วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

The ICAO Will Show A Yellow Card To Any Member Country If An Audit Score Is Very Poor. : "ICAO(ไอเคโอ)"จะให้ใบเหลืองกับประเทศสมาชิกที่คะแนนประเมินไม่ผ่าน

"ICAO" ย่อมาคำว่าอะไร มีความสำคัญอย่างไรกับการบิน

"ICAO" คือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ มีชื่อเป็นคำเต็มว่า International Civil Aviation Organization เริ่มก่อตั้งขึ้นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการพัฒนาการบินและกำหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆให้กับกลุ่มประเทศสมาชิก

Flag of ICAO.svg

เป็นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติ มีสมาชิก 190 ประเทศ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ส่วนสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตั้งอยู่ที่ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตั้งอยู่ใกล้กับสวนวชิรเบญจทัศ สวนจตุจักร และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)

ประโยคภาษาอังกฤษที่น่าสนใจโดยใช้ Key word "ICAO" แต่งประโยคครับ


The ICAO will show a yellow card to any member country-
เดอะ ไอเคโอ วิล โชว์ เอ เยลโล การ์ด ทู เอน'นี เมม'เบอะ คันธรีย์ 
ไอเคโอจะให้ใบเหลืองกับประเทศสมาชิก 

if an audit score is very poor. 
อิฟ แอน ออ'ดิท สกอรฺ อิส เวรี่ พัวร์ 
ที่คะแนนประเมินไม่ผ่าน

ประเทศไทยเราไม่ทราบว่าโดน Yellow หรือ Red flag กันแน่ แต่อย่างไรก็ดีต้องรีบดำเนินการเพื่อจะได้ถอนธงดังกล่าวออกโดยเร็วครับ มิฉะนั้นแล้ว ในระยะยาวจะมีผลเสียต่อการบินของประเทศและอาจส่งผลกระทบไปถึงจำนวนนักท่องเที่ยวอาจจะลดลงได้อีกด้วยครับ

See you again,
Good bye,

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
a เอ "1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก
มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ"
an แอน "ART. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)
syn:{one} ADJ. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ) syn:{one} PRF. ไม่ relate:{การปฏิเสธ}{การเพิกถอน} PRF. ต่อต้าน relate:{คัดค้าน} SUF. เกี่ยวกับ relate:{เป็นของ}"
any เอน'นี adj., adv., pron. คนหนึ่งคนใด, ใคร, บ้าง, เลย, ไหน, ใด ๆ , ทุก, ทั้งหมด, ใครก็ได้ Synonym: one, whatever, whichever)
audit ออ'ดิท n. การตรวจสอบบัญชี, บัญชี, การไตร่สวนคดี. -vt.ตรวจสอบบัญชี, เข้าฟัง (วิชาที่ไม่เอาคะแนน) Synonym: examine, check)
card การ์ด n. บัตร, คนตลก, ไพ่, แผนการ, การดำเนินการ vt. ใส่บัตร, ให้บัตร,ติดบนบัตร, เขียนลงบนบัตร
country คันธรีย์ ประเทศ เกี่ยวกับชีวิตในชนบท ประชาชนในประเทศ ภูมิลำเนา
ICAO ไอเคโอ n. องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization)
if อิฟ conj. ถ้า, ถ้าหมก, เผื่อ, สมมุติว่า, หาก n. ความไม่แน่นอน, ข้อสมมุต
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
member เมม'เบอะ n. สมาชิก, ชาวคณะ, ส่วนของร่างกาย, องค์ประกอบ, องค์, หน่วย, ส่วน,
poor พัวร์ adj. ยากจน, ขาดแคลน, ขัดสน, เลว, น่าสงสาร, น่าสังเวช, ไม่มีรสชาติ, ไม่ดีพอ, ไม่สมบูรณ์, ไม่สำคัญ. n. คนจน Synonym: . poorly adv. ###S. needy, indigent, penniless
score สกอรฺ n. รอยบาก, รอยขีด, รอยแผล, รอย, บาก, เส้นขีด, หมาย, รายการบัญชี,บัญชีหนี้สิน, ประเด็น, คะแนน, ยี่สิบ, เหตุผล, มูลเหตุ, การนับแต้ม,จำนวนมากมาย, กระทง, โน๊ตเพลง vt., vi. ทำคะแนน, ทำแต้ม, ประเมินผล,ทำรอยบาก, ขีด, จดคะแนน, นับแต้ม, ลงบัญชีหนี้สิน, มีชัย, ตำหนิ.
show โชว์ vt., vi. แสดง, นำออกแสดง, เผยให้เห็น, นำออกฉาย, แสดงตัว,พิสูจน์ให้เห็น, บอก, อธิบาย, นำไปดู, บอกให้รู้, ชี้, อวด, อวดฝีมือ,ให้, ประทานให้, ให้ดู -Phr. (show off อวดโอ้อวด) n. การแสดง,เรื่องราว, ร่องรอย, แร่ที่ปรากฎให้เห็น. -Phr. (run the show ควบคุมกิจการหรือสถานการณ์)
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
very เวรี่ adv. มาก, มาก ๆ , อย่างยิ่ง, แท้จริง, เหลือเกิน. adj. แท้จริง, จริง, โดยเฉพาะ, แน่แท้, โดยสิ้นเชิง, เต็มที่, เพียงเท่านั้น Synonym: extremely, greatly, exactly, absolute, suitable
will วิล "auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) , จะ, อาจจะ, ควรจะ, ย่อมจะ vt. vi., n. (ความ) ประสงค์, ปรารถนา, พึงจะ, ชอบ, พอใจ, อยากจะ, พินัยกรรม,
ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ, ทำพินัยกรรมยกให้, ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ, ตัดสินใจ"
yellow เยลโล adj. สีเหลือง, เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์, เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง,ซีดเหลือง, ขี้ขลาด, ตาขาว, ไว้ใจไม่ได้, เก่า, คร่ำครึ, หวาดระแวง n.สีเหลือง, ไข่แดง, สีย้อมสีเหลือง vt., vi. ทำให้เป็นสีเหลือง,กลายเป็นสีเหลือง. Synonym: . yellowness n.


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558

How Many Days Off Can You Take During New Year? : คุณมีวันหยุดกี่วันช่วงปีใหม่

Taking "Day Off" during New Yew. 

ช่วงปีใหม่จะมีคำถามที่คนมักจะพูดกันบ่อยๆ โดยเฉพาะคนที่ทำงานเป็นลูกจ้างบริษัท ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานต่างๆครับ

Taking

ประโยคคำถามที่ว่าก็คือประโยคนี้ครับ


How many days off can you take during New Year
เฮา แมนี่ เดย์ส ออฟ แคน ยู เทค ดูริ่ง นิว เยียร์ 
คุณมีวันหยุดกี่วันช่วงปีใหม่


I can take 3 days off during New Year.
ไอ แคน เทค ธรี เดย์ส ออฟ ดูริ่ง นิว เยียร์ 
ฉันสามารถหยุดได้ 3 วันช่วงปีใหม่


คำศัพท์ที่น่าสนใจ คือ

Day off เป็นคำนาม แปลว่า วันหยุด หมายถึงวันที่ลูกจ้างไม่ต้องทำงาน

เพื่อนๆรีบๆนำไปใช้เลยนะครับ เพราะอยู่ในช่วงปีใหม่พอดี

วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับ
Good bye,

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
3 ธรี จำนวน 3 / เลข 3
can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
days off เดย์ส ออฟ N. วันหยุด (ไม่ต้องทำงาน) relate:{วันหยุดงาน} syn:(holiday)(vacation)
during ดูริ่ง PREP. ในระหว่าง อยู่ระหว่าง syn:(while)(pending)
how เฮา adv. อย่างไร, อย่างไรบ้าง, ยังไง, ด้วยเหตุผลใด, อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร, อะไร, อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?)
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
many แมนี่ "adj. มากเป็นจำนวนมาก. n. จำนวนมาก. -Phr. (The many มนุษย์ส่วนใหญ่)
pron. คนหรือสิ่งของจำนวนมาก Synonym: divers"
New Year นิว เยียร์ n. ปีใหม่, วันปีใหม่, วันแรก ๆ ของปี
take เทค "{took, taken, taking, takes} vt., vi., n. (การ) เอา,เอามา, หยิบ, จับ, ยึด, นำ, ได้, ได้มา, พา, จัด, ใช้, จด, มีผล, ครอบครอง, อุทิศตัว, ไป, ไปยัง, กลายเป็น, สิ่งที่ถูกเอาไป (ทำไป,หยิบไป) Synonym: . takable adj. takeable adj. taker n. -Phr. (take after
คล้าย)"
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558

When Is New Year's Eve 2015? / It's On Thursday, December 31.: วันก่อนวันปีใหม่คือวันไหน(วันสิ้นปีคืนวันที่ 31 ธันวาคม) มันคือพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม

"new year's eve" คือวันอะไร

ถ้าเราไปดูใน Dictionary ก็จะพบว่า new year's eve แปลว่าคืนวันที่ 31 ธันวาคมครับ ซึ่งฝรั่งเขาก็จะจัดงานฉลองกันครับหรือที่เรียกว่า Count down นั่นแหล่ะ เป็นการนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

New Year's Eve,Thursday, December 31,วันก่อนวันปีใหม่,วันสิ้นปี,คืนวันที่ 31 ธันวาคม,พฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม, New Year'S Day, Fireworks, New Year'S Eve

ภาษาอังกฤษที่เราจะพบเห็นบ่อยๆช่วงใกล้วันปีใหม่ก็อย่าง เช่น


When is new year's eve 2015? 
เว็น อิส นิว เยียร์'ส อีฟ ทูเทาสันดฺแอนฟิฟทีน
วันก่อนวันปีใหม่คือวันไหน(วันสิ้นปีคืนวันที่ 31 ธันวาคม)


It's on Thursday, December 31. 
อิท'ส ออน เธอร์สเดย์ ดีเซมเบอะ เธอร์ที เฟิร์สทฺ 
มันคือพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม


เป็นประโยคที่น่าจำเอาไปใช้มากเลยนะครับ โดยเฉพาะในช่วงใกล้วันปีใหม่นี่เราจะได้ยินกันบ่อยเลยครับ

อ้อ...อย่าลืมนะครับ ต้องฉลองวันปีใหม่กันอย่างมีความสุขความรื่นเริงนะครับ เราไม่เลือกฉลองด้วยความเศร้าเคล้าน้ำตา ฉะนั้นงดเหล้า เมาไม่ขับกันทุกคนนะครับ

Bye,


<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
31 เธอร์ที เฟิร์สทฺ n.วันที่ 31
December ดีเซมเบอะ ธันวาคม
Eve อีฟวฺ n. เวลาเย็น, วันก่อนวันเทศกาล, ช่วงระยะเวลาก่อนเหตุการณ์ Synonym: evening
Is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
It อิท "pron. มัน, นั่น, ตัว, คน, บุคคล, ตัวมาร, ตัวการ, คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น, สถานการณ์โดยทั่วไป
New Year นิว เยียร์ n. ปีใหม่, วันปีใหม่, วันแรก ๆ ของปี
New Year's Eve นิว เยียร์'ส อีฟ N. วันสุดท้ายก่อนขึ้นวันปีใหม่ (31 ธันวาคม) syn:{New Years}
On ออน prep., adv. บน, ที่, ตาม, ณ, ในเวลาที่, ในขณะที่, ในวันที่, เกี่ยวกับ, อยู่ในสถานการณ์, ในเรื่อง, โดย, อาศัย, ทันทีหลังจาก, ไปสู่, ไปทาง, ติดกัน, ประชิด, ประจำ adj. เปิดอยู่, ใช้อยู่, ซึ่งกำลังเกิดขึ้น, ตามแผน, ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่, สถานการณ์, ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ)
Thursday เธอร์สเดย์ n. วันพฤหัสบดี
When เว็น adv., conj., pron. เมื่อไร, เวลาไหน, ในโอกาสไหน conj. เวลาไหน,เมื่อไร, ในขณะที่, พอ, ครั้น, ถ้าหาก, พอ... pron. เวลาไหน, เมื่อไร, เวลาซึ่ง, เวลานั้น


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

The Akha Ama Café Is Tucked Away In A Small Shop On The Ground Floor Of An Apartment At The End. : ร้านกาแฟอาข่า อาม่าเป็นร้านกาแฟเล็กๆที่หลบอยู่บริเวณท้ายสุดของอพาร์ทเม้นท์

"Akha Ama Cafe" เป็นชื่อของร้านกาแฟที่มีชื่อของไทยร้านหนึ่งครับ
เจ้าของร้านเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่จากชนเผ่าอาข่าที่พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้และความคิดจนเป็นคนที่มี 2 วัฒนธรรมในตัวของเขาเอง คือเป็นคนเผ่าที่เข้าใจคนเมืองครับ


และวันนี้ผมได้นำภาษาอังกฤษที่อยู่บน Webpage ของร้าน"Akha Ama Cafe"The Akha Ama Café is tucked away in a small shop- 
เดอะ อาข่า อาม่า คะเฟ' อิส ทิคดฺ อะเวย์ อิน เอ สมอล ช็อป 
ร้านกาแฟอาข่า อาม่าเป็นร้านกาแฟเล็กๆ


on the ground floor of an apartment at the end. 
ออน เดอะ เกราดฺ ฟลอร์ ออฟ แอน อะพาร์ท'เมินทฺ แอท เดอะ เอนดฺ   
ที่หลบอยู่บริเวณท้ายสุดของอพาร์ทเม้นท์

ถ้ามีโอกาสผ่านไปพบเห็น ก็อย่าลืมลองไป try ลดชาติกาแฟของเขาดูนะครับ รู้สึกว่าเจ้าของร้านเขาจพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยนะ


See you again.
Bye,

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
A เอ "1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก
มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ"
Akha Ama อาข่า อาม่า n. ร้านกาแฟ"อาข่า อาม่า" ชื่อดังของไทย
An แอน "ART. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)
syn:{one} ADJ. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ) syn:{one} PRF. ไม่ relate:{การปฏิเสธ}{การเพิกถอน} PRF. ต่อต้าน relate:{คัดค้าน} SUF. เกี่ยวกับ relate:{เป็นของ}"
Apartment อะพาร์ท'เมินทฺ n. ห้อง, ห้องเช่า, ห้องชุดในโรงแรม, อาคารที่มีห้องให้เช่า.
At แอท PREP. เข้าร่วม syn:(attending) PREP. จาก syn:(from) PREP. ณ เวลา relate:{ในช่วงเวลา}PREP. ด้วย (ความเร็ว) PREP. ที่ syn:{position of}{placed at}{situated at} PREP. ในลักษณะ syn:{in the manner of} PREP. ไปยัง syn:(toward){in the direction of}
Café คะเฟ' n. ภัตตาคารเล็ก ๆ , ร้านกาแฟ, โรงอาหาร, ไนท์คลับ,โรงอาหารที่ผู้รับประทานช่วยตัวเอง, กาแฟ Synonym: restaurant
End เอนดฺ n. ปลาย, ท้าย, ตอนจบ, จุดจบ, ชั้นสุดท้าย, มรณกรรม, ความพินาศ, ความหายนะ, ผลเบื้องปลาย, ผลประสงค์, วัตถุที่ประสงค์, การลงเอย, สภาพสุดท้าย vt. ยุติ, ยกเลิก, ฆ่า, ทำลาย, ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด, ยุติ, ตาย, ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องการ
Floor ฟลอร์ n. พื้น, พื้นห้อง, กัน (ทะเล, ถ้ำ, น้ำ) , ชั้นอาคาร,ชั้นต่ำสุด, ชั้นพื้นฐาน vt. ปูพื้น, ทำให้ล้มลง, ทำให้สับสน, ทำให้งง.-Phr. (take the floor อภิปราย)Synonym: level, stage
Ground เกราดฺ n. พื้น, พื้นดิน, ดิน, ที่ดิน, สนาม, สถานที่, บริเวณ, เขต, เรื่องราว,หัวเรื่อง, ท้องน้ำ, ท้องทะเล, ก้นน้ำ, หลักฐาน, พื้นฐาน, เหตุ, ที่มั่น,หลักฐานอ้างอิง, ที่มั่น. v. กริยาช่อง 2 และ 3ของgrind adj. บดเป็นผง,บดแล้ว -above ground มีชีวิต. -below ground ตายและฝัง. -h
In อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
Is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
Of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
On ออน prep., adv. บน, ที่, ตาม, ณ, ในเวลาที่, ในขณะที่, ในวันที่, เกี่ยวกับ, อยู่ในสถานการณ์, ในเรื่อง, โดย, อาศัย, ทันทีหลังจาก, ไปสู่, ไปทาง, ติดกัน, ประชิด, ประจำ adj. เปิดอยู่, ใช้อยู่, ซึ่งกำลังเกิดขึ้น, ตามแผน, ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่, สถานการณ์, ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ)
Shop ช็อป "n. ร้าน, ร้านค้า, ร้านขายปลีก, ร้านเล็ก ๆ , โรงฝึกงาน, โรงซ่อม,สำนักงาน, ห้องทำงาน, ที่ทำงาน, อาชีพ, การงาน, talk shop สนทนาเกี่ยวกับอาชีพการงาน vi. เดินดูหรือซื้อสินค้าตามร้าน
Synonym: market, store"
Small สมอล adj. เล็ก, น้อย, จ้อย, นิด, บอบบาง, ถ่อมตัว, ตัวเล็ก, อ่อนแรง, อ่อนกำลัง, เสียงอ่อน adv. ต่ำต้อย, เล็กน้อย, เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ด้วยเสียงอ่อน. n.. สิ่งที่เล็ก. Synonym: . smallness n. ###S. wee, little, mean
The เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
Tucked Away ทิคดฺ อเวย์ PHRV. เก็บ (บางสิ่ง) ในกล่อง syn:{put away}


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

The US FAA Downgrade Of Thailand Airline Industry Will Have Serious Repercussions. : องค์กร FAA ลดระดับความน่าเชื่อถือสายการบินจะทำให้อุตสาหกรรมการบินของไทยถดถอยอย่างหนัก

"FAA" ย่อมาจากคำเต็มว่าอะไรและมันมีหมายถึงอะไร

"FAA" มาจากคำเต็มคือ Federal Aviation Administration แปลว่าสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาFAA, องค์กร FAA ลดระดับความน่าเชื่อถือสายการบินจะทำให้อุตสาหกรรมการบินของไทยถดถอยอย่างหนัก


The US FAA downgrade of Thailand airline industry will have serious repercussions.
เดอะ อัส เอฟเอเอ ดาวนฺเกรด ออฟ ไทยแลนด์ แอร์ไลน์ อิน'ดัสทรี วิล แฮฟว์ เซีย'เรียส รีเพอคัช'เชิน'ส
องค์กร FAA ลดระดับความน่าเชื่อถือสายการบินจะทำให้อุตสาหกรรมการบินของไทยถดถอยอย่างหนักหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา อยู่ในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานที่คอยวางระเบียบ ควบคุมและตรวจสอบงานการบินพลเรือนของอเมริกา และยังเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานด้านการบินพลเรือนของประเทศต่างๆทั่วโลกอีกด้วยกรุงเทพมหานครเมืองฟ้าอมรที่หลายๆคนทั่วมุมโลกต้องการจะมาเยือน ว่ากันว่าเป็นรองแค่ลอนดอนของประเทศอังกฤษเท่านั้น(ข้อมูล ณ ธ.ค. 2015)


แต่เหตุไฉนเลยช่องทางการเดินทางมันเหมือนจะไม่ค่อย Smooth ซะแล้วสิ


แล้วพบกันใหม่นะครับกับภาษาอังกฤษแบบนำมาตีแตกแจกกันวันละติ๊ด
Bye,


<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
Airline แอร์ไลน์ ADJ. โดยเครื่องบิน N. สายการบิน
Downgrade ดาวนฺเกรด n. การลาดลง, การเอียงลาดลง vt. ลดระดับลง, ลดต่ำลง ลดค่า, ลดขั้น -adj.,adv. ลาดลง, ลงเขา
FAA เอฟเอเอ n.มาจากคำเต็มคือ Federal Aviation Administration แปลว่าสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา
Have แฮฟว์ {have, had, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ, เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
Industry อิน'ดัสทรี "n. ความขยันหมั่นเพียร, ความอุตสาหะ, อุตสาหกรรม, ธุรกิจการค้าทั่วไป,
เจ้าของกิจการและผู้จัดการทั่วไป, การทำงานที่มีระบบ Synonym: diligence"
Of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
Repercussions รีเพอคัช'เชิน'ส n. การสะท้อนกลับ, การเด้งกลับ, สิ่งที่สะท้อนกลับ, ผลสะท้อน,เสียงสะท้อน Synonym: effect, result
Serious เซีย'เรียส adj. เคร่งขรึม, ขรึม, จริงจัง, เอาจริงเอาจัง, ไม่เหลาะแหละ,ไม่ล้อเล่น, ขึงขัง, สำคัญ, สาหัส, ร้ายแรง Synonym: . seriousness n. ###S. grave, solemn, earnest, important, severe
Thailand ไทยแลนด์ n.ประเทศไทย
The เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
US อัส pron. พวกเรา
Will วิล "auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) , จะ, อาจจะ, ควรจะ, ย่อมจะ vt. vi., n. (ความ) ประสงค์, ปรารถนา, พึงจะ, ชอบ, พอใจ, อยากจะ, พินัยกรรม,
ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ, ทำพินัยกรรมยกให้, ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ, ตัดสินใจ"


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Thai Airlines Must Upgrade Their Safety Standards To Comply With EASA's Regulation. : สายการบินไทยยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฏของเอียซา

"EASA" ย่อมาจากคำว่าอะไร ช่วยแปลให้ด้วยก็ดี

มันมีคำเต็มๆว่า European Aviation Safety Agency เป็นหน่วยงานความปลอดภัยการบินยุโรป

"EASA" ได้รับอนุมัติเมื่อเดือน 15 กรกฎาคม ปี 2002 จากนั้้นได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2003

สถานที่ตั้งอยู่ที่เมือง โคโลจ์น(Cologne) ประเทศเยอรมันนี(Germany)

โดยมี Patrick Ky เป็นผู้อำนวยการบริหาร

เวปไซท์: http://easa.europa.eu

บทบาทหน้าที่ของ "EASA" คือ ทำการวิเคราะห์วิจัยด้านความปลอดภัย แต่งตั้งมอบหมายหน่วยงานต่างประเทศต่างๆ ให้คำแนะนำการออกร่างกฎหมายของสหภาพยุโรป ดำเนินการและควบคุมกฏด้านความปลอดภัย(รวมถึงการตรวจสอบกลุ่มสมาชิก) ออกใบรับรองอากาศยานและอุปกรณ์ส่วนประกอบ อนุมัติองค์กรด้านการออกแบบ การผลิตและการซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอากาศยานและอุปกรณอากาศยาน

หลังจากที่เรารู้ที่มาที่ไปของ "EASA" 

กันไปแล้ว คราวนี้เรามาดูการนำมาแต่งประโยคกันดูบ้างครับ


ประโยคด้านล่างนี้เป็นหัวข้อข่าวใหญ่บนหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งครับ


EASA spares Thai airlines, gives more time to upgrade air safety.
เอียซา สแพรฺ'ส ไทย แอร์ไลน์'ส กิฟวฺส มอรฺ ไทม์ ทู อับเกรด แอร์ เซฟ'ที
เอียซายกโทษประหารสายการบินของไทย ให้เวลา(แก้ไข)พัฒนาปรับปรุงด้านความปลอดภัยการบิน


ประโยคนี้ก็น่าสนใจ


Thai Airlines Must Upgrade Their Safety Standards To Comply With EASA's Regulation. สายการบินไทยยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฏของเอียซา


What must Thai airlines do to pass EASA's audit?
วอท มัสท์ ไทย แอร์ไลน์'ส ดู ทู พาส เอียซา ออ'ดิท 
สายการบินไทยต้องทำอย่างไรเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบของเอียซา


Thai airlines must upgrade their safety standards to comply with EASA's regulation. 
ไทย แอร์ไลน์'ส มัสท์ อับเกรด แธร์ เซฟ'ที สแทน'เดิร์ด'ส ทู คัมไพล' วิท เอียซา เรกกิวเล'เชิน 
สายการบินไทยยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฏของเอียซา


See you next article,
Bye,


<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
air แอร์ "vt., vi., n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา,
อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj."
airlines แอร์ไลน์'ส ADJ. โดยเครื่องบิน N. สายการบิน
audit ออ'ดิท n. การตรวจสอบบัญชี, บัญชี, การไตร่สวนคดี. -vt.ตรวจสอบบัญชี, เข้าฟัง (วิชาที่ไม่เอาคะแนน) Synonym: examine, check)
comply คัมไพล' {complied, complying, complies} vi. ทำตาม, ยินยอม Synonym: . complier n. ดูcomply ###S. confirm, yield
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
EASA เอียซา N. European Aviation Safety Agency เป็นหน่วยงานความปลอดภัยการบินยุโรป
gives กิฟวฺส {gave, given, giving, give} vt., vi. ให้, มอบให้,เอาให้, แจก -Phr. (give in ยอมแพ้, หยุดสู้, หยุดเถียง) . -Id. (give (something) out แจกจ่าย) . n. สภาพที่ยืดหยุ่นได้, ความเด้งได้
more มอรฺ adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากกว่า n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น, สิ่งที่ใหญ่กว่าหรือมีมากกว่า. adv. มากกว่า, ยิ่งกว่า, นอกเหนือจาก, อีก, ต่อไป. -Phr. (more or less ไม่มากก็น้อย,โดยประมาณ) Synonym: greater, extra
must มัสท์ auxv. ต้อง, จำต้อง, เป็นแน่, น่าจะ
pass พาส v. ผ่าน, แซง, ยติ, นำส่ง, n. ถนน, หนทาง, สิทธิผ่าน, การสอบผ่าน,บัตรผ่าน การส่งลูก, ท่าส่งลูก, การบินผ่าน, การเปลี่ยน, การล่วงของเวลา
regulation เรกกิวเล'เชิน n. กฎ, กฎข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, ระเบียบ, ระบบ, การควบคุม, การดูแล,การปรับ, การทำให้เป็นระเบียบ adj. ปกติ, ธรรมดา, เป็นประจำ, เป็นกิจวัตร
safety เซฟ'ที n. ความปลอดภัย, การไม่ได้รับบาดเจ็บ, ความไม่มีภัย, อุปกรณ์ป้องกันภัย,เครื่องป้องกัน, ถุงยางคุมกำเนิด Synonym: security, safeness, surety
spares สแพรฺ'ส vt., vi., adj. ประหยัด, สงวน, ออม, เจียด, ไม่ใช้, ปล่อยไป, ปล่อยไว้, ยกโทษให้, อภัยโทษ, ยกชีวิต, ละเว้น, งดเว้น, เหลือไว้, สงวน, มีเหลือ, มีเกิน, ผอม, ขาดแคลน. n. สิ่งที่ออมไว้, ชั้นสำรอง, สิ่งสำรอง, ของอะไหล่ (กีฬาโบว์ลิ่ง) การล้มตัวโบว์ลิ่งลงหมดด้วยลูกโยน2ลูก, แต้มที่ทำได้จากการโยนดังกล่าว
standards สแทน'เดิร์ด'ส n., adj. (เป็น)มาตรฐาน, เกณฑ์, กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, กรอบ, ข้อกำหนด, อัตราเปรียบเทียบ, สิ่งที่เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบ, หน่วยเงินตรา, ธงราชการ, ธง,ชั้นปีโรงเรียนประถมในอังกฤษ, สิ่งค้ำจุนที่ตั้งตรง, เสาไฟฟ้า,แท่นตั้งเทียน standards ศีลธรรมจรรยา,
Thai ไทย n.คนไทย ภาษาไทย
their แธร์ pron. ของเขาเหล่านั้น (เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของthey)
time ไทม์ n. เวลา, ช่วงเวลา, กะเวลา, โอกาส, สมัย, ยุค, กาล, ฤดูกาล, ครั้ง, ช่วง,อายุ, วันตาย, เท่า, จังหวะ, อัตราความเร็ว, เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา, สิทธิ, ระยะเวลาการตั้งครรภ์, adj.เกี่ยวกับเวลา, เกี่ยวกับระเบิดเวลา, ตั้งเวลา vt., vi. จับเวลา,ตั้งเวลา, ควบคุมเวลา
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
upgrade อับเกรด n. การลาดขึ้น, การยกระดับ, การเลื่อนขึ้น, การเพิ่มขึ้น. adj. ขึ้นเขา,ขึ้นเนิน. vt. ทำให้เลื่อนขึ้น, ยกระดับ Synonym: push
what วอท pron. อะไร, เท่าไร, ใด ๆ , สิ่งที่, คนที่, เท่าที่, ชนิดใด, n. อะไร, ลักษณะที่แท้จริง, adj. อะไรก็ตาม, เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ
with วิท prep. กับ, ร่วมกับ, เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) Synonym: accompanied by, in regard to


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

She Is Taking A Picture Of The Palace Of Versailles. : หล่อนกำลังถ่ายภาพพระราชวังแวร์ซาย

"รูปภาพ" ภาษาอังกฤษคือ

ผมเองก็เพิ่งเห็นครับว่าคำศัพท์ที่แปลว่า"รูปภาพ"มีอยู่หลายคำด้วยกัน แต่จะแตกต่างกันบ้างตรงที่ว่ารูปภาพนั้นๆเกี่ยวกับอะไร ใช้แบบไหน

ผมเอาฝาก 4 คำด้วยกันครับ มาดูคำแรกกันเลยครับ

1] "Image"
เป็นคำนาม(noun) แปลว่า รูปภาพ โดยจะหมายถึงภาพที่เห็นในกระจกหรือเลนส์

ตัวอย่างการแต่งประโยคด้วยคำศัพท์ Image

Television images of starving children.
เทเลวิชั่น อิม'มิจส ออฟ สทาร์ฟวิ่ง ชิลเดร็น
ภาพเด็กที่หิวโหยในทีวี

The image you see in the mirror is yours.
เดอะ อิเมจ ยู ซี อิน เดอะ มี'เรอะ อิส ยัวรฺ'ส
ภาพที่คุณเห็นอยู่ในกระจกคือตัวคุณเอง

2] "Photograph" เป็นคำนาม(noun) หมายถึงรูปภาพจากการถ่ายด้วยกล้อง

ตัวอย่างการใช้คำศัพท์ Photograph

A black and white photograph.
เอ แบลค แอนด์ ไวท์ โฟ'ทะกราฟ
รูปขาวดำหนึ่งรูป

An aerial photograph.
แอน แอเรียล โฟ'ทะกราฟ
ภาพเกี่ยวกับอากาศ

Nude photographs.
นิวดฺ โฟ'ทะกราฟ'ส
ภาพโป้เปลือยจำนวนหนึ่ง

My parents took lots of photographs of me when I was small.
มาย แพ'เรินทส ทุค ลอท'ส ออฟ โฟ'ทะกราฟ'ส ออฟ มี เว็น ไอ วอส สมอล
พ่อแม่ถ่ายรูปตอนฉันยังเล็กไว้เยอะเลย


3] "Picture" เป็นคำนาม(noun) แปลว่า รูปภาพ ภาพวาด ภาพเขียน

Picture is a painting or drawing

ตัวอย่างการใช้คำศัพท์ในรูปประโยค


John drew a picture of my cat last year.
จอห์น ดริว เอ พิค'เชอะ ออฟ มาย แคท ลาสทฺ เยียร์ 
จอห์นวาดภาพแมวของฉันเมื่อปีที่แล้ว

She is taking a picture of the palace of Versailles. 
ชี อิส เทคกิ่ง เอ พิค'เชอะ ออฟ เดอะ แพล'ลิส ออฟ เฝอะเซลส 
หล่อนกำลังถ่ายภาพพระราชวังแวร์ซาย

Picture of the outside view of Famous palace Versailles, The Palace Versailles 

Mr Samak hates having his picture taken. 
มิส'เทอ สมัค เฮท'ส แฮฟวิ่ง ฮิส พิค'เชอะ เทคเค็น 
คุณสมัครไม่ชอบให้ใครถ่ายรูป 

They can't get a clear picture of TV. 
เธ ค้านท์ เก็ท เอ เคลียร์ พิค'เชอะ ออฟ ทีวี 
พวกเขาดูทีวีที่ภาพไม่ชัด


4] "Figure" เป็นคำนาม(noun) แปลว่า รูปภาพ ภาพวาด ซึ่งส่วนใหญ่จะมีหมายเลขอยู่ด้วย เช่น

Please see the figures 1 and 2 below. 
พลีซ ซี เดอะ ฟิกเกอร'ส วัน แอนด์ ทู บิโล' 
โปรดดูรูปที่ 1 และ 2 ด้านล่าง 

The figure 8 on page no. 10-
เดอะ ฟิกเกอร์ เอท ออน เพจ นัมเบอร์ เท็น 
รูปที่ 8 ในหน้าที่ 10 

is showing a bad result of the pregnant test. 
อิส โชว์วิ่ง เอ แบด รีซัลท์ ออฟ เดอะ เพรก'เนินทฺ เทสตฺ 
แสดงให้เห็นถึงผลการตรวจครรภ์ที่ไม่ค่อยดีนัก

Figure, the image is with no.

