เรียนภาษาอังกฤษกับคำศัพท์ "เล่นตัว = Play hard to get" และ "อย่าเล่นตัวน่า = Don't play hard to get."

ศัพท์ที่แปลเป็นภาษาไทยเราว่า "เล่นตัว" คืออะไรเอ่ย หลายคนคงอยากจะรู้ใช่ไหมครับ

"เล่นตัว = play hard to get"

เดี๋ยวผมจะตีแตกออกเป็นคำๆให้ดูครับว่าคำศัพท์แต่ละตัวแปลว่าอะไรกันบ้าง


เริ่มจากคำว่า play ครับ คำนี้แปลเป็นไทยได้ว่า "เล่น" เป็นคำกริยา แปลว่า เล่น หยอกเย้า บรรเลง ฯ ถ้าเป็นคำนามแปลว่า การเล่น การละเล่น การหยอกล้อ การหยอกเย้า ฯ

hard แปลว่า ยาก ลำบาก รุนแรง ดุเดือด ฯ

to เป็นคำเชื่อม (preposition) แปลว่า ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, ฯ

get  เป็นคำกริยา (vt.) แปลว่า ได้, ได้มา, ได้รับ, เอา, ไปเอามา vi. มาถึง, บรรลุ ฯ

เมื่อเขานำคำ 4 คำที่พูดถึงนั้นมารวมกัน เกิดเป็นคำวลีใหม่ขึ้นมาที่แปลว่า 'เล่นตัว' หรือถ้าจะแปลตามคำศัพท์เดิมๆก็คือ 'ทำให้เข้าถึง(ตัว)ยาก' 

มาดูประโยคเหล่านี้ประกอบเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นกันดีกว่าครับ


ประโยคนี้จะชวนเพื่อนออกไปเที่ยวเตร่ครับ


Let's go out for drink and dance.
เล็ท'ส โก เอ้าท์ ฟอร์ ดริ้งค แอนด์ ดานซฺ
ออกไปเที่ยวกันมั๊ย


เพื่อนตอบปฏิเสธครับ


No, I just don't feel going.
โน ไอ จัสท์ ด็อน'ท ฟีล โกอิ่ง
แต่ฉันแค่ไม่อยากออกไปไหนน่ะ


เราก็เลยพูดขึ้นว่า อย่าเล่นตัวน่า (ชวนไปแล้วยังไม่ไปอีก)


Don't play hard to get.
ด็อน'ท เพลย์ ฮาร์ด ทู เก็ท
อย่าเล่นตัวน่า


เพื่อนก็เลยบอกว่า


No I don't play hard to get.
โน ไอ ด็อน'ท เพลย์ ฮาร์ด ทู เก็ท
ไม่นะ ฉันไม่ได้เล่นตัว


But I just feel so tired today.
บัท ไอ จัสท์ ฟีล โซ ไทร์เอ็ด ทูเดย์
ฉันก็แค่รู้สึกว่าวันนี้ฉันเหนื่อยน่ะ


เอาแค่นี้ก่อนครับ ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ จะได้พูดกันได้เก่งๆไงครับ
สวัสดีครับ


