้ผล n. การกัด, แผลกัด, ความคม, ความได้ผล, ชิ้นอาหาร, มื้อน้อย ๆ Synonym: nibble
black แบลค "{blacked, blacking, blacks} adj. ด่า, สีดำ,สวมเสื้อสีดำ, เกี่ยวกับนิโกร, เปื้อน, ผิวดำ, มุ่งร้าย, เป็นอันตราย, แห้งแล้ง, มลทิน, ด่างพร้อย, มืดมน, นิโกร, อารมณ์เสีย, ไม่ใส่ครีม (กาแฟ)
n. คนผิวดำ, จุดดำ, เครื่องดำ, เครื่องไว้ทุกข์, ตาฟกช้ำ, สารสีดำ, ม้าดำ, เสื้อสีดำ vt. "
bodies บอด'ดีส n. ร่างกาย, ร่าง, ตัว, ทั้งตัว, ลำตัว, ลำต้น, ศพ, ซากศพ, ส่วนใหญ่,เนื้อแท้, กลุ่มคน, ข้อสรุป, มวล, วัตถุ, สาร vt.เป็นตัวแทนในรูปของกาย, ทำให้เป็นรูปร่าง Synonym: physique
breeding บรีดดิ่ง n. การเพาะพันธ์, การออกลูก, กิริยาfission Synonym: raising
by บาย prep. โดย, ไปยัง, ข้าง, อยู่ข้าง, ใกล้, ติดตัว, ไปทาง, ทาง, หันไปทาง, จาก, ผ่าน, ผ่านไป, ผ่านข้าง, ของ, อาศัย, ใช้, ที่, ทีละ, ต่อ adj. อยู่ใกล้, ใกล้ -Conf. with
can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
carrier แค'ริเออะ n. ผู้ขนส่ง, ผู้ส่ง, บริษัทขนส่ง, ขบวนการขนส่ง,อุปกรณ์รับน้ำหนัก, ตัวนำเชื้อ, พาหะนำโรค, เครื่องบินขนส่ง(คนโดยสารหรือไปรษณียภัณฑ์), นกพิราบส่งข่าว Synonym: transporter
caused คอซดฺ {cause, causing, causes)n. สาเหตุ, จุดประสงค์, มูลฟ้อง, สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต vt.ทำให้เกิดขึ้น, ก่อให้เกิด, ให้, ทำให้ Synonym: motive
checking เช็คกิ่ง {checked, check, checks} vt. หยุด, รั้ง, ดึง, ตรึง,สกัด, ทำลาย, ตรวจสอบ, สำรวจ, ทำเครื่องหมายตรวจสอบ, ฝากเก็บ, รุกฆาต(หมากรุก) , ทำให้เกิดรอยแตก, ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง), ตรวจสอบ, แตกเป็นช่อง, ร้าวเป็นช่อง, หยุด -Phr. check in (ลงชื่อเข้าพักในโรงแรม)
common คอม'เมิน adj. ร่วมกัน, ธรรมดา, สามัญ, ซึ่งรู้จักกันดีในทางเลว, พร้อมกัน, เหมือนกัน, สาธารณะ n. Synonym: . commons n., pl. คนสามัญ, สมาชิกสภาล่าง, ห้องอาหารขนาดใหญ่(โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย) ###S. habitual, ordinary, usual -Conf. mutu
den-1 เด็ง-1 n.เชื้อเด็ง-1
den-2 เด็ง-2 n.เชื้อเด็ง-2
den-3 เด็ง-3 n.เชื้อเด็ง-3
den-4 เด็ง-4 n.เชื้อเด็ง-4
dengue fever เดงกี่ ฟีเวอร์ N. ไข้เลือดออก syn:{breakbone fever}{dandy fever}
dengue hemorrhagic fever เดงกี่ ฮโมเรยิค ฟีเวอร์ n.ไข้เลือดออก,ไข้เลือดออกเดงกี่,โรคไข้เลือดออกที่มีอาการช๊อค
diseases ดิซีซ' "n. โรค
Synonym: sickness"
drug ดรัก {drugged, drugging, drugs} n. ยา, ผลิตภัณฑ์ยา, เครื่องยา, ยาเสพติด vt.ผสมกับยา, ทำให้ติดยา
for ฟอร์ prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
form ฟอร์ม {formed, forming, forms} n. รูปแบบ, รูปร่าง, แบบฟอร์ม, ระดับ,ความสามารถ, ฝีเท้า. vt. สร้างเป็นรูปร่าง, ก่อรูปแบบ, ผลิต, ประกอบ, ทำ,จัด, เรียง, จัดแถว, จัดตั้ง, คิด, เกิดความคิด. vi.เป็นรูปเป็นร่างขึ้น, กลายเป็น, จัดขึ้น
four โฟร์ "n., adj. สี่ -Phr. (on all fours คลาน) . -Phr. (a
fourเรือกรรเชียง4) . -Phr. (form foursจัดเป็น4แถว)"
frequently ฟรี'เควินทฺลี adv. บ่อย, หลายครั้ง, ถี่เป็นประจำ, เป็นนิจศีล. Synonym: regularly, often
get rid of เก็ท ริด ออฟ v.กำจัด
home โฮม n., adj. (เกี่ยวกับ)บ้าน, เรือน, ที่พัก, ที่อยู่อาศัย, ปิตุภูมิ, บ้านเกิดเมืองนอน,ประเทศของตน, ถิ่นกำเนิด, สถานสงเคราะห์, ฐาน, ศูนย์กลาง. adv. ไปบ้าน Synonym: residence, centre
identified ไอเดน'ทิไฟดฺ vt. ชี้ตัว, หาเอกลักษณ์, บอกชื่อ, จำแนกแยกแยะ, พิสูจน์เอกลักษณ์. Synonym: . identifiable adj. identifiableness n. identifier n. ###S.recognize, name
illness อิล'นิส n. การไม่สบาย, การเจ็บไข้ได้ป่วย, อาการคลื่นเหียนอาเจียน, ความเลวร้าย
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
infect อินเฟคทฺ' vt. ทำให้ติดเชื้อ ทำให้ติดโรค, ทำให้เปื้อน, ทำให้มัวหมอง,มีผลต่อความรู้สึกหรือการกระทำ. vi. ติดเชื้อ. Synonym: . infector, infecter n. ###S. disease, contaminate
infection อินแฟค'เชิน n. การติดเชื้อ, การติดโรค, โรคติดต่อ, เชื้อ, อิทธิพล, การทำให้มัวหมอง Synonym: disease, illness
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
its อิทซฺ pron. ของมัน. ดูitself
more มอรฺ adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากกว่า n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น, สิ่งที่ใหญ่กว่าหรือมีมากกว่า. adv. มากกว่า, ยิ่งกว่า, นอกเหนือจาก, อีก, ต่อไป. -Phr. (more or less ไม่มากก็น้อย,โดยประมาณ) Synonym: greater, extra
mosquito-borne มัสคี'โท-บอรฺน n.วงจรการแพร่เชื้อไวรัสที่ติดต่อจากยุง
most โมสท์ "adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากที่สุด,ส่วนใหญ่. n. จำนวนที่มากที่สุด, ปริมาณที่มากที่สุด, เลขที่สูงสุด,คนส่วนใหญ่, -Phr. (at the most อย่างมากที่สุด)
adv. มากที่สุด, เกือบจะ"
must มัสท์ auxv. ต้อง, จำต้อง, เป็นแน่, น่าจะ
no โน adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
on ออน prep., adv. บน, ที่, ตาม, ณ, ในเวลาที่, ในขณะที่, ในวันที่, เกี่ยวกับ, อยู่ในสถานการณ์, ในเรื่อง, โดย, อาศัย, ทันทีหลังจาก, ไปสู่, ไปทาง, ติดกัน, ประชิด, ประจำ adj. เปิดอยู่, ใช้อยู่, ซึ่งกำลังเกิดขึ้น, ตามแผน, ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่, สถานการณ์, ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ)
prevent พรีเว้นท์ vt., vi. ป้องกัน, ขัดขวาง, ไปก่อน, คาดการณ์, ทำล่วงหน้า, เป็นอุปสรรค
removing รีมูฟวิ่ง vt. เอาออก, ย้าย, โยกย้าย, ถอด, ขนของ, ลบ, ขจัด,กำจัด, ปลด, ปลดเปลื้อง, ไล่ออก, ฆ่า, ลอบฆ่า vi. ย้าย, โยกย้าย, จากไป,หายไป n. การเอาออก, (ย้าย, โยกย้าย...), ระยะทางที่อยู่แยกห่างจากกัน, การคั่นกลาง, การเลื่อนชั้น,ระดับความแตกต่าง Synonym: . remover n.
serotypes โซโรไทปฺซ n.สายพันธุ์
severe ซีเวียร์' adj. รุนแรง, เข้มงวด, กวดขัน, เคร่ง, เคร่งขรึม, เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง, เหน็บแนม, เสียดสี, หนาวจัด, ร้ายแรง, สาหัส, ดุเดือด, ยากลำบาก, แม่นยำ.
spread สปรีด "{sprea, spread, spreading, spreads} vt., vi., n. (การ)แผ่, แพร่, กระจาย, กาง, คลี่, ปู, ละเลง, ทา, ทำให้กระจาย, แยกออก,ยึดออก, ลาม, ซึม, ผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่, น่านน้ำอันกว้างใหญ่, ผ้าปู,
ฟาร์ม, ไร่นา. Synonym: . spreadable adj. -S..."
stagnant สแทก'นันทฺ adj. หยุดนิ่ง, หยุดไหล, อยู่เฉย ๆ , ซบซา, เฉื่อยชา, ไม่เจริญ. Synonym: standing, still, idle, quiet
stripes สไทรพฺ'ส n. ริ้ว, ผ้าริ้ว, ลายยาว, ลาย, แถบ, ชนิด, บั้ง,แถบยศ, เสื้อลายขวางของนักโทษ, การตี, การเฆี่ยน, การโบย, การหวด, รอย(เฆี่ยน, โบย, หวด)
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
their แธร์ pron. ของเขาเหล่านั้น (เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของthey)
there แธร์ adv. ที่นั่น, ตรงนั้น, ด้านนั้น, ในข้อนั้น. -pron. ที่นั่น, ตรงนั้น, ประเด็นนั้น. n. ภาวะนั้น, สภาพนั้น, เงื่อนไขนั้น, สถานที่นั้น
this ธิส DET. (คน, สิ่ง) นี้ syn:{the}(that) PRON. นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว) syn:{the one}{this one}(that) ADV. ขนาดนี้relate:{ถึงเพียงนี้}{เท่านี้}
though โธ conj. แม้ว่า, ถึงแม้ว่า, หากว่า, -Phr. (as thoughยังกับว่า). adv. อย่างไรก็ตาม, สำหรับสิ่งนั้นทั้งหมด Synonym: even if, that, however
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
transmitted แทรนซฺ'มิท vt. ส่งผ่าน, ส่งต่อ, ถ่ายทอด, แพร่เชื้อ, กระจาย, กระจายเสียง,ส่งสัญญาณ, ส่งคลื่น, ส่งโทรเลข, โอนสิทธิ, โอนหน้าที่ Synonym: . transmittable adj. transmittible adj. ###S. send, convey
viral ไว'เริล n. เกี่ยวกับหรือเกิดจากเชื้อไวรัส
virus ไว'เริส n. เชื้อไวรัส, โรคไวรัส, พิษของสัตว์ที่มีพิษ (เช่นพิษงู) pl. viruses
water วอเตอร์ n. น้ำ, น้ำแร่, แหล่งน้ำ Synonym: . waters น้ำแม่น้ำหรือทะเลสาบ, บริเวณทะเล vt. ทำให้ชื้น, ทำให้เปียก, พรมด้วยน้ำ, ทำให้เจือจาง, ผสมน้ำ, ทำให้แวววาว, ทำให้เป็นลายคลื่น vi. หลั่งน้ำ, ดื่มน้ำ, adj. เกี่ยวกับน้ำ -Phr. (above water พ้นลำบาก) waterer
which วิช pron. อันไหน, อันซึ่ง, ส่วนไหน, ที่ซึ่ง, adj. อันไหน, ส่วนไหน,ที่กล่าวถึงมาก่อน
white ไวท์ "adj. ขาว, หงอก, ขาวบริสุทธิ์, สีเผือก, ผิวขาว, สีเงิน,ขาวหิมะ, มีหิมะ, ไร้สี, โปร่งใส, ว่างเปล่า, สวมเสื้อขาว, โชคดี, ไม่ได้เขียนอะไร, สะอาด, มีเจตนาดี, ซื่อตรง, ยุติธรรม, ไร้เดียงสา,
(กาแฟ) ใส่นมหรือครีม n. สีขาว, ความขาว, ผิวขาว, สิ่งที่มีสีขาว, ไข่ขาว,
แอลบิวเมน"
with วิท prep. กับ, ร่วมกับ, เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) Synonym: accompanied by, in regard to
world เวิร์ลด n. โลก, เขตโลก, พิภพ, มนุษย์โลก, สากล, โลกมนุษย์,มวลมนุษย์, มนุษยชาติ, สาธารณชน, ชนชั้นเฉพาะของมนุษย์, วงการ, อาณาจักร,วงสังคม, จุกรวาล, ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่, สรรพสิ่ง, จำนวนมหาศาล, ชีวิตโลก, ทางโลกีย์, -Phr. (for all the world โดยสิ้นเชิง)
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
your ยัวร์ pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน, ของคุณ, ของพวกท่าน, ของพวกคุณ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559

What Type Of Mosquito Is The Carrier Of Dengue Fever? : ยุงอะไรนำไข้เลือดออก

"ยุงอะไรนำไข้เลือดออก" มาสู่คน

What Type Of Mosquito Is The Carrier Of Dengue Fever? : ยุงอะไรนำไข้เลือดออก
ยุงนำไข้เลือดออก: source from wiki

ท่านจะถามเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรกับประโยคที่กล่าวมาข้างต้น

ใช้ประโยคนี้ครับ

What type of mosquito is the carrier of Dengue fever?
วอท ไทปฺ ออฟ มัสคี'โท อิส เดอะ แค'ริเออะ ออฟ เดงกี่ ฟีเวอร์
ยุงอะไรนำไข้เลือดออก

คำตอบก็คือยุงลายใช่ไหมครับ

It's the aedes egypti.
อิท'ส เดอะ เออี' ดิซอีจีพ' ไท
ยุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ได้ความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับยุงลายที่เป็นพาหะนำไข้เลือดออกกันแล้วนะครับ

คราวนี้ก็อย่าลืมนำไปฝึกพูดภาษาอังกฤษกันนะครับ

อ้อ...อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าให้ยุงกัดได้เป็นดีที่สุด...โอ๊ะ...พูดยังไม่ทันขาดคำเลย มันกัดผมเข้าให้แล้ว!!!
อย่างนี้ต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิดครับ ถ้าเป็นไข้ขึ้นมาล่ะก็ต้องรีบไปหาหมอกันแต่เนิ่นๆนะครับ เพราะถ้าพบเร็วก็แก้ได้ทันครับ


Take care,
แล้วพบกันใหม่ครับ

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
aedes egypti เออี' ดิซอีจีพ' ไท N.ยุงที่เป็นพาหะนำโรคไข้เหลือง ยุงลาย
carrier แค'ริเออะ n. ผู้ขนส่ง, ผู้ส่ง, บริษัทขนส่ง, ขบวนการขนส่ง,อุปกรณ์รับน้ำหนัก, ตัวนำเชื้อ, พาหะนำโรค, เครื่องบินขนส่ง(คนโดยสารหรือไปรษณียภัณฑ์), นกพิราบส่งข่าว Synonym: transporter
dengue fever เดงกี่ ฟีเวอร์ N. ไข้เลือดออก syn:{breakbone fever}{dandy fever}
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
it's อิท'ส ย่อมาจาก it is = มันคือ...
mosquito มัสคี'โท n. ยุง pl. mosquitoes
of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
type ไทปฺ n. รูปแบบ, แบบ, ชนิด, ประเภท, จำพวก, ตัวอย่าง, ตัวพิมพ์ vt. พิมพ์ดีด,พิมพ์, หากลุ่มเลือด, เป็นสัญลักษณ์, เป็นแบบอย่าง, เป็นตัวแทน. vi.พิมพ์ดีด
what วอท pron. อะไร, เท่าไร, ใด ๆ , สิ่งที่, คนที่, เท่าที่, ชนิดใด, n. อะไร, ลักษณะที่แท้จริง, adj. อะไรก็ตาม, เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะSee more words:
Would you like to see my other blogs?:

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

What Should You Do To Prevent Dengue Fever? / You Should Protect From The Bites Of Mosquito. : ไข้เลือดออกป้องกันได้โดยป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด

"Dengue fever" = โรคไข้เลือดออก สิ่งที่เราต้องรู้

หลังจากเป็นข่าวการเข้ารักษาตัวอยู่นานของคุณปอ ทฤษฎี สหวงษ์ ดาราชายรูปหล่อนิสัยงดงาม ท้ายที่สุด เจ้าโรคร้าย "Dengue fever" หรือ "โรคไข้เลือดออก" ก็ได้คร่าชีวิตเขาไปเมื่อเวลา11.50 น. ของวันที่ 18 มกราคม 2559 ที่โรงพยายบาลรามาธิบดี

"โรคไข้เลือดออก" ภาษาอังกฤษก็คือ "Dengue fever" หรืออีกคำหนึ่งก็คือ "Breakbone fever" ครับDengue virus : ไวรัสไข้เลือดออก

ถ้าภาษาใครแข็งแรงหน่อยถ้าเห็นคำว่า breakbone fever ก็คงจะเดาความหมายเป็นภาษาไทยได้ครับ เพราะคำว่า breakbone แปลว่า กระดูกแตก ส่วนคำว่า fever แปลว่า ไข้ ถ้าแปลรวมกันก็จะได้ความหมายว่า โรคอาการกระดูกแตกประมาณนั้นครับ

ทำไมถึงเรียกโรคไข้เลือดออกว่าโรคกระดูกแตกน่ะหรือครับ

อาการของโรคนี้ผู้ป่วยจะรู้สึกปวดเนื้อปวดตัว ปวดหัว มีไข้สูง ผิวหนังจะเป็นผื่นคล้ายๆกับโรคหัด(a characteristic skin rash that is similar to measles)

What should you do to prevent dengue fever?
วอท ชูด ยู ดู ทู พรีเว้นท์ เดงกี่ ฟีเวอร์
คุณควรป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างไร

ต่อคำถามข้างบนตอบเป็นภาษาอังกฤษได้แบบประโยคด้านล่างนี้ครับ

You should protect from the bites of mosquito. 
ยู ชูด โพรเทคทฺ' ฟรอม เดอะ ไบทฺ'ส ออฟ มัสคี'โท
คุณป้องกันโรคไข้เลือดได้โดยป้องกันการถูกยุงกัด

ขอให้คุณๆรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและหลีกเลี่ยงการถูกยุงกัดนะครับ

แล้วก็อย่าลืมติดตามบล็อก "ตีแตกภาษาอังกฤษ | English of the day" ของผมกันได้ทุกวันนะครับ ผมจะ post เรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษทุกวันครับ

Take care,
Bye,

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
bites ไบทฺ'ส {bit, bitten/bit, biting, bites} v. กัด, กิน, ตอด, กินอาหาร, ต่อย (แมลง) , ยึดแน่น, เกาะแน่น, โกง, มีผลต่อ, งับ, ติดเหยื่อ, ยึด, ติด, ทำได้ผล n. การกัด, แผลกัด, ความคม, ความได้ผล, ชิ้นอาหาร, มื้อน้อย ๆ Synonym: nibble
dengue fever เดงกี่ ฟีเวอร์ N. ไข้เลือดออก syn:{breakbone fever}{dandy fever}
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
from ฟรอม prep. จาก, นับจาก, ห่างจาก, เนื่องจาก, มาจาก, ตั้งแต่, เนื่องด้วย, เนื่องแต่, โดยอาศัย
mosquito มัสคี'โท n. ยุง pl. mosquitoes
of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
prevent พรีเว้นท์ vt., vi. ป้องกัน, ขัดขวาง, ไปก่อน, คาดการณ์, ทำล่วงหน้า, เป็นอุปสรรค
protect โพรเทคทฺ' vt. ป้องกัน, พิทักษ์, รักษา, อารักขา, คุ้มกันอุตสาหกรรมในประเทศไทยโดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้า. vi. ป้องกัน
should ชูด v. กริยาช่อง 2 ของ shall, ต้อง, ควร, ควรจะ
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
what วอท pron. อะไร, เท่าไร, ใด ๆ , สิ่งที่, คนที่, เท่าที่, ชนิดใด, n. อะไร, ลักษณะที่แท้จริง, adj. อะไรก็ตาม, เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

'Por' Thrisadee,37, Popular Thai Actor Pass Away Of Dengue Fever. : คุณ'ปอ' ทฤษฎีเสียชีวิตด้วยวัย 37 ปีจากโรคไข้เลือดออก

"Por", Thrisadee pass away at Ramathibodi Hospital at 11.50 am, 18th January' 2016


เป็นข่าวล่ามาเร็วที่ท่านจะเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆเกี่ยวกับการจากไปของดารานิสัยดีคนหนึ่งครับ

ถ้าท่านอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษน่าจะพบประโยคประมาณด้านล่างนี้พาดเป็นหัวข้อข่าวใหญ่กันหลายฉบับเลยทีเดียวครับ


'Por' Thrisadee,37, Popular Thai actor pass away of dengue fever.
ปอ ทิดสะดี เธอ’ที -เซฟ’เวิน ป้อบปูลาร์ ไทย แอคเตอร์ พาส อะเวย์ ออฟ เดงกี่ ฟีเวอร์
คุณ'ปอ'ทฤษฎีดารานักแสดง(ชาย)เสียชีวิตด้วยวัย 37 ปีจากโรคไข้เลือดออก

Thrisadee “Por” Sahawong,ข่าวใหญ่วันนี้ทั้งหนังสือพิมพ์ไทยและเทศต่างพาดตัวหนังสือเป้งๆถึงการจากไปของคุณ
OutbreaknewsRequiescat In Pace. / ขอให้คุณปอไปสู่สุขคติครับ

ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวคุณปอด้วยครับ
"ตีแตกภาษาอังกฤษ | English of the day" blog's master


<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
37 เธอ’ที -เซฟ’เวิน n. สามสิบเจ็ด
popular ป้อบปูลาร์ adj. เป็นที่นิยมกัน, เกี่ยวกับประชากร, ทั่วไป, พื้น ๆ ,เป็นที่ยอมรับกัน Synonym: favourite, public, folk
Thai ไทย n.คนไทย ภาษาไทย
actor แอคเตอร์ n. นักแสดงชาย, ผู้กระทำ, ผู้ดำเนินการ Synonym: agent, doer, participator)
pass พาส v. ผ่าน, แซง, ยติ, นำส่ง, n. ถนน, หนทาง, สิทธิผ่าน, การสอบผ่าน,บัตรผ่าน การส่งลูก, ท่าส่งลูก, การบินผ่าน, การเปลี่ยน, การล่วงของเวลา
away อะเวย์ adj., adv. ไปเสีย, ไป, จากไป, หมดไป
of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
dengue fever เดงกี่ ฟีเวอร์ N. ไข้เลือดออก syn:{breakbone fever}{dandy fever}
pass away พาส อเวย์ PHRV. ใช้ (เวลาเย็น) PHRV. หายไป relate:{เลิก}{ยุติ} syn:{go away}{go off} PHRV. เสีย relate:{จากไป (ตาย),เสียชีวิต} syn:{conk out}{kick off}{pass on}


See more words:
Would you like to see my other blogs?: