บทความ

I hate Monday, but I love Friday. : ฉันเกลียดวันจันทร์แต่ผูกพันกับวันศุกร์ | ตีแตกภาษาอังกฤษ

"ว่าแล้วเชียว" "ฉันน่ะรู้สึกอยู่แล้วเชียว" ภาษาอังกฤษเป็นแบบไหนกันล่ะ | ตีแตกภาษาอังกฤษ

Could Carrot Seed Oil Rejuvenate All Skin Types? : น้ำมันเมล็ดแครอทช่วยฟื้นฟูผิวทุกสภาพได้หรือ | ตีแตกภาษาอังกฤษ

“Hundred out of hundred” = “ร้อยทั้งร้อย” “ร้อยจากทั้งหมดร้อย” | ตีแตกภาษาอังกฤษ

We Have To Overhaul This Car's Engine. : เราต้องยกเครื่องรถคนนี้ใหม่ | เรียนศัพท์ "Overhaul(ยกเครื่อง) ตอน 2

เรียนคำศัพท์ "Overhaul(ยกเครื่องใหม่)" | Thai Immigration Bureau Needs To Be "Overhauled". : สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต้องยกเครื่องใหม่

What Do You Mean?(วอท ดู ยู มีน) : คุณหมายความว่าอย่างไร | ตีแตกภาษาอังกฤษ

The Three Over-Pricing Lottery Vendors Was Caught Yesterday. : คนขายลอตเตอรี่เกินราคา 3 คนถูกจับกุมเมื่อวานนี้