I Don't Like To Drive./ Me Neither . : ฉันไม่ชอบขับรถ / ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกัน/เช่นกัน

วันนี้เรามาดูประโยคตัวอย่างการตอบประโยคปฏิเสธ Negative agreement ด้วยคำศัพท์ NEITHER กับรูปประโยคขึ้นต้นด้วยคำกริยา do+not กันครับ


I don't like to drive . 
ไอ ด็อน'ท ไลคฺ ทู ไดรฟว์ 
ฉันไม่ชอบขับรถ 


สังเกตุประโยคด้านบนดีๆนะครับ คำกริยาช่วยคือ do บวกกับ not เขียนในรูปย่อเป็น don't นั่นเองครับ

ส่วนอีก 3 ประโยคด้านล่างดังต่อไปนี้เป็นคำตอบในรูปปฏิเสธที่คล้อยตามกับประโยคด้านบนครับ


Me neither . 
มี นี'เธอะ 
ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกัน/เช่นกัน


ประโยคนี้ใช้ me เพื่อแทนตัวเราซึ่งเป็นผู้พูดและใช้ neither ตามหลังคำว่า me เพื่อแสดงว่าผู้พูดก็ไม่ชอบการขับรถเช่นกัน

neither แปลว่า ไม่ทั้งสอง ไม่ใช่ ไม่อีก ฯ

I don't either . 
ไอ ด็อน'ท อี'เธอะ 
ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกัน/เช่นกัน 


ส่วนประโยคนี้ใช้ don't ซึ่งเป็นรูปกริยาที่แสดงการปฏิเสธอยู่แล้ว ดังนั้นจึงต้องใช้ either ที่แปลว่า อันใดอันหนึ่ง เหมือนกัน ฯ ต่อท้ายประโยคครับ (ห้ามใช้ neither เด็ดขาดในประโยคนี้ครับ เพราะจะเป็นการใช้คำศัพท์ปฏิเสธซ้ำซ้อนกันครับ)


Neither do I . 
นี'เธอะ ดู ไอ 
ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกัน/เช่นกัน 


ประโยคสุดท้ายเป็นรูปประโยคที่ใช้ neither ประธานนำหน้าประโยคครับ ตามด้วย do เพื่อให้ประโยคสอดคล้องกับประโยคบรรทัดบนสุดที่ใช้กริยา do เป็นกริยาช่วยในประโยค และใช้ I เป็นคำปิดท้ายประโยค


แล้วพบกันใหม่ครับ

<>

ฟังการออกเสียงคลิกลิงค์นี้และคลิกรูปลำโพง:I Don't Like To Drive.

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
don't ด็อน'ท อย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
drive ไดรฟว์ {drove, driving, drives} vt. ขับ, ขับไล่, ไล่, ผลัก, ไส, ผลักดัน, ขับขี่, ต้อน (สัตว์เลี้ยง) , ลอย (ซุง) vi. แล่น, พุ่ง, ขับรถ, ตี (ลูกกอล์ฟ, ตะปู) , มุ่งหมาย n. การขับ, การขับขี่, ทางรถ, สัตว์ที่ไล่ตาม, สัตว์ (ที่ต้อน) , การรุกทางทหาร, พลังงาน, แรงกระตุ้น, กลไกในการขับ, หน่วยขับหน่วยบันทึกไดร์ฟ <คำอ่าน>อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่อ่านและบันทึกข้อมูล เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive)
either อี'เธอะ adv. ด้วยเหมือนกัน เช่นกัน เหมือนกัน adj., pron. แต่ละ, อันละ, ชิ้นละ, อันใดอันหนึ่ง (ของ2อัน) -conj. ถ้าไม่...ก็...หรือว่า adj. ด้วย, เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
like ไลคฺ {liked, liking, likes} adj., prep. เหมือนกัน, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน, จวนจะ, ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ, เกือบจะ, โดยประมาณ, ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ, ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน, คนที่เหมือนกัน, ชนิด, ประเภท. เกือบจะ, ชอบ, อยาก, ปรารถนา, n. สิ่งที่ชอบ, สิ่งที่ปรารถนา
me มี pron. กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
neither นี'เธอะ conj., adj., pron. ไม่ใช่ทั้งสอง, ไม่ใช่, ไม่อีก Synonym: nor
to ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืนSee more words:
Would you like to see my other blogs?:

เบื่อๆเซ็งๆ ภาษาอังกฤษใช้ "Are You Bored? / Don't Be Bored."="คุณเบื่อไหม / อย่าเพิ่งเบื่อล่ะ" | ตีแตกภาษาอังกฤษ : English Of The Day

"คุณเบื่อไหม?" ภาษาอังกฤษ

คุณเบื่อไหม ภาษาอังกฤษ
image source: emirates.com

"กูละเบื่อ!?!?"  อย่าเพิ่งเบื่อล่ะ ภาษาอังกฤษเขียนและพูดอย่างไร? ท่านคงจะอยากรู้เหมือนกันว่าคำที่คนไทยเราพูดกันเป็นประจำยามเบื่อๆเซ็งๆ 


ภาษาอังกฤษก็ใช้คำที่มีเหมือนกับภาษาไทยของเราเช่นเดียวกันครับ แต่ผมแนะนำว่า อย่าเอาไปพูดเรื่อยเปื่อยนะครับ เพราะไม่ว่าภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษ คำๆนี้มันออกมาแนวลบๆนะครับ

ขืนท่านพูดไปแบบไม่ได้ดูหน้าดูหลัง เดี๋ยวจะเกิด misunderstanding เกิดขึ้นจะทำให้เสียหาย เสียเพื่อนกันไปเสียเปล่าๆครับ

วันนี้เรามาดูประโยคเรื่องเบื่อๆที่ไม่น่าเบื่อกันครับ

อย่าเพิ่งงงครับ! ผมกำลังจะพาเพื่อนๆไปดูประโยคภาษาอังกฤษที่มีคำว่า bored เป็นคำศัพท์หลักครับ

Bore เป็นคำกริยา คำนาม คำคุณศัพท์ มีคำแปลมากมายซึ่งเพื่อนๆสามารถดูได้จากตารางคำศัพท์ด้านล่างของหัวที่ผมเขียนอยู่นี่แหล่ะครับ

Bore ในที่นี้เป็นการแสดงความรู้สึก(Feel)ครับ หมายถึงรู้สึกเบื่อหน่าย เซ็ง ไม่ค่อยมีความสุขครับ

คราวนี้เรามาดูการใช้ในรูปประโยคคำถามและคำตอบกันครับ

ตัวอย่างรูปประโยคคำถาม

Are you bored?
อาร์ ยู บอร์ดฺ
คุณเบื่อไหม

ตัวอย่างรูปประโยคคำตอบรับ

Yes, I am bored.
เยส ไอ แอม บอร์ดฺ
ฉันเบื่อนะ

ตัวอย่างรูปประโยคคำตอบปฏิเสธ

No, I am not bored.
โน ไอ แอม น็อท บอร์ดฺ
ฉันไม่เบื่อ

ตัวอย่างรูปประโยคการขอร้อง

Don't be bored.
ด็อน'ท บี บอร์ดฺ
อย่าเพิ่งเบื่อล่ะ

อย่าสับสนและใช้ผิดนะครับกับประโยคนี้

I am boring.
ไอ แอม บอริ่ง
ฉันเป็นที่น่าเบื่อ/ทำให้คนอื่นเบื่อ

Bored = ADJ. ที่น่าเบื่อ

Bore = vi., vt., n. อดีตกาลของ bear, เจาะรู, ไซ, เจาะช่อง, คว้าน, เปิดทาง, แหวกทาง, ความรำคาญ, คนน่าเบื่อ, คนพูดมาก, สิ่งที่น่าเบื่อ, ทำให้เบื่อหน่าย, ทำให้น่าเบื่อ...

ครับ ตามนั้นครับ อย่าเพิ่งเบื่อ(ภาษาอังกฤษ)กันซะก่อนล่ะครับ ฝึกไปวันละนิดวันละหน่อย จะช่วยลับสมองเราให้แหลมคม มีหยักเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับ ถ้าไม่เชื่อ ก็ต้องลองดูด้วยตัวของเพื่อนๆเองล่ะครับ

วันนี้ สวัสดีครับ
ไมเคิล เล้ง
See more words:

President Did Not Mentioned Either The Flooding Or The Landslide. : ประธานาธิบดีไม่ได้กล่าวถึงเรื่องน้ำท่วมหรือแผ่นดินทลาย

วันนี้เรามาดูการใช้คำศัพท์ either or ซึ่งแปลว่า ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง คือ ในสองสิ่ง สองอย่างหรือว่าสองคนที่พูดถึงในประโยคนั้นๆ จะมีการเลือกไม่อย่างไดก็อย่างหนึ่ง เช่น


Someone is coming either Michael or Jane.
ซัมวัน อิส คัมมิ่ง อี'เธอะ ไมเคิล ออร์ แจน
ไม่ไมเคิลหรือว่าแจนกำลังมา

สังเกตุให้ดีเราจะเห็นการบทบาทหน้าที่การทำงานของ either...or อย่างชัดเจนต่อประโยคด้านบนก็คือระหว่างคนสองคนคือไมเคิลหรือว่าแจนไม่คนใดคนหนึ่งในสองคนนี้กำลังเดินทางมา

เรามาดูประโยคตัวอย่างกันอีกซักประโยคครับในการใช้ either...or    

President did not mentioned either the flooding or the landslide.
เพรสซิเด้นท์ ดิด น็อท เมน'เชินดฺ อี'เธอะ เดอะ ฟลัดดิ่ง ออร์ เดอะ แลนด'สไลดฺ
ประธานาธิบดีไม่ได้กล่าวถึงไม่ว่าเรื่องน้ำท่วมหรือแผ่นดินทลาย

Either Wanchai or Somsak has the keys to the store room. 
อี'เธอะ วันชัย ออร์ สมศักดิ์ แฮส เดอะ คี ทู เดอะ สโตร์ รูม 
ถ้าไม่วันชัยก็สมศักดิ์มีกุญแจเปิดห้องสโตร์ คุณเป็นพี่น้องกันหรือเปล่า

<>

ฟังการออกเสียงคลิกลิงค์นี้และคลิกรูปลำโพง:Either Wanchai or Somsak has the keys to the store room.

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
coming คัมมิ่ง กำลังมา กำลังจะมาถึง
either อี'เธอะ adv. ด้วยเหมือนกัน เช่นกัน เหมือนกัน adj., pron. แต่ละ, อันละ, ชิ้นละ, อันใดอันหนึ่ง (ของ2อัน) -conj. ถ้าไม่...ก็...หรือว่า adj. ด้วย, เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน
flooding ฟลัดดิ่ง noun อุทกภัย ความใส่น้ำจนท่วม ความท่วมฝั่ง น้ำท่วม
has แฮส มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานเอกพจน์และ he she it)
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
Jane แจน แจน - ชื่อคน(ผู้หญิง)
keys คี'ส n. ลูกกุญแจ, กุญแจ, กุญแจไขรหัส, กุญแจไขปัญหา, คู่มือ, คำไขปัญหา,อุปกรณ์, หัวใจ, สิ่งสำคัญ, คานดีดแป้นเปียโน,แป้นอักษรที่นิ้วกดของเครื่องพิมพ์ดีด, ระดับเสียง, น้ำเสียง, สลัก, หินโค้ง adj. สำคัญ, แก่นสาร, หัวใจ. vt. ใส่ลิ่ม, ใส่สลัก, ปรับ, ปรับสี, ปรับภาพ, ปรับเสียง
landslide แลนด'สไลดฺ n. แผ่นดินถล่ม, แผ่นดินทลาย, การได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมทัน. vi.ถล่มลงมา, พังทลายลงมา Synonym: rockfall
mentioned เมน'เชินดฺ (past form) vt. กล่าวถึง, เอ่ยถึง, อ้างอิง, พูดพาดพิง. n.การกล่าวถึง, คำอ้าง -Phr. (not to mention นอกเหนือจาก) Synonym: . mentioner n. ###S. refer, name, cite
michael ไมเคิล คนชื่อไมเคิล
or ออร์ conj. หรือ, หรือว่า, ในราว, ประมาณ
president เพรสซิเด้นท์ ประธาน ประธานาธิบดี นายก อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการบริษัท ประธานที่ประชุม
room รูม n. ห้อง, ที่ว่าง, ที่พัก, ช่องว่าง, เนื้อที่, โอกาส, Synonym: . rooms n. ที่พักอาศัย, คนที่อยู่ในห้อง vi. กินเนื้อที่, พัก, พักอาศัย, อยู่ vt. ขอให้พัก, ขอให้พักอาศัย
someone ซัมวัน บางคน บางบุคคล
Somsak สมศักดิ์ สมศักดิ์ (ชื่อผู้ชาย)
store สโตร์ ร้าน ร้านค้า ห้องพัสดุ ห้องเก็บของ พัสดุ สิ่งที่เก็บสะสมไว้ การเก็บสะสม ปริมาณมาก จำนวนมาก เก็บสะสม เก็บรักษา ใส่ไว้ในห้องพัสดุ ป้อนข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เก็บข้อมูลไว้ เก็บสะสม เก็บรักษาเสบียงอาหาร เครื่องใช้และพัสดุที่จำเป็น
the เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
to ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
Wanchai วันชัย คน(ผู้ชาย) ชื่อวันชัย

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

I Could Neither Cry Nor Laugh. : ฉันไม่ร้องไห้หรือว่าหัวเราะชอบใจ

วันนี้ผมไปพบประโยคการใช้ Neither มาจากเวปไซท์หนึ่งขณะที่กำลัง Search ความรู้ใหม่ๆทางอินเตอร์เน็ทครับ

ก็ไปเจอประโยคที่มีคำศัพท์หลักๆอยู่สามคำด้วยกันคือ

Laugh Cry และ Neither ครับ

นำคำศัพท์(Vocabulary) ทั้งสามมาผสมกันแต่งเป็นประโยคออกมาเป็นหนึ่งประโยคดังนี้ครับ

I could neither cry nor laugh. 
ไอ คู้ลด์ นี'เธอะ ไคร ออร์ ลาฟ
ฉันไม่ร้องไห้หรือว่าหัวเราะชอบใจ

ประโยคนี้เน้นที่คำว่า Neither ครับ คำนี้เป็นได้ทั้งคำสรรพนาม pronoun คำเชื่อม conjunction คำคุณศัพท์ adjective

สำหรับประโยคด้านบน ลองมาเดาเล่นๆกันดูครับว่า Neither ทำหน้าที่อะไรครับ 

คิดออกไหมเอ่ย?

ในประโยคที่นำมาเขียนวันนี้ Neither ทำหน้าที่เป็น คำเชื่อม(conjunction)ครับ เชื่อมคำว่า could cry และ laugh ครับ

See you again.
Bye.


ฟังการออกเสียงคลิกลิงค์นี้และคลิกรูปลำโพง:I could neither cry nor laugh.

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
could คู้ลด์ AUX. กริยาช่องที่ 2 ของกริยาช่วย can relate:{สามารถ}
cry ไคร {cried, crying, cries} vt., vi., n. (การ, เสียง)ร้อง, ร้องเรียก, ร้องขอ, แผดเสียงร้อง, ร้องไห้, หลั่งน้ำตา,การป่าวประกาศ, การเรียกพยานในศาล
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
laugh ลาฟ "{laughed, laughing, laughs} vi. หัวเราะ, ยิ้ม vt.หัวเราะเยาะ, เยาะเย้ย. n. การหัวเราะ -Phr. (laugh off พูดจาเยาะเย้ยเยาะ)
. Synonym: . laughter n. ###S. chuckle, snicker"
neither นี'เธอะ conj., adj., pron. ไม่ใช่ทั้งสอง, ไม่ใช่, ไม่อีก Synonym: nor
or ออร์ conj. หรือ, หรือว่า, ในราว, ประมาณ
nor นอร์ conj. ใช้คู่กับ neither, =ไม่, ไม่เหมือนกัน, และไม่


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

[I Am Heartbroken For The First Time.] : [ฉันอกหักครั้งแรก] | ตีแตกภาษาอังกฤษ

"อกหักครั้งแรก" ภาษาอังกฤษพูดยังไง?


วันนี้เรามาเรียนตีแตกภาษาอังกฤษกันในเรื่องเกี่ยวกับอาการอกหักกันดีไหมครับ

อาจมีเพื่อนบางคนเคยอกหักมาแล้ว บางคนอาจจะยังไม่เคย แต่ก็อาจจะมีบางคนที่อกหักซ้ำแล้วซ้ำเล่า-โอ้โฮ ประเภทหลังนี่คงบอบช้ำน่าดู

แต่ว่ากันว่า มันจะเจ็บจี๊ดๆก็ไอ้ตอนอกหักครั้งแรกครั้งเดียวนั่นแหล่ะครับ เพราะครั้งต่อๆมามันก็เริ่มเคยชินไง พูดง่ายๆก็มันเคยซะแล้วนี่ จะเจ็บอีกกี่ทีก็ทนได้ ไม่มีปัญหา

Sponsored image link
ภาษาอังกฤษที่พูดว่า ฉันอกหักครั้งแรกเขาว่ากันอย่างนี้ครับ


I am heartbroken for the first time. 
ไอ แอม ฮาร์ท'โบรเคิน ฟอร์ เดอะ เฟิร์สท์ ไทม์ 
ฉันอกหักครั้งแรก 

เอาล่ะ คราวนี้มาดูประโยคคำถามดูมั่ง ถ้าเราจะถามว่า คุณเคยชีช้ำกระหล่ำปลีบ้างมั๊ย เราพูดอย่างนี้ครับ

Have you ever had a broken-heart?
แฮฟว์ ยู เอฟ'เวอะ แฮด เอ โบรคเก็น ฮาร์ท
คุณเคยอกหักบ้างมั๊ย

ตอบว่าเคย

Yes, I have had several times.
เยส ไอ แฮฟว์ แฮด เซเวอรัล ไทม์ส
เคยสองสามครั้ง

ไม่เคยอกหักซักกะที ตอบด้วยประโยคนี้ครับผม

No I have never had.
โน ไอ แฮฟว์ เนฟ'เวอะ แฮด
ยังไม่เคยเลยนะ

ลองนำไปใช้กันดูนะครับ พูดภาษาอังกฤษบ่อยๆ เผลอแป๊บเดียวพูดเป็นโดยไม่รู้ตัว...

วันนี้ผมลาไปก่อนนะครับ
Bye,
ไมเคิล เล้ง


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
a เอ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
am แอม เป็น อยู่ คือ (v.be ใช้กับ I)
broken-heart โบรคเก็น ฮาร์ท หัวใจสลาย อกหัก
ever เอฟ'เวอะ adv. ตลอดไป, ไม่มีที่สิ้นสุด, เรื่อยไป Synonym: always
first เฟิร์สท์ ที่หนึ่ง แรก อันแรก อย่างแรก อย่างที่หนึ่ง ที่แรก อันดับแรก
for ฟอร์ prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
had แฮด มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ช่อง 2 และ 3 ของ has/have)
have แฮฟว์ มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานพหูพจน์และ I you they we)
heartbroken ฮาร์ท'โบรเคิน adj. อกหัก, เสียใจมาก. Synonym: . heartbrokenly adv.
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
never เนฟ'เวอะ adv. ไม่เคย ไม่มีทาง relate:{ไม่อย่างเด็ดขาด}{ไม่เลย}{ไม่อย่างแน่นอน} syn:{not ever} Synonym: not ever
no โน adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
several เซเวอรัล สองสาม มากกว่าสอง แยะ นานา หลายคน หลายสิ่ง
the เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
time ไทม์ เวลา ฤดูกาล ครั้ง จังหวะดนตรี เวลาที่ทำงาน ค่าจ้าง จัดเวลา กำหนดเวลา ตั้งเวลา การลงโทษจำคุก ช่วงชีวิตของบุคคล
times ไทม์ส คูณ, (มาจากคำว่า time+s)
yes เยส adv. ไช่, ครับ, จ้ะ n. การต้อนรับ
you ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

See more words:

Is She Married? She Is Married to Michael 5 Years Ago. : หล่อนแต่งงานหรือยัง หล่อนแต่งกับไมเคิลได้ 5 ปีแล้ว

ไม่รู้เป็นยังไงครับ บังเอิญเจอศัพท์คำว่า married ซึ่งจะเป็นรูป past tense ของ marry ก็เลยอยากจะเอามาเขียนฝากเพื่อนๆกันน่ะครับ

พวกหนุ่มๆพอเห็นสาวๆก็มักจะถามกันว่า เฮ้ย นายเห็นผู้หญิงคนเมื่อกี้มั๊ย ใครกันว่ะ และอีกประโยคหนึ่งที่มักจะอดถามกันไม่ได้ (ประมาณว่าออกแนวหัวงู ว่างั้นเห่อะ)


เดาซิครับว่ามันคือประโยคอะไรกัน...

บอกให้ก็ได้ครับ มันก็คือ

Is she married ?
อิส ชี แมร์รี่ด์
หล่อนแต่งงานหรือยัง

พอดีมีคนวงในไปสืบมาแล้วครับว่าหล่อนน่ะไม่ว่างซะแล้ว ก็เลยเป็นที่มาของประโยคต่อไปนี้ครับ

She is married to Michael 5 years ago.
ชี อิส แมร์รี่ด์ ทู ไมเคิล ไฟว์ เยียร์ส อะโก
หล่อนแต่งกับไมเคิลได้ 5 ปีแล้ว

ได้ยินคำนี้เข้าไปไม่ว่าหนุ่มคนไหนก็แล้ว รับรองได้ ต้องถึงกับหยุดกึ๊กเลยล่ะครับ ก็แต่งมา 5 ปี ป่านนี้คงมีลูกประมาณ 3 หน่อแล้วล่ะมัง ออกไปหาแห้วกระป๋องมาใส่น้ำแข็งใสเย็นๆกินดีกว่า ฮา ฮา

มัวถามแต่เรื่องชาวบ้านว่าโสดหรือไม่โสด แต่ลืมถามตัวเองไปครับว่า

Am I married?
แอม ไอ แมรี่ด์
ฉันแต่งงานหรือยัง

ต้องตอบแบบว่ายังโสดอยู่ครับหรือยังไม่แต่งงานครับ

No I am not married yet.
โน ไอ แอม น็อท แมร์รี่ด์ เย็ท
ฉันยังไม่ได้แต่งงาน

<>

ฟังการออกเสียงคลิกลิงค์นี้และคลิกรูปลำโพง: Is She Married?

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
5 ไฟว์ ห้า เลข 5
ago อะโก adj., adv. แต่ก่อน, มาแล้ว (gone)
am แอม เป็น อยู่ คือ (v.be ใช้กับ I)
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
married แมร์รี่ด์ (past participle ของ marry) แต่งงาน เข้าพิธีวิวาห์ ออกเรือน
Michael ไมเคิล คนชื่อไมเคิล
no โน adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
not น็อท adv. ไม่
she ชี pron. หล่อน, เธอ, ตัวเมีย (ใช้นำชื่อสัตว์) , มัน(ใช้เป็นสรรพนามของเรือ, รัฐ, โลก, ดวงดาวเป็นต้น).n. ผู้หญิง, สตรี, ตัวเมีย, เพศหญิง, สิ่งที่ถือเป็นเพศหญิง
to ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
years เยียร์ส N. นาน relate:{นานมาก} N. อายุ relate:{ช่วงระยะเวลา} N. เวลาทั่วไป ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต N. ช่วงเวลาเฉพาะ โดยปกติหมายถึงเวลาในอดีต
yet เย็ท adv. ยัง, ยังคง, กระนั้น, เช่นเดิม, ซ้ำ, เดี๋ยวนี้, ไม่ชักช้า, แล้ว, เรียบร้อย, นอกจากนั้น, นอกไปกว่านี้, อย่างก็ตาม conj. แม้กระนั้น, กระนั้น

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

"I’m Sorry To Keep You Waiting." : "ฉันขอโทษที่ปล่อยให้คุณรอ" | ตีแตกภาษาอังกฤษประโยค "ฉันขอโทษที่ปล่อยให้คุณรอ" ภาษาอังกฤษคือ

การรอคอยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการ ยิ่งถ้าปล่อยให้รอน้านนาน จะพานให้เสียอารมณ์อย่างยิ่ง จริงไม่จริงครับ?


แต่ถ้าเราต้องทำให้ใครซักคนต้องรอเรา-ก็ควรจะขอโทษเขาเป็นอย่างยิ่งครับ

ฉันขอโทษทีปล่อยให้คุณรอ ภาษาอังกฤษ I’m Sorry To Keep You Waiting
ขอโทษที่ให้รอนานภาษาอังกฤษที่จะใช้สำหรับขอโทษที่เราทำให้คนอื่นเสียเวลารอ พูดอย่างนี้ครับ

I’m sorry to keep you waiting.
ไอม ซอรี ทู คีพ ยู เวททิง
ฉันขอโทษทีปล่อยให้คุณรอ


ในทางกลับกัน ถ้าเราเป็นฝ่ายรอซะเอง แล้วเราจะพูดตอบอย่างไรกับประโยคด้านบนครับ

เราสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง 2 ประโยคตามนี้เลยครับ

Don't mention it.
ด็อน'ท เมน'เชิน อิท
ไม่เป็นไรหรอก/ไม่ต้องพูดถึงมันหรอก

Never mind.
เนเวอรฺ มายดฺ
ไม่เป็นไร/ลืมๆมันไปซะเถอะ

เก็บเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับ ประโยคแบบนี้น่าจะมีโอกาสได้ฝึกพูดฝึกใช้กันนะครับ ถ้ามีโอกาสได้คุยกับฝรั่งด้วยแล้วก็จะดีมักๆครับ

ภาษาอังกฤษนั้น จะให้เก่งแบบข้ามวันข้ามคืนมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับ แต่คนที่พูดภาษาอังกฤษได้ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการทำซ้ำ พูดซ้ำๆบ่อยๆเป็นประจำครับ

ไม่ใช้ย้ำคิดย้ำทำนะครับ นั่นมันอาการอะไรซักอย่าง

ที่ถูกต้องคือ ย้ำฝึกพูด ฝึกเขียนครับ

ความเพียรนำมาซึ่งความสำเร็จ เคล็ดลับที่ไม่ลับ! แต่คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยนับเป็น accountability แต่กลับอยากเห็น result ที่ออกมาดี

มันจะมีหรือครับ ความสำเร็จที่ไม่ต้องแรกไม่ต้องลงทุน?!?!

ไม่ทราบว่าท่านกำลังทำให้ใครรออยู่หรือเปล่าครับ ช่วยส่งเสียงกลับไปหาเขาสักนิด...

See you again.
Bye
ไมเคิล เล้งฟังการออกเสียงคลิกลิงค์นี้และคลิกรูปลำโพง:I’m sorry to keep you waiting.


See more words:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
don't ด็อน'ท อย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
it อิท pron.มัน, นั่น, ตัว, คน, บุคคล, ตัวมาร, ตัวการ, คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น, สถานการณ์โดยทั่วไป
keep คีพ v. เก็บ เก็บรักษา ป้องกัน เลี้ยงดู n.อาหาร ที่พัก
mention เมน'เชิน vt.กล่าวถึง, เอ่ยถึง, อ้างอิง, พูดพาดพิง. n.การกล่าวถึง, คำอ้าง -Phr. (not to mention นอกเหนือจาก) Synonym: . mentioner n. ###S. refer, name, cite
never mind เนเวอรฺ มายดฺ IDM. ไม่ต้องห่วง relate:{ลืมซะเถอะ}{ไม่ต้องสนใจ}
sorry ซอร์รี่ adj.เสียใจ เศร้าใจ สมเพช น่าสงสาร ขอโทษ
to ทู prop.ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
waiting เวท'ทิง n.การรอคอย, การรับใช้, การหยุด, ช่วงเวลาการรอคอย, การรอจังหวะ, การเลื่อนเวลา, -Phr. (in waiting รับใช้ ปรนนิบัติ) adj. รับใช้, ปรนนิบัติ, รอปรนนิบัติราชนิกุล
you ยู pron.ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
am แอม เป็น อยู่ คือ (v.be ใช้กับ I)