บทความ

The ICAO Will Show A Yellow Card To Any Member Country If An Audit Score Is Very Poor. : "ICAO(ไอเคโอ)"จะให้ใบเหลืองกับประเทศสมาชิกที่คะแนนประเมินไม่ผ่าน

How Many Days Off Can You Take During New Year? : คุณมีวันหยุดกี่วันช่วงปีใหม่

When Is New Year's Eve 2015? / It's On Thursday, December 31.: วันก่อนวันปีใหม่คือวันไหน(วันสิ้นปีคืนวันที่ 31 ธันวาคม) มันคือพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม

The Akha Ama Café Is Tucked Away In A Small Shop On The Ground Floor Of An Apartment At The End. : ร้านกาแฟอาข่า อาม่าเป็นร้านกาแฟเล็กๆที่หลบอยู่บริเวณท้ายสุดของอพาร์ทเม้นท์

The US FAA Downgrade Of Thailand Airline Industry Will Have Serious Repercussions. : องค์กร FAA ลดระดับความน่าเชื่อถือสายการบินจะทำให้อุตสาหกรรมการบินของไทยถดถอยอย่างหนัก

Thai Airlines Must Upgrade Their Safety Standards To Comply With EASA's Regulation. : สายการบินไทยยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฏของเอียซา

She Is Taking A Picture Of The Palace Of Versailles. : หล่อนกำลังถ่ายภาพพระราชวังแวร์ซาย

Spare Parts For Humans Are Not As Original As Those For Cars.: ชิ้นส่วนของมนุษย์ไม่มีของแท้เหมือนเช่นชิ้นส่วนหรืออะไหล่รถยนต์

How Does Sperm Look Like? We Can Use A Microscope To View It.: ตัวอสุจิมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร แต่เราสามารถใช้กล้องจุลทัศน์ส่องเห็นมันได้