วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

How Long Will You Be Staying In Thailand? คุณจะอยู่ในประเทศไทยนานเท่าไร

ภาษาอังกฤษที่นำมาเล่าสู่กันในวันนี้เกียวกับการถามไถ่ถึงระยะเวลาของการเข้าพัก (ห้องพัก โรงแรม เป็นต้น) หรือระยะเวลาเข้าอยู่อาศัย

สามารถใช้ประโยคดังต่อไปนี้ได้เลยครับ

How long are you staying here?
ฮาว ลอง อาร์ ยู สเตยิ่ง เฮียร์
คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไร / คุณจะพักที่นี่นานเท่าไร

How long will you be staying in Thailand?
ฮาว ลอง วิล ยู บี สเตยิ่ง อิน ไทยแลนด์
คุณจะอยู่ในประเทศไทยนานเท่าไร

ฟังการออกเสียงคลิกลิงค์นี้และคลิกรูปลำโพง: How Long Will You Be Staying In Thailand?

ดูเพิ่มเติมประโยคแนวการตอบ:  

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
**อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
***อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Are อาร์ เป็น อยู่ คือ
Be บี (am/are/is/, was/were, been) vi. เป็น, อยู่, คือ, ใช่
Here เฮียร์ ที่นี่
How ฮาว อย่างไร
In อิน ใน
Long ลอง ยาว
Staying สเตยิ่ง "vi. อยู่, พักอยู่, คงอยู่, ยืนหยัด. vt. หยุด, ยั้ง, ควบคุม, สกัด, หน่วงเหนี่ยว, คอย, สนับสนุน n. การอยู่, การพักอยู่, การหยุดอยู่, การค้างอยู่, การเลื่อนการพิจารณา, สิ่งค้ำ, เครื่องค้ำ, สิ่งยึด, เครื่องรัดหน้าท้องหญิง, เชือกโยง, เสื้อในรัดรูป, แกงแนง, Stays
เครื่องวัดลำตัวผู้หญิง"
Thailand ไทยแลนด์ ประเทศไทย
Will วิล จะ ต้องการ พินัยกรรม ความตั้งใจที่จะให้เกิด
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

See more articles:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น