เจ๋งไหมล่ะครับพี่น้อง ประโยคแบบนี้น่าจำเอาไปใช้มากๆครับ
Bye,

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
1 วัน หนึ่ง เลข 1
10 เท็น สิบ (เลข 10)
8 เอท แปด (เลข 8)
a เอ "1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก
มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ"
aerial แอเรียล "adj. เกี่ยวกับอากาศ, อยู่ในอา-กาศ, อยู่สูงในอากาศ, ไม่มีรูปร่าง,
เพ้อฝัน, สวยงาม, เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน.-n. สายอากาศ.
Synonym: antenna, dreaming"
an แอน "ART. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)
syn:{one} ADJ. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ) syn:{one} PRF. ไม่ relate:{การปฏิเสธ}{การเพิกถอน} PRF. ต่อต้าน relate:{คัดค้าน} SUF. เกี่ยวกับ relate:{เป็นของ}"
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
bad แบด adj. เลว, ร้าย Synonym: evil Anonym: upright -Conf. bade, ill
below บิโล' adv., prep. ข้างล่าง, ใต้, อยู่ข้างใต้, ต่ำกว่า, ไม่สมเกียรติของ,บนนรก Synonym: lower, underneath
black แบลค "{blacked, blacking, blacks} adj. ด่า, สีดำ,สวมเสื้อสีดำ, เกี่ยวกับนิโกร, เปื้อน, ผิวดำ, มุ่งร้าย, เป็นอันตราย, แห้งแล้ง, มลทิน, ด่างพร้อย, มืดมน, นิโกร, อารมณ์เสีย, ไม่ใส่ครีม (กาแฟ)
n. คนผิวดำ, จุดดำ, เครื่องดำ, เครื่องไว้ทุกข์, ตาฟกช้ำ, สารสีดำ, ม้าดำ, เสื้อสีดำ vt. "
can't ค้านท์ abbrev. เป็นคำย่อของ can not แปลว่า ไม่สามารถ
cat แคท "1. (แคท) n. แมว, สัตว์ในตระกูลแมว, หญิงที่มีใจอำมหิต, บุคคล 2.(ซีเอที) ย่อมาจาก computer-aided translation แปลว่าการแปลภาษาใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย
การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท(context) ต่าง ๆ
โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศสและฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ (บางตำราว่า CAT ย่อมาจาก computer aided trainingแปลว่า การอบรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย)"
children ชิลเดร็น เด็กๆ n. พหูพจน์ของ child
clear เคลียร์ "{cleared, clearing, clears} adj., adv. ใส, ไม่ขุ่น, ไม่มีฝุ่น,แจ่มแจ้ง, ใสแจ๋ว, ใสสะอาด, ไร้มลทิน, ชัดเจน, แน่ชัด, ไม่มีอุปสรรค์,เปิดเผย, ไม่มีสินค้า, ไม่มีหนี้สิน, ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด,
ทำให้ใสแจ๋ว, กวาดล้าง vi. ใส, กลายเป็นใสสะอาด, กลายเป็นชัดเจน,แลกเปลี่ยน"
drew ดริว {draw, drawn, drawing, draws} vt., vi. ดึง, ลาก, โก่ง, น้าว, ถอน, จับ (ฉลาก) , เอาออก, ดึงออก, ชักนำ, วาด, สเก็ตช์, เขียน, บรรยาย, ร้อยกรอง, พรรณนา -Phr. (draw on ใกล้เข้ามา) . -Phr. (draw up ยกร่าง, ร่าง, ออกแบบ) n. การดึง, การลาก, สิ่งที่ดึงดูดใจ, การเสมอกัน, ส่วนที่ชักขึ้น
figure ฟิกเกอร์ {figured, figuring, figures} n. รูปร่าง, รูปภายนอก, รูปหล่อ, รูปสลัก,ร่าง, ทรวดทรง, ภาพวาด, ตัวเลข, จำนวน, จำนวนเงิน, ราคา, เครื่องหมาย,สัญลักษณ์, รูปแบบ, แบบแผน, อุปมาอุปไมย, แบบระบำ, แบบสำนวน vt. คำนวณ, แสดงออกเป็นรูป, สรุป, วาดภาพ, จินตนาการ, ประเมิน, คิด, คาดคะเน.
figures ฟิกเกอร'ส {figured, figuring, figure} n. รูปร่าง, รูปภายนอก, รูปหล่อ, รูปสลัก,ร่าง, ทรวดทรง, ภาพวาด, ตัวเลข, จำนวน, จำนวนเงิน, ราคา, เครื่องหมาย,สัญลักษณ์, รูปแบบ, แบบแผน, อุปมาอุปไมย, แบบระบำ, แบบสำนวน vt. คำนวณ, แสดงออกเป็นรูป, สรุป, วาดภาพ, จินตนาการ, ประเมิน, คิด, คาดคะเน.
get เก็ท {got, gotten, getting, gets} vt. ได้, ได้มา, ได้รับ, เอา, ไปเอามา vi. มาถึง, บรรลุ -Phr. (get along จัดการ, ก้าวหน้า, ตกลง, เป็นมิตร)
hates เฮท'ส vt., vi., n. (ความ) เกลียด, ชัง, รังเกียจ, ไม่ชอบ, ไม่เต็มใจ. Synonym: abominate, abhor
having แฮฟวิ่ง {have, had, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ,เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
his ฮิส pron. ของเขาผู้ชาย
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
image อิเมจ n. รูปภาพ, รูปจำลอง, รูปถ่าย, รูปปั้น, รูปจำลอง, ภาพ, ภาพบนจอ,ภาพในใจ, รูปแบบ, ภาพถอด, สิ่งที่ปรากฎขึ้น, ภาพพจน์, มโนภาพ, จินตนาการ, สัญลักษณ์, เครื่องหมาย, รูปบูชา vt. วาดภาพ, นึกภาพในใจ, คิดคะนึง, สะท้อนภาพ, แสดงเครื่องหมาย, เหมือนกับ
images อิม'มิจส "n. รูปภาพ, รูปจำลอง, รูปถ่าย, รูปปั้น, รูปจำลอง, ภาพ, ภาพบนจอ,
ภาพในใจ, รูปแบบ, ภาพถอด, สิ่งที่ปรากฎขึ้น, ภาพพจน์, มโนภาพ, จินตนาการ,สัญลักษณ์, เครื่องหมาย, รูปบูชา vt. วาดภาพ, นึกภาพในใจ, คิดคะนึง,สะท้อนภาพ, แสดงเครื่องหมาย, เหมือนกับ"
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
John จอห์น n.คนชื่อจอห์น (ผู้ชาย)
last ลาสทฺ {lasted, lasting, lasts} adj., adv. สุดท้าย, ล่าสุด, สายสุด, โดยสรุป, ในที่สุด, ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว, ก่อนสิ้นชีพ, ที่สุด, อย่างยิ่ง, คนเดียว, โดดเดี่ยว, ล่าสุด, ใหม่เอี่ยม, แต่ละ n. คนสุดท้าย, ตอนจบ, ข้อสรุป v. ต่อไป, ต่อเนื่อง, ยืนหยัด, ทนทาน. คำศัพท์ย่อย:
lots ลอท {lotted, lotting, lots} n. สลาก, ฉลาก, การจับฉลาก (ฉลาก), ส่วนแบ่ง, โชคชะตา, ชตากรรม, ผืนดิน, ประเภทของคน, ชุด, รุ่น, ภาษี, ทั้งมวล, กอง, ทั้งหมด v. จับฉลาก, จับสลาก, แบ่งออกเป็นส่วน ๆ abbr.left occiput transverse Synonym: part, quota
me มี pron. กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
mirror มี'เรอะ n. กระจก, สิ่งที่เป็นตัวแทนที่แท้จริง, แบบแผนของการเลียนแบบ. vt. สะท้อนแสง, เป็นตัวแทนที่แท้จริง, ส่อ, ส่องเป็นเงา Synonym: glass
Mr มิส'เทอ n. นาย Synonym: mister pl. Messrs (เมส'เซอซ)
my มาย pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
no. นัมเบอร์ {ย่อมาจาก number} ตัวเลข จำนวน ใส่ตัวเลข นับจำนวน
nude นิวดฺ adj. เปลือย n. ภาพเปลือย, คนเปลือยกาย. -Phr. (the nude การเปลือย) Synonym: naked
of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
on ออน prep., adv. บน, ที่, ตาม, ณ, ในเวลาที่, ในขณะที่, ในวันที่, เกี่ยวกับ, อยู่ในสถานการณ์, ในเรื่อง, โดย, อาศัย, ทันทีหลังจาก, ไปสู่, ไปทาง, ติดกัน, ประชิด, ประจำ adj. เปิดอยู่, ใช้อยู่, ซึ่งกำลังเกิดขึ้น, ตามแผน, ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่, สถานการณ์, ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ)
page เพจ หน้ากระดาษ เด็กรับใช้ที่เป็นผู้ชาย เรียก
palace แพล'ลิส n. ราชวัง, วัง
parents แพ'เรินทส n. พ่อหรือแม่, บรรพบุรุษ, แหล่ง
photograph โฟ'ทะกราฟ n. ภาพถ่าย, รูปถ่าย, ความประทับใจเหมือนผ่านเหตุการณ์จริง ๆ vt., vi.ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, ถูกถ่ายภาพ, ถูกถ่ายรูป. Synonym: . photographable adj. ###S. photo, picture, take, shoot
photographs โฟ'ทะกราฟ'ส n. ภาพถ่าย, รูปถ่าย, ความประทับใจเหมือนผ่านเหตุการณ์จริง ๆ vt., vi.ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, ถูกถ่ายภาพ, ถูกถ่ายรูป. Synonym: . photographable adj. ###S. photo, picture, take, shoot
picture พิค'เชอะ n. ภาพ, รูปภาพ, ภาพวาด, ภาพถ่าย, แผ่นภาพ, ภาพอันสวย, ภาพยนตร์, ภาพพจน์, ภาพจินตนาการ, จอภาพ, สถานการณ์, ความเข้าใจต่อสถานการณ์ vt. แสดงเป็นภาพ, นึกภาพ, จินตนาการ, นึกหลับตา, พรรณา, ถ่ายเป็นภาพยนตร์
please พลีซ vi., vt. (ทำ)ให้ความเพลิดเพลิน, ให้ความพอใจ, พอใจ, ต้องการ. Synonym: . pleasable adj. pleaseness n. pleaser n.
pregnant เพรก'เนินทฺ adj. ตั้งครรภ์, มีครรภ์, อุดมสมบูรณ์, เป็นไปได้มาก, เต็มไปด้วยความคิด
result รีซัลท์ ผล ผลลัพธ์ วิบาก คำตอบ จุดดับ ผลสอบ บังเกิดผล เป็นผล ก่อผล
Samak สมัค สมัคร ชื่อคน(ผู้ชาย)
see ซี vt., vi. เห็น, มอง, ดู, นึกดู, ตรวจดู, ดูแล, หา, สังเกต, พบ, ผ่าน, เยี่ยม, ชม, ค้นพบ, ไปส่ง, ทราบ, ได้ทราบ, เข้าใจ, ชอบใจ, เห็นด้วย,ต้อนรับ, นัดพบ, ให้ความช่วยเหลือ, ดูแล, วางเดิมพัน, สอบถาม, พิจารณา, นึก, สังเกต n. เขตอำนาจหน้าที่ของพระราชาคณะในคริสต์ศาสนา
she ชี pron. หล่อน, เธอ, ตัวเมีย (ใช้นำชื่อสัตว์) , มัน(ใช้เป็นสรรพนามของเรือ, รัฐ, โลก, ดวงดาวเป็นต้น).n. ผู้หญิง, สตรี, ตัวเมีย, เพศหญิง, สิ่งที่ถือเป็นเพศหญิง
showing โชว์วิ่ง n.การแสดง การให้ดู การเปิดโปง การชี้ให้เห็นประเด็น
small สมอล adj. เล็ก, น้อย, จ้อย, นิด, บอบบาง, ถ่อมตัว, ตัวเล็ก, อ่อนแรง, อ่อนกำลัง, เสียงอ่อน adv. ต่ำต้อย, เล็กน้อย, เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ด้วยเสียงอ่อน. n.. สิ่งที่เล็ก. Synonym: . smallness n. ###S. wee, little, mean
starving สทาร์ฟวิ่ง vi., vt. (ทำให้) อดอาหารตาย, อดอยาก, กระหาย, หิวโหย, หนาวตาย.
taken เทคเค็น (part participle ของ take) เอาไป ยึด หยิบ กิน ควบคุมตัว ถือ ชนะ เลือก นำมา พาไป เข้าใจ ใช้ ยอมรับ เรียน เดินทางโดย ทำ ได้รับ(ตำแหน่ง) วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ จดบันทึก ถ่ายหนัง ขึ้นรถ คัดลอก ต้องการ เจ็บป่วย โกง ร่วมประเวณี การถ่ายภาพยนต์ในแต่ละครั้ง
taking เทคกิ่ง "{took, taken, take, takes} vt., vi., n. (การ) เอา,เอามา, หยิบ, จับ, ยึด, นำ, ได้, ได้มา, พา, จัด, ใช้, จด, มีผล, ครอบครอง, อุทิศตัว, ไป, ไปยัง, กลายเป็น, สิ่งที่ถูกเอาไป (ทำไป,หยิบไป) Synonym: . takable adj. takeable adj. taker n. -Phr. (take after
คล้าย)"
television เทเลวิชั่น n.ทีวี โทรทัศน์
test เทสตฺ vt., vi., n. (การ, ส่ง) ทดสอบ, ทดลอง, ตรวจสอบ, ตรวจพิสูจน์, สำรวจ. Synonym: . testability n. testable adj. testingly adv.
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
they เธ pron. เขาเหล่านั้น, พวกเขา, บุคคลทั่วไป, ประชาชนทั่วไป
took ทุค "{took, taken, taking, takes} vt., vi., n. (การ) เอา,เอามา, หยิบ, จับ, ยึด, นำ, ได้, ได้มา, พา, จัด, ใช้, จด, มีผล, ครอบครอง, อุทิศตัว, ไป, ไปยัง, กลายเป็น, สิ่งที่ถูกเอาไป (ทำไป,หยิบไป) Synonym: . takable adj. takeable adj. taker n. -Phr. (take after
คล้าย)"
TV ทีวี n.ทีวี
Versailles เฝอะเซลส [n.] เมือง เฝอะเซลส- ใกล้ปารีส มีพระราชวังงดงามหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ได้ทำสนธิสัญญาสงบศึกกันที่นี่ใน ค.ศ. ๑๙๑๙ เรียกว่า Versailles Treaty
was วอส VT. กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be relate:{เป็น}{อยู่}{คือ}
when เว็น adv., conj., pron. เมื่อไร, เวลาไหน, ในโอกาสไหน conj. เวลาไหน,เมื่อไร, ในขณะที่, พอ, ครั้น, ถ้าหาก, พอ... pron. เวลาไหน, เมื่อไร, เวลาซึ่ง, เวลานั้น
white ไวท์ "adj. ขาว, หงอก, ขาวบริสุทธิ์, สีเผือก, ผิวขาว, สีเงิน,ขาวหิมะ, มีหิมะ, ไร้สี, โปร่งใส, ว่างเปล่า, สวมเสื้อขาว, โชคดี, ไม่ได้เขียนอะไร, สะอาด, มีเจตนาดี, ซื่อตรง, ยุติธรรม, ไร้เดียงสา,
(กาแฟ) ใส่นมหรือครีม n. สีขาว, ความขาว, ผิวขาว, สิ่งที่มีสีขาว, ไข่ขาว,
แอลบิวเมน"
year เยียร์ n. ปี, อายุ, ขวบ -Phr. (year in and year out ตลอดปีตลอดไป) -Phr. (year after year ทุกปี)
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Spare Parts For Humans Are Not As Original As Those For Cars.: ชิ้นส่วนของมนุษย์ไม่มีของแท้เหมือนเช่นชิ้นส่วนหรืออะไหล่รถยนต์

เอาคำศัพท์ว่า "Spare parts" มาเล่นกันครับ
เมื่อลองอ่านประโยคด้านล่างนี้จบแล้วเพื่อนๆเกิดความคิดอะไรขึ้นบ้างไหมครับ


Spare parts for humans are not as original as those for cars. 
สแปร พาร์ท'ส ฟอร์ ฮิวแมนส อาร์ น็อท แอส ออริจินัล แอส โธซ ฟอร์ คาร์ส 
ชิ้นส่วนของมนุษย์ไม่มีของแท้เหมือนเช่นชิ้นส่วนหรืออะไหล่รถยนต์


ส่วนผมแล้ว ผมได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและก็ดีใจที่ได้นำมันมา Share มาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ be aware ถึงผลลัพธ์จากการเมาแล้วขับครับ

มันก็มีทางออก(Solution)อยู่นะครับว่าจะหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตหรืออวัยวะต่างๆของร่างกายเราได้อย่างไร

ดูประโยคสั้นๆด้านล่างนี้แล้วก็นำไปทำกันดูสิครับ


Don't drink and drive. 
ด็อน'ท ดริ้งค แอนด์ ไดรฟว์ 
อย่าเมาแล้วขับ


และแล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะต้อขอจรลีไปก่อนแล้วล่ะครับสำหรับวันนี้
แล้วค่อยพบกันใหม่ครับ
Bye,

<>

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
are อาร์ ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare
as แอส pron., adv., prep., conj. ตามที่, ตาม, ดังที่, เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง, เช่น, ในข้อนี้, ดุจดัง, ดูประหนึ่ง, ฉันใด, ในฐานะที่
cars คาร์ส n.รถยนต์(หลายคัน)(car+s)
don't ด็อน'ท อย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
drink ดริ้งค {drank, drunk, drinking} vt., vi. ดื่ม, อึก, ดื่มให้พร, ดื่มเหล้า n.เครื่องดื่ม, เครื่องดื่มหนึ่งอึก, การดื่มเหล้า, การดื่มเหล้าเมา,ของเหลวหนึ่งอึก, เหล้า
drive ไดรฟว์ {drove, driving, drives} vt. ขับ, ขับไล่, ไล่, ผลัก, ไส, ผลักดัน, ขับขี่, ต้อน (สัตว์เลี้ยง) , ลอย (ซุง) vi. แล่น, พุ่ง, ขับรถ, ตี (ลูกกอล์ฟ, ตะปู) , มุ่งหมาย n. การขับ, การขับขี่, ทางรถ, สัตว์ที่ไล่ตาม, สัตว์ (ที่ต้อน) , การรุกทางทหาร, พลังงาน, แรงกระตุ้น, กลไกในการขับ, หน่วยขับหน่วยบันทึกไดร์ฟ <คำอ่าน>อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่อ่านและบันทึกข้อมูล เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive)
for ฟอร์ prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
humans ฮิวแมนส ADJ. เกี่ยวกับคน relate:{เกี่ยวกับมนุษย์} N. มนุษย์ relate:{คน}{คนเรา}
not น็อท adv. ไม่
original ออริจินัล adj., n. แรกเริ่ม, ต้นตอ, ต้นฉบับ, เดิม, ซึ่งมีมาแต่เดิม, เป็นราก, เป็นฐาน, ใหม่, สด, เป็นครั้งแรก, เป็นของแท้ , มูลเหตุ, รากฐาน
spare parts สแปร พาร์ท'ส N. ของอะไหล่ relate:{สิ่งที่เก็บไว้สำรอง}
those โธซ ADJ. เหล่านั้น (คำพหูพจน์ของ that) syn:(these){the certain} PRON. เหล่านั้น (คำพหูพจน์ของ that)


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558

How Does Sperm Look Like? We Can Use A Microscope To View It.: ตัวอสุจิมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร แต่เราสามารถใช้กล้องจุลทัศน์ส่องเห็นมันได้

ภาษาอังกฤษวันนี้จะพูดถึงประโยค "ตัวอสุจิมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร" รวมทั้งประโยคคำตอบอื่นๆ

ระหว่างที่ผมไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ช่วงนั่งรอหมอตรวจเลยหยิบหนังสือมาอ่าน จึงได้พบภาษาอังกฤษหลายๆคำที่น่าสนใจและจะได้นำมาบอกต่อดังประโยคต่อไปนี้ครับ

เริ่มต้นด้วยประโยคคำถามเปิดประเดิมกันก่อน


How does sperm look like?
เฮา ดาส สเพิร์ม ลุค ไลคฺ 
ตัวอสุจิมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร


และตามด้วยประโยคต่างๆที่น่าสนใจได้ทั้งความรู้และการใช้ภาษาอังกฤษ


Although sperms are not visible to the naked eyes,
ออล' โธ สเพิร์ม อาร์ น็อท วิส'ซะเบิล ทู เดอะ เน'คิด อายส 
แม้ว่าเราจะไม่สามารถมองเห็นตัวอสุจิด้วยตาเปล่า


we can use a microscope to view it.
วี แคน ยูส เอ ไมโครสโครป ทู วิว อิท 
แต่เราสามารถใช้กล้องจุลทัศน์ส่องเห็นมันได้ 

///

Place a drop of semen onto a slide and-
เพลส เอ ดรอป ออฟ ซี'เมิน ออนทู เอ สไลดฺ แอนด์ 
หยดน้ำอสุจิลงบนแผ่นสไลดฺ 


numerous sperm become visible as in the image below.
นิว'เมอรัส สเพิร์ม บีคัม วิส'ซะเบิล แอส อิน เดอะ อิเมจ บิโล' 
ก็จะเห็นเจ้าตัวอสุจิดังรูปด้านล่าง


Single Sperm Fertilizing Eggอย่าเข้าใจผิดระหว่างคำว่า Semen กับ Sperm นะครับ

Semen หมายถึง น้ำอสุจิ

Sperm คือ ตัวอสุจิ ซึ่งจะอยู่ในน้ำอสุจิอีกทีหนึ่ง

อ่านหรือติดตามประโยคภาษาอังกฤษใกล้ตัวที่ผมนำเอามาจากที่เห็นกันจริงๆใช้กันจริงๆในชีวิตประจำวันมาฝากกันแบบนี้ได้ทุกๆวันครับ

สวัสดีครับ
See you again,

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
a เอ "1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก
มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ"
although ออล' โธ conj. ถึงแม้ว่า, อย่างไรก็ตาม Synonym: though, even though
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
are อาร์ ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare
as แอส pron., adv., prep., conj. ตามที่, ตาม, ดังที่, เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง, เช่น, ในข้อนี้, ดุจดัง, ดูประหนึ่ง, ฉันใด, ในฐานะที่
become บีคัม {became, becoming, becomes} vi., vt. กลายเป็น, เป็น,เปลี่ยนเป็น, มาเป็น, สอดคล้องกัน, เหมาะ, สมควร, น่าดู Synonym: happen, befit
below บิโล' adv., prep. ข้างล่าง, ใต้, อยู่ข้างใต้, ต่ำกว่า, ไม่สมเกียรติของ,บนนรก Synonym: lower, underneath
can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
does ดาส AUX. กริยาช่องที่ 1 ของคำกริยา do
drop ดรอป {dropped, dropping, drops} n. หยด, หยาด, จำนวนเล็กน้อย,หยดยา, ลูกตุ้ม, การตกลง vi., vt. (ทำให้) หยดลง, หย่อนลง, ตก, จมลง,สิ้นสุด, ถอน, ยุติ, หายไป, หมอบ, ตกต่ำลง, ถอยหลัง, เคลื่อนต่ำลง -Phr.(drop behind ล้าหลัง, ไม่ครบ, ไม่ถึง)
eyes อายส "n. (พหูพจน์)ตา, นัยน์ตา, จักษุ, สายตา, การดู, การจ้อง, ความตั้งใจ, ความคิด, ข้อคิด, ทัศนะ, ช่อง, รู, ทิศทางลม, ตาของหน่อพืช, จุดของแสง,
หลอดไฟที่มีแสง, สิ่งที่มีรูปคล้ายตา. -Phr. (keep an eye on เฝ้าดู, ดูแล, เพ่งเล็ง) -pl. eyes, eyen Synonym: observe"
how เฮา adv. อย่างไร, อย่างไรบ้าง, ยังไง, ด้วยเหตุผลใด, อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร, อะไร, อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?)
image อิเมจ n. รูปภาพ, รูปจำลอง, รูปถ่าย, รูปปั้น, รูปจำลอง, ภาพ, ภาพบนจอ,ภาพในใจ, รูปแบบ, ภาพถอด, สิ่งที่ปรากฎขึ้น, ภาพพจน์, มโนภาพ, จินตนาการ, สัญลักษณ์, เครื่องหมาย, รูปบูชา vt. วาดภาพ, นึกภาพในใจ, คิดคะนึง, สะท้อนภาพ, แสดงเครื่องหมาย, เหมือนกับ
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
it อิท "pron. มัน, นั่น, ตัว, คน, บุคคล, ตัวมาร, ตัวการ, คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น, สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก informationtechnology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผลการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผลและประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไปตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า ITกำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system)
เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่าเป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science)รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)"
like ไลคฺ {liked, liking, likes} adj., prep. เหมือนกัน, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน, จวนจะ, ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ, เกือบจะ, โดยประมาณ, ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ, ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน, คนที่เหมือนกัน, ชนิด, ประเภท. เกือบจะ, ชอบ, อยาก, ปรารถนา, n. สิ่งที่ชอบ, สิ่งที่ปรารถนา
look ลุค {looked, looking, looks} vi. ดู, มอง, เห็น, เพ่ง, สนใจ,ชำเลือง, โน้มเอียง, ปรากฎ, ดูเหมือน, เผชิญหน้า vt. ดู, มอง, ปรากฎ,แสดงออก, ระวัง, พิจารณา, ตรวจสอบ. n. การดู, การมอง, การเห็น,การชำเลือง, การค้นหา, ลักษณะ. -Phr. (look after คอยจ้องดู, ดูแล) -Phr.(look down on (upon) ดูถูกเฟหยีหยาม)
microscope ไมโครสโครป N. กล้องจุลทรรศน์ relate:{เครื่องจุลทรรศน์} syn:(photomicroscope)(ultramicroscope)
naked เน'คิด adj. เปลือย, เปลือยกาย, ไม่นุ่งผ้า, เปล่า, ไม่มีอะไร, ล่อนจ้อน,ไม่มีต้นไม้, ไร้ใบ, ไร้ขน Synonym: . nakedness n. ###S. Nude
not น็อท adv. ไม่
numerous นิว'เมอรัส adj. มีมาก, มากมาย Synonym: . numerosity n. ###S. many
of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
onto ออนทู prep. ไปยัง, รู้ถึง, เข้าใจ
place เพลส "n. สถานที่, บริเวณ, จุดหมาย, ที่, ที่พัก, เขต, ฐานะ, ตำแหน่ง, สภาพ, สถานการณ์, เทศะ, หน้าที่, การงาน, ที่ตั้ง,โอกาสที่เหมาะ. -Phr. (give place to ให้ความสำคัญ, ถูกแทนที่โดย) -Phr. (go places ประสบความสำเร็จ) -Phr. (take place เกิดขึ้น)
vt. จัด, วาง, กะ, คาดคะเน, บรรจุ, ใส่, เอาไว้, ฝาก, มอบ, แต่งตั้ง,
วินิจฉัย, ปรับเสียง, วางลูก, ส่งกระสุน vi. อยู่ในอันดับ"
semen ซี'เมิน n. น้ำกามซึ่งมีด้วยตัวอสุจิ
slide สไลดฺ {slid, slid/slidden, sliding, slides} vi., vt. (ทำให้) ลื่น, ไถล, เลื่อนไถล, ร่อน, ล่อง, ค่อย ๆ ผ่านไป, ถลำลึก n. การลื่นไถล, การล่อง, การค่อย ๆ ผ่านไป, ผิวหน้าลื่น, สิ่งที่ลื่นไหล, รางเลื่อน, สิ่งที่พังลงมา, ดินหรือหิมะที่ไหลลงมา, ทางลื่นไหล, ฝาประกอบก้านลิ้นสูบภาพยนตร์ภาพนิ่ง
sperm สเพิร์ม n. ตัวอสุจิ, ไขปลาวาฬ, =sperm whale (ดู) , =sperm oil (ดู) Synonym: . spermatoid adj. spermous n.
sperms สเพิร์ม'ส n. ตัวอสุจิ, ไขปลาวาฬ, =sperm whale (ดู) , =sperm oil (ดู) Synonym: . spermatoid adj. spermous n.
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
use ยูส "vt. ใช้, ใช้ประโยชน์, ใช้สอย, ประยุกต์, ใช้จ่าย,ปฎิบัติด้วยความเคยชิน, แสดงออก, เคี้ยวยาสูบ, สูบบุหรี่ vi. เคยชิน,คุ้นเคย n. การใช้, การใช้ประโยชน์, ประโยชน์, ความเคยชิน, การประยุกต์,
วิธีการใช้, เคยชิน, ประเพณี, ธรรมเนียม, -Phr. (put to use ใช้ประโยชน์)"
view วิว n. ภาพ, ทิวทัศน์, ทัศนวิสัย, ทรรศนะ, สายตา, การมอง,การสังเกต, ข้อคิดเห็น, ทัศนคติ, จุดประสงค์, เจตนา, จุดมุ่งหมาย,การสำรวจทั่วไป, -Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr.(in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู, มอง, สังเกต, สำรวจ, ตรวจสอบ
visible วิส'ซะเบิล adj. เห็นได้, มองเห็นได้, แน่ชัด, ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เกี่ยวกับระบบเก็บข้อมูลที่สามารถเห็นได้ชัดทันที. Synonym: . visibly adv.
we วี pron. เรา, พวกเรา, คนเรา, บุคคล, (เสียดสี) ท่าน

See more words:
Would you like to see my other blogs?: