บทความ

Student Driver. นักเรียนหัดขับรถ / New driver. นักขับมือใหม่ = มือใหม่หัดขับ

พบกับ 8 อาชีพภาษาอังกฤษ-ไทยที่เปิดอิสระในกลุ่ม 10 ประเทศอาเซี่ยน(ASEAN) | ตีแตกภาษาอังกฤษ

This car has a power steering wheel and others built-ins. : รถคันนี้มีพวงมาลัยเพาเวอร์และสิ่งเพิ่มเติมอื่นๆอีก

Hold up man, I need to visit the crapper, I've got a turtles head poking out! พยุงฉันหน่อยสิ ฉันจะเข้าห้องน้ำ อึฉันจะราดแล้ว!

The Gossips Grow By Word Of Mouth. : นินทาแพร่กระจายกันไปโดยการพูดปากต่อปาก(การบอกต่อ)

Brother And Sister Might Not Always Get Along. : พี่น้องกันใช่ว่าจะเข้ากันได้เสมอไป

He Handed The Reins To A Caretaker And Dusted Himself Off As He Headed For The Gate. : เขาส่งบังเหียนม้าให้กับคนดูแลและปัดฝุ่นชุดที่เขาสวมอยู่พลางขณะเดินไปที่ประตู

Caretaker Government Is On Drafting Constitution. : รัฐบาลชั่วคราวอยู่ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญ

They Spent The Best Part Of The Day In Reading. : พวกเขาใช้เวลาส่วนนึ่ง(ของวัน)ที่ดีที่สุดไปกับการอ่านหนังสือ

"One Of Our Team Has Already Let The Cat Out Of The Bag.": มีคนหนึ่งในทีมเราได้เผยความลับออกไป

Laughter Is The Best Medicine. : การหัวเราะเป็นยาวิเศษ

You Can't Spend Your Days Waiting For A Good Job To Find You. : งาน(สิ่งต่างๆ)ดีๆไม่วิ่งมาหาคุณเอง