บทความ

The Criminal Was Holding A Knife Pointing At Victim's Throat. : คนร้ายใช้มีดจ่อคอหอยเหยื่อ

Would You Like To Sit In The Front? อยากนั่งข้างหน้าไหม / I'm Happy To Be Seated Back Side. ฉันชอบที่ได้นั่งข้างหลัง

Cheaper Than Cheaper = ถูกยิ่งกว่าถูก | ตีแตกภาษาอังกฤษ

In A Debate, You Can't Sit On The Fence. : ในการอภิปรายคุณต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่ง

Crows can remember an individual human's face for up to two years and warn other crows if the person is dangerous. : นกกาสามารถจำหน้าคนได้นานถึงสองปีและเตือนตัวอื่นๆถ้าคนไดเป็นอันตรายต่อมัน

Now you can get covered and travel with confidence. : ตอนนี้คุณสามารถซื้อประกันการเดินทางท่องเที่ยวด้วยความมั่นใจได้แล้ว

How Did She Feel? : หล่อนรู้สึกอย่างไร / She Felt Someone Touch Her Shoulder. : หล่อนรู้สึกว่ามีคนจับที่บ่าของหล่อน

The losing team went off with their tails between their legs. : ทีมแพ้เผ่นแน่บ"หางจุกตูด"ไปเลย

How Often Do You Wash Your Face? : คุณล้างหน้าบ่อยไหม

How Many Times A Day Should I Brush My Teeth? : ฉันควรแปรงฟันวันละกี่ครั้ง

This Sentence Is In The Long From. : ประโยคนี้เป็นรูปแบบประโยคที่ยาว / We Can Make Them Shorter. : เราทำให้มันสั้นลงได้

Are You A Celeb? : คุณเป็นคนคนดังหรือ / Yes, I Am. : ใช่ครับ(ค่ะ) / No, I Am Not. : ผมไม่ได้เป็นดังครับ(ค่ะ)

I'm Outwitted. : ฉันเสียรู้(Passive voice) / You Must Outwit Opponent. ท่านต้องใช้ปัญญาหลอกล่อให้เหนือคู่ต่อสู้(Active voice)