Have you gotten over the flu yet ? : คุณหายจากไข้หวัดใหญ่หรือยัง

เวลาที่มีคนเป็นไข้ใช่ไหมครับ เราเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ก็ต้องแสดงออกกันหน่อยล่ะครับ


ภาษาอังกฤษที่จะถามเขาว่า "ท่านหายป่วยจาก(โรค/อาการ)หรือยัง?" ใช้ประโยคดังต่อไปนี้ได้เล๊ย.....

Have you gotten over the flu yet ?
แฮฟว์ ยู กอทเท็น โอ'เวอะ เดอะ ฟลู เย็ท
คุณหายจากไข้หวัดใหญ่หรือยัง
ถ้าเขาหายดีแล้ว เขาก็จะตอบมาประมาณนี้ครับ

Yes, I have.
เยส ไอ แฮฟว์
ใช่ ฉันหายจากใข้หวัดใหญ่แล้ว
ถ้ายังซมเพราะเจ้าใข้หวัดใหญ่อยู่ เขาก็จะตอบมาว่า
No, I haven't.
โน ไอ แฮฟเวินท
ฉันยังไม่หายจากไข้หวัดใหญ่
ลองจับเอาประโยคที่มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ไปดัดแปลงใช้กันตามสถานการณ์ที่มันตรงกับชีวิตประจำวันของท่านกันได้เลยครับ

See you again,
<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
again อะเกน adv. อีก, ใหม่, อีกที, อนึ่ง Synonym: anew, once more)
flu ฟลู n.ไข้หวัดใหญ่
gotten กอทเท็น {get, got, getting, gets} vt. ได้, ได้มา, ได้รับ, เอา, ไปเอามา vi. มาถึง, บรรลุ -Phr. (get along จัดการ, ก้าวหน้า, ตกลง, เป็นมิตร)
have แฮฟว์ {have, had, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ, เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
haven't แฮฟเวินท AUX. คำย่อของ have not = ไม่ได้ ไม่มี
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
no โน adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
over โอ'เวอะ prep. เหนือ, บน, เหนือกว่า, สูงกว่า, เกินกว่า, มากกว่า, เกิน, ตลอด, ทั่ว, ตลอด, ทั่วตัว, ให้ตลอด, หมด, ชอบกว่า. -Phr. (over and above นอกจาก) adv, เหนือ, ข้าม, เลย, พลิก, เปลี่ยนข้าง, อีกครั้ง, ต่อเนื่อง, เกิน, ตลอด, ทั่ว. -Phr. (all over ทั่วผิวหน้าทุกหนทุกแห่ง ตลอด ทั้งหมด) adj. เหนือสูงขึ้นไป, เบื้องบน, เกิน, ส่วนใหญ่, มากเกินไป, เลย, ผ่าน, อดีต n. ส่วนเกิน
see ซี vt., vi. เห็น, มอง, ดู, นึกดู, ตรวจดู, ดูแล, หา, สังเกต, พบ, ผ่าน, เยี่ยม, ชม, ค้นพบ, ไปส่ง, ทราบ, ได้ทราบ, เข้าใจ, ชอบใจ, เห็นด้วย,ต้อนรับ, นัดพบ, ให้ความช่วยเหลือ, ดูแล, วางเดิมพัน, สอบถาม, พิจารณา, นึก, สังเกต n. เขตอำนาจหน้าที่ของพระราชาคณะในคริสต์ศาสนา
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
yes เยส adv. ไช่, ครับ, จ้ะ n. การต้อนรับ
yet เย็ท adv. ยัง, ยังคง, กระนั้น, เช่นเดิม, ซ้ำ, เดี๋ยวนี้, ไม่ชักช้า, แล้ว, เรียบร้อย, นอกจากนั้น, นอกไปกว่านี้, อย่างก็ตาม conj. แม้กระนั้น, กระนั้น
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:

ความคิดเห็น