The Criminal Was Holding A Knife Pointing At Victim's Throat. : คนร้ายใช้มีดจ่อคอหอยเหยื่อ

"จ่อคอหอย" ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร


ด้วยความอยากจะรู้ว่าภาษาไทยของเราหลายต่อหลายคำที่มันเป็นคำค่อนข้างจะพิสดารซักหน่อยภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างไร ว่าแล้วก็ไม่รอช้าค้นหามาได้กับประโยคนี้ครับ


The criminal was holding a knife pointing at victim's throat. 
เดอะ คริม'มะเนิล วอส โฮล'ดิง เอ ไนฟฺ พลอทฺติ่ง แอท วิค'ทิม โธรทฺ 
คนร้ายใช้มีดจ่อคอหอยเหยื่อ


จากที่เห็นข่าวพาดหน้าหนังสือพิมพ์ประจำที่พวกเสพยาบ้าแล้วคลุ้มคลั่งใช้มีดจี้ตัวประกันบ้าง เอามีดจี้คอหอยตัวประกันบ้าง ก็เลยเป็นที่มาของคำว่า "จ่อคอหอย" หรือ "Point at someone's throat" ที่ผมอยากจะเอามาเขียนวันนี้ไงครับ

คำศัพท์น่าสน

Point at someone's throat =  จ่อคอหอย(คนใดคนหนึ่ง)

เรามาตีแตกคำนี้ออกเป็นคำๆกันดีไหมครับ

Point แปลว่า ชี้

At แปลว่า ที่

Someone แปลว่า บางคน คนใดคนหนึ่ง

Someone's เติม  apostrophe กับ s หมายถึง เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของคำที่ตามหลังมาครับ

Throat แปลว่า คอหอย

และทั้งหมดนี้ก็คือคำเฉลยของคำว่า "Point at someone's throat(จ่อคอหอยใครคนหนึ่ง)

แล้วพบกันใหม่ครับ
สวัสดีครับ

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
at แอท PREP. เข้าร่วม syn:(attending) PREP. จาก syn:(from) PREP. ณ เวลา relate:{ในช่วงเวลา}PREP. ด้วย (ความเร็ว) PREP. ที่ syn:{position of}{placed at}{situated at} PREP. ในลักษณะ syn:{in the manner of} PREP. ไปยัง syn:(toward){in the direction of}
point พลอทฺ n. จุด, จุดประสงค์, จุดเครื่องหมาย, จุดทศนิยม,สิ่งที่มีปลายแหลม, สถานที่, ตำแหน่ง, ทิศทาง, ขั้น, ตอน,สิ่งที่สำคัญที่เข้าใจ, ประเด็น, จุดสำคัญ, เอกลักษณ์, ข้อแนะ, ข้อคำขำ,หน่วย, หน่วยวัด, ขีด, คะแนน, การชี้, vt., vi. ชี้, เล็ง, แจ้ง,ทำให้แหลม, เสริม, ใส่จุดทศนิยม -Phr. (inpoint เข้าประเด็น ทำได้,เกี่ยวข้อง)
point at someone's throat พ้อยตฺแอทซัมวัน'สโธรทฺ v.จ่อคอหอย
someone ซัมวัน pron. บางคน, บางบุคคล, คนนั้นคนนี้
throat โธรทฺ n. คอ, ลำคอ, ส่วนที่คล้ายคอ, ส่วนหน้าของคอ, ทางเข้า,เสียงที่เปล่งจากคอ, vt. เปล่งเสียงจากลำคอ, ทำคอ, ทำทางเข้า -PHr. (cut one's own throat ทำลายตัวเอง) -Phr. (jump down someone's throat ด่า ต่อว่า)


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

Would You Like To Sit In The Front? อยากนั่งข้างหน้าไหม / I'm Happy To Be Seated Back Side. ฉันชอบที่ได้นั่งข้างหลัง

"ฉันอยากนั่งข้างหลัง(ห้อง)มากกว่า"


วันนี้เราจะมาดูภาษาอังกฤษกับประโยคที่เขาว่า เด็กนักเรียนไทยของเราเป็นกันซะส่วนใหญ่เวลาอยู่ในห้องเรียน

โอ๊ะ! จะว่าไป...ผู้ใหญ่ก็เป็นเหมือนกันครับ เวลาเข้าห้องประชุมหรือห้องอบรม 

มันคืออะไรกัน

ถ้าถูกถามว่า

Would you like to sit in the front? 
วูด ยู ไลคฺ ทู ซิท อิน เดอะ ฟรันทฺ 
อยากนั่งข้างหน้าไหม

ตอบแบบนี้ครับ

I'm happy to be seated back side. 
ไอ'ม แฮบปี้ ทู บี ซีทดฺ แบ็ค ไซดฺ 
ฉันชอบที่ได้นั่งข้างหลัง 


หรือว่าจะตอบด้วยประโยคนี้ก็ได้ครับ

Thank you, I would love it.
แทงค์ กิ่ว ไอ วูด ลัฟว อิท
ขอบคุณครับ/ค่ะ ฉันชอบนั่งหน้าอยู่แล้ว


เวลาไปสัมนาหรืออบรมในสถานที่ต่างๆ ถ้ามีฝรั่งมาถามเราว่า อยากนั่งด้านหน้าไหม  ก็คงจะมีคำตอบกันแล้วนะครับ

ลากันแล้วครับ
See you later.
Bye, 


<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
back แบ็ค {backed, backing, backs} n., adj., vi., vt., adv. หลัง, ข้างหลัง, ส่วนหลัง, ด้านหลัง, กองหลัง, ที่เปลี่ยว, กลับคืน, ตรงกันข้าม, ค้างจ่าย, กลับ, ถอย, สนับสนุน, ถือหาง, วางเดิมพันใน Synonym: rear -Conf. re-
be บี (am/are/is/, was/were, been) vi. เป็น, อยู่, คือ, ใช่
front ฟรันทฺ n., adj., interj. หน้า, ข้างหน้า, ด้านหน้า -v. หันหน้าไปทาง, เผชิญหน้า, รับมือ, ต่อต้าน
happy แฮบปี้ adj. ยินดี เป็นสุข สุขใจ สบายใจ เบิกบาน ระรื่น เริงร่า สำราญใจ
i'm ไอ'ม ฉันคือ (ย่อมาจากคำว่า I am)
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
like ไลคฺ {liked, liking, likes} adj., prep. เหมือนกัน, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน, จวนจะ, ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ, เกือบจะ, โดยประมาณ, ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ, ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน, คนที่เหมือนกัน, ชนิด, ประเภท. เกือบจะ, ชอบ, อยาก, ปรารถนา, n. สิ่งที่ชอบ, สิ่งที่ปรารถนา
seated ซีทดฺ VI. นั่ง syn:{sit}(settle)(rest) VT. จัดให้นั่ง relate:{จัดให้เข้าที่} syn:(place)(locate)(settle) VT. มีที่นั่ง relate:{จุที่นั่ง} syn:(accommodate)(contain) VT. มอบตำแหน่งสำคัญ (ทางวรรณคดี) relate:{มอบอำนาจ}n. ที่นั่ง, ท่านั่ง, วิธีนั่ง, แหล่ง, ที่ตั้ง, ตำแหน่ง, ทำเนียบ,คฤหาสน์
side ไซดฺ "n. ข้าง, ด้าน, ข้างเคียง, สีข้าง, หน้า, ด้านข้าง,ด้านซี่โครง, ด้านสีข้าง, สีข้าง, กรณี, กลุ่มที่แข่งขัน, ฝ่าย, แขนง,กราบเรือ adj. อยู่ทางด้านหนึ่ง, จากด้านหนึ่ง, รอง, บัง เอิญ. vt., vi.
ทำให้มีด้านข้าง, ยืนอยู่ข้าง, สนับสนุน, เก็บเอาไว้, เก็บ, เข้าข้าง-Phr.)"
sit ซิท {sat, sat, sitting, sits} vi. นั่ง, เข้านั่ง, ตั้งอยู่, พักผ่อนบน,นั่งบน, นั่งเกาะ, นั่งฟักไข่, เป็นผู้แทน, ประจำตำแหน่ง, เข้าร่วมสอบ,เข้าประชุม, ดูแลเด็กทารก, เหมาะกับ vt. ทำให้นั่ง, นั่งลง, นั่งคร่อม,จัดหาที่นั่งให้ sit out นั่งจนเลิก, ไม่สามารถเข้าร่วมได้
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
would วูด v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ will (ใช้แสดงความหวัง) เช่นI would it were true (ใช้แทนที่willเพื่อตั้งคำถามหรือแสดงถ้อยคำอ้อม ๆ) เช่นWould you be so kind?
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

Cheaper Than Cheaper = ถูกยิ่งกว่าถูก | ตีแตกภาษาอังกฤษ

"ถูกยิ่งกว่าถูก" ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร
เรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆกับการโฆษณาขายสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางทีวี หนังสือพิมพ์ วิทยุหรือสื่อออนไลน์ที่มีอยู่มากมาย

คำว่า "ถูกยิ่งกว่าถูก" ภาษาไทยเราหมายถึง ถูกอย่างเดียวไม่พอ แต่ไอ้สิ่งนี้มันยังถูกยิ่งกว่าอีก

คราวนี้เราก็คงอยากจะรู้แล้วสิว่าแล้วภาษาฝรั่งเขาพูดอย่างไรกัน???


Cheaper than cheaper. 
ชีปเปอรฺ แธน ชีปเปอรฺ 
ถูกยิ่งกว่าถูก 


นำประโยคนี้มาตีแตกเป็นคำๆจะได้ว่า

cheaper มาจากคำว่า cheap ที่แปลว่า ถูก ครับ ฉะนั้นเมื่อเราจะนำคำว่า cheap ไปใช้ในลักษณะของคำ comparative(คัมแพ'ระทิฟว) หรือคำที่เกี่ยวการเปรียบเทียบหรือเทียบเคียง หลักเขามีอยู่ว่าให้เติม -er ด้านหลังคำว่า cheap 

ดูการเติมครับ >> Cheap becomes cheaper  : คำว่า Cheap กลายเป็นคำว่า cheaper ซึ่งจะแปลว่า "ถูกกว่า" ครับ

แต่เมื่อเราจะนำมาแปลเป็นภาษาไทยเรา ถ้าจะแปลว่า "ถูกกว่ายิ่งกว่าถูกกว่า" ผมว่าดูมันจะเยอะเกินไป อีกอย่างหนึ่ง เราก็ไม่ค่อยได้ยินมันสักเท่าไหร่ สรุปจึงแปลว่า "
ถูกยิ่งกว่าถูก" มันก็คงจะถูกแล้วล่ะครับ ว่าป่ะ???

แล้วพบกันใหม่นะครับ วันนี้ขอลากันด้วย Cheaper than cheaper = ถูกยิ่งกว่าถูก อย่าลืมเอาไปใช้กันนะครับ


สวัสดีครับ

<>

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
cheaper ชีปเปอรฺ ADJ. ที่ราคาถูกกว่า relate:{ที่ประหยัดกว่า}
than แธน conj. กว่า, นอกจาก...เมื่อเปรียบเทียบกับ, เมื่อสัมพันธ์กับ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

In A Debate, You Can't Sit On The Fence. : ในการอภิปรายคุณต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่ง

Fence,You Can't Sit On The Fence. : ในการอภิปรายคุณต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่ง


สำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า "You can't sit on the fence." หมายความว่าอย่างไร ใช้ตอนไหน

"You can't sit on the fence." แปลว่า "คุณต้องเลือกข้าง" ครับ

ทำไมต้องเลือกข้างด้วยล่ะ

เพราะว่าคุณจะนั่งบนรั๊วไม่ได้น่ะสิครับ

เรามาดูตัวอย่างการใช้กันครับ


In a debate, you can't sit on the fence.
อิน เอ ดิเบท' ยู ค้านท์ ซิท ออน เดอะ เฟนซฺ 
ในการอภิปรายคุณต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่ง 

Make your mind up now please. 
เมค ยัวร์ ไมน์ดฺ อัพ เนา พลีซ 
กรุณาตัดสินใจด้วยครับ 


มาถึงตอนนี้ เข้าใจว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจสำนวน "You can't sit on the fence." กันแล้วนะครับ

อ้อ เกือบลืมครับ มีอีกหนึ่งสำนวนที่น่าใช้เหมือนกันครับ "Make up one's mind" หมายถึง "ตัดสินใจอย่างไดอย่างนึ่ง" ครับ

หรือเราจะดูความหมายที่ผมค้นหามาให้อ่านข้างล่างนี้ครับ

make up one's mind = IDM. ตัดสินใจ
sit on the fence = phr.เป็นกลาง, ไม่เข้าข้างฝ่ายใด

วันนี้เพื่อนๆก็เลยได้สำนวนสุดเจ๋งไป 2 สำนวนด้วยครับ แถมยังใช้ด้วยกันได้อีกด้วย ใช้อย่างไรสามารถดูได้จากประโยคที่เอามาเขียนกันด้านบนนั่นแหล่ะครับ

โอ้...นี่มันดึกแล้วนี่ครับ
ขอเข้านอนก่อนล่ะนะ
Good night,
<>

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
a เอ "1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก
มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ"
can't ค้านท์ abbrev. เป็นคำย่อของ can not แปลว่า ไม่สามารถ
debate ดิเบท' {debated, debating, debates} vt., n. (การ)ถกเถียง, อภิปราย, พิจารณา, ชิงชัย, ต่อสู้ Synonym: argue
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
make up one's mind เมคอับวัน'สไมนดฺ IDM. ตัดสินใจ
now เนา adv. ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, บัดนี้, ปัจจุบัน -Phr. (now and again, now and then บางครั้งบางคราว) conj. ตราบใด, เนื่องจาก. n. เวลาปัจจุบัน, สมัยนี้
please พลีซ vi., vt. (ทำ)ให้ความเพลิดเพลิน, ให้ความพอใจ, พอใจ, ต้องการ. Synonym: . pleasable adj. pleaseness n. pleaser n.
sit on the fence ซิตออนเดอเฟนซฺ phr.เป็นกลาง, ไม่เข้าข้างฝ่ายใด
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

Crows can remember an individual human's face for up to two years and warn other crows if the person is dangerous. : นกกาสามารถจำหน้าคนได้นานถึงสองปีและเตือนตัวอื่นๆถ้าคนไดเป็นอันตรายต่อมัน


เห็นประโยคภาษาอังกฤษที่ผมนำมาเขียนในวันนี้แล้วไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบหรือเปล่า

///

Crows can remember an individual human's face for up to two years-
โคร'ส แคน รีเม็มเบอร์ แอน อินดะวิด'จวล ฮิวแมน'ส เฟส ฟอร์ อัพ ทู ทู เยียร์ส
นกกาสามารถจำหน้าคนได้นานถึงสองปี

and warn other crows if the person is dangerous.
แอนด์ วอร์น อัธ'เธอะ โคร'ส อิฟ เดอะ เพอร์เซิ่น อิส แดงเจอรัส
และเตือนตัวอื่นๆถ้าคนไหนเป็นอันตรายต่อมัน

///

ส่วนผมเองชอบการคำศัพท์หลายๆคำครับ เพราะว่าสามารถนำไปดัดแปลงแต่งเป็นอื่นๆและใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เลยครับ

คำศัพท์น่าสน เช่น

individual 

เป็นทั้งคำนาม(noun) แปลว่า ตัวบุคคล, คน ๆ เดียว, สิ่งมีชีวิตเดียว, ปัจเจกชน. และเป็นคำคุณศัพท์(adjective) แปลว่า ตัวบุคคล, เฉพาะราย, ส่วนบุคคล, ส่วนตัว, ตัวต่อตัว, โดยลำพัง

human

เป็นคำคุณศัพท์(adjective) แปลว่า เกี่ยวกับคน คำที่เกี่ยวข้อง(relate):{เกี่ยวกับมนุษย์} เป็นคำนาม(noun) แปลว่า มนุษย์ คำทีเกี่ยวข้อง(relate๗:{คน}{คนเรา}

face

เป็นได้ทั้งคำนามและกริยาต่างๆ อ่านเพิ่มที่ตารางคำศัพท์ด้านล่างครับ

warn

เป็นกริยา(transitive verb(vt.)) แปลว่า เตือน, เตือนสติ, แจ้งให้ทราบ

dangerous

เป็นคำคุณศัพท์(adjective) แปลว่า อันตราย, เป็นภัย, ไม่ปลอดภัย


** human's face เป็นคำสองคำมาเรียงเข้าด้วยกันโดยมีเครื่องหมาย apostrophe และ s หมายความว่า คำหน้าจะเป็นเจ้าของของคำที่ตามหลังครับ ดังนั้นคำๆนี้จึงแปลว่า "หน้าของคน" ครับ

ผมขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน

dog's face หน้าของสุนัข(หน้าของหมา)

Jack's face หน้าของแจค

**up to เป็นคำศัพท์สองคำใช้ร่วมกัน แปลว่า "จนถึง"

เป็นอย่างไรบ้างครับ น่าจะเป็นประโยชน์และนำไปใช้ได้นะครับ

สวัสดีครับ
<> 

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
an แอน "ART. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)
syn:{one} ADJ. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ) syn:{one} PRF. ไม่ relate:{การปฏิเสธ}{การเพิกถอน} PRF. ต่อต้าน relate:{คัดค้าน} SUF. เกี่ยวกับ relate:{เป็นของ}"
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
crows โคร'ส {crowd/crew, crowed, crowding, crow} n. กา, ชะแลง, ตะขอเกี่ยวสินค้า -Phr. (a white crow ของหายาก ของล้ำค่า) vt., n. (การ) (ไก่หรือนก) ขัน, ร้องเสียงหรือออกเสียงแสดงความดีใจ, คุยโต Synonym: . crowingly adv.
dangerous แดงเจอรัส adj. อันตราย, เป็นภัย, ไม่ปลอดภัย Synonym: . dangerousness n. ดูdangerous ###S. risky
face เฟส "{faced, facing, faces} n. ใบหน้า, หน้า, โฉม, รูปโฉม,หน้าตา, ด้านหน้า, ความหน้าด้าน, ความทะลึ่ง, การแสแสร้ง, ชื่อเสียง,ผิวหน้า, การเผชิญหน้า, ส่วนหน้ากว้าง vt. หันหน้าไปทาง, เผชิญหน้าโดยตรง, เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับ, หงาย (ไพ่) -Phr. (in one's face โดยตรง) vi. หันหน้า"
for ฟอร์ prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
human ฮิวแมน ADJ. เกี่ยวกับคน relate:{เกี่ยวกับมนุษย์} N. มนุษย์ relate:{คน}{คนเรา}
if อิฟ conj. ถ้า, ถ้าหมก, เผื่อ, สมมุติว่า, หาก n. ความไม่แน่นอน, ข้อสมมุต
individual อินดะวิด'จวล n. ตัวบุคคล, คน ๆ เดียว, สิ่งมีชีวิตเดียว, ปัจเจกชน. adj. ตัวบุคคล, เฉพาะราย, ส่วนบุคคล, ส่วนตัว, ตัวต่อตัว, โดยลำพัง
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
other อัธ'เธอะ "adj. อื่น, อีก, อื่นอีก, อะไรอีก, มากกว่า,จำนวนพิเศษ, ต่างไปกว่า, ไม่เหมือนกัน, แตกต่างกัน, อันก่อน, ก่อน.-every other..วันเว้นวัน -Phr. (the other day (night) สองสามวันก่อน,
เมื่อวานซืนนี้) n. สิ่งอื่น, คนอื่น, อันอื่น, วันอื่น pron. สิ่งอื่น, คนอื่น adv. มิฉะนั้น, ตรงกันข้าม"
person เพอร์เซิ่น n. บุคคล, คน, ร่าง, ร่างกาย, องค์, ตัว, ผู้,นิติบุคคล, บุคลิกลักษณะ, บุรุษ, (ในไวยากรณ์) Synonym: individual, human being
remember รีเม็มเบอร์ vt. จำได้, จดจำ, ระลึกได้, รำลึกได้, หวนคิด, ส่งความคิดถึงให้,ให้รางวัล, ให้ของขวัญ, เตือนความจำ vi. จำได้, จดจำ Synonym: . rememberer n. ###S. recall
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
two ทู สอง เลขสอง(2)
up อัพ adj.ในแนวตั้ง ข้างบน ไปตาม ตั้งตรง ที่เพิ่มขึ้น ทำให้เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น การเพิ่มขึ้น
warn วอร์น vt. เตือน, เตือนสติ, แจ้งให้ทราบ Synonym: . warning n., adj. ###S. caution, notify
years เยียร์ส N. นาน relate:{นานมาก} N. อายุ relate:{ช่วงระยะเวลา} N. เวลาทั่วไป ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต N. ช่วงเวลาเฉพาะ โดยปกติหมายถึงเวลาในอดีต


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

Now you can get covered and travel with confidence. : ตอนนี้คุณสามารถซื้อประกันการเดินทางท่องเที่ยวด้วยความมั่นใจได้แล้ว

"Travel insurance" คืออะไร แปลว่าอะไร

การท่องเที่ยวเป็นที่นิยมไปทั่วโลก ผู้คนสามารถเดินทางติดต่อกันง่ายขึ้นเรื่อยๆ


แต่ก็ต้องไม่ลืมว่า อุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่การคาดคิดกันไว้ก่อน

อย่างไรก็ตาม เพื่อคลายกังวลในการเดินทางท่องเที่ยว ได้มีบริษัทประกันภัยประกันชีวิตหลายๆบริษัทเปิดให้บริการการรับประกันการเดินทางเรียกว่า Travel insurance

เรามาดูประโยคที่เขาโฆษณาเป็นภาษาอังกฤษกันครับว่าเป็นอย่างไร


Now you can get covered and travel with confidence.
เนา ยู แคน เก็ท คัฟ'เวอะดฺ แอนด์ แทรฟ'เวิล วิท คอน'ฟิเดินซฺ
ตอนนี้คุณสามารถซื้อประกันการเดินทางด้วยความมั่นใจได้แล้ว


Just buying Travel insurance online with us.
จัสท์ บายยิ่ง แทรฟ'เวิล อินชัว'เรินซฺ ออนไลน์ วิท อัส
เพียงท่านซื้อประกันการเดินทางออนไลน์กับเรา


คำศัพท์ที่น่าสนใจคือ

Travel เป็นได้ทั้งคำนาม(noun(n.)) เป็นสกรรมกริยา(transitive verb(vt.)) และยังเป็นอกรรมกริยา(intransitive verb(vi.)) อีกด้วยครับ

สำหรับคำแปลก็คือ (การ) เดินทาง, ท่องเที่ยว, ทัศนาจร,..

Insurance เป็นคำนาม(noun(n.)) ครับ แปลว่า การประกัน, การประกันภัย, กรมธรรม์,..

เพื่อนๆสามารถอ่านคำศัพท์เพิ่มเติมได้ในตารางด้านล่างหรืออ่านคำศัพท์ที่น่าสนใจอีก 400 คำศัพท์ได้จากบล็อก "400 คำศัพท์ TOEIC - BARRON " เช่นกันครับ

แล้วพบกันใหม่ครับ
สำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่า
Good bye, 

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
buying บายยิ่ง {bought, buy, buys} v. ซื้อ, ซื้อของ, ได้มา, เช่า, รับบริการ, ให้สินบน, ไถ่ตัว. n. การซื้อ, สิ่งที่ซื้อ
can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
confidence คอน'ฟิเดินซฺ n. ความเชื่อถือ, ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นในตัวเอง, ความกล้าได้กล้าเสีย -Phr. (in confidence เป็นความลับ) Synonym: trust, reliance, boldness
covered คัฟ'เวอะดฺ {cover, covering, covers} vt. ปกคลุม, คลุม, กลบ, ปิดคลุม, ปิดบัง, ครอบ, นำมาซึ่ง ป้องกันคุ้มกัน, ครอบคลุม, รวมทั้ง, ชดเชย, ชดใช้, สังวาสกับ, กก (ไข่) , ประกบตัว. vi. แทน, ซ่อน -Phr. (cover up ปิดเป็นความลับ, ปิดอย่างมิดชิด) n. ที่ปิด, ฝา, ที่ครอบ, ปก, ปลอก, ยางนอก
get เก็ท {got, gotten, getting, gets} vt. ได้, ได้มา, ได้รับ, เอา, ไปเอามา vi. มาถึง, บรรลุ -Phr. (get along จัดการ, ก้าวหน้า, ตกลง, เป็นมิตร)
insurance อินชัว'เรินซฺ n. . การประกัน, การประกันภัย, กรมธรรม์, จำนวนเงินที่ประกัน, เบี้ยประกัน Synonym: guarnatee, assurance
just จัสท์ adj. ยุติธรรม, เที่ยงธรรม, เป็นธรรม, พอดี, สมควร, พอเหมาะ, สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ, เล็กน้อย, เท่านั้น, จริง ๆ
now เนา adv. ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, บัดนี้, ปัจจุบัน -Phr. (now and again, now and then บางครั้งบางคราว) conj. ตราบใด, เนื่องจาก. n. เวลาปัจจุบัน, สมัยนี้
online ออนไลน์ ออนไลน์ ขณะเชื่อมต่ออินเตอร์เนต
travel แทรฟ'เวิล vi., vt., n. (การ) เดินทาง, ท่องเที่ยว, ทัศนาจร, เดินทางด้วยเท้า, เคลื่อนย้าย,ไปมาหาสู่ไปอย่างรวดเร็ว, เคลื่อน, ส่ง, ถ่ายทอด, เรื่องราวการเดินทาง, ระยะเลื่อนของเครื่องจักร Synonym: journey, wander, proceed, pass, touring, tour, voyage
us อัส pron. พวกเรา
with วิท prep. กับ, ร่วมกับ, เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) Synonym: accompanied by, in regard to
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

How Did She Feel? : หล่อนรู้สึกอย่างไร / She Felt Someone Touch Her Shoulder. : หล่อนรู้สึกว่ามีคนจับที่บ่าของหล่อน

"หล่อนรู้สึกอย่างไร" ภาษาอังกฤษคือ

ประโยคคำถาม


How did she feel?
เฮา ดิด ชี ฟีล
หล่อนรู้สึกอย่างไร


ประโยคคำตอบ


She felt someone touch her shoulder.
ชี ฟีลทฺ ซัมวัน ทัชฺ เฮอร์ โชล'เดอะ
หล่อนรู้สึกว่ามีคนจับที่บ่าของหล่อน


ขออธิบายเพิ่มนิดนึง

ประโยคนี้เป็นคำถามรูปอดีตกาลหรือ Past tense โดยมี did และ felt เป็นคำศัพท์บ่งชี้

ทั้งหมดเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่นำมาตีแตกกันในวันนี้ครับ

เพื่อนๆสามารถดูคำศัพท์เพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้ครับ

ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับ
Good bye,


<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
did ดิด ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม (ช่อง 2 ของ do)
feel ฟีล {felt, felt, feeling, feels} v. รู้สึก, สำนึก, ทราบซึ้ง,เห็นใจ, เข้าใจ, สัมผัส, คล้ำ, คลำหา -n. การรู้สึก, การสัมผัส,ประสาทสัมผัส. -Phr. (feel one's way ไปข้างหน้าระมัดระวัง)Synonym: sense, perceive, touch
felt ฟีลทฺ {felt, feel, feeling, feels} v. รู้สึก, สำนึก, ทราบซึ้ง,เห็นใจ, เข้าใจ, สัมผัส, คล้ำ, คลำหา -n. การรู้สึก, การสัมผัส,ประสาทสัมผัส. -Phr. (feel one's way ไปข้างหน้าระมัดระวัง)Synonym: sense, perceive, touch
her เฮอร์ pron. เธอ, หล่อน, เขา, ของเธอ
how เฮา adv. อย่างไร, อย่างไรบ้าง, ยังไง, ด้วยเหตุผลใด, อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร, อะไร, อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?)
she ชี pron. หล่อน, เธอ, ตัวเมีย (ใช้นำชื่อสัตว์) , มัน(ใช้เป็นสรรพนามของเรือ, รัฐ, โลก, ดวงดาวเป็นต้น).n. ผู้หญิง, สตรี, ตัวเมีย, เพศหญิง, สิ่งที่ถือเป็นเพศหญิง
shoulder โชล'เดอะ n. ไหล่, บ่า, สะบัก, ไหล่เสื้อ, ไหล่เขา, ไหล่ถนน, ขอบถนน, ท่าแบกปืน.vt., vi. ใช้ไหล่ดัน, ใช้ไหล่เบียด, แบก, รับผิดชอบ, รับภาระ. Shoulder arms เอาปืนขึ้นประทับไหล่. Synonym: endure, assume, take on
someone ซัมวัน pron. บางคน, บางบุคคล, คนนั้นคนนี้
touch ทัชฺ vt., vi., n. (การ) สัมผัส, แตะ, ต้อง, แตะต้อง, จับ, ถูก, ถู, ใช้, บริโภค, เกี่ยวข้อง, จัดการ, มีผล, บรรลุ, ถึง, ประทับใจ, ละเมิด, ล่วงเกิน, ทำให้เกิดเสียงเบา ๆ , ขอ, ขอยืม, -Phr. (touch down (เครื่องบิน) ลงแตะพื้นดิน) -Phr. (touch off ทำให้ติดไฟ, ทำให้ระเบิด)


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

The losing team went off with their tails between their legs. : ทีมแพ้เผ่นแน่บ"หางจุกตูด"ไปเลย

"หางจุกตูด" ภาษาอังกฤษคือ

สำนวนนี้เราได้ยินบ่อยในภาษาไทยของเรา อย่างเช่นเรามักจะพูดถึงสุนัข(หมา)เสียส่วนใหญ่


"เฮ้ย! ดูนั่น" "มันกลัวจัดว่ะ..." "แม่งวิ่งหางจุกตูดไปเลย...ฮ่า ฮ่า"

ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันคือ

"One's tail is between one's legs"

ถ้าจะแปลตามคำศัพท์แบบดื้อเลยก็คือ หางอยู่ระหว่างขา คือมันห้อยลงมาจุกอยู่ระหว่างขาทั้งสองข้าง ไม่ได้ชี้หรือปัดไปข้างใดข้างหนึ่ง

จากข้อมูลของ Cambridge Dictionaries online ได้ให้นิยามของวลี "One's tail is between one's legs" ไว้ดังนี้ครับ

"to ​leave, ​feeling ​ashamed and ​embarrassed because you have ​failed or made a ​mistake"

แปลได้ว่า "หนีไป จากไปด้วยความรู้สึกอายหรือกระดากอายเนื่องจากความล้มเหลวหรือความผิด"


The losing team went off with their tails between their legs.
เดอะ ลูสซิ่ง ทีม เว็นท์ ออฟ วิท แธร์ เทล บิทวีน แธร์ เลก'ส
ทีมที่แพ้เผ่นแน่บหางจุกตูดไปเลย


เป็นอย่างไรบ้างครับ พอได้ไหมครับภาษาอังกฤษสำนวน หางจุดตูด ที่ได้กันไปวันนี้

ขอตัวลาไปก่อนนะคับ
สวัสดีครับ

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
between บิทวีน prep., adv. ระหว่าง, ในระหว่าง, อยู่กลาง, ระหว่างระยะ, เชื่อม,สัมพันธ์กับ, คั่นกลาง, ระคน Synonym: . betweenness n. ###S. amidst, mid, betwixt -Conf. between each
legs เลก'ส {legged, legging, legs} n. ขา, ช่วงการเดินทางหรือเดินเรือ,นักต้ม vt. เคลื่อนด้วยเท้า พายด้วยเท้า -Phr. (pull one's leg ล้อเลียน) Synonym: . leggy adj.
losing ลูสซิ่ง {lost, lose, loses} vt. ขาดทุน, สูญ, เสีย, แพ้,ทำให้สูญเสีย, พลาด, เสียโอกาส vi. ได้รับความเสียหาย, แพ้, เล่นเสีย, (นาฬิกา) เดินช้า. -Phr. (lose out แพ้) Synonym: . losable adj. losableness n. ###S. fail-A. find
off ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ,ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
tails เทล "n., adj. หาง, ปลาย, ท้าย, ส่วนท้าย, ส่วนใน,ส่วนที่ไม่ต้องการ, เปีย (ผม) , ด้านก้อยของเหรียญ, การสังวาสหญิง. vt.เป็นส่วนหาง, เป็นส่วนปลาย, ใส่หาง, ตัดหาง, ตามหลัง. vi. ตามหลัง,
ล้าหลัง, ลากหาง, ค่อย ๆ หายไป, (ท้ายเรือ) เกยตื้น"
team ทีม n. กอง, หน่วย, คณะ, ชุดนักกีฬา, กลุ่มคน, กลุ่มสัตว์. vt., vi.รวมกันเป็นกลุ่มหรือหน่วย, ขนส่งเป็นกลุ่ม, ใช้สัตว์เลี้ยงเป็นกลุ่มลาก,รวมเงินให้เหมาทำ, ประสานกัน. adj. เกี่ยวกับ team ดังกล่าว
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
their แธร์ pron. ของเขาเหล่านั้น (เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของthey)
went เว็นท์ v. ไป เดิน เริ่ม เสด็จ พ้น หมุนเวียน ผ่าน เดินผ่าน (ช่อง 2 past tense ของ go)
went off เว้นทฺ ออฟ "PHRV. ผลุนผลันออกไป relate:{ออกไปทันที} syn:{go away} PHRV. ออกจาก (เวที, ฉาก, นักแสดง) PHRV. หยุด relate:{เลิก} syn:{go away}{pass away} PHRV. ดับ relate:{ปิด}{ไม่ติด (ไฟฟ้า)} syn:{put off} PHRV. ปลุก (นาฬิกา) relate:{ส่งเสียงดัง} syn:{let off}{set off} PHRV. ประสบความสำเร็จ relate:{เป็นไปตามที่คาด} syn:{bring off}{carry off}
PHRV. แย่ลง syn:{drop away}{fall away} PHRV. เริ่มเหม็นบูด relate:{บูด}{เน่า}{เสีย} syn:{be off}{go bad} PHRV. หลับ syn:{doze off} PHRV. หนีตามกันไป PHRV. สำเร็จบางส่วน
PHRV. เปลี่ยนหัวข้อทันที PHRV. เลิกชอบ syn:{be off}{put off} PHRV. ละทิ้ง syn:{come off}{take off} PHRV. หยุดกระจายเสียง (สถานีวิทยุ) PHRV. ทำสิ่งที่ไม่ปกติ PHRV. เลิกมีชีวิตชีวา relate:{ไม่กระตือรือร้น} syn:{be on}{} PHRV. พูดโกรธๆ (โดยไม่มีเหตุผล) syn:{dive off}{jump off} PHRV. บ้า relate:{หัวเสีย}{คลุ้มคลั่ง} syn:{be off} PHRV. ประพฤติตัวนอกลู่นอกทาง syn:{keep on}{run off}"
with วิท prep. กับ, ร่วมกับ, เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) Synonym: accompanied by, in regard to


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

How Often Do You Wash Your Face? : คุณล้างหน้าบ่อยไหม

"คุณล้างหน้าบ่อยไหม" ภาษาอังกฤษคือ...

อยากรู้คำนี้เพราะว่าเป็นประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

How often do you wash your face?
เฮา ออฟเฟ็น ดู ยู วอช ยัวร์ เฟส
คุณล้างหน้าบ่อยไหม

///

I usually wash my face two times a day. 
ไอ ยูสชวลลี วอช มาย เฟส ทู ไทม์ส เอ เดย์
ฉันล้างหน้าวันละสองครั้ง

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

How often จะเป็นคำใช้ถามถึงความถี่ครับ

Wash ล้าง(หน้า, มือ, จานชาม,...)

เป็นอย่างไรบ้างครับ พอจะเป็นแนวนำไปใช้ นำไปฝึกพูดกันนะครับ

ขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะครับ
สวัสดีครับ


<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
a เอ "1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก
มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ"
day เดย์ n.วัน ช่วงเวลา กลางวัน
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
face เฟส หน้า ใบหน้า พบหน้า เผชิญหน้า
how เฮา adv. อย่างไร, อย่างไรบ้าง, ยังไง, ด้วยเหตุผลใด, อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร, อะไร, อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?)
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
my มาย pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
often ออฟเฟ็น มัก บ่อย เรื่อย เสมอๆ หลายครั้ง กิจวัตร
times ไทม์ส prep. คูณด้วย
two ทู สอง เลขสอง(2)
usually ยูสชวลลี ADV. โดยปกติ relate:{ตามปกต}{ตามธรรมดา} syn:(customarily)(normally)
wash วอช "vt. vi. ล้าง, ชะล้าง, ซัก, ซักล้าง, ซัด, เซาะ, สระ (ผม) ,กลั้ว, โกรก, ทำให้บริสุทธิ์, ทำให้ชื้น, ทำให้เปียก n. การล้าง, การซัก,เสื้อผ้าที่ซัก, น้ำยาซักล้าง, น้ำยาสระผม, ระลอก, น้ำบ้วนปาก,
น้ำเสียจากครัว, ร้านซักรีด adj. ซักได้โดยไม่หดและสีไม่ตก -Phr. (wash up ล้างหน้า)"
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
your ยัวร์ pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน, ของคุณ, ของพวกท่าน, ของพวกคุณ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

How Many Times A Day Should I Brush My Teeth? : ฉันควรแปรงฟันวันละกี่ครั้ง

"ฉันควรแปรงฟันวันละกี่ครั้ง" ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

" ??? " สงสัย? ฉันมันช่างสงสัย บ้านน้องอยู่ไกลจนถึงมวกเหล็ก??

ง ะ ะ...ง ง ง งงไหมล่ะครับ ผมก็งงตัวเองเหมือนกันครับ

เข้าเรื่องเลยดีกว่า คือผมสงสัยอยู่ 2 อย่างในอย่าง...เอ๊ย! เรื่องเดียวกันว่า


คำถามภาษาอังกฤษที่ว่า "ฉัน/คุณควรแปรงฟันวันละกี่ครั้ง" รูปร่างหน้าตาจะดูดีเหมือน selfie ตามที่เห็นกันใน facebook ไหมหนอ???

พอหาเจอปุ๊บก็ต้องรีบเขียนปั๊บ...กลัวลืม.../...

How many times a day should I brush my teeth?
เฮา แมนี่ ไทม์ส เอ เดย์ ชูด ไอ บรัช มาย ทีธ
ฉันควรแปรงฟันวันละกี่ครั้ง

///

You should brush 3 times a day.
ยู ชูด บรัช ธรี ไทม์ส เอ เดย์ อาฟเตอร์ มีล
คุณควรแปรงฟันวันละ 3 ครั้งต่อวัน

Once after each meal.
วันซ อาฟเตอร์ อีช มีล
ทันทีหลังอาหารแต่ละมื้อ

///

ตอนนี้เป็นช่วง "ศัพท์น่าสน" ก็คือ

brush เป็นคำนาม(noun)คำกริยา(verb) แปลว่า แปรง, พู่กัน, หนวดเครารุงรัง, หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) , การเผชิญหน้ากับ,...

teeth เป็นคำนาม(noun) แปลว่า ฟัน, ซี่หวี, ฟันเฟือง, เฟือง,ผิวหน้าที่ขรุขระของกระดาษวาดหรือผ้าใบ, เป็นคำสกรรมกริยา(transitive verb) แปลว่า ใส่ฟัน

วันนี้ขอลาแล้วล่ะครับ
See you again,

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
3 ธรี จำนวน 3 / เลข 3
a เอ "1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก
มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ"
after อาฟเตอร์ prep., adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง. Synonym: later, then, behind Anonym: before, prior to)
brush บรัช {brushed, brushing, brushes} n. แปรง, พู่กัน, หนวดเครารุงรัง, หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) , การเผชิญหน้ากับ, พุ่มไม้หนา, ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด, ทา, กวาดด้วยแปรง, สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ, กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก, แปรงออก)
day เดย์ n.วัน ช่วงเวลา กลางวัน
each อีช adj. แต่ละ, คนละ, ละ, อันละ, สิ่งละ, เล่มละ, ทุก. -pron. แต่ละ -adv.แต่ละ
how เฮา adv. อย่างไร, อย่างไรบ้าง, ยังไง, ด้วยเหตุผลใด, อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร, อะไร, อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?)
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
many แมนี่ "adj. มากเป็นจำนวนมาก. n. จำนวนมาก. -Phr. (The many มนุษย์ส่วนใหญ่)
pron. คนหรือสิ่งของจำนวนมาก Synonym: divers"
meal มีล n. มื้ออาหาร, อาหารที่กินในมื้อหนึ่ง ๆ , เวลารับประทานอาหาร,ผงหยาบของข้าวบด, ข้าวป่น, สารป่น
my มาย pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
once วันซ adv. ครั้งหนึ่ง, ครั้งเดียว, แต่ก่อน adj. เมื่อก่อน,กาลก่อน conj. พอ....ก็, เมื่อไร...ก็, ถ้า....ก็ n. ครั้งหนึ่ง,โอกาสเดียว, ครั้งเดียว, -all at once ทันที, พร้อมกัน -Phr. (at once ทันทีพร้อมกัน) -Phr. (once and for all (once for all) ในที่สุด, เด็ดขาด,
should ชูด v. กริยาช่อง 2 ของ shall, ต้อง, ควร, ควรจะ
teeth ทีธ n. พหูพจน์ของ tooth.
times ไทม์ส prep. คูณด้วย
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

This Sentence Is In The Long From. : ประโยคนี้เป็นรูปแบบประโยคที่ยาว / We Can Make Them Shorter. : เราทำให้มันสั้นลงได้

ภาษาอังกฤษ Make them shorter : ทำให้สั้นเข้า ใช้อย่างไร


ประโยค "ทำให้สั้นลง" มีประโยคตัวอย่างมาไห้ดูกันสองสามประโยคดังต่อไปนี้ครับ

We can make them shorter.
วี แคน เมค เธ็ม ชอร์ทเตอร์
เราทำให้มันสั้นลงได้

///

This sentence is in the long from.
ธิส เซน'เทินซฺ อิส อิน เดอะ ลอง ฟรอม
ประโยคนี้เป็นรูปแบบประโยคที่ยาว

Please shorten it-
พลีซ ชอร์ท'เทิน อิท
ช่วยทำให้มันสั้นลงได้

by using an apostrophe for the missing letter.
บาย ยูสซิ่ง บี แอน อะพอส' ทระฟี ฟอร์ เดอะ มิสซิ่ง เลท'เทอะ
โดยใช้เครื่องหมายอะพอสทระฟีแทนตัวที่ตัดออกไป(หายไป)

คำศัพท์หลักๆสำหรับวันนี้ที่ไม่จำไม่ได้แล้วครับ คือ

1. Shorten 

เป็นสกรรมกริยา(Transitive verb: vt.) แปลว่า ทำให้สั้น, ทำให้ลดน้อยลง, ย่อ, หดสั้น, ลดขนาด, ลดกำลัง,ลดประ-สิทธิภาพ, ทำให้กรอบ.

เป็นอกรรมกริยา(Intransitive verb: vi.) แปลว่า หดสั้น, ลดลง, สั้นลง, เตี้ยลง.-shortener n. Synonym: lessen, reduce

2. Shorter

เป็นคำคุณศัพท์(Adjective: adj.) แปลว่า สั้น, เตี้ย, ต่ำ, ย่อ, ตื้น, ลุ่น, ห้วน, ระยะสั้น,สังเขป, ใกล้, ไม่นาน, ขาดแคลน, ขาด, ไม่ถึง, ไม่พอ, ไม่ดีพอ, อ่อน,น้อย, เปราะ, บอบบาง (เสียง), ไม่เน้น, short of น้อยกว่า, เลวกว่า, ไม่เพียงพอ adv. กะทันหัน,ทันใดนั้นเอง, ฉับพลัน, สั้น ๆ , ย่อ ๆ ,..

เพื่อนพ้องสามารถดูคำศัพท์เพิ่มเติมได้ในตารางคำศัพท์ด้านล่างนี้ครับ

ถึงเวลาต้อง say good bye แล้วครับ

See more words:


หวัดดี ไมเคิล เล้ง

อยากรู้อะไรเพิ่มอีกมั๊ย? ตามเรามาสิคร๊าบ :

Vocabulary
Pronunciation
Translation
an แอน ART. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ) syn:{one} ADJ. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ) syn:{one} PRF. ไม่ relate:{การปฏิเสธ}{การเพิกถอน} PRF. ต่อต้าน relate:{คัดค้าน} SUF. เกี่ยวกับ relate:{เป็นของ}
apostrophe อะพอส' ทระฟี n. เครื่องหมายย่อ (ซ), การพูดกับผู้ที่ไม่อยู่หรือล่วงลับไปแล้ว. -a-postrophic adj.
by บาย prep. โดย, ไปยัง, ข้าง, อยู่ข้าง, ใกล้, ติดตัว, ไปทาง, ทาง, หันไปทาง, จาก, ผ่าน, ผ่านไป, ผ่านข้าง, ของ, อาศัย, ใช้, ที่, ทีละ, ต่อ adj. อยู่ใกล้, ใกล้ -Conf. with
can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
for ฟอร์ prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
from ฟรอม prep. จาก, นับจาก, ห่างจาก, เนื่องจาก, มาจาก, ตั้งแต่, เนื่องด้วย, เนื่องแต่, โดยอาศัย
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
it อิท pron. มัน, นั่น, ตัว, คน, บุคคล, ตัวมาร, ตัวการ, คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น, สถานการณ์โดยทั่วไป
letter เลท'เทอะ n. จดหมาย, อักษร, ตัวหนังสือ, ตัวพยัญชนะ, แบบ, ตัวพิมพ์, ตัวเรียงพิมพ์, ศัพท์, สาส์น, หนังสือ, หนังอนุญาติ Synonym: . letters n. วรรณคดี, อาชีพนักประพันธ์, ความรู้ เครื่องหมาย
long ลอง {longed, longing, longs} adj. ยาว, ไกล, นาน, ยาวนาน, ช้า,สูง, เสียงยาว n. ระยะเวลาอันยาวนาน, สิ่งที่ยาว,ผู้ลงทุนซื้อสินค้าเพื่อหวังกำไรจากราคาที่คาดว่าจะสูงขึ้น. vi. ปรารถนา,ใคร่จะ, อยาก -Phr. (before long ไม่ช้า) adv. ยาวนาน, ชั่ว,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้, ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้, ตลอด, ทั้ง, ไกล (as long as ตราบใดที่)
make เมค n. ทำ, ทำให้เกิดขึ้น, สร้าง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้, เปลี่ยนให้เป็น, ประกอบขึ้นเป็น, เตรียม, ปรุง, บรรลุ, ถึง, ทำรายได้, ประพันธ์, เขียน, ประกาศเป็นกฎหมาย, แต่งตั้ง, ตั้งชื่อ, กลายเป็น, แปล, ประเมิน, ประมาณ, รวมเป็นเท่ากับ, มาทันเวลา
missing มิสซิ่ง adj. ขาดแคลน, ไม่มา, ไม่พบ, หายไป Synonym: lost, absent, away, gone /vt. พลาด, ทำพลาด, ตี, ต่อย, แทง, ฟัน, ขว้าง, ปาพลาด, พลาดโอกาส, พลาดรถไฟหรือพาหนะอื่น ๆ , ทำหาย, คิดถึง, ลบหลีก, หนี, ไม่สามารถเข้าใจ. vi. พลาด, ทำพลาด. n. การพลาด, การทำพลาด, การละเว้น Synonym: lose, fail
please พลีซ vi., vt. (ทำ)ให้ความเพลิดเพลิน, ให้ความพอใจ, พอใจ, ต้องการ. Synonym: . pleasable adj. pleaseness n. pleaser n.
sentence เซน'เทินซฺ n. ประโยค, การตัดสิน, การตัดสินลงโทษ, การพิพากษา, การลงโทษ, คติพจน์,คำคม, สุภาษิต. vt. ตัดสิน, พิพากษา. Synonym: . sentencer n. ###S. judgment, opinion, verdict
shorten ชอร์ท'เทิน vt. ทำให้สั้น, ทำให้ลดน้อยลง, ย่อ, หดสั้น, ลดขนาด, ลดกำลัง,ลดประ-สิทธิภาพ, ทำให้กรอบ. vi. หดสั้น, ลดลง, สั้นลง, เตี้ยลง.-shortener n. Synonym: lessen, reduce
shorter ชอร์ทเตอร์ adj. สั้น, เตี้ย, ต่ำ, ย่อ, ตื้น, ลุ่น, ห้วน, ระยะสั้น,สังเขป, ใกล้, ไม่นาน, ขาดแคลน, ขาด, ไม่ถึง, ไม่พอ, ไม่ดีพอ, อ่อน,น้อย, เปราะ, บอบบาง (เสียง), ไม่เน้น, short of น้อยกว่า, เลวกว่า, ไม่เพียงพอ adv. กะทันหัน,ทันใดนั้นเอง, ฉับพลัน, สั้น ๆ , ย่อ ๆ , โดยสังเขป, ใกล้, ย่น, ไม่ถึง
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
them เธ็ม pron. พวกเขาทั้งหลาย (รูปกรรมของ they)
this ธิส DET. (คน, สิ่ง) นี้ syn:{the}(that) PRON. นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว) syn:{the one}{this one}(that) ADV. ขนาดนี้relate:{ถึงเพียงนี้}{เท่านี้}
using ยูสซิ่ง vt. ใช้, ใช้ประโยชน์, ใช้สอย, ประยุกต์, ใช้จ่าย,ปฎิบัติด้วยความเคยชิน, แสดงออก, เคี้ยวยาสูบ, สูบบุหรี่ vi. เคยชิน,คุ้นเคย n. การใช้, การใช้ประโยชน์, ประโยชน์, ความเคยชิน, การประยุกต์,วิธีการใช้, เคยชิน, ประเพณี, ธรรมเนียม, -Phr. (put to use ใช้ประโยชน์)
we วี pron. เรา, พวกเรา, คนเรา, บุคคล, (เสียดสี) ท่าน

  Are You A Celeb? : คุณเป็นคนคนดังหรือ / Yes, I Am. : ใช่ครับ(ค่ะ) / No, I Am Not. : ผมไม่ได้เป็นดังครับ(ค่ะ)

  "Celeb(เซเลบ)" หมายถึงอะไร

  เราคงได้ยินหรือคุ้นเคยกับคำว่า"Celeb(เซเลบ)"กันพอสมควรแล้วใช่ไหมครับ

  วันนี้เราจะเอามาแต่งเป็นประโยคภาษาอังกฤษกันครับ ไม่แน่เผื่อใครจะดังได้เข้าสู่วงการคนดังหรือสังคมชั้นสูงกับเขาบ้างจะได้เอาไปใช้ได้เลย


  ตัวอย่างประโยคคำถามการใช้คำศัพท์ Celeb

  How many celebs will attend the party at Hollywood?
  เฮา แมนี่ เซเลบ'ส วิล อะเทนดฺ' เดอะ พาร์ท'ที แอท ฮอลลีวูด
  ดาราดังเข้าร่วมงานเลี้ยงที่ฮอลลี่วูดมากไหม

  A number of celebs attended the party at Hollywood.
  เอ นัม'เบอะ ออฟ เซเลบ'ส อะเทนดฺ เดอะ พาร์ท'ที แอท ฮอลลีวูด
  ดาราดังจำนวนมากเข้าร่วมงานเลี้ยงที่ฮอลลี่วูด

  ประโยคนี้ถามไปเลยว่าคุณเป็น celeb อะป่าว

  Are you a celeb?
  อาร์ ยู เอ เซเลบ
  คุณเป็นคนสังคมชั้นสูง/คนดังหรือ

  ตอบว่า "ใช่"

  Yes, I am.
  เยส, ไอ แอม
  ใช่ครับ

  ///

  Yes, I am a celeb.
  เยส, ไอ แอม อะ เซเลบ
  ใช่ครับ/ค่ะ ฉันเป็นคนดัง

  ตอบว่า "ไม่"

  No, I am not.
  โน, ไอ แอม น็อท
  ผมไม่ได้เป็นดังครับ/ค่ะ

  ///

  No, I am not a celeb.
  โน, ไอ แอม น็อท อะ เซเลบ
  ผมไม่ได้เป็นดังครับ/ค่ะ

  *Celeb แตกต่างกับคำว่า Movie star คือ

  Celeb เป็นคำแสลง(Slang) หมายถึง เป็นดาราดังก็ได้ หรือเป็นคนดังในวงสังคมที่ไม่ได้เป็นดาราก็ได้

  Movie star หมายถึง ดารานักแสดง

  โอย...What time is it now? Aya it's almost 11.00 p.m. It's a bit late for me. I am about to say good night by now. 

  See you tomorrow,
  Good night,

  <>


  *อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
  *อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
  *อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

  Vocabulary | คำศัพท์
  Pronunciation | คำอ่าน
  Translation | แปล
  a เอ "1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก
  มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ"
  am แอม AUX. รูปของ Verb to be ที่ใช้กับบุรุษที่ 2 เอกพจน์ ABBR. เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem) syn:{a.m.}{AM}{A.M.}
  are อาร์ ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare
  celeb เซเลบ SL. คนดัง relate:{ดารา}{คนมีชื่อเสียง}
  I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
  no โน adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
  yes เยส adv. ไช่, ครับ, จ้ะ n. การต้อนรับ
  you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


  See more words:
  Would you like to see my other blogs?:

  I'm Outwitted. : ฉันเสียรู้(Passive voice) / You Must Outwit Opponent. ท่านต้องใช้ปัญญาหลอกล่อให้เหนือคู่ต่อสู้(Active voice)

  "ฉันเสียรู้" ภาษาอังกฤษ

  I'm outwitted.
  ไอ'ม เอาทฺ'วิท
  ฉันเสียรู้

  เสียรู้ในที่นี้คือ "รู้ไม่เท่าทัน" ครับ

  คำศํพท์หลักของประโยคนี้คือ

  Outwitted เป็นคำกริยารูป Past Participle แปลว่า ชนะด้วยสติปัญญา, ต้ม, หลอกลวง, คิดได้ดีกว่า

  I'm outwitted. เป็นประโยค Passive voice ครับ(ประธานของประโยคเป็นผู้ถูกกระทำ)

  I เป็นประธาน เมื่อเป็นผู้ถูกกระทำจึงแปลว่า "ฉันเสียรู้" "ฉันถูกต้ม" ครับ

  คราวนี้เรามาดูการใช้ Outwit ในรูปของ active voice กันครับ

  To win at chess,
  ทู วิน แอท เชส
  เพื่อเอาชนะเกมหมากรุก

  you must outwit opponent.
  ยู มัสท์ เอาทฺ'วิท อะโพ'เนินทฺ 
  ท่านต้องใช้สติปัญญาให้เหนือคู่ต่อสู้(หลอกล่อด้วยความฉลาด)


  ลาก่อนแล้วครับสำหรับวันนี้
  แล้วพบกันใหม่ครับ
  สวัสดีครับ

  <>

  *อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
  *อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
  *อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

  Vocabulary | คำศัพท์
  Pronunciation | คำอ่าน
  Translation | แปล
  am แอม AUX. รูปของ Verb to be ที่ใช้กับบุรุษที่ 2 เอกพจน์ ABBR. เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem) syn:{a.m.}{AM}{A.M.}
  I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
  I'm ไอ'ม ฉันคือ (ย่อมาจากคำว่า I am)
  outwit เอาทฺ'วิท vt. ชนะด้วยสติปัญญา, ต้ม, หลอกลวง, คิดได้ดีกว่า
  outwitted เอาทฺ'วิท vt. ชนะด้วยสติปัญญา, ต้ม, หลอกลวง, คิดได้ดีกว่า


  See more words:
  Would you like to see my other blogs?: