บทความ

I Don't Like To Drive./ Me Neither . : ฉันไม่ชอบขับรถ / ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกัน/เช่นกัน

Are You Bored? / Don't Be Bored. : คุณเบื่อไหม / อย่าเพิ่งเบื่อล่ะ

President Did Not Mentioned Either The Flooding Or The Landslide. : ประธานาธิบดีไม่ได้กล่าวถึงเรื่องน้ำท่วมหรือแผ่นดินทลาย

I Could Neither Cry Nor Laugh. : ฉันไม่ร้องไห้หรือว่าหัวเราะชอบใจ

I Am Heartbroken For The First Time. : ฉันอกหักครั้งแรก | ตีแตกภาษาอังกฤษ

Is She Married? She Is Married to Michael 5 Years Ago. : หล่อนแต่งงานหรือยัง หล่อนแต่งกับไมเคิลได้ 5 ปีแล้ว

I’m Sorry To Keep You Waiting. : ฉันขอโทษทีปล่อยให้คุณรอ | ตีแตกภาษาอังกฤษ