<>

อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
but บัท conj. แต่, หากว่า, แต่ทว่า, ถ้าไม่, ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง, เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่, นอกจาก
dance ดานซฺ {danced, dancing, dances} vi., n. (การ)เต้นรำ, เต้นระบำ, กระโดดโลดเต้น , กระโดดขึ้นลง
don't ด็อน'ท อย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
drink ดริ้งค {drank, drunk, drinking} vt., vi. ดื่ม, อึก, ดื่มให้พร, ดื่มเหล้า n.เครื่องดื่ม, เครื่องดื่มหนึ่งอึก, การดื่มเหล้า, การดื่มเหล้าเมา,ของเหลวหนึ่งอึก, เหล้า
feel ฟีล {felt, felt, feeling, feels} v. รู้สึก, สำนึก, ทราบซึ้ง,เห็นใจ, เข้าใจ, สัมผัส, คล้ำ, คลำหา -n. การรู้สึก, การสัมผัส,ประสาทสัมผัส. -Phr. (feel one's way ไปข้างหน้าระมัดระวัง)Synonym: sense, perceive, touch
for ฟอร์ prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
get เก็ท {got, gotten, getting, gets} vt. ได้, ได้มา, ได้รับ, เอา, ไปเอามา vi. มาถึง, บรรลุ -Phr. (get along จัดการ, ก้าวหน้า, ตกลง, เป็นมิตร)
go โก {went, gone, going, goes} vi. ไป, เคลื่อนไป, จากไป, กลายเป็น,กระทำ, บรรลุ, vt. อดทน, อดกลั้น, พนัน n. การไป, พลังงาน, กำลังวังชา,ความพยายาม, ความสำเร็จ, -Phr. (go on ต่อไป, อดทน, อดกลั้น)
going โกอิ่ง n. การไป, สภาพของผิวหน้าถนนหนทาง. Synonym: . goings n. นิสัย, ความประพฤติ adj. เคลื่อนที่, กระฉับกระเฉง,มีชีวิต, ทั่วไป, ตามปกติ, ปัจจุบัน, ซึ่งกำลังจากไป ###S. departure, ongoing
hard ฮาร์ด adj. แข็ง, แน่น, ยาก, ลำบาก, รุนแรง, ดุเดือด, เลว, ทนไม่ได้, เข้มงวด, ปฏิเสธไม่ได้ adv. รุนแรง, เอาจริงเอาจัง, เข้มงวด, เสียใจจริง ๆ , ใกล้, ใกล้ชิด, มากเกิน, ใกล้ชิด, เป็นจริง ยาก โดยแรง โดยใช้สมาธิ แข็งกระด้าง (อากาศ)รุนแรง แข็ง
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
just จัสท์ adj. ยุติธรรม, เที่ยงธรรม, เป็นธรรม, พอดี, สมควร, พอเหมาะ, สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ, เล็กน้อย, เท่านั้น, จริง ๆ
let's เล็ท'ส ย่อมมาจาก let us[เล็ท อัส]=พวกเราไป ไปกันเถอะ หรือเป็นประโยคชักชวนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามกริยาที่ตามมา เช่น let's go[เล็ทส โก] พวกเราไปกันเถอะ
no โน adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
out เอ้าท์ adv., adj. ออกไป, ออก, ข้างนอก, ออกหมด, หมด, หมดสิ้น,ห่างไกลกัน, พ้น, พ้นสมัย, ขาด, ผิด, ขาด, ตก, สลบไป, หมดสติ -Phr. (all out เต็มที่, พยายามเต็มที่) -Phr. (out from under ออกจากสภาวะที่ลำบาก) n. ภายนอก, ส่วนไม่ดี prep. ไปข้างนอก, ...ไปตาม. interj. ไปให้พ้น!, ออกไป
play เพล n. การเล่น, การละเล่น, การหยอกล้อ, การหยอกเย้า, การแสดง, การบรรเลง, ละคร, เรื่องละคร, การปฏิบัติ vt., vi. เล่น, ล้อเล่น, หยอกเย้า, แสดง, บรรเลง, เล่นละคร, ปฏิบัติ, พนัน synonym: . playable adj. playability, n.
play hard to get เพลย์ ฮาร์ด ทู เก็ท IDM. เล่นตัว relate:{จีบยาก}
so โซ "adv. ดังนั้น, เช่นนั้น, เช่นนี้, ฉันนั้น, อย่างนั้น, อย่างยิ่ง, จริง ๆ, มากยิ่ง, โดยแน่แท้, เหตุฉะนั้น, เหตุฉะนี้, แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,
ถ้า, ถ้าเช่นนั้น, โดยมีเงื่อนไขว่า, เพียงแต่, ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น, จนกระทั่ง, จนถึงกับ, ในราว, ราว ๆ นั้น, ประมาณ interj. คำอุทาน, เมินเฉย"
tired ไทร์เอ็ด adj. เหนื่อย, เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า, อ่อนเพลีย, เบื่อหน่าย, รำคาญ,จืดชืด, มียางออก, มีแถบโลหะหุ้มล้อรถ. Synonym: fatigued, weary, enervated
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
today ทูเดย์ n. วันนี้, ทุกวันนี้, ในวันนี้, สมัยนี้, ยุคนี้, ปัจจุบันนี้ adj.วันนี้, ในวันนี้, ปัจจุบันนี้ Synonym: now, at present, pronto

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

Do You Like Liverpool Football Team? : คุณชอบทีมลิเวอร์พูลไหม

คอบอลทั้งหลายต้องชอบประโยคภาษาอังกฤษที่ผมนำมาเขียนในบล็อก "ตีแตกภาษาอังกฤษ" ในวันนี้อย่างแน่นอนและนอนแน่ครับ

เอ แล้วมันคืออะไรหล่ะคอบอลถึงต้องชอบ


อ๋อ ก็วันนี้ผมเขียนประโยคที่จะเอาไว้ถามฝรั่งว่า ยูชอบฟุตบอลทีม....หรือเปล่ายังไงล่ะครับ

วันนี้ถามว่า

Do you like Liverpool football team?
ดู ยู ไลคฺ ลิเวอะ'พูล ฟุตบอล ทีม
คุณชอบทีมลิเวอร์พูลไหม


ถ้าจะเปลี่ยนเป็นชื่อทีมอื่นก็ง่ายนิดเดียวครับ แค่เอาชื่อทีมที่เราจะถามมาใส่แทนทีม Liverpool เท่านั้นเองครับ

เดี๋ยวผมจะทำฟอร์มของรูปประโยคไว้ให้ครับ


Do you like ...... football team?
ดู ยู ไลคฺ ...... ฟุตบอล ทีม
คุณชอบทีม......ไหม


ถ้าชอบทีมดังกล่าว เราก็ตอบว่า


Yes I do.
เยส ไอ ดู
ใช่ ฉันชอบ


หรือ


Yes I like Liverpool 
เยส ไอ ไลคฺ ลิเวอะ'พูล
ใช่ ฉันชอบทีมลิเวอะ'พูล


แต่ถ้าไม่ชอบตอบแบบครับ


No, I don't like.
โน ไอ ด็อน'ท ไลคฺ
ไม่ ฉันไม่ชอบ


หรือจะตอบแบบนี้ก็ได้ครับ แบบว่าไม่ว่าทีมไหนทีมไหนก็เหอะฉันไม่ชอบไปซะทั้งหมด เพราะฉันไม่ชอบฟุตบอล


No, I don't like football.
โน ไอ ด็อน'ท ไลคฺ ฟุตบอล
ไม่ ฉันไม่ชอบฟุตบอล


ขอให้มีความสุขในวันพักผ่อนครับ
สวัสดีครับ
<>

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
don't ด็อน'ท อย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
football ฟุตบอล ฟุตบอล
football ฟุตบอล ฟุตบอล
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
like ไลคฺ {liked, liking, likes} adj., prep. เหมือนกัน, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน, จวนจะ, ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ, เกือบจะ, โดยประมาณ, ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ, ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน, คนที่เหมือนกัน, ชนิด, ประเภท. เกือบจะ, ชอบ, อยาก, ปรารถนา, n. สิ่งที่ชอบ, สิ่งที่ปรารถนา
Liverpool ลิเวอะ'พูล n. ทีมฟุตบอลลิเวอร์พูล เมืองลิเวอร์พูลเป็นเมืองที่มีฐานะเป็นนครและเป็นเมืองเมโทรโพลิตันของเมอร์ซีย์ไซด์ในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ
no โน adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
team ทีม n. กอง, หน่วย, คณะ, ชุดนักกีฬา, กลุ่มคน, กลุ่มสัตว์. vt., vi.รวมกันเป็นกลุ่มหรือหน่วย, ขนส่งเป็นกลุ่ม, ใช้สัตว์เลี้ยงเป็นกลุ่มลาก,รวมเงินให้เหมาทำ, ประสานกัน. adj. เกี่ยวกับ team ดังกล่าว
yes เยส adv. ไช่, ครับ, จ้ะ n. การต้อนรับ
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ถูกหวย! ภาษาอังกฤษพูดว่า "I Won On The Last Three Numbers In A Lottery" : "ฉันถูกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว"

"ฉันถูกรางวัลเลขท้าย" ภาษาอังกฤษ


"ฉันถูกหวย!!!" ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร วันนี้เรามาตีแตกภาษาอังกฤษกับประโยคเรื่อง "Lottery" แปลไทยเราก็คือ "ฉลากกินแบ่ง" ภาษาบ้านๆเราเรียกว่า "หวย" 


i won the last 2 numbers lottery : ฉันถูกเลขท้าย 2 ตัว

ชะอุ๊ย...ตกใจหมดเลย ฝันไปว่าถ้าถูกหัวรวยขึ้นมา เราจะแก้ผ้าวิ่งรอบหมู่บ้านซัก...80 ตะหลบ...ฮาาาาา
 • ฉันถูกหวยเลขท้าย 2 ตัว
 • ฉันถูกเลขท้าย 3 ตัว
 • ฉันถูกรางวัลที่ 1
ทั้ง 3 แบบ ภาษาอังกฤษเขาพูดอย่างไรกัน

เรามาดูประโยคที่นำมาเขียนให้ดูกันสักสองสามประโยคครับ

I won a prize in the lottery.
ไอ วอน อะ ไพรซฺ เดอะ ล็อตเตอรี่
ฉันถูกหวย(ได้รางวัลใดรางวัลหนึ่ง)

I won the lottery.
ไอ วอน เดอะ ล็อตเตอรี่
ผมถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง

I won on the last three numbers in a lottery.
ไอ วอน ออน เดอะ ลาสทฺ ธรี นัมเบอะ'ส อิน เอ ลอท'เทอรี
ฉันถูกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว

I won on the last two numbers in a lottery.
ไอ วอน ออน เดอะ ลาสทฺ ทู นัมเบอะ'ส อิน เอ ลอท'เทอรี
ฉันถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว

ตอนนี้มีสามตัวหน้าด้วย ถ้าถูกรางวัลขึ้นมาล่ะ ต้องร้องออกมาแบบนี้ครับ

I won on the first three numbers in a lottery.
ไอ วอน ออน เดอะ เฟิร์สท์ ธรี นัมเบอะ'ส อิน เอ ลอท'เทอรี
ฉันถูกรางวัลเลขหน้า 3 ตัว

ไม่มีอะไรซับซ้อนครับ แค่เปลี่ยนคำว่า "last" เป็น "first" ครับผม

ตีแตกภาษาอังกฤษวันนี้คงจะถูกใจคอหวยกันนะครับ ไม่ว่าเป็นเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เราขนเอามาเขียนให้ได้ศึกษาหาความรู้กันครับ

การซื้อล็อตเตอรีก็เป็นการดีนะครับ เพราะว่ามีเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็นของผมสองข้อที่ถูกต้องแหง๋ๆก็ คื อ อ อ

1 ได้ลุ้นรวยกันอย่างน้อยก็เดือนละ 2 ครั้งล่ะครับ

2 ราคาส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล

ราคากระดาษขนาดเท่าใบมวนยาสูบที่แพงเหมือนไก่คั่วเกลือจานใหญ่เมื่อก่อนนี้ แต่ตอนนี้ราคามันลดลงมาเท่ากับเลข 80 ที่เขียนระบุไว้เรียบร้อยแล้วครับ(แต่คงจะมีขึ้นๆลงๆไปตามยุคตามสมัยล่ะครับ)

อ้อ! Don't keep waiting for winning the lottery seriously and don't forget to work enough to make money for your survive นะครับ เอาเป็นว่า เอาไว้ลุ้นกันเล็กๆน้อยๆให้ชีวิตมันมีชีวาบ้างก็พอครับ

Bye
ไมเคิล เล้ง


See more words:

"Great News! You Are Invited To This Special Sale Promotion." : "ข่าวดี! เชิญท่านรับโปรโมชั่นพิเศษ" | เรียนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษกับประโยค
"ข่าวดี! เชิญท่านรับโปรโมชั่นพิเศษ"วันนี้เรามาตีแตกภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประโยคการส่งเสริมการขาย(sale promotion)กันครับ


ประโยคนี้จะเป็นการเชิญชวนให้ลูกค้า(customers)หรือผู้มุ่งหวังทางธุรกิจ(prospect)ที่อาจจะกลายมาเป็นลูกค้าของเราได้ในอนาคตครับ

เราใช้ประโยคนี้ครับ

Great news! you are invited to this special sale promotion.
เกรท นิวซ! ยู อาร์ อินไวท'ดฺ ทู ธิส สเปเชียล เซล โปรโมชั่น
ข่าวดี! เชิญท่านรับโปรโมชั่นพิเศษ


คำว่า Great news! แปลว่า ข่าวใหญ่ ข่าวสำคัญมาก

เราใช้คำนี้เพื่อดึงดูดความสนใจก่อน

หลังจากนั้นก็จะเป็นประโยคที่แจ้งว่า เรามีโปรโมชั่นพิเศษ ซึ่งก็คือ การสนับสนุนการขายนั่นเอง เช่น คุณได้ลด 50% ถ้ามาใช้บริการของเราภายในวันที่......นี้เป็นต้นครับ

เพิ่มเติมครับ

ส่วนประโยค you are invited to this special sale promotion. เป็นประโยค passive voice ครับ

สังเกตุโครงสร้างก็คือ มี verb to be + v.3

passive voice คืออะไร คือ ประโยคที่ประธานของประโยคเป็นผู้ถูกกระทำ สังเกตุจากการแปลดังต่อไปนี้ครับ

"ท่านถูกเชิญเข้ารับโปรโมชั่นพิเศษ"

แต่การแปลให้สละสลวยในภาษาไทยของเรา สามารถแปลได้ว่า 

"เชิญท่านรับโปรโมชั่นพิเศษ" หรือ "เรามี promotion พิเศษให้ท่าน" ก็ได้เหมือนกันนะครับ

แล้วพบกันใหม่ครับ
Bye,
ไมเคิล เล้ง

Vocabulary
Pronunciation
Translation
are อาร์ เป็น อยู่ คือ
great เกรท adj. ใหญ่, ยิ่งใหญ่ -adv. ดีมาก. n. คนสำคัญ, คนที่มีชื่อเสียง. Synonym: . greatness n. ###S. large, huge, excellent
invited อินไวท'ดฺ vt. เชื้อเชิญ, เชิญ, ขอร้อง, ร้องขอ, ก่อให้เกิด, นำมาซึ่ง. vi. เชิญ, นำมาซึ่ง. Synonym: . inviter n. ###S. call for, ask
news นิวซ n. ข่าว Synonym: tidings
promotion โปรโมชั่น การเลื่อนตำแหน่ง
sale เซล n. การขาย, การแลกเปลี่ยนทรัพย์สินให้เป็นเงินหรือเงินเชื่อ, จำนวนที่ขายได้, ตลาด, การขายลดราคา.
special สเปเชียล พิเศษ เฉพาะ เฉพาะกิจ เจาะจง สนิทสนม ยกเว้น
this ธิส DET. (คน, สิ่ง) นี้ syn:{the}(that) PRON. นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว) syn:{the one}{this one}(that) ADV. ขนาดนี้relate:{ถึงเพียงนี้}{เท่านี้}
to ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

See more words:

  Would You Like To Buy Any Lottery And Might Win Any Big Prize? : ลอตเตอรี่มั๊ยคะ เผื่อโชคดีถูกรางวัลน่ะค่ะ

  ถ้าใครขายหวยแล้วอยากจะลองขายให้ฝรั่งดูบ้างก็ดีนะครับ ถ้าขายอยู่ตามแหล่งที่มีชาวต่างชาติพลุกพล่านก็ลองดูครับ ขออย่างเดียว อย่าไปตื้อ อย่าไปทำให้เขารำคาญก็แล้วกันก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้ครับ

  ผมก็เลยแต่งประโยคที่ว่าน่าจะช่วยได้บ้างตามประสาของบล็อก "ตีแตกภาษาอังกฤษ" ที่ฮิตเพราะใช้คำพูดบ้านๆ ลูกทุ่งๆ มุ่งใช้งานได้จริงครับ  เอาล่ะ มาเริ่มขายหวย(ล็อตเตอรี)กันเลยดีกว่าครับ

  เริ่มต้นด้วยประโยคนี้ครับ เป็นประโยคสุภาพๆ เชิญชวนให้มารวยด้วยหวยกองสลากของไทยเรานี่แหล่ะครับ


  Would you like to buy any lottery and might win any big prize? 
  วูด ยู ไลคฺ ทู บาย เอน'นี ลอท'เทอรี แอนด์ ไมทฺ วิน เอน'นี บิ๊ก ไพรซฺ 
  ลอตเตอรี่มั๊ยคะ เผื่อโชคดีถูกรางวัลน่ะค่ะ


  ถ้าเขาไม่สนใจซื้อ เขาก็จะตอบว่า


  No, thank you. 
  โน แทงค์ กิ่ว 
  ไม่หรอกครับ ขอบคุณ


  ถ้าได้ยินอย่างนั้น ก็เป็นอันจบกัน ไม่ต้องไปตื้อเขาหรอกนะครับ

  แต่ถ้าเขาสนใจ เขาจะพูดประโยคประมาณนี้ครับ


  Yes, I want one lottery ticket please. 
  เยส ไอ ว้อนท วัน ลอท'เทอรี ทิคเก็ต พลีซ 
  ขอสักใบ(ล็อตเตอรี่)แล้วกันครับ


  หรือถ้าเขาเข้าใจเรื่องเลขท้าย 2 ตัวของเรา สมมุตติว่ามีเมียเป็นคนไทย เลยรู้มากหน่อย เขาก็จะถามเราว่า 


  Do you have the last two number 56? 
  ดู ยู แฮฟว์ เดอะ ลาสทฺ ทู นัมเบอร์ ไฟวฺ ซิก'ซ 
  คุณมีเลขท้ายสองตัว "56" มั๊ยครับ 


  เราก็หาเลขท้าย 56 ให้เขาได้เลยครับ คิดว่าก็คงจะได้ตังค์ฝรั่งมาใช้กันบ้างนะครับ

  ถ้าจะดูประโยคสนทนาแบบเต็มๆเพื่อจะเอาไปใช้พูดคุยเพื่อขายกันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน ก็ต้องรอนิดนึงครับ ผมจะมาแนะนำให้ภายหลังครับ

  หวังว่าประโยชน์คงมีกับหลายๆท่านอย่างแน่นอนนะครับ
  สวัสดีครับ
  <>

  ฟังการออกเสียงคลิกลิงค์นี้และคลิกรูปลำโพง: Would you like to buy any lottery and might win any big prize?

  *อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
  *อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
  *อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

  Vocabulary | คำศัพท์
  Pronunciation | คำอ่าน
  Translation | แปล
  56 ไฟวฺ ซิก'ซ ห้า หก
  and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
  any เอน'นี adj., adv., pron. คนหนึ่งคนใด, ใคร, บ้าง, เลย, ไหน, ใด ๆ , ทุก, ทั้งหมด, ใครก็ได้ Synonym: one, whatever, whichever)
  big บิ๊ก "adj. ใหญ่, ร่างใหญ่, มาก Synonym: . biggish adj. ใหญ่, ร่างใหญ่, มาก bigness n. ความใหญ่ ###S.
  large Anonym: small -Conf. size, large, great"
  buy บาย {bought, buying, buys} v. ซื้อ, ซื้อของ, ได้มา, เช่า, รับบริการ, ให้สินบน, ไถ่ตัว. n. การซื้อ, สิ่งที่ซื้อ
  do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
  have แฮฟว์ มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานพหูพจน์และ I you they we)
  I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
  last ลาสทฺ {lasted, lasting, lasts} adj., adv. สุดท้าย, ล่าสุด, สายสุด, โดยสรุป, ในที่สุด, ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว, ก่อนสิ้นชีพ, ที่สุด, อย่างยิ่ง, คนเดียว, โดดเดี่ยว, ล่าสุด, ใหม่เอี่ยม, แต่ละ n. คนสุดท้าย, ตอนจบ, ข้อสรุป v. ต่อไป, ต่อเนื่อง, ยืนหยัด, ทนทาน. คำศัพท์ย่อย:
  like ไลคฺ {liked, liking, likes} adj., prep. เหมือนกัน, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน, จวนจะ, ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ, เกือบจะ, โดยประมาณ, ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ, ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน, คนที่เหมือนกัน, ชนิด, ประเภท. เกือบจะ, ชอบ, อยาก, ปรารถนา, n. สิ่งที่ชอบ, สิ่งที่ปรารถนา
  lottery ลอท'เทอรี n. ลอตเตอรี่, ระบบการแจกจ่ายรางวัล
  might ไมทฺ n. อำนาจ, ความสามารถ, ประสิทธิภาพ, กำลังกาย, แรง, อำนาจหรือกำลังที่เหนือกว่า -Phr. (with might and main มีอำนาจเต็มที่) v. อดีตกาลของ may-
  no โน adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
  number นัมเบอร์ ตัวเลข จำนวน ใส่ตัวเลข นับจำนวน
  one วัน adj., n. หนึ่ง, เดียว, เดี่ยว, แน่นอน -Phr. (at one เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) pron. บุคคลหนึ่ง, สิ่งหนึ่ง
  please พลีซ vi., vt. (ทำ)ให้ความเพลิดเพลิน, ให้ความพอใจ, พอใจ, ต้องการ. Synonym: . pleasable adj. pleaseness n. pleaser n.
  prize ไพรซฺ n. รางวัล, เงินรางวัล, ของดีๆ , ทรัพย์เชลย, ลาภลอย, การแข่งขัน adj.ได้รับรางวัล vt. ตีราคาสูง, ประเมินค่าสูง Synonym: reward, award
  thank you แทงค์ กิ่ว ขอบคุณ
  the เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
  ticket ทิคเก็ต ตั๋ว ป้ายราคา ให้บัตรจอด ติดฉลาก ให้บัตรผ่าน
  to ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
  two ทู สอง เลขสอง(2)
  want ว้อนท vt. vi., ต้องการ, ปรารถนา, อยาก, ขาดแคลน, หา, ล่า n. สิ่งที่ต้องการ, สิ่งที่จำเป็น, ความขาดแคลน, ความยากจน, การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต, ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก)
  win วิน vi., vt. (ทำให้)ชนะ, มีชัย, เอาชนะคู่อริ, ประสบความสำเร็จ, บรรลุ, ชักชวน, ดึงมาเป็นพวก, ได้รับ Synonym: . winnable adj.
  would วูด v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ will (ใช้แสดงความหวัง) เช่นI would it were true (ใช้แทนที่willเพื่อตั้งคำถามหรือแสดงถ้อยคำอ้อม ๆ) เช่นWould you be so kind?
  yes เยส adv. ไช่, ครับ, จ้ะ n. การต้อนรับ
  you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


  See more words:
  Would you like to see my other blogs?:

  I haven't seen Wat Phra Kaew. / I haven't either. ฉันไม่เห็นวัดพระแก้วฯ / ฉันก็ไม่เห็นเหมือนกัน

  ถ้าเราคุยกับเพื่อนต่างชาติคนหนึ่งที่เขามาเที่ยวเมืองไทย เพื่อนถามเขาว่าเคยเห็นวัดพระแก้ว(Wat Phra Kaew)มั๊ย แล้วเขาตอบว่า ไม่เคยเห็นเป็นประโยคภาษาอังกฤษในรูปปฏิเสธโดยมีกริยาคือ have และกริยาแท้คือ see ดังประโยคต่อไปนี้ I haven't seen Wat Phra Kaew. = ฉันไม่เห็นวัดพระแก้วฯ 

  ถ้าสมมุตติว่าเพื่อนๆก็ไม่เคยเห็นวัดพระแก้วมาก่อนเช่นกัน จะพูดว่าอย่างไรดีครับ


  Sponsored image link

  เรามาดูประโยคที่มีตัวหนังสือแสดงการออกเสียงตามด้านล่างนี้ด้วยกันดีกว่าครับ


  I haven't seen Wat Phra Kaew .
  ไอ แฮฟเวินท ซีน วัดพระแก้ว 
  ฉันไม่เห็นวัดพระแก้วฯ 


  คราวนี้เรามาดูประโยคพูดตอบโต้ในแบบที่ว่า ฉันก็ไม่เคยเห็น(วัดพระแก้ว)เช่นกัน ดังประโยคด้านล่างเหล่านี้ครับ

  สามารถใช้ได้ทั้ง 3 ประโยคเลยนะครับ เลือกเอาตามใจชอบครับ

  ตัวอย่างการพูดประโยคที่ 1 


  Me neither. 
  มี นี'เธอะ 
  ฉันก็ไม่เห็นเหมือนกัน


  ตัวอย่างการพูดประโยคที่ 2

  I haven't either. 
  ไอ แฮฟเวินท อี'เธอะ 
  ฉันก็ไม่เห็นเหมือนกัน 


  ตัวอย่างการพูดประโยคที่ 3


  Neither have I. 
  นี'เธอะ แฮฟว์ ไอ 
  ฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันนะ 


  หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ สังเกตุง่ายๆนะครับ ถ้าประโยคไหนใช้ Neither จะไม่มีคำว่า no หรือ not ในประโยคนั้นๆ เพราะมันจะทำให้เกิดการใช้คำที่แปลความหมายเดียวกันซ้ำซ้อน

  แต่จะเห็นว่าถ้าใช้ either สำหรับประโยคปฏิเสธ จะต้องมี no หรือ not ร่วมอยู่ด้วยครับ ดังเช่นประโยคตามตัวอย่างที่ 2 ครับ

  แล้วพบกันใหม่ครับ
  Good bye,

  <>


  *อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
  *อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
  *อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

  Vocabulary | คำศัพท์
  Pronunciation | คำอ่าน
  Translation | แปล
  either อี'เธอะ adv. ด้วยเหมือนกัน เช่นกัน เหมือนกัน adj., pron. แต่ละ, อันละ, ชิ้นละ, อันใดอันหนึ่ง (ของ2อัน) -conj. ถ้าไม่...ก็...หรือว่า adj. ด้วย, เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน
  have แฮฟว์ มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานพหูพจน์และ I you they we)
  haven't แฮฟเวินท ไมได้ ไม่มี (ย่อมาจาก have not)
  I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
  me มี pron. กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
  neither นี'เธอะ conj., adj., pron. ไม่ใช่ทั้งสอง, ไม่ใช่, ไม่อีก Synonym: nor
  seen ซีน เห็น ดู เข้าใจ พบ จินตนาการ เชื่อ ตรวจสอบ พิจารณา ( ช่อง 3 ของ See)
  Wat Phra Kaew วัดพระแก้ว n. วัดพระแก้ว


  See more words:
  Would you like to see my other blogs?:

  วิธีพูดในรูปประโยคปฏิเสธ(negative agreement)โดยใช้ either/neither ตอบในรูปต่างๆ | ตีแตกภาษาอังกฤษ

  ถ้าผู้พูด(บุรุษที่ 1)พูดประโยคใดประโยคหนึ่งออกมาในรูปประโยคปฏิเสธ และเราจะตอบเป็นประโยคที่จะพูดแสดงออกในรูปปฎิเสธที่เหมือนกันกับผู้พูด(บุรุษที่ 1) เราสามารถใช้ neither และ either มาตอบได้ครับ

  ตัวอย่างประโยคที่ผมเอามาเขียนในวันนี้ จะมีคำกริยาคือ have เป็นตัวกริยาหลักและมี do เป็นกริยาช่วย

  ประโยคตัวอย่าง (บุรุษที่ 1 เป็นผู้พูดขึ้นก่อน)


  I don't have a house. 
  ไอ ด็อน'ท แฮฟว์ เอ เฮ้าส์ 
  ฉันไม่มีบ้าน 


  เราในฐานะบุรุษที่ 2 จะตอบเป็นในลักษณะที่เป็นในรูปปฏิเสธเช่นเดียวกันกับผู้พูด (negative agreement) เราสามารถใช้ประโยคใดประโยคหนึ่งใน 3 ประโยคนี้ได้เลยครับ

  ประโยคที่ 1


  Me neither. 
  มี นี'เธอะ 
  ฉันก็ไม่มีเหมือนกัน/เช่นกัน 


  ประโยคที่ 2


  I don't either. 
  ไอ ด็อน'ท อี'เธอะ 
  ฉันก็ไม่มีเหมือนกัน/เช่นกัน   ประโยคที่ 3


  Neither do I. 
  นี'เธอะ ดู ไอ 
  ฉันก็ไม่มีเหมือนกัน/เช่นกัน 


  หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ
  แล้วพบกันใหม่ครับ


  <>

  *อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
  *อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
  *อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

  Vocabulary | คำศัพท์
  Pronunciation | คำอ่าน
  Translation | แปล
  a เอ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
  do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
  don't ด็อน'ท อย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
  either อี'เธอะ adv. ด้วยเหมือนกัน เช่นกัน เหมือนกัน adj., pron. แต่ละ, อันละ, ชิ้นละ, อันใดอันหนึ่ง (ของ2อัน) -conj. ถ้าไม่...ก็...หรือว่า adj. ด้วย, เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน
  have แฮฟว์ มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานพหูพจน์และ I you they we)
  house เฮ้าส์ คนดูในโรงภาพยนตร์ ครอบเครัว จัดบ้านหรือที่พักให้อยู่ บ้าน สภา
  I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
  me มี pron. กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
  neither นี'เธอะ conj., adj., pron. ไม่ใช่ทั้งสอง, ไม่ใช่, ไม่อีก Synonym: nor  See more words:
  Would you like to see my other blogs?:

  I Can't Skate. / Neither Can I. : ฉันเล่นสเก็ตไม่เป็น / ฉันก็เล่นไม่เป็นเหมือนกัน

  "ฉันเล่นสเก็ตไม่เป็น" ภาษาอังกฤษ

  ฉันเล่นสเก็ตไม่เป็น ภาษาอังกฤษคือ i can't skate
  ฉันเล่นสเก็ตไม่เป็น ภาษาอังกฤษคือ?
  image source: http://moziru.com


  วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูการใช้ either และ neither ในรูปของประโยคปฏิเสธที่มีคำกริยา can't เป็นประโยคที่บุรุษที่ 1 เป็นผู้พูดครับ

  I can't skate.
  ไอ ค้านท์ สเคท
  ฉันเล่นสเก็ตไม่เป็น

  ผู้พูดกล่าวว่า ฉันเล่นสเก็ตไม่เป็น โดยมีคำกริยาช่วยคือ can + not

  Me neither.
  มี นี'เธอะ
  ฉันก็ไม่เป็น(เล่นไม่เป็นเหมือนกัน)

  ถ้าเราเล่นสเก็ตไม่เป็นเช่นกัน เราสามารถพูดแบบสั้นๆด้วยการใช้ neither(ไม่ใช่) เข้ามาช่วยครับ จะเห็นว่าคำแรกใช้ me ซึ่งจะหมายถึงตัวฉัน(ตัวผู้พูด)

  I can't either.
  ไอ ค้านท์ อี'เธอะ
  ฉันก็เล่นไม่เป็นเหมือนกัน

  ส่วนประโยคที่สองนี้ ใช้ can + not เขียนในรูปย่อเป็น can't และตามด้วยคำว่า either(เช่นเดียวกัน)

  Neither can I.
  นี'เธอะ แคน ไอ
  ฉันก็เล่นไม่เป็นเหมือนกัน

  ประโยคสุดท้ายใช้ neither(ไม่ใช่) และตามด้วย can ลงท้ายด้วย I

  Neither เป็นคำศัพท์ในรูปปฏิเสธ ถ้าประโยคใดๆมี neither อยู่ในประโยคแล้ว ประโยคนั้นๆจะไม่มีคำกริยาปฏิเสธอื่นๆอีก เพราะว่าจะกลายเป็นประโยคปฏิเสธซ้ำซ้อนนั่นเองครับ

  คลิดดูประโยคคำถามที่ว่า คุณเล่นสเก็ตเป็นมั๊ย

  หวัดดี
  ไมเคิล เล้ง

  ฟังการออกเสียงคลิกลิงค์นี้และคลิกรูปลำโพง:I Can't Skate

  Vocabulary
  Pronunciation
  Translation
  can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
  can't ค้านท์ abbrev. เป็นคำย่อของ can not แปลว่า ไม่สามารถ
  either อี'เธอะ adv. ด้วยเหมือนกัน เช่นกัน เหมือนกัน adj., pron. แต่ละ, อันละ, ชิ้นละ, อันใดอันหนึ่ง (ของ2อัน) -conj. ถ้าไม่...ก็...หรือว่า adj. ด้วย, เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน
  I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
  me มี pron. กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
  neither นี'เธอะ conj., adj., pron. ไม่ใช่ทั้งสอง, ไม่ใช่, ไม่อีก Synonym: nor
  skate สเคท n. รองเท้าน้ำแข็ง, รองเท้าสเก๊ต, ปลากระเบน, บุคคล, คน, ม้าแก่, คนที่น่าดูถูก vi. วิ่งด้วยรองเท้าดังกล่าว, เล่นสเก๊ต, เล่นสเก๊ตน้ำแข็ง, แฉลบไป, เลื่อนผ่านไป, ร่อนผ่านไป

  See more